• Nauka o organizacji (wyd. II zmienione)

Podtytuł Nauka o organizacji (wyd. II zmienione)
Autor Barbara Kożuch
Rok wydania 2011
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 289
55.00 39.60
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
35.75
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-420-4

KSIĄŻKA NOSI ŚLADY MAGAZYNOWANIA - OSTATNIE EGZEMPLARZE - STAN TECHNICZNY NIE PODLEGA REKLAMACJI

Podręcznik zawiera zaktualizowane podstawy współczesnego podejścia do zorganizowanego działania ludzi oraz tworzenia i sprawnego funkcjonowa­nia organizacji. Jest on adresowany do studentów zarządzania i ekonomii oraz innych kierunków studiów, jak również do praktyków, którym podstawo­wa wiedza o organizacji jest niezbędna.

Przestudiowanie podręcznika pozwoli na:
- zrozumienie złożoności świata organizacji,
- uzyskanie wiedzy i praktycznych wskazań dotyczących sprawnego funkcjonowania organizacji w zmiennym otoczeniu,
- przyswojenie zasad i form współdziałania organizacyjnego,
- poznanie głównych tendencji zwiększania sprawności organizacyjnej, jak elastyczność, sieciowość, wirtualność.

Barbara Kożuch - profesor nauk ekonomicznych, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie organizacji i zarządzania z dorobkiem naukowym w dziedzinie nauk ekonomicznych oraz humanistycznych. Specjalizuje się w teorii organizacji, zarządzaniu publicznym oraz zarządzaniu zasobami ludz­kimi. W szczególności bada podstawy teoretyczne nauk o zarządzaniu, warunki sprawnego funkcjonowania sektora publicznego, zasady zarządzania publicznego w administracji publicznej i organizacjach obywatelskich, a także współdziałanie organizacyjne i zarządzanie zmianami w systemie ochrony zdrowia, oświaty i kultury, także ładu i porządku publicznego. Opublikowała blisko 300 oryginalnych prac, w tym monografie i artykuły naukowe oraz opracowania wykorzystywane w procesie dydaktycznym. Od 2005 r. profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarzą­dzania PAN w kadencji 2007-2011. Od 2002 r. Redaktor Naczelny kwartalnika „Współczesne Zarządzanie".

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Teoria organizacji jako dyscyplina naukowa 11
1.1. Istota i pojęcie nauki organizacji 11
1.2. Cel, przedmiot i metody nauki o organizacji 19
1.3. Ewolucja nauki o organizacji 29
1.4. Współczesne koncepcje w nauce o organizacji 37

Rozdział 2
Materialne i niematerialne podstawy działalności organizacji 43
2.1. Zasoby organizacji 43
2.2. Majątek i potencjał organizacji a jej kapitał 48
2.3. Kapitał intelektualny. Kapitał ludzki 58

Rozdział 3
Organizacja jako obiekt badań 69
3.1. Pojęcie i istota organizacji 69
3.2. Uniwersalne cechy organizacji 77
3.3. Operacje, funkcje i procesy w organizacji 83
3.4. Modele cyklu życia organizacji 87

Rozdział 4
Typologie organizacji 93
4.1. Organizacje według kryterium domeny 93
4.2. Organizacje według motywów podejmowania działalności 96
4.3. Organizacje według prawno-organizacyjnych i własnościowych form zorganizowanego działania 104

Rozdział 5
Zarządzanie jako podsystem organizacji 127
5.1. Proces zarządzania 127
5.2. Cechy i role przedsiębiorcy oraz menedżera 130
5.3. Przywództwo organizacyjne 138
5.4. Nowoczesne koncepcje zarządzania organizacją 157

Rozdział 6
Tworzenie i przekształcanie organizacji 165
6.1. Zasady organizowania i projektowania 165
6.2. Grupowanie stanowisk organizacyjnych 170
6.3. Uelastycznianie struktur organizacyjnych 180
6.4. Projektowanie i przekształcanie organizacji 188

Rozdział 7
Zmiana a rozwój organizacji 197
7.1. Istota zmian organizacyjnych 197
7.2. Typologie zmian organizacyjnych 201
7.3. Obszary zmian organizacyjnych 212

Rozdział 8
Współdziałanie organizacyjne 221
8.1. Współdziałanie jako istota zbiorowego działania zorganizowanego 221
8.2. Współdziałanie przedsiębiorstw 225
8.3. Współdziałanie organizacji publicznych i społecznych 229
8.4. Rozwijanie kompetencji kooperatywnych 237

Rozdział 9
Organizacje w przyszłości 243
9.1. Nowe podejścia do organizacji 243
9.2. Architektura organizacji a sprawność jej funkcjonowania 256
9.3. Nadzór korporacyjny - nowe role kierownicze 261
9.4. Społeczna odpowiedzialność organizacji 265

Bibliografia 275

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku