• Controlling jako narzędzie usprawniające funkcjonowanie spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zarządzanie w tak dużym i zróżnicowanym przedsiębiorstwem jak PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzącym działalność związaną z eksploatacja oraz utrzymaniem we właściwym stanie technicznym infrastruktury kolejowej w Polsce, jest zadaniem trudnym i skomplikowanym. Brak systemowych rozwiązań w zakresie zarządzania tym przedsiębiorstwem skłonił autora do podjęcia badań i opracowania w ramach rozprawy doktorskiej modelu controllingu finansowego, obejmującego w sposób całościowy i systemowy sposoby planowania, kontroli i kierowania ta organiz

Podtytuł Controlling jako narzędzie usprawniające funkcjonowanie spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Autor Włodzimierz Siekierski
Rok wydania 2010
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 184
59.00 44.25
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
41.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-245-3

 

W książce pokazano praktyczne możliwości wdrożenia w pełnej skali nowoczesnego systemu controllingu finansowego w przedsiębiorstwie PKP PLK S.A.

Zarządzanie w tak dużym i zróżnicowanym przedsiębiorstwem jak PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzącym działalność związaną z eksploatacja oraz utrzymaniem we właściwym stanie technicznym infrastruktury kolejowej w Polsce, jest zadaniem trudnym i skomplikowanym. Brak systemowych rozwiązań w zakresie zarządzania tym przedsiębiorstwem skłonił autora do podjęcia badań i opracowania w ramach rozprawy doktorskiej modelu controllingu finansowego, obejmującego w sposób całościowy i systemowy sposoby planowania, kontroli i kierowania ta organizacją.

Autor wykazuje, że implementacja controllingu prowadzić będzie do wzrostu efektywności oraz znacznego usprawnienia funkcjonowania tej or­ganizacji. Opracowany w książce model operacyjnego controllingu finansowego jest narzędziem uniwersalnym, uwzględniającym konieczność nie­ustannego dostosowywania się przedsiębiorstwa do dynamicznie zmieniających się wymagań rozwijającego się rynku transportowego w Polsce. Z przeprowadzonej wstępnej oceny funkcjonowania tego modelu wynika, że zaproponowany system controllingu wykorzystujący najnowocześniejsze metody budżetowania i zarządzania kosztami działań okazuje się niezwykle trafnym rozwiązaniem dla tak dużej, prowadzącej specyficzną działalność firmy. Dowodzi tego szczegółowa analiza poparta przykładami obliczeniowymi w ostatnim rozdziale.

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Geneza i rozwój controllingu 9
1.1. Zarys historyczny rozwoju controllingu 9
1.2. Metody stosowane w controllingu operatywnym 15
1.3. Sposoby, tryb wdrażania oraz dziedziny zastosowań controllingu w przedsiębiorstwach 18

Rozdział 2
Ogólne zasady stosowanego w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. systemu ekonomiczno-finansowego 23
2.1. Organizacja i przedmiot działalności Spółki 23
2.2. Przyjęty system klasyfikacji, rozliczeń oraz planowania przychodów i kosztów 27
2.3. Ogólna ocena rozwiązań w zakresie systemu ekonomiczno-finansowego 36

Rozdział 3
Ogólny model funkcjonowania controllingu w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 43
3.1. Metodyka doboru współczesnych form controllingu właściwych dla specyfiki działania przedsiębiorstwa 43
3.2. Analiza możliwości zastosowania wspomagania informatycznego dla potrzeb controllingu 52
3.3. Specyfika kierowania przedsiębiorstwem z wykorzystaniem controllingu jako ponadfunkcyjnego instrumentu zarządzania 61

Rozdział 4
Koncepcja funkcjonowania controllingu w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 75
4.1. Określenie wstępnych warunków dla funkcjonowania controllingu finansowego 75
4.2. Zasady wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności w PKP PLK S.A. 80
4.3. Procesowy model przedsiębiorstwa zarządzającego liniami kolejowymi 99
4.4. Stopniowy rozwój rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwie PKP PLK S.A. 124

Rozdział 5
Zasady wdrożenia nowoczesnego systemu controllingu finansowego w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 135
5.1. Rozwój nowoczesnej metody budżetowania działań w przedsiębiorstwie 135
5.2. Opracowanie harmonogramu wdrożenia i organizacji systemu operacyjnego controllingu finansowego 150
5.3. Wstępna ocena efektywności i skuteczności wykorzystania proponowanego modelu controllingu 160

Zakończenie 179
Bibliografia 181

WŁODZIMIERZ SIEKIERSKI - doktor nauk ekonomicznych, obronił rozprawę doktorską z zakresu controllingu, mgr inż. elektryk, absolwent Politechniki Po­znańskiej. Ukończył studia podyplomowe: „organizacja i zarządzanie zasobami ludzkimi„ na Politechnice Warszawskiej, „marketing i zarządzanie w przedsiębiorstwie" na Uniwersytecie Szczecińskim oraz trzyletnie studia doktoranckie na Uniwersytecie Szczecińskim na Wydziale Zarządzania i Eko­nomiki Usług. Jest autorem ośmiu publikacji, referatów i prezentacji dotyczących sfery przekształceń strukturalnych i zarządzania p.p. PKP oraz unowo­cześniania infrastruktury kolejowej. Długoletni pracownik p.p. Polskie Koleje Państwowe, a następnie w wyniku przeprowadzonej restrukturyzacji przed­siębiorstwa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ukończył szkolenia kadry menedżerskiej PKP PLK S.A. z zakresu logiki biznesu, efektywnej komunikacji, za­rządzania podległym zespołem, prowadzenia negocjacji biznesowych. Zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. W początkowym okresie swojej aktywności zawodowej pracował w branży automatyki kolejowej. Aktualnie - zastępca naczelnego dyrekto­ra Oddziału Regionalnego w Poznaniu.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku