• Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego w drodze do Euro

Podtytuł Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego w drodze do Euro
Autor Marzena Sobol
Rok wydania 2008
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 261
49.00 35.28
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
31.85
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-020-6
Zagadnienia z zakresu polityki pieniężnej od dłuższego czasu znajdują się w centrum zainteresowania ekonomistów i praktyków gospodarczych. Wyni­ka to z ogromnej roli polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego w procesie transformacji gospodarki polskiej, a także znaczenia dla Polski, jako kraju członkowskiego Unii Europejskiej, dążącego w dalszej perspektywie do członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej. Członkostwo w UGW wiąże się z koniecznością wypełnienia tzw. nominalnych kryteriów konwergencji z Ma-asłricht, na które to polityka pieniężna banku centralnego wywiera znaczny wpływ. Z drugiej strony, wiąże się z utratą autonomii tej polityki w momencie pomyślnego zakończenia tego procesu.

Celem książki jest prezentacja teoretycznych aspektów polityki pieniężnej oraz analiza realizacji i skuteczności polityki pieniężnej Narodowego Banku Pol­skiego w okresie od 1990 roku, aż po lata współczesne. Rozważania prowadzone są z punktu widzenia przekształceń gospodarczych w Polsce oraz procesu integracji Polski z krajami Unii Europejskiej. W książce zaprezentowano również aktualny stan dostosowania polskiej bankowości centralnej do bankowości unijnej oraz wskazano problemy, które polska bankowość centralna musi rozwiązać w drodze do Unii Gospodarczej i Walutowej.

Wprowadzenie
Rozdział 1. Teoretyczne podstawy polityki pieniężnej
1.1. Polityka pieniężna jako część ogólnej polityki gospodarczej kraju
1.2. Polityka pieniężna w ujęciu przedstawicieli głównych nurtów teorii ekonomii
1.2.1. Polityka pieniężna w ujęciu ilościowym
1.2.2. Polityka pieniężna w ujęciu ekonomii keynesowskiej
1.2.3. Polityka pieniężna w ujęciu monetarystycznym
1.2.4. Polityka pieniężna w ujęciu nowej ekonomii klasycznej - teoria racjonalnych oczekiwań
1.2.5. Polityka pieniężna w ujęciu nowej ekonomii keynesowskiej
1.3. Cele polityki pieniężnej w świetle teorii
1.4. Instrumenty polityki pieniężnej w świetle teorii
1.5. Strategie polityki pieniężnej w świetle teorii
1.5.1. Strategia celu pośredniego
1.5.1.1. Kontrola stóp procentowych jako cel pośredni polityki pieniężnej
1.5.1.2. Agregaty monetarne jako cel pośredni polityki pieniężnej
1.5.1.3. Kryteria wyboru celów pośrednich
1.5.2. Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego
1.5.3. Inne strategie polityki pieniężnej
1.6. Polityka pieniężna w gospodarce otwartej przy uwzględnieniu modelu IS-LM-BP
1..6.1. Polityka pieniężna w systemie kursów stałych
1.6.2. Polityka pieniężna w systemie kursów zmiennych
Rozdział 2. Ewolucja polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego w okresie transformacji i jej efekty
2.1 Rola i zadania Narodowego Banku Polskiego (NBP) w gospodarce
2.1.1. NBP jako bank emisyjny
2.1.2. NBP jako bank banków
2.1.3. NBP jako centralny bank państwa
2.2. Problem niezależności banku centralnego i kształtowanie się niezależności NBP w latach 1990-2005
2.2.1. Argumenty za i przeciw niezależności banku centralnego. Aspekty teoretyczne i praktyczne
2.2.2. Kształtowanie się niezależności NBP w latach 1990-2005
2.3. Sytuacja gospodarcza Polski w latach 1990-2005 jako uwarunkowanie polityki pieniężnej
2.4. Cele i strategie polityki pieniężnej NBP w latach 1990-2005
2.5. Instrumenty polityki pieniężnej NBP w latach 1990-2005
2.5.1. Polityka refinansowa NBP
2.5.1.1. Polityka redyskontowa
2.5.1.2. Polityka lombardowa
2.5.1.3. Znaczenie polityki refinansowej
2.5.2. Polityka rezerw obowiązkowych
2.5.2.1. Struktura rezerw obowiązkowych
2.5.2.2. Skutki zmiany poziomu rezerw
2.5.3. Polityka otwartego rynku NBP
2.5.3.1. Interwencje NBP na rynku pieniężnym w latach 1993-2005
2.5.4. Polityka kursu walutowego
2.6. Ocena skuteczności polityki pieniężnej NBP w latach 1990-2005
2.6. l. Polityka pieniężna NBP w latach 1990-1997
2.6.2. Polityka pieniężna NBP w latach 1998-2005
Rozdział 3. Proces dostosowywania polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego do standardów obowiązujących w Europejskim Systemie Banków Centralnych
3.1. Integracja monetarna jako etap i forma międzynarodowej integracji gospodarczej
3.1.1. Integracjacja monetarna w ramach Unii Europejskiej
3.1.1.1. Europejski System Banków Centralnych (ESBC). Struktura organizacyjna, cele i strategie działania
3.1.1.2. Niezależność ESBC
3.1.1.3. Instrumenty polityki pieniężnej ESBC
3.2. Ocena dotychczasowych osiągnięć Polski w zakresie integracji monetarnej z krajami Unii Europejskiej
3.2.1. Dostosowanie zasad funkcjonowania NBP do wymogów obowiązujących w ESBC i kierunki dalszych zmian
3.2.1.1. Dostosowanie ustawodawstwa regulującego funkcjonowanie NBP do wymogów obowiązujących w ESBC
3.2.1.2. Dostosowanie ram operacyjnych polityki pieniężnej NBP do wymogów obowiązujących w ESBC
3.2.2. Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego i monetarne kryteria konwergencji. Ocena realizacji i perspektyw
3.2.2.1. Kryterium stabilności cen
3.2.2.2. Kryterium długoterminowej stopy procentowej
3.2.2.3. Kryterium kursu walutowego
3.2.2.4. Przyszłe uwarunkowania realizacji monetarnych kryteriów konwergencji
3.3. Polityka pieniężna i kursowa Polski w warunkach przystąpienia Polski do mechanizmu stabilizowania kursów walutowych - ERM II
3.4. Polityka pieniężna i kursowa Narodowego Banku Polskiego i międzynarodowe przepływy kapitału
3.5. Szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki wynikające z integracji monetarnej
Podsumowanie
Załączniki
Bibliografia

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku