• Kapitał społeczny a gospodarowanie - aspekty teoretyczne i empiryczne

Publikacja przedstawia problemy związane z wykorzystaniem kapitału społecznego w procesach gospodarowania. We współczesnych gospodarkach, które charakteryzują się coraz poważniejszymi asymetriami rynkowymi, kapitał społeczny jest postrzegany przez wielu autorów jako zasób, który pozwala przezwyciężać podmiotom gospodarującym ograniczenia powstałe na tle owych asymetrii. Dzięki wykorzystaniu kapitału społecznego podmioty gospodarujące mogą osiągać cele, które w przeciwnym razie byłyby trudne lub wręcz niemożliwe do realizacji. W części teoretycznej (dwa pierwsze rozdziały) monografii Czytelnik odnajdzie ważne, z punktu widzenia podjętej problematyki, zagadnienia dotyczące problemów gospodarowania, podejmowania decyzji, kształtowania relacji i roli kapitału społecznego w procesach gospodarowania. Rozdział ostatni książki poświęcono empirycznej weryfikacji dotyczącej kapitału społecznego i jego praktycznych konsekwencji w trzech logicznie powiązanych analizach: globalnej (analiza kapita

Podtytuł Kapitał społeczny a gospodarowanie - aspekty teoretyczne i empiryczne
Autor Aleksandra Grabowska-Powaga
Rok wydania 2019
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 262
75.00 52.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
48.75
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-189-0
Publikacja przedstawia problemy związane z wykorzystaniem kapitału społecznego w procesach gospodarowania. We współczesnych gospodarkach, które charakteryzują się coraz poważniejszymi asymetriami rynkowymi, kapitał społeczny jest postrzegany przez wielu autorów jako zasób, który pozwala przezwyciężać podmiotom gospodarującym ograniczenia powstałe na tle owych asymetrii. Dzięki wykorzystaniu kapitału społecznego podmioty gospodarujące mogą osiągać cele, które w przeciwnym razie byłyby trudne lub wręcz niemożliwe do realizacji.

W części teoretycznej (dwa pierwsze rozdziały) monografii Czytelnik odnajdzie ważne, z punktu widzenia podjętej problematyki, zagadnienia dotyczące problemów gospodarowania, podejmowania decyzji, kształtowania relacji i roli kapitału społecznego w procesach gospodarowania.

Rozdział ostatni książki poświęcono empirycznej weryfikacji dotyczącej kapitału społecznego i jego praktycznych konsekwencji w trzech logicznie powiązanych analizach: globalnej (analiza kapitału społecznego na świecie), międzynarodowej (na przykładzie regionu Europy) i lokalnej (na przykładzie Polski).

Monografia ma charakter naukowy i skierowana jest głównie do odbiorców zajmujących się merytorycznie wykorzystaniem kapitału społecznego w procesach gospodarowania. Takie podejście nie wyklucza wykorzystania przedstawionych analiz zarówno teoretycznych, jak i merytorycznych przez podmioty (jak aparat państwa, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe), które powinny sprzyjać rozwojowi kapitału społecznego w danej wspólnocie lub społeczności.

Wstęp 7

Rozdział 1
Gospodarowanie a potrzeba i możliwości współdziałania ludzkiego 13
1.1. Podmioty gospodarujące a cele gospodarowania w ujęciu historycznym 13
1.2. Funkcja decyzyjna i jej miejsce w różnych typach własności 28
1.3. Ewolucja form organizacji społecznej i typowych dla nich form własności a decyzje gospodarcze 34
1.4. Instytucje oraz ich wpływ na podmioty gospodarujące 46
1.5. Relacje podmiotów gospodarujących z otoczeniem 64
1.6. Typy relacji, więzi i sieci społeczne w procesie gospodarowania 78
1.6.1. Zapotrzebowanie na współdziałanie jako konsekwencja utrwalania się relacji 78
1.6.2. Możliwości i płaszczyzny współdziałania 86
1.6.3. Współdziałanie podmiotów gospodarujących - motywy i korzyści w ujęciu instytucjonalnym 89

Rozdział 2
Kapitał społeczny a zachowania podmiotów gospodarujących 93
2.1. Kategoria kapitału i możliwości jej zastosowania w konstrukcjach teoretycznych 93
2.2. Kapitał społeczny w procesach gospodarowania 106
2.2.1. Kapitał społeczny jako zasób ekonomiczny - formy, etapy kształtowania, modele 106
2.2.2. Uwarunkowania kształtowania kapitału społecznego 138
2.3. Kapitał społeczny - przejawy i możliwości pomiaru 150
2.4. Implikacje powstawania kapitału społecznego 166

Rozdział 3
Kapitał społeczny i jego praktyczne konsekwencje dla procesów gospodarowania 173
3.1. Kapitał społeczny a racjonalność gospodarowania w świetle badań wtórnych 173
3.1.1. Analiza kapitału społecznego w skali globalnej 175
3.1.2. Analiza przejawów kapitału społecznego w skali regionalnej - przykład Europy 197
3.1.3. Analiza przejawów kapitału społecznego w skali lokalnej - przykład Polski 203
3.2. Kapitał społeczny a realizacja celów gospodarowania 213
3.2.1. Rola kapitału społecznego w funkcjonowaniu podmiotów gospodarujących 213
3.2.2. Kapitał społeczny a realizacja celów gospodarowania w świetle badań pierwotnych 222
3.3. Polityka gospodarcza a możliwości łagodzenia niedoboru kapitału społecznego 231

Zakończenie 237
Bibliografia 241
Spis tabel 257
Spis rysunków 261
Spis map 262

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku