• Rozwój relacji uczelni publicznych z przedsiębiorstwami - ujęcie modelowe

Książka prezentuje problematykę budowania i rozwoju trwałych relacji pomiędzy uczelnią publiczną a przedsiębiorstwami. Autorka książki: • wskazuje na rosnącą rolę zaufania jako czynnika stymulującego interakcje społeczne i biznesowe pomiędzy współpracującymi organizacjami; • przedstawia rozważania na temat genezy i roli relacji we współczesnym zarządzaniu i budowaniu wartości; • pokazuje, w jaki sposób przeobrazić jednorazową współpracę w relację opartą na wspólnych fundamentach, czyniąc z uczelni podmiot, który inicjuje współpracę i aktywnie dba o jej jakość; • przedstawia pełną charakterystykę czynników i metod zarządzania relacjami z interesariuszami przez władze uczelni publicznej, wyraźnie eksponując wartości powstałe w wyniku interakcji zachodzących pomiędzy uczelnią a interesariuszami.

Podtytuł Rozwój relacji uczelni publicznych z przedsiębiorstwami - ujęcie modelowe
Autor Magdalena Ławicka
Rok wydania 2020
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 260
78.00 58.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
54.6
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-419-8

Książka prezentuje problematykę budowania i rozwoju trwałych relacji pomiędzy uczelnią publiczną a przedsiębiorstwami. Autorka książki:
• wskazuje na rosnącą rolę zaufania jako czynnika stymulującego interakcje społeczne i biznesowe pomiędzy współpracującymi organizacjami;
• przedstawia rozważania na temat genezy i roli relacji we współczesnym zarządzaniu i budowaniu wartości;
• pokazuje, w jaki sposób przeobrazić jednorazową współpracę w relację opartą na wspólnych fundamentach, czyniąc z uczelni podmiot, który inicjuje współpracę i aktywnie dba o jej jakość;
• przedstawia pełną charakterystykę czynników i metod zarządzania relacjami z interesariuszami przez władze uczelni publicznej, wyraźnie eksponując wartości powstałe w wyniku interakcji zachodzących pomiędzy uczelnią a interesariuszami.

Autorka proponuje Czytelnikowi procesowe podejście do planowania oraz implementacji współpracy uczelni z interesariuszami ze środowiska biznesu - na rzecz budowania partnerskich relacji z przedsiębiorstwami, przekładających się na szereg korzyści społecznych i ekonomicznych.


„Wartością dodaną książki jest realizacja ambitnego celu polegającego na stworzeniu koncepcji modelu oceny relacji zachodzących pomiędzy wydziałami ekonomicznymi uczelni publicznych a przedsiębiorstwami funkcjonującymi w ich rynkowym otoczeniu. (...) Książka jest bogata nie tylko we wnioski własne Autorki, ale zawiera również trzy obszerne załączniki do modelu, nadając mu utylitarny charakter".
Z recenzji dr. hab. Wiesława Ciechomskiego, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

WSTĘP 9

Rozdział 1
WYKORZYSTANIE TEORII INTERESARIUSZY W ROZWOJU UCZELNI PUBLICZNYCH W POLSCE 15
1.1. Podstawowe założenia teorii interesariuszy 15
1.2. Uczelnia publiczna oraz jej interesariusze 23
1.2.1. Formalne i prawne ramy funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Polsce 23
1.2.2. Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce 26
1.2.3. Źródła finansowania uczelni publicznych w Polsce 30
1.2.4. Modele szkolnictwa wyższego w Europie i na świecie w kontekście współpracy z przedsiębiorstwami 42
1.2.5. Charakterystyka interesariuszy uczelni publicznej w Polsce 53
1.3. Przedsiębiorstwa jako grupa interesariuszy uczelni publicznej 60
1.3.1. Uczelnia jako podmiot wpływający na rozwój gospodarki opartej na wiedzy 60
1.3.2. Istota współpracy uczelni z przedsiębiorstwami 63

Rozdział 2
PODSTAWY TEORETYCZNE RELACJI POMIĘDZY UCZELNIĄ A PRZEDSIĘBIORSTWAMI 67
2.1. Teoria relacji międzyorganizacyjnych 67
2.1.1. Relacje w kontekście usługowym 67
2.1.2. Ekonomiczne aspekty relacji między podmiotami 70
2.1.3. Relacje w ujęciu marketingowym 77
2.1.4. Wybrane modele marketingu relacji i ich znaczenie w kształtowaniu relacji organizacji z interesariuszami 84
2.2. Zarządzanie relacjami z interesariuszami organizacji 94
2.2.1. Etapy rozwoju relacji 94
2.2.2. Model oceny rentowności relacji z interesariuszami 106
2.3. Znaczenie relacji uczelni publicznych z przedsiębiorstwami w budowaniu ich przewagi konkurencyjnej na rynku usług edukacyjnych 111
2.3.1. Współczesne modele przewagi konkurencyjnej 111
2.3.2. Znaczenie wyróżniających zdolności w budowaniu przewagi konkurencyjnej organizacji 118
2.3.3. Zarządzanie relacjami z interesariuszami przez publiczne uczelnie 123
2.3.4. Wartość jako element warunkujący budowanie relacji na rynku i uzyskanie przewagi konkurencyjnej 128

Rozdział 3
CHARAKTERYSTYKA RELACJI POMIĘDZY WYDZIAŁAMI EKONOMICZNYMI UCZELNI PUBLICZNYCH
A PRZEDSIĘBIORSTWAMI NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 135
3.1. Uwarunkowania i charakterystyka otoczenia współpracy uczelni z przedsiębiorstwami w województwie zachodniopomorskim i w Polsce 135
3.2. Próba badawcza i metodyka badań wybranych wydziałów uczelni publicznych 140
3.3. Analiza wyników badań ilościowych 150
3.4. Analiza wyników badań jakościowych 168
3.5. Podsumowanie zebranych wyników badań 184

Rozdział 4
KONCEPCJA MODELU ROZWOJU RELACJI POMIĘDZY WYDZIAŁAMI EKONOMICZNYMI UCZELNI PUBLICZNYCH A PRZEDSIĘBIORSTWAMI 189
4.1. Założenia modelu rozwoju relacji pomiędzy wydziałami ekonomicznymi uczelni publicznych a przedsiębiorstwami 189
4.2. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania implementacji modelu rozwoju relacji pomiędzy wydziałami ekonomicznymi czelni publicznych a przedsiębiorstwami 211
4.3. Uzasadnienie i możliwości wykorzystania modelu rozwoju relacji 217

ZAKOŃCZENIE 221
BIBLIOGRAFIA 229
SPIS RYSUNKÓW 239
SPIS TABEL 241
ZAŁĄCZNIKI 243
Załącznik 1. Kwestionariusz ankiety 243
Załącznik 2. Pierwszy scenariusz do badania fokusowego 254
Załącznik 3. Drugi scenariusz do badania fokusowego 257

Magdalena Ławicka – doktor nauk społecznych w dyscyplinie: ekonomia i finanse, adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Problematyka badań naukowych oraz doświadczenie zawodowe dr Magdaleny Ławickiej skupiają się wokół takich kwestii jak: zarządzanie relacjami z interesariuszami organizacji, współpraca szkół wyższych z przedsiębiorstwami oraz strategiczny rozwój relacji i budowanie przewagi konkurencyjnej organizacji. 

Autorka książki wielokrotnie brała udział w realizacji międzynarodowych projektów badawczych, które dotyczyły problematyki integracji absolwentów z rynkiem pracy, a także współpracy instytucji edukacyjnych z pracodawcami na rynku europejskim. Prowadziła gościnnie wykłady w takich ośrodkach akademickich jak Uniwersytet Algarve w Portugalii oraz Uniwersytet Las Palmas de Gran Canaria w Hiszpanii. 

Dr Magdalena Ławicka łączy działalność akademicką z praktyką gospodarczą. Posiada bogate doświadczenie zawodowe między innymi w obszarze zarządzania relacjami z interesariuszami. W trakcie swojej pracy naukowej i badawczej dotyczącej problematyki relacji nauki z biznesem, ściśle współpracuje z przedstawicielami praktyki gospodarczej. Obecnie na stanowisku Dyrektorki Operacyjnej jest odpowiedzialna za rozwój Klastra ICT Pomorze Zachodnie – jednego z największych klastrów technologicznych w Polsce. Do Jej obowiązków należy realizacja strategii rozwoju relacji pomiędzy przedsiębiorstwami zrzeszonymi w klastrze a otoczeniem społeczno-gospodarczym na Pomorzu Zachodnim. 

W swoim życiorysie zawodowym posiada również doświadczenie z pracy konsultantki biznesowej, a także osoby odpowiedzialnej za wspieranie rozwoju kompetencji biznesowych kadry zarządzającej firmami IT w województwie zachodniopomorskim.

Recenzent: Dr hab. Wiesław Ciechomski, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku