• Innowacje w zarządzaniu

Publikacja stanowi odzwierciedlenie tendencji dostrzeganych zarówno w nauce, jak i praktyce gospodarczej. Polegają one na tym, że organizacje nakierowane są na stałe poszukiwanie nowych źródeł przewagi konkurencyjnej. Powstanie tej książki wynika z przekonania jej autorów o służebnej roli innowacji w budowaniu konkurencyjności oraz przewagi konkurencyjnej organizacji. Autorzy poszczególnych artykułów wskazują, że innowacje mogą być stosowane we wszystkich aspektach życia gospodarczego, począwszy od marketingu, projektowania, po jakość, badania i rozwój, kończąc na szkoleniach, finansach czy logistyce. Pełnią one nie tylko funkcje w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego miast i regionów, ale przede wszystkim w zarządzaniu organizacjami publicznymi. Najważniejsze obszary tematyczne to: - innowacja - istota i pojęcie, uwarunkowania, - instrumentarium innowacji - społeczna odpowiedzialność biznesu, ICT, CRM, Big Data, marketing, controlling, - innowacje w sektorze publicznym - inn

Podtytuł Innowacje w zarządzaniu
Autor Regina Lenart-Gansiniec (red.)
Rok wydania 2016
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 372
89.00 62.30
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
57.85
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-877-6

Publikacja stanowi odzwierciedlenie tendencji dostrzeganych zarówno w nauce, jak i praktyce gospodarczej. Polegają one na tym, że organizacje nakierowane są na stałe poszukiwanie nowych źródeł przewagi konkurencyjnej. Powstanie tej książki wynika z przekonania jej autorów o służebnej roli innowacji w budowaniu konkurencyjności oraz przewagi konkurencyjnej organizacji. Autorzy poszczególnych artykułów wskazują, że innowacje mogą być stosowane we wszystkich aspektach życia gospodarczego, począwszy od marketingu, projektowania, po jakość, badania i rozwój, kończąc na szkoleniach, finansach czy logistyce. Pełnią one nie tylko funkcje w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego miast i regionów, ale przede wszystkim w zarządzaniu organizacjami publicznymi.

Najważniejsze obszary tematyczne to:
- innowacja - istota i pojęcie, uwarunkowania,
- instrumentarium innowacji - społeczna odpowiedzialność biznesu, ICT, CRM, Big Data, marketing, controlling,
- innowacje w sektorze publicznym - innowacje w sektorze edukacji, związkach metropolitarnych, samorządzie terytorialnym,
- innowacje i zarządzanie zasobami ludzkimi - znaczenie kapitału ludzkiego w tworzeniu innowacji.

Autorami są młodzi adepci nauki z kilkudziesięciu ośrodków akademickich w Polsce.

Wstęp   17

 

 

Część I

Innowacje – teoria i praktyka

 

Rozdział 1

W kierunku innowacyjności. Istota strategii innowacji – Edyta Maria Pieniacka  23

Streszczenie  23

Wprowadzenie  23

1.1. Pojęcie innowacji w świetle literatury przedmiotu  26

1.2. Istota strategii innowacji  29

Podsumowanie  33

Bibliografia  34

 

Rozdział 2

Innowacyjność jako główne narzędzie budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa – z perspektywy pokolenia Y – Natalia Malik, Mateusz Niemczyk  35

Streszczenie  35

Wprowadzenie  35

2.1. Innowacyjność jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw  36

2.2. Pokolenie Y jako liderzy innowacyjności  40

2.3. Analiza wyników przeprowadzonych badań sondażowych  42

Podsumowanie  43

Bibliografia  44

 

Rozdział 3

Skuteczne zarządzanie procesem innowacyjnym w przedsiębiorstwie – propozycja usprawnień – Zofia Gródek-Szostak  47

Streszczenie  47

Wprowadzenie  48

3.1. Skuteczne zarządzanie innowacjami  49

3.2. Podejście do zarządzania procesem innowacyjnym w procedurze ProMaTeT  49

3.3. ProMaTeT w zastosowaniu praktycznym – studium przypadku FORMES Sp. z o.o.  55

Podsumowanie  61

Bibliografia  62

 

Rozdział 4

Wiedza jako zasób kluczowy dla rozwoju ekoinnowacji w polskich firmach-dostawcach technologii środowiskowych – Magdalena Marczewska  63

Streszczenie  63

Wprowadzenie  64

4.1. Wiedza jako źródło powstawania ekoinnowacji  64

4.2. Metodyka badań  67

4.3. Znaczenie wiedzy dla rozwoju ekoinnowacji w polskich firmach-dostawcach technologii środowiskowych  69

Podsumowanie  72

Bibliografia  72

 

Rozdział 5

Internacjonalizacja klastrów jako innowacyjna metoda rozwoju przedsiębiorstw i regionów – Sylwia Gębicz, Magdalena Konwa  75

Streszczenie  75

Wprowadzenie  76

5.1. Czym są klastry?  76

5.2. Cykl życia klastra  77

5.3. Korzyści wynikające z klasteringu  78

5.3. Proces internacjonalizacji  78

5.4. Korzyści wynikające z internacjonalizacji oraz stosowane narzędzia  80

5.5. Wyniki badań ankietowych  82

Podsumowanie  84

Bibliografia  84

 

Rozdział 6

Start-up jako innowacyjna forma biznesu – przykłady wybranych przedsięwzięć – Aleksandra Grzesik  87

Streszczenie  87

Wprowadzenie  88

6.1. Start-up – terminologia zagadnienia  88

6.2. Formy wsparcia start-upów  89

6.3. Jakie start-upy odnoszą sukces?  91

6.4. Przykłady wybranych start-upów  92

6.4.1. Asante Bamboo Bikes  92

6.4.2. Risk Made in Warsaw  93

6.4.3. HOLLO  93

6.4.4. Intelclinic  93

6.4.5. Arguido  94

6.4.6. Fordrivers  94

6.4.7. Portal www.prawos.pl  95

Podsumowanie  96

Bibliografia  96

 

 

Część II

Innowacje – narzędzia i wsparcie

 

Rozdział 7

Polish Entrepreneurs’ Shift to CSR Governance Innovation – Maria Halemba  101

Abstract  101

Introduction  101

7.1. CSR Innovation  103

7.2. CSR Governance Models  105

7.3. Polish perspective on governance innovation  107

Conclusion  109

References  110

 

Rozdział 8

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako narzędzie budowania wizerunku pracodawcy – Magdalena Kaczyńska, Klaudia Kałuziak, Agnieszka Wojciechowska  113

Streszczenie  113

Wprowadzenie  113

8.1. Narzędzia Corporate Social Responsibility  116

8.2. Argumenty na rzecz działań prospołecznych  117

8.3. Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa  119

8.4. Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na decyzje o podjęciu pracy w świetle wyników badań własnych  120

Podsumowanie  126

Bibliografia  127

 

Rozdział 9

Społeczna odpowiedzialność jako innowacja w turystyce – Konrad Suchecki  129

Streszczenie  129

Wprowadzenie  130

9.1. Innowacje – zarys problematyki  130

9.2. CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu  131

9.3. Działalność turystyczna  134

9.4. Społeczna odpowiedzialność w turystyce  135

9.5. Innowacyjność CSR w turystyce  135

Podsumowanie  136

Bibliografia  137

 

Rozdział 10

Zastosowanie analizy big data w procesie podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw – Alicja Choma  139

Streszczenie  139

Wprowadzenie  140

10.1. Istota konkurencyjności  140

10.2. Big data jako dane, informacja i wiedza będące źródłem przewagi konkurencyjnej  143

10.3. Big data w strategiach konkurencyjności przedsiębiorstw  144

Podsumowanie  146

Bibliografia  147

 

Rozdział 11

Rola internetu w innowacjach marketingowych – Liwia Delińska  149

Streszczenie  149

Wprowadzenie  150

11.1. Istota innowacji w marketingu  150

11.2. Internet jako determinanta rozwoju innowacji marketingowych  153

11.3. Innowacje w strategiach marketingowych  155

11.4. Innowacje w marketingu mix  156

Podsumowanie  158

Bibliografia  159

 

Rozdział 12

Rola marketingu we współczesnej organizacji – Magdalena Murzyn  161

Streszczenie  161

Wprowadzenie  161

12.1. Ewolucja marketingu  162

12.2. Typy orientacji przedsiębiorstw  163

12.3. Ewolucja znaczenia marketingu w przedsiębiorstwie  164

12.4. Miejsce marketingu w organizacji  166

Podsumowanie  169

Bibliografia  169

 

Rozdział 13

Trendy w marketingu społecznie zaangażowanym – Anita Tkocz  171

Streszczenie  171

Wprowadzenie  172

13.1. Marketing społecznie zaangażowany  173

13.2. Korzyści wynikające z realizowanych programów marketingu społecznie zaangażowanego  174

13.3. Wzrost znaczenia marketingu społecznie zaangażowanego  175

13.4. Marketing wspólnej sprawy zastępuje filantropię  176

13.5. Rozwój marketingu społecznie zaangażowanego i jego standardów  177

Podsumowanie  178

Bibliografia  179

 

Rozdział 14

CRM jako kluczowy aspekt zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem – Beata Mitura, Magdalena Kostyra  181

Streszczenie  181

Wprowadzenie  182

14.1. Definicja  182

14.2. Koncepcja CRM  183

14.3. Korzyści i zagrożenia  184

14.4. Składniki i obszary CRM  185

14.5. Kanały komunikacji z klientem w systemach CRM  186

14.6. Cechy funkcjonale i klasyfikacje systemów CRM  187

14.7. Wdrożenia CRM w Polsce  188

Podsumowanie  189

Bibliografia  189

 

Rozdział 15

Korzyści wynikające z zastosowania narzędzi informatycznych w controllingu – Katarzyna Wojdyła  191

Streszczenie  191

Wprowadzenie  191

15.1. Próby definiowania controllingu i jego istota  192

15.2. Controlling w Polsce  194

15.3. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w controllingu  195

Podsumowanie  199

Bibliografia  199

 

Rozdział 16

Model Lean LPPO jako odpowiedź na główne bariery wdrożenia Lean Manufacturing – Maciej Pieńkowski  201

Streszczenie  201

Wprowadzenie  202

16.1. Bariery wdrażania Lean Manufacturing  202

16.2. Model Lean LPPO  204

16.3. Przywództwo  205

16.4. Ludzie  206

16.5. Proces  207

16.6. Wyniki  208

16.7. Bariery a model Lean LPPO  209

Podsumowanie  211

Bibliografia  211

 

 

Część III

Innowacje – zarządzanie publiczne

 

Rozdział 17

Specyfika innowacji pedagogicznych w placówkach oświatowych – Aleksandra Dudzik  215

Streszczenie  215

Wprowadzenie  216

17.1. Specyfika innowacji w ujęciu ogólnym  217

17.1.1. Typologie  219

17.1.2. Proces innowacyjny  219

17.1.3. Czynniki hamujące i wspierające  220

17.2. Innowacja pedagogiczna jako specyficzna forma innowacji w placówkach oświatowych  222

17.2.1. Typologie  223

17.2.2. Proces innowacyjny  224

17.2.3. Czynniki hamujące i wspierające  225

17.3. Czynniki wyróżniające innowacje pedagogiczne  228

Podsumowanie  231

Bibliografia  231

 

Rozdział 18

Wspieranie innowacyjności przez samorząd terytorialny a związek metropolitarny – Piotr Feczko  235

Streszczenie  235

Wprowadzenie  236

18.1. Potrzeba wspierania innowacyjności przez władze publiczne i rozwój obszarów metropolitarnych  236

18.2. Związek metropolitarny nową instytucją samorządu terytorialnego  239

18.3. Możliwości wspierania innowacyjności przez związek metropolitarny  241

Podsumowanie  243

Bibliografia  243

 

Rozdział 19

Budowanie potencjału innowacyjnego firm Dolnego Śląska z wykorzystaniem dotacji unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 – Marta Wysogląd  245

Streszczenie  245

Wprowadzenie  246

19.1. Pojęcie innowacji w ramach dotacji unijnych  246

19.2. Środki unijne dla MSP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013  247

19.3. Stopień wykorzystania dotacji unijnych przez dolnośląskie przedsiębiorstwa w ramach RPO WD 2007-2013  249

19.4. Wykorzystanie dotacji unijnych przez dolnośląskie przedsiębiorstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013  252

Podsumowanie  254

Bibliografia  255

 

Rozdział 20

Problemy w procesie wprowadzania innowacji – na przykładach z życia zawodowego osób zarządzających instytucjami publicznymi –Natalia Wilk  257

Streszczenie  257

Wprowadzenie  258

Część zasadnicza  258

Podsumowanie  261

Bibliografia  262

 

 

Część IV

Innowacje – innowacje – kapitał ludzki

 

Rozdział 21

Koncepcje cech przywódczych w kontekście innowacyjnego zarządzania organizacją – Ligia Jankowska  265

Streszczenie  265

Wprowadzenie  266

21.1. Przywództwo a style kierowania  266

21.2. Przywództwo w kontekście badań  268

Podsumowanie        277

Bibliografia             277

 

Rozdział 22

Profil menedżera publicznego w opinii studentów Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu – Mateusz Czuryło, Aleksandra Rzepecka, Remigiusz Trybus      279

Streszczenie            279

Wprowadzenie        280

Menedżer publiczny a jego cechy           280

Podsumowanie        289

Bibliografia             290

 

Rozdział 23

Proces innowacji w aspekcie relacji płci na przykładzie badań prowadzonych w ramach projektu „InnoGend” – Ewelina Góral 291

Streszczenie            291

Wprowadzenie        292

23.1. Istota procesu innowacji                292

23.2. Akty prawne gwarantujące równość płci w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie       293

23.3. Polityka innowacji w aspekcie relacji płci      294

23.4. Założenia i metodyka badań          295

23.5. Studium przypadku       297

Podsumowanie        299

Bibliografia             300

 

Rozdział 24

Zarządzanie zaangażowaniem w pracę jako element zarządzania innowacją – Konrad Kulikowski 301

Streszczenie            301

Wprowadzenie        302

24.1. Zaangażowanie w pracę 302

24.2. Pomiar i kształtowanie zaangażowania w pracę             303

24.3. System zarządzania zaangażowaniem w pracę jako element zarządzania innowacją     304

24.4. Zdefiniowanie zaangażowania w pracę          304

24.5. Określenie czynników będących wymaganiami i zasobami pracy 305

24.6. Przygotowanie narzędzi badawczych             305

24.7. Wstępny pomiar zaangażowania, zasobów i wymagań pracy oraz podjęcie działań naprawczych                306

24.8. Ewaluacja podjętych działań – cykliczny pomiar wymagań i zasobów pracy oraz zaangażowania               306

Podsumowanie        307

Bibliografia             307

 

Rozdział 25

Rozwój kompetencji, a wiek pracowników – wnioski z badania pilotażowego – Wojciech Wychowaniec         309

Streszczenie            309

Wprowadzenie        309

25.1. Tło merytoryczne i metodologia badania       311

25.2. Wyniki badań: Narzędzia systemowe dotyczące rozwoju kompetencji pracowników w rożnym wieku        313

25.3. Wyniki badań: Metody rozwoju kompetencji w kontekście wieku pracowników         315

25.4. Wyniki badań: Strategia zarządzania wiekiem i perspektywy wdrożenia       316

Podsumowanie        318

Bibliografia             320

 

Rozdział 26

Nowoczesne systemy motywacyjne stosowane przez firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich wpływ na przywiązanie pracowników – Adrian Abramek, Damian Bujnik 321

Streszczenie            321

Wprowadzenie        322

26.1. Więzi w organizacji        323

26.2. Nowoczesne systemy motywacyjne w sektorze MŚP    324

26.3. Badania własne              325

Podsumowanie        333

Bibliografia             334

 

Rozdział 27

Motywacja pracowników instytucji publicznej do podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych na przykładzie wiejskiego urzędu gminy X – Karolina Piwowarczyk            335

Streszczenie            335

Wprowadzenie        336

27.1. Metoda i technika badań                337

27.2. Wyniki badań 337

27.3. Dialog            339

Podsumowanie        341

Bibliografia             342

 

Rozdział 28

Typologia mobbingu – Wiktoria Wajda 343

Streszczenie            343

Wprowadzenie        344

28.1. Definicje mobbingu       344

28.2. Sposoby mobbingowania              345

28.3. Przebieg mobbingu        349

Podsumowanie        350

Bibliografia             351

 

Rozdział 29

Staże jako skuteczne narzędzie rynku pracy – Ewelina Hadała          353

Streszczenie            353

Wprowadzenie        353

29.1. Charakterystyka rynku pracy i sytuacji młodych ludzi 354

29.2. Staże jako narzędzia wspomagające ograniczenie bezrobocia        356

29.3. Refleksje (opinie) studentów i absolwentów na temat staży jako narzędzia przygotowującego do pierwszej pracy     357

Podsumowanie        363

Bibliografia             364

 

 

Spis tabel 365

Spis rysunków        367

Spis wykresów        369

Wykaz autorów     371

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku