• Raportowanie niefinansowe a wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń

W pracy dokonano identyfikacji zależności pomiędzy raportowaniem niefinansowym w obszarze działań społecznie odpowiedzialnych a wynikami finansowymi podmiotów raportujących oraz dokonano identyfikacji czynników wpływających na wykorzystywanie raportowania niefinansowego przez zakłady ubezpieczeń. Ponadto określone zostały czynniki determinujące wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń oraz opracowano metodykę badania, służącą do określenia wpływu raportowania niefinansowego na wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń. Na podstawie przeprowadzonych badań własnych zbudowano modele ekonometryczne dla badanych grup zakładów ubezpieczeń oraz określono wpływ raportowania niefinansowego w obszarze działań społecznie odpowiedzialnych na wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń, w zależności od zakresu działania (dział I, dział II), formy prowadzenia działalności (TUW, SA) oraz pochodzenia kapitału (krajowe zakłady ubezpieczeń, zagraniczne zakłady ubezpieczeń). „Przedstawiona praca podejmuje problem w

Podtytuł Raportowanie niefinansowe a wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń
Autor Marzanna Lament
Rok wydania 2019
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 350
95.00 71.25
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
66.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-233-0
W pracy dokonano identyfikacji zależności pomiędzy raportowaniem niefinansowym w obszarze działań społecznie odpowiedzialnych a wynikami finansowymi podmiotów raportujących oraz dokonano identyfikacji czynników wpływających na wykorzystywanie raportowania niefinansowego przez zakłady ubezpieczeń. Ponadto określone zostały czynniki determinujące wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń oraz opracowano metodykę badania, służącą do określenia wpływu raportowania niefinansowego na wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń. Na podstawie przeprowadzonych badań własnych zbudowano modele ekonometryczne dla badanych grup zakładów ubezpieczeń oraz określono wpływ raportowania niefinansowego w obszarze działań społecznie odpowiedzialnych na wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń, w zależności od zakresu działania (dział I, dział II), formy prowadzenia działalności (TUW, SA) oraz pochodzenia kapitału (krajowe zakłady ubezpieczeń, zagraniczne zakłady ubezpieczeń).


„Przedstawiona praca podejmuje problem ważny i bardzo aktualny, póki co w mojej ocenie, w badaniach w obszarze rachunkowości - ciągle niszowy, a ze względu na zlokalizowanie w sektorze zakładów ubezpieczeń - dodatkowo interesujący. [...] pracę czyta się z dużym zaciekawieniem naukowym. [...] Praca może być uznana za oryginalną i ważną poznawczo. [...] Na rynku polskim będzie interesującą publikacją z tego obszaru".
Z recenzji prof. dr hab. Anny Karmańskiej


„Wyrażam przekonanie, że recenzowana monografia cechuje się wysokim poziomem naukowym, a wymiar zaprezentowanych w niej treści przyczynia się do lepszego poznania istoty raportowania niefinansowego i jego wpływu na funkcjonowanie zakładów ubezpieczeń. [...] W sposób istotny przyczynia się do zmniejszenia niedoboru wiedzy z zakresu teorii i praktyki działania zakładów ubezpieczeń w obszarze społecznej odpowiedzialności oraz wskazuje na kierunki dalszych badań w tej materii".
Z recenzji prof. nadzw. dr. hab. Roberta Kurka

Wprowadzenie 9

Rozdział 1
Raportowanie niefinansowe - kontekst teoretyczny, wizerunkowy i finansowy 23
1.1. Teoria interesariuszy i teoria asymetrii informacji w teorii ekonomii 23
1.1.1. Teoria interesariuszy jako zapotrzebowanie na relacje z otoczeniem 23
1.1.2. Teoria asymetrii informacji jako zapotrzebowanie na dodatkowe ujawnienia informacyjne 31
1.2. Przyczyny raportowania niefinansowego w świetle teorii rachunkowości 42
1.2.1. Teorie normatywne rachunkowości jako odpowiedź na zapotrzebowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw 42
1.2.2. Znaczenie zagadnień etycznych w rachunkowości 53
1.3. Względy wizerunkowe w raportowaniu niefinansowym 62
1.3.1. Wizerunkowe przesłanki raportowania niefinansowego 62
1.3.2. Zarządzanie wizerunkiem a raportowanie niefinansowe 70
1.3.3. Znaczenie względów wizerunkowych w instytucjach finansowych 73
1.4. Raportowanie niefinansowe w obszarze działań społecznie odpowiedzialnych a wyniki finansowe podmiotów gospodarczych 76
1.4.1. Pomiar działalności społecznie odpowiedzialnej 76
1.4.2. Pozytywne zależności pomiędzy raportowaniem niefinansowym a wynikami finansowymi 84
1.4.3. Neutralność raportowania niefinansowego 93
1.4.4. Negatywne zależności pomiędzy raportowaniem niefinansowym a wynikami finansowymi 100

Rozdział 2
Raportowanie niefinansowe - kontekst polityki informacyjnej zakładu ubezpieczeń 107
2.1. Raportowanie niefinansowe w zakładach ubezpieczeń w świetle badań literatury przedmiotu 107
2.2. Regulacje ubezpieczeniowe wpływające na raportowanie niefinansowe 118
2.3. Zasady raportowania niefinansowego w zakładach ubezpieczeń 123
2.3.1. Obowiązki sprawozdawcze zakładów ubezpieczeń 123
2.3.2. Standardy raportowania niefinansowego 126
2.4. Raportowanie niefinansowe w zakładach ubezpieczeń w wybranych krajach Europy w latach 2004-2016 134
2.4.1. Metodyka badania 134
2.4.2. Rozwój raportowania niefinansowego w zakładach ubezpieczeń 136
2.4.3. Stopień raportowania niefinansowego w zakładach ubezpieczeń 148
2.5. Korzyści z raportowania niefinansowego dla konsumentów 158

Rozdział 3
Wynik finansowy jako kryterium oceny dokonań zakładu ubezpieczeń 165
3.1. Wynik finansowy jako kategoria pomiaru dokonań finansowych 165
3.2. Cele działalności zakładu ubezpieczeń a wynik finansowy 173
3.2.1. Funkcje zakładu ubezpieczeń i specyfika jego gospodarki finansowej 173
3.2.2. Zakres działalności ubezpieczeniowej a wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń 186
3.2.3. Forma prowadzenia działalności a wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń 195
3.3. Specyfika prezentacji wyniku finansowego zakładu ubezpieczeń i jego ocena 205
3.3.1. Sprawozdawcze ujęcie wyniku finansowego zakładu ubezpieczeń 205
3.3.2. Mierniki oceny wyniku finansowego zakładu ubezpieczeń 215
3.4. Determinanty kształtowania wyniku finansowego zakładu ubezpieczeń w świetle badań literatury przedmiotu 226

Rozdział 4
Raportowanie niefinansowe w obszarze działań społecznie odpowiedzialnych a wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń - wyniki badań z polskiego rynku 237
4.1. Charakterystyka badanej grupy 237
4.2. Metodyka badania 247
4.3. Wyniki badań 259
4.3.1. Zakłady ubezpieczeń ogółem 259
4.3.2. Zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność w dziale I - ubezpieczenia na życie 263
4.3.3. Zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność w dziale II - ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe 267
4.3.4. Zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność w formie spółek akcyjnych 272
4.3.5. Zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność w formie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych 276
4.3.6. Zakłady ubezpieczeń z przeważającym udziałem kapitału zagranicznego 281
4.3.7. Zakłady ubezpieczeń z przeważającym udziałem kapitału krajowego 285
4.4. Analiza wyników badań 290

Podsumowanie 301
Bibliografia 313
Spis tabel 341
Spis wykresów 347
Spis rysunków 349

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku