• Formy zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce. Jak zatrudniać pracowników

Podtytuł Formy zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce. Jak zatrudniać pracowników
Autor Karolina Drela, Aneta Sokół
Rok wydania 2012
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 340
44.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-301-6
Współcześnie tradycyjnie pojmowane miejsce pracy (jedno przedsiębiorstwo, jeden wykonywany zawód), w którym pracownik często spędzał więk­szość swojego życia odchodzi w przeszłość. W XXI wieku pracownicy muszą być przygotowani na wielokrotne zmiany pracy w ciągu swojego życia. Pracodawcy zaś powinni mieć na uwadze fakt, że mimo bezrobocia, rynek pracy nie jest rynkiem przedsiębiorców. Coraz bardziej istotna staje się znajo­mość zagadnień dotyczących zatrudnienia zarówno przez przedsiębiorców, jak i pracowników. Czytając poradnik znajdą Państwo odpowiedzi m.in. na następujące pytania:
- Jakie są formy zatrudnienia?
- Gdzie szukać informacji na temat zatrudnienia pracownika?
- Jak dokonać właściwego wyboru formy zatrudnienia?
- Jak należy sporządzać umowy dotyczące zatrudnienia?
- Jakie obowiązki ciążą na pracowniku w związku z podjęciem pracy?
- Jakie prawa ma pracownik w związku z podjęciem pracy?
- Kiedy można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem?
- Kiedy pracownik może odwołać się, gdy zostanie zwolniony?
- Kiedy pracownik ma prawo do przerwy w czasie pracy?
- Kiedy przerwa w pracy jest wliczana do czasu pracy pracownika?
- Kiedy i w jakim wymiarze pracownikowi przysługuje urlop?
- Jakie są zasady naliczania wynagrodzeń i ich wypłaty?
- Jakie koszty ponosi pracodawca w związku z zatrudnieniem pracownika?
- Jakie są korzyści i obowiązki przy zatrudnianiu młodzieży, osób niepełnosprawnych, cudzoziemców, osób w wieku 50++, emerytów?
- Kiedy pracownik może być zatrudniony w ramach nietypowych form zatrudnienia?
- Czy opłaca się pracodawcy zatrudniać pracowników w ramach nietypowych form zatrudnienia?
- Gdzie szukać norm prawnych regulujących zatrudnienie pracownika w ramach elastycznych form zatrudnienia?

Wprowadzenie 7

1. ELASTYCZNOŚĆ RYNKU PRACY (Karolina Drela) 9
1.1. Podstawowe formy zatrudnienia 11
1.2. Obowiązek informacji o warunkach zatrudnienia 18
1.3. Korzyści pracodawcy z zatrudnienia bezrobotnego 21

2. FORMALNOPRAWNE PODSTAWY ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW (Karolina Drela) 31
2.1. Prawne podstawy zatrudnienia 32
2.2. Zawieranie umów o pracę 37
2.3. Obowiązki wobec nowego pracownika 44
2.3.1. Obowiązki pracownika 44
2.3.2. Obowiązki pracodawcy 45
2.4. Rozwiązywanie umów o pracę 54
2.5. Czas pracy 61
2.5.1. Organizacja czasu pracy 61
2.5.2. Praca w godzinach nadliczbowych 68
2.5.3. Praca w dni wolne 71
2.5.4. Dyżury pracownicze 73
2.6. Wynagrodzenia pracowników w ramach umowy o pracę 75
2.7. Urlopy w umowach o pracę 83

3. KOSZTY PRACY A FORMY ZATRUDNIENIA (Karolina Drela) 93
3.1. Koszty pracy 94
3.2. Ekonomiczność typowych i nietypowych form zatrudnienia 98
3.3. Pozapłacowe i pozostałe koszty pracy 101

4. ZATRUDNIANIE OSÓB DEFAWORYZOWANYCH NA RYNKU PRACY (Karolina Drela) 105
4.1. Zatrudnianie młodzieży 107
4.2. Zatrudnianie niepełnosprawnych 115
4.3. Zatrudnianie cudzoziemców 121
4.4. Zatrudnianie osób 50++ 127
4.5. Zatrudnianie emerytów 130

5. PROCES ZATRUDNIANIA - JAK ZATRUDNIAĆ KROK PO KROKU? (Karolina Drela) 139
5.1. Planowanie, rekrutacja i selekcja 140
5.1.1. Zasady planowania zatrudnienia 141
5.1.2. Kierunki rekrutacji i selekcji w przedsiębiorstwie 143
5.1.2.1. Selekcja 143
5.1.2.2. Rekrutacja 146
5.1.3. Wyspecjalizowane jednostki 149
5.2. Instrumenty selekcji kandydatów 153
5.2.1. Analiza dokumentacji 154
5.2.2. Wywiad 157
5.2.3. Testy 162
5.2.4. Referencje 164
5.3. Rozwój zawodowy i ścieżka awansu oraz kariery zawodowej 165
5.4. System motywacyjny i rozwój pracowników 169
5.5. Ocena pracownicza 183
5.6. Znaczenie controllingu personalnego 191

6. ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA - ZATRUDNIENIE PRACOWNICZE (Aneta Sokół) 199
6.1. Stosunek pracy na podstawie mianowania 204
6.2. Stosunek pracy na podstawie powołania 206
6.3. Stosunek pracy na podstawie wyboru 208
6.4. Praca tymczasowa 209
6.5. Telepraca 215
6.6. Praca na wezwanie 221

7. ELASTYCZNE FORMY NIEPRACOWNICZEGO ZATRUDNIENIA - UMOWY CYWILNOPRAWNE (Aneta Sokół) 227
7.1. Umowa zlecenie 230
7.2. Umowa o dzieło 235
7.3. Umowa agencyjna 241

8. POZOSTAŁE ELASTYCZNE FORMY NIEPRACOWNICZEGO ZATRUDNIENIA (Aneta Sokół) 247
8.1. Umowa o pracę nakładczą 248
8.2. Kontrakt menedżerski 252
8.3. Wolontariat 257
8.4. Samozatrudnienie 259

9. SZCZEGÓLNE FORMY PRACY UWZGLĘDNIAJĄCE ELASTYCZNOŚĆ CZASU PRACY (Aneta Sokół) 267
9.1. Job-sharing i work-sharing 270
9.2. Rotacyjne zatrudnienie 277
9.3. Praca sezonowa 279
9.4. Praca dorywcza 282
9.5. Praca zadaniowa 282
9.6. Praca na zastępstwo 285
9.7. Praca przerywana 287
9.8. Praca weekendowa 289

ZAŁĄCZNIKI 295

BIBLIOGRAFIA 323

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku