• Innowacje i jakość w zarządzaniu organizacjami

Podtytuł Innowacje i jakość w zarządzaniu organizacjami
Autor Joanna Wiśniewska, Krzysztof Janasz (red.)
Rok wydania 2013
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 256
48.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-554-6
W aktualnych realiach gospodarczych o efektach i przyszłych możliwościach rozwojowych każdej organizacji decydują w znacznej mierze charakter i intensywność różnorodnych przedsięwzięć innowacyjnych dostosowujących zachowanie organizacji do wymogów globalnego rynku oraz stanu, struktury, złożoności i dynamiki ich otoczenia. Niezmiernie ważnym aspektem funkcjonowania organizacji jest zarządzanie przez jakość, w której powin­ni brać udział wszyscy członkowie organizacji, ponieważ tylko wtedy można kształtować jakość i kierować określone działania na osiągnięcie długofalo­wego sukcesu. Należy stwierdzić, że dla podmiotu gospodarującego strategiczne znaczenie mają procesy zarządzania jakością oraz zarządzania inno­wacjami, które są składowymi ogólnej (globalnej) strategii, obejmującej inne dziedziny jego działania.
Istotnym elementem zarządzania przedsiębiorstwem są działania modyfikacyjne, których celem jest ciągłe usprawnianie jakości i wprowadzanie innowa­cji. Bardzo ważne staje się zrozumienie określonych współzależności i różnic występujących w procesie tych zmian, co wymaga podejścia integralne­go. Zapotrzebowaniu temu wychodzi naprzeciw recenzowane opracowanie, napisane przez pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego, pod redakcją naukową dr hab. prof. US Joanny Wiśniewskiej i dr. hab. prof. US Krzysztofa Janasza. Stanowi ono wartościowe studium teoretyczno-metodyczno-po­znawcze przedstawiające zagadnienia innowacyjności i jakości polskich organizacji w sektorach przemysłowym oraz usługowym w przekrojach lokal­nym (regionalnym) i ogólnopolskim.
Myślą przewodnią monografii jest stwierdzenie, że ciągłe doskonalenie innowacyjności i jakość wdrażana we wszystkich obszarach funkcjonowania, pozwalają organizacjom na osiąganie szeregu strategicznych korzyści, przez co możliwe jest nie tylko tworzenie, ale i skuteczne utrzymywanie przewa­gi konkurencyjnej.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego
Wstęp 7
Rozdział 1

Innowacyjność i jakość - wyzwania współczesnych organizacji - Joanna Wiśniewska 13

1.1. Strategiczny wymiar innowacji i jakości w gospodarce Unii Europejskiej 13

1.2. Jakość i innowacje jako źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw 20

1.3. Komplementarność jakości i innowacji w organizacji 26
Rozdział 2

Wiedza w procesie innowacyjnym organizacji - Władysław Janasz 35

2.1. Pojęcie wiedzy jako zasobu organizacji 35

2.2. Warunki rozwoju kreatywnej i innowacyjnej organizacji 43

2.3. Modele zarządzania wiedzą 46

2.4. Zdolność organizacji do tworzenia i absorpcji wiedzy 48

2.5. Restrukturyzacja kreatywna 50

2.6. Zarządzanie wiedzą w procesie innowacji 53
Rozdział 3

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - Roman Tylżanowski 59

3.1. Istota transferu technologii i komercjalizacji wiedzy 59

3.2. Stymulatory w systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy 65

3.3. Bariery w systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy 69
Rozdział 4

System zarządzania jakością w organizacji i jego certyfikacja - Marian Gołębiowski 75

4.1. Pojęcie i ewolucja zarządzania jakością 75

4.2. System zarządzania jakością według ISO 9001:2008 82

4.3. Certyfikacja systemu zarządzania jakością 93
Rozdział 5

Podnoszenie poziomu innowacyjności organizacji za pomocą metod i zasad projakościowych - Katarzyna Kozioł-Nadolna 105

5.1. Kaizen jako filozofia ciągłego doskonalenia 105

5.2. Metody kształtowania jakości w przedsiębiorstwie 110

5.3. Wybrane zasady i systemy projakościowe 115
Rozdział 6

Zarządzanie projektem innowacyjnym i jakościowym w organizacji - Krzysztof Janasz 123

6.1. Charakterystyka zarządzania projektami innowacyjnymi 123

6.2. Etapy zarządzania projektami innowacyjnymi i jakościowymi 131

6.3. Standardowe metody oceny projektów w organizacji 134

6.4. Znaczenie (zapewnienie) jakości w zarządzaniu projektem innowacyjnym 141

6.5. Ryzyko w zarządzaniu projektami innowacyjnymi i jakościowymi 144
Rozdział 7

Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej w organizacji - Krzysztof Janasz 153

7.1. Koncepcja kapitału w finansowaniu innowacji 153

7.2. Uwarunkowania finansowania projektów innowacyjnych w organizacji 157

7.3. Formy i modele finansowania działalności innowacyjnej 162
Rozdział 8

Działalność innowacyjna w przedsiębiorstwach przemysłowych w województwie zachodniopomorskim - wybrane charakterystyki - Katarzyna Szopik-Depczyń­ska 171

8.1. Charakterystyka województwa 171

8.2. Podstawowe charakterystyki przedsiębiorstw przemysłowych województwa zachodniopomorskiego prowadzących działalność innowacyjną 173

8.3. Procesy kooperacji przedsiębiorstw przemysłowych województwa zachodniopomorskiego prowadzących działalności innowacyjną 179
Rozdział 9

Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwach usługowych - Anna Bielawa 185

9.1. Istota jakości w usługach 185

9.2. Jakość usług w sektorze turystycznym 188

9.3. Jakość usług w opiece zdrowotnej 193

9.4. Jakość usług w sektorze motoryzacyjnym 197
Rozdział 10

Standardy jakości w bankach - Katarzyna Szopik-Depczyńska 207

10.1. Specyfika usług bankowych 207

10.2. Znaczenie klienta a jakość usług bankowych 209

10.3. Standardy bezpośredniej obsługi klienta 218

10.4. Rola personelu w kreowaniu jakości 221

10.5. Modele zachowań w bankach 226
Bibliografia 233

Netografia 243

Spis tabel 245

Spis rysunków 247
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku