• Handel wewnątrzgałęziowy. Istota, uwarunkowania, trendy

Problematyka międzynarodowego handlu wewnątrzgałęziowego stanowi szczególny przedmiot zainteresowania ekonomistów od czasu rozpoczęcia badań wpływu integracji gospodarczej na wymianę towarową między krajami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej na początku lat 60. XX w. Wraz z postępującymi procesami integracji gospodarczej i globalizacji ten typ handlu zyskuje na znaczeniu. Zmiany zachodzące we współczesnej gospodarce światowej sprawiły, iż pojawiły się nowe obszary eksploracji wymiany wewnątrzgałęziowej. Nie bez znaczenia w tym względzie pozostaje proces liberalizacji przepływu dóbr, kapitału czy usług. Szczególny wpływ na rozwój handlu wewnątrzgałęziowego ma wzrost intensywności przepływu kapitału, zwłaszcza w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Istotna również jest rosnąca rola korporacji transnarodowych, które spowodowały internacjonalizację procesu produkcji oraz jej fragmentaryzację. Wszystkie te procesy zachodzące w gospodarce światowej przyczyniły się do tego, że kraje zaczęły zbliżać się do siebie pod względem stopnia rozwoju gospodarczego, a tym samym tworzyć warunki sprzyjające wymianie wewnątrzgałęziowej. W książce zaprezentowano genezę, istotę, ewolucję pojęcia, metodykę i metodologię badań oraz sposoby pomiaru handlu wewnątrzgałęziowego. Ponadto przedstawiono przyczyny i skutki rozwoju handlu wewnątrzgałęziowego w świetle teorii. Jedną z części monografii poświęcono zjawisku handlu wewnątrzgałęziowego w aspekcie funkcjonowania współczesnej gospodarki. W celu zaprezentowania występujących trendów w handlu wewnątrzgałęziowym przedstawiono wyniki badań empirycznych. Przeprowadzone rozważania doprowadziły do redefinicji zjawiska.

Podtytuł Handel wewnątrzgałęziowy. Istota, uwarunkowania, trendy
Autor Monika Wyrzykowska-Antkiewicz
Rok wydania 2021
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 176
60.00 43.20
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
39
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-446-4
Problematyka międzynarodowego handlu wewnątrzgałęziowego stanowi szczególny przedmiot zainteresowania ekonomistów od czasu rozpoczęcia badań wpływu integracji gospodarczej na wymianę towarową między krajami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej na początku lat 60. XX w. Wraz z postępującymi procesami integracji gospodarczej i globalizacji ten typ handlu zyskuje na znaczeniu. Zmiany zachodzące we współczesnej gospodarce światowej sprawiły, iż pojawiły się nowe obszary eksploracji wymiany wewnątrzgałęziowej. Nie bez znaczenia w tym względzie pozostaje proces liberalizacji przepływu dóbr, kapitału czy usług. Szczególny wpływ na rozwój handlu wewnątrzgałęziowego ma wzrost intensywności przepływu kapitału, zwłaszcza w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Istotna również jest rosnąca rola korporacji transnarodowych, które spowodowały internacjonalizację procesu produkcji oraz jej fragmentaryzację. Wszystkie te procesy zachodzące w gospodarce światowej przyczyniły się do tego, że kraje zaczęły zbliżać się do siebie pod względem stopnia rozwoju gospodarczego, a tym samym tworzyć warunki sprzyjające wymianie wewnątrzgałęziowej.

W książce zaprezentowano genezę, istotę, ewolucję pojęcia, metodykę i metodologię badań oraz sposoby pomiaru handlu wewnątrzgałęziowego. Ponadto przedstawiono przyczyny i skutki rozwoju handlu wewnątrzgałęziowego w świetle teorii. Jedną z części monografii poświęcono zjawisku handlu wewnątrzgałęziowego w aspekcie funkcjonowania współczesnej gospodarki. W celu zaprezentowania występujących trendów w handlu wewnątrzgałęziowym przedstawiono wyniki badań empirycznych. Przeprowadzone rozważania doprowadziły do redefinicji zjawiska.

Wstęp 7

Rozdział 1
Istota handlu wewnątrzgałęziowego 9
1.1. Początki rozwoju handlu wewnątrzgałęziowego 9
1.2. Pojęcie wymiany wewnątrzgałęziowej 11
1.3. Metodyka a metodologia badań handlu wewnątrzgałęziowego 17
1.4. Miary handlu wewnątrzgałęziowego 20
1.5. Prognozowanie rozwoju handlu wewnątrzgałęziowego 36

Rozdział 2
Przyczyny i skutki rozwoju wymiany wewnątrzgałęziowej 41
2.1. Przyczyny rozwoju wymiany wewnątrzgałęziowej w świetle teorii handlu międzynarodowego 41
2.1.1. Handel wewnątrzgałęziowy według tradycyjnych i współczesnych teorii handlu międzynarodowego 44
2.1.2. Handel wewnątrzgałęziowy w świetle wybranych najnowszych teorii handlu międzynarodowego 51
2.2. Skutki prowadzenia wymiany wewnątrzgałęziowej w świetle teorii handlu międzynarodowego 73

Rozdział 3
Handel wewnątrzgałęziowy a funkcjonowanie współczesnej gospodarki 81
3.1. Handel wewnątrzgałęziowy i teoria integracji 81
3.2. Wymiana wewnątrzgałęziowa a międzynarodowe migracje czynników produkcji 90
3.2.1. Migracje ludności (siły roboczej) a handel wewnątrzgałęziowy 90
3.2.2. Teoria migracji wiedzy technicznej a handel wewnątrzgałęziowy 95
3.2.3. Teoria migracji kapitału a handel wewnątrzgałęziowy 97
3.3. Wielkie korporacje transnarodowe a handel wewnątrzgałęziowy 109
3.4. Handel wewnątrzgałęziowy a teoria lokalizacji (New economic geography) 117
3.5. Rynek usług a wymiana wewnątrzgałęziowa 121
3.6. Wzrost i rozwój gospodarczy a handel wewnątrzgałęziowy 124

Rozdział 4
Badania empiryczne handlu wewnątrzgałęziowego 133
4.1. Empiryczna weryfikacja modeli handlu wewnątrzgałęziowego 139
4.2. Wymiana wewnątrzgałęziowa a funkcjonowanie współczesnej gospodarki w świetle badań empirycznych 147
4.3. Luka między teorią a badaniami empirycznymi handlu wewnątrzgałęziowego 154

Zakończenie 157
Bibliografia 159
Spis tabel 173
Spis rysunków 175

Recenzenci:
dr hab. Ewa Cieślik, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
dr hab. Eugeniusz Gostomski, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku