• Migracje ekonomiczne w prawie i współpracy międzynarodowej. Wybrane aspekty instytucjonalno-prawne

Książka podejmuje niezwykle aktualne zagadnienia dotyczące wyzwań prawnych związanych z rosnącą skalą nielegalnych migracji do Europyrantów i ograniczenia skali obecnego kryzysu migracyjnego, aktywności organizacji pozarządowych, prawnych uwarunkowań problematyki migracji. Punktem odniesienia dla rozważań autora stały się obserwowane w ostatnim czasie problemy i patologie migracyjne: imigracja nielegalna, problematyka azylu, sytuacja migrujących dzieci i kobiet oraz społeczno-kulturowe konsekwencje integracji cudzoziemców w nowym kraju. Wśród tematów podjętych w książce wymienić można: • obecny kryzys migracyjny w Unii Europejskiej, • migracje nielegalne jako źródło zagrożeń i wyzwań dla polityki, prawa oraz współpracy międzynarodowej, • mechanizmy ochrony pracowników migrujących i członków ich rodzin, • prawne podstawy autonomii pracowników

Podtytuł Migracje ekonomiczne w prawie i współpracy międzynarodowej. Wybrane aspekty instytucjonalno-prawne
Autor Bogumił Termiński
Rok wydania 2016
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 260
53.13
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-817-2

Książka podejmuje niezwykle aktualne zagadnienia dotyczące wyzwań prawnych związanych z rosnącą skalą nielegalnych migracji do Europy, prawnych podstaw odróżnienia kategorii uchodźców od migrantów ekonomicznych, aktywności instytucjonalnej Unii Europejskiej na rzecz wsparcia migrantów i ograniczenia skali obecnego kryzysu migracyjnego, aktywności organizacji pozarządowych, prawnych uwarunkowań problematyki migracji. Punktem odniesienia dla rozważań autora stały się obserwowane w ostatnim czasie problemy i patologie migracyjne: imigracja nielegalna, problematyka azylu, sytuacja migrujących dzieci i kobiet oraz społeczno-kulturowe konsekwencje integracji cudzoziemców w nowym kraju.

Wśród tematów podjętych w książce wymienić można:
• obecny kryzys migracyjny w Unii Europejskiej,
• migracje nielegalne jako źródło zagrożeń i wyzwań dla polityki, prawa oraz współpracy międzynarodowej,
• mechanizmy ochrony pracowników migrujących i członków ich rodzin,
• prawne podstawy autonomii pracowników migrujących jako specyficznej kategorii cudzoziemców.

Książka prezentuje całość międzynarodowej współpracy w przedmiocie ochrony migrantów, kontroli i zarządzania migracjami oraz prawnej regulacji tego procesu od 1919 roku po szczyt państw Unii Europejskiej poświęcony problematyce migracji (marzec 2016 r.).

Table of Contents 7
Wykaz akronimów 9
Od Autora 17
Wprowadzenie 21

Rozdział 1
Dobrowolni migranci ekonomiczni jako specyficzna i autonomiczna prawnie kategoria cudzoziemców 41

Rozdział 2
Proces migracyjny jako źródło zagrożeń i wyzwań dla fundamentalnych, gospodarczych i społecznych praw człowieka 49

Rozdział 3
Podstawowe problemy dotykające migrantów zarobkowych oraz członków ich rodzin 59

Rozdział 4
Migracje nielegalne jako źródło zagrożeń i wyzwań dla prawa międzynarodowego publicznego i sfery praw człowieka 81

Rozdział 5
Mechanizmy ochrony prawnej imigrantów ekonomicznych 91
5.1. Uniwersalne mechanizmy i instytucje współpracy (ONZ, MOP, IOM) 91
5.2. Regionalne mechanizmy i instytucje współpracy 126
5.2.1. Rada Europy (RE) 128
5.2.2. Unia Europejska (UE) 132
5.2.3. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) 146
5.2.4. Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) 149
5.2.5. Liga Arabska (Liga Państw Arabskich, LPA) 152
5.2.6. Unia Afrykańska (UA) oraz mechanizmy współpracy UE z państwami regionu Afryki 153
5.2.7. Organizacja Państw Amerykańskich (OPA) 167

Rozdział 6
Kilka refleksji na temat efektywności regionalnych dokumentów ochrony pracowników migrujących oraz perspektyw rozwoju zagadnienia 169

Rozdział 7
Sektor pozarządowy wobec problemów doświadczanych przez migrantów ekonomicznych 183

Rozdział 8
Pozytywne aspekty transnarodowej mobilności zarobkowej: Międzynarodowe migracje ekonomiczne jako narzędzie wzmocnienia pozycji prawnej oraz indywidualnej wolności i bezpieczeństwa jednostki 191
Podsumowanie i uwagi końcowe 197

Streszczenie 219
Summary 225
Bibliografia 229
Aneksy 245

Bogumił Termiński jest specjalistą z zakresu społecznych i gospodarczych praw człowieka oraz pozaekonomicznego wymiaru ruchów migracyjnych. Autor szeregu opracowań książkowych dotyczących społecznych i prawnych aspektów mobilności przestrzennej człowieka: Międzynarodowa Ochrona Pracowników Migrujących (2011), Przesiedlenia Inwestycyjne (2012), Les migrations, les réfugiés, les droits de l'homme (2012), Environmentally-Induced Displacement (2012), Development-Induced Displacement and Resettlement (2015). Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, socjologii i antropologii, praw człowieka oraz studiów rozwojowych.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku