• Syntetyczne mierniki finansowe w rachunku i analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa

Książka „Syntetyczne mierniki finansowe w rachunku i analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa" stanowi kompendium wiedzy w zakresie podstawowych miar (metod) pomiaru efektywności ekonomicznej. Te same mierniki mogą być wykorzystane zarówno jako kryteria wyboru w rachunku ekonomicznym, jak i analizie ex post, co pozwala na wykorzystywanie ich na każdym etapie gospodarowania kapitałem. Cechą opracowania jest możliwość wykorzystywania go w charakterze podręcznika z zakresu analizy ekonomicznej na poziomie zaawansowanym, ale także jako materiału szkoleniowego dla osób chcących zapoznać się z zagadnieniami alokacji kapitału w różne zastosowania o charakterze gospodarczym. Opis mierników, takich jak: zysk netto, zysk ze sprzedaży, nadwyżka finansowa, ekonomiczna wartość dodana oraz wartość zaktualizowana netto, poprzedzono prezentacją zagadnień dotyczących kosztowej, podatkowej i finansowej roli amortyzacji. Ważnym elementem opisu mierników jest mikro- i makroekonomiczne tło, które ma wpływ na kształtowanie wielkości zmiennych ekonomicznych.

Podtytuł Syntetyczne mierniki finansowe w rachunku i analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa
Autor Mariusz Nowak
Rok wydania 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 236
75.00 56.25
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
52.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-738-0
Książka „Syntetyczne mierniki finansowe w rachunku i analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa" stanowi kompendium wiedzy w zakresie podstawowych miar (metod) pomiaru efektywności ekonomicznej. Te same mierniki mogą być wykorzystane zarówno jako kryteria wyboru w rachunku ekonomicznym, jak i analizie ex post, co pozwala na wykorzystywanie ich na każdym etapie gospodarowania kapitałem.
Cechą opracowania jest możliwość wykorzystywania go w charakterze podręcznika z zakresu analizy ekonomicznej na poziomie zaawansowanym, ale także jako materiału szkoleniowego dla osób chcących zapoznać się z zagadnieniami alokacji kapitału w różne zastosowania o charakterze gospodarczym.
Opis mierników, takich jak: zysk netto, zysk ze sprzedaży, nadwyżka finansowa, ekonomiczna wartość dodana oraz wartość zaktualizowana netto, poprzedzono prezentacją zagadnień dotyczących kosztowej, podatkowej i finansowej roli amortyzacji.
Ważnym elementem opisu mierników jest mikro- i makroekonomiczne tło, które ma wpływ na kształtowanie wielkości zmiennych ekonomicznych.
Wstęp 9

Rozdział 1
Kontekst formułowania celu działalności przedsiębiorstwa 13
1.1. Przedsiębiorstwo, przedsiębiorca 14
1.2. Cel działalności gospodarczej przedsiębiorców 20
1.3. Relacje ekonomiczne w przedsiębiorstwie 25
1.3.1. Interesariusze w przedsiębiorstwie 25
1.3.2. Uwarunkowania podziału wartości dodanej 32

Rozdział 2
Rachunek ekonomiczny i analiza ekonomiczna 37
2.1. Rachunek ekonomiczny jako narzędzie wyboru efektywnych ekonomicznie zastosowań kapitału 37
2.2. Mierniki syntetyczne w ocenie efektywności działalności gospodarczej 43
2.3. Zmienna wartość pieniądza w czasie 47
2.3.1. Istota zmiennej wartości pieniądza w czasie 47
2.3.2. Dyskontowanie korzyści ekonomicznych jako szukanie „wspólnego mianownika" wartości pieniądza w czasie 49
2.3.3. Uwzględnienie zmienności stopy dyskontowej w czasie 51

Rozdział 3
Ekonomiczne, finansowe i kosztowe właściwości amortyzacji 55
3.1. Mechanizm ekonomiczny odpisów amortyzacyjnych 55
3.2. Zużycie fizyczne, rynkowe i regulacyjne 56
3.3. Amortyzacja i jej równoważnik w przychodach 64
3.4. Amortyzacja jako koszt uzyskania przychodu 69
3.5. Metoda amortyzacji a potencjalna zdolność akumulacji pieniężnej 74

Rozdział 4
Zysk netto 83
4.1. Zysk netto, zysk zatrzymany 83
4.2. Miernik ROE, ROA i zadłużenie 89
4.3. Realna stopa zyskowności kapitału własnego (ROE i inflacja) 101

Rozdział 5
Zysk ze sprzedaży 107
5.1. EBIT i ryzyko przeinwestowania 107
5.2. Planowanie zysku operacyjnego (EBIT) i zysku brutto przy wykorzystaniu lewarowania operacyjnego i finansowego 111

Rozdział 6
Nadwyżka finansowa 119
6.1. Istota nadwyżki finansowej 119
6.2. Kierunki wykorzystania środków pieniężnych z równoważnika odpisów amortyzacyjnych 124
6.3. Krytyka nadwyżki finansowej jako miernika syntetycznej oceny efektywności ekonomicznej 127

Rozdział 7
Ekonomiczna wartość dodana (zysk ekonomiczny) 133
7.1. Istota koncepcji ekonomicznej wartości dodanej 135
7.2. Procedura obliczenia EVA 138
7.3. Zysk netto, EBIT, ROIC, ROE i EVA - łączna analiza wyników 144

Rozdział 8
Wartość zaktualizowana netto 151
8.1. Środek trwały podlegający amortyzacji w rozumieniu prawa podatkowego 153
8.2. Inwestycja w obcy środek trwały 159
8.3. Ulepszenie i remont środka trwałego 162
8.4. Wspólne przedsięwzięcie inwestycyjne 167
8.5. Miernik NPV 177
8.6. Zmienność stopy dyskontowej w czasie 183
8.7. Stopa referencyjna NBP a wartość NPV 189
8.8. Inwestycje rzeczowe finansowane dotacjami 203

Rozdział 9
Dywidenda 215
9.1. Kapitał zakładowy 216
9.2. Dywidenda 221

Zakończenie 229
Bibliografia 233
Mariusz Nowak - doktor nauk ekonomicznych o specjalności ekonomika przedsiębiorstw. Zainteresowania naukowe obejmują naukę o przedsiębiorstwie, analizę ekonomiczną oraz materialne i procesowe prawo podatkowe. Oprócz pracy na rzecz praktyki gospodarczej, zajmuje się działalnością szkoleniową oraz dydaktyczną w szkolnictwie wyższym. Jest autorem lub współautorem trzech książek, w tym dwóch z zakresu finansów przedsiębiorstw oraz autorem ponad 600 porad podatkowych. Przez wiele lat pełnił funkcję biegłego sądowego w zakresie finansów przedsiębiorstw oraz rozliczeń podatkowych.
Recenzja: prof. dr hab. Edward Nowak
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku