• Doskonalenie komunikacji wewnętrznej w administracji publicznej

W książce zaprezentowano wyniki badań dotyczące doskonalenia komunikacji wewnętrznej pomiędzy pracownikami front-office i back-office w administracji publicznej na przykładzie urzędów miejskich w województwie śląskim. Czytelnicy znajdą w niej odpowiedź na następujące pytania: • Jakie czynniki wpływają na poziom jakości komunikacji wewnętrznej pomiędzy pracownikami front-office i back-office? • Jaki jest oczekiwany poziom jakości komunikacji wewnętrznej pomiędzy pracownikami front-office i back-office? • Jakie jest postrzeganie poziomu jakości komunikacji wewnętrznej przez pracowników front-office i back-office? • Jakie problemy występują w komunikacji wewnętrznej pomiędzy pracownikami front-office i back-office? • W jaki sposób skutecznie i efektywnie doskonalić komunikację wewnętrzną pomiędzy pracownikami front-office i back-office w urzędach miejskich?

Podtytuł Doskonalenie komunikacji wewnętrznej w administracji publicznej
Autor Bożena Skotnicka-Zasadzień
Rok wydania 2022
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 298
108.00 77.76
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
70.2
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-402-0

W książce zaprezentowano wyniki badań dotyczące doskonalenia komunikacji wewnętrznej pomiędzy pracownikami front-office i back-office w administracji publicznej na przykładzie urzędów miejskich w województwie śląskim. Czytelnicy znajdą w niej odpowiedź na następujące pytania:
• Jakie czynniki wpływają na poziom jakości komunikacji wewnętrznej pomiędzy pracownikami front-office i back-office?
• Jaki jest oczekiwany poziom jakości komunikacji wewnętrznej pomiędzy pracownikami front-office i back-office?
• Jakie jest postrzeganie poziomu jakości komunikacji wewnętrznej przez pracowników front-office i back-office?
• Jakie problemy występują w komunikacji wewnętrznej pomiędzy pracownikami front-office i back-office?
• W jaki sposób skutecznie i efektywnie doskonalić komunikację wewnętrzną pomiędzy pracownikami front-office i back-office w urzędach miejskich?

Przeprowadzona analiza literatury dała podstawę do stwierdzenia, że proces komunikacji wewnętrznej pomiędzy pracownikami front-office i back-office w administracji publicznej jest jednym z ważniejszych czynników sukcesu rozwoju i doskonalenia e-governmentu. Badania empiryczne nad doskonaleniem poziomu jakości komunikacji wewnętrznej pozwoliły na zidentyfikowanie czynników mających na niego wpływ oraz określenie ich znaczenia dla doskonalenia tej komunikacji. Na podstawie tych czynników opracowano empiryczny model doskonalenia komunikacji wewnętrznej pomiędzy pracownikami front-office i back-office. Ponadto w oparciu o badania opracowano rekomendacje dla kadry zarządzającej administracją publiczną dotyczące skutecznego i efektywnego doskonalenia komunikacji wewnętrznej pomiędzy pracownikami front-office i back-office. Zaproponowana w książce metodyka i wyniki badań nad doskonaleniem komunikacji wewnętrznej w administracji publicznej mogą stanowić pole do dalszych badań naukowych i praktycznych implementacji.

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Zmiany organizacyjne w administracji publicznej 17
1.1. Problematyka zmian organizacyjnych w administracji publicznej 18
1.2. Kluczowe czynniki wdrażania zmian organizacyjnych w administracji publicznej 26
1.3. Wykorzystanie technologii ICT w administracji publicznej 30
1.4. Czynniki sukcesu rozwoju e-government w administracji publicznej 47

Rozdział 2
Komunikacja wewnętrzna w organizacji 53
2.1. Istota komunikacji w organizacji 53
2.2. Komunikacja wewnętrzna 61
2.3. Jakość komunikacji wewnętrznej 74
2.4. Komunikacja wewnętrzna w administracji publicznej 77
2.5. Konceptualizacja i operacjonalizacja doskonalenia komunikacji wewnętrznej w administracji publicznej 81

Rozdział 3
Metodyka badań bezpośrednich nad doskonaleniem poziomu jakości komunikacji wewnętrznej w administracji publicznej 91
3.1. Model badawczy 92
3.2. Etapy postępowania badawczego 92
3.3. Narzędzie badawcze 102
3.4. Dobór próby badawczej 103
3.5. Ograniczenia wynikające z procedury badawczej 107

Rozdział 4
Wyniki badań bezpośrednich nad doskonaleniem poziomu jakości komunikacji wewnętrznej w administracji publicznej 109
4.1. Identyfikacja czynników wpływających na poziom jakości komunikacji wewnętrznej pomiędzy pracownikami front-office i back-office 109
4.2. Ocena poziomu jakości komunikacji wewnętrznej pomiędzy pracownikami front-office i back-office 125
4.3. Wpływ zmiennych niezależnych na ocenę poziomu jakości komunikacji wewnętrznej pomiędzy pracownikami front-office i back-office 133
4.4. Zastosowanie wywiadu eksperckiego do oceny poziomu jakości komunikacji wewnętrznej pomiędzy pracowniami front-office i back-office 155
4.5. Rekomendacje dla kadry zarządzającej administracją publiczną 160

Zakończenie 167
Bibliografia 173
Spis rysunków 199
Spis tabel 201
Załączniki 207

Recenzja:
Prof. dr hab. em. Barbara Kożuch, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Ewa Ziemba, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dr hab. inż. Piotr Kafel, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Abu Baker K., Ibrahim R., Yunus Y. (2020), Digital Government Evolution and Maturity Models: A review, Open International Journal of Informatics, 8(2), 70-87.

Abramov R.A., Koshkin A.P., M. Sokolov S., Surilov M.M. (2018), Transformation of the public administration system in the context of integration of the national innovation systems of the Union State, Revista Espacios, 39(14), 1-15

Ackoff R.L. (2010), Systems Thinking for Curious Managers, Triarchy Press, Axminster.

Aczel A. (2000), Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa.

Adamik A., Matejun M. (2012), Organizacja i jej miejsce w otoczeniu, [w:] A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Podstawy zarządzania, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa, 41-84.

Adams K., Galanes G.J. (2008), Komunikacja w grupach, PWN, Warszawa.

Adebayo F. (2018), An Appraisal of the Internal and Public Communication Dynamics and Challenges of International Development Organisations: Implications for Integrated Communications Management Communication, Cultures in Africa, 1(1), 77-99.

Adler N.J. (1986), International Dimensions of Organizational Behaviour, South-Western, Boston.

Adler R.B., Proctor R.F., Rosenfeld L.B. (2016), Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.

Adu-Oppong A.A., el Agyin-Birikorang E. (2014), Communication in the workplace: Guidelines for improving effectiveness, Global Journal of Commerce & Management Perspective, 3950, 2013-2018.

Agresti A. (1990), Categorical Data Analysis, Wiley, New York.

Ahmed P.K., Rafiq M. (2002), Internal Marketing. Tools and concepts for customer-focused management, Routledge, Oxford.

Aini A., Al-Shbail T.A., Zakiah M. (2013), Enhancing public organizations accountability through E-Government systems, International Journal of Conception on Management and Social Sciences, 1(1), 15-21.

Akgunduz Y., Alkan C., Gök Ö.A. (2020), How are the exchange relationships of front office employees reflected on customers?, The Service Industries Journal, 42(9-10), 798-821, DOI: 10.1080/02642069.2021.1971198.

Akilandeswari V. et al. (2015), Elements of effective communication, International Journal of Multidisciplinary Research and Modern Education, I(1), 154-158.

Alcaide-Muñoz L., Rodríguez-Bolíva M.P., Cobo M.J., Herrera-Viedma E. (2017), Analysing the scientific evolution of e-Government using a science mapping approach, Government Information Quarterly, 34, 545-555.

Alghamdi D., Berlot N. (2016), Innovative Framework for e-Government Adoption in Saudi Arabia: A Study form the Business Sector Perspective, International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 7(1), 655-664.

Alhaqbani A. (2013), Impact of key organisational factors in facilitating TQM in a Saudi Arabian public sector organisation: An empirical study, International Journal of Innovations in Business, 8, 733-748.

Alhomod A.M, Shafi M.M., Kousarrizi M.N., Seiti F., Teshnehlab M., Susanto H., Batawi Y.A. (2012), Best Practices in E-government: A review of some Innovative Models Proposed in Different Countries, International Journal of Electrical & Computer Sciences, 12(1), 1-6.

Almarabeh T., Abu Ali. A. (2010), A General Framework for e-Government: Definition Maturity Challenges, Opportunities, and Success, European Journal of Scientific Research, 39(1), 29-42.

Altameem T., Zairi M., Alshawi S. (2006), Critical Success Factors of E-Government: A Proposed Model for E-Government Implementation, 2006 Innovations in Information Technology, 1-5, DOI: 10.1109/INNOVATIONS.2006.301974.

Altaee M.A.H. (2017), The impact of the critical success factors in the Mariurity of e-government applications, International Journal of Managerial Studies and Reaserch, 5(2), 13-24.

Altman D.G. (1991), Practical statistical for medical research, Chapman and Hall, London.

Alvarenga A., Matos F., Godina R., Matias J.C.O. (2020), Digital transformation and knowledge management in the public sector, Sustainability, 12, 5824.

Anamallah R.N., Hashim N. (2018), A review on the effectiveness of change management in organization, International Journal of Information and Knowlledge Management, 8(2), 12-23.

Andersen K.V., Henriksen H.Z. (2005), The First Leg of E-Government Research: Domains and Application Areas 1998-2003, International Journal of Electronic Government Research, 1(4), 26-44.

Andersson R. (2019), Employee communication responsibility: Its antecedents and implications for strategic communication management, International Journal of Strategic Communication, 13(1), 60-75.

Angelopoulos S., Kitsios F., Papadopulos T. (2010), New Service Development in E-Government: Identifying Critical Success Factors, Transforming Government People, Process and Policy, 4(1), 95-118.

Anttiroiko A.V. (red.) (2008), Electronic Government: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, ISR, New York.

Anttiroiko A.V. (2013), Collaborative Government: E-Enabled Interagency Collaboration as a meand for Government Process Redesign [w:] V. Weerakkody, C.G. Reddick (red.), Public Transformation through E-Government. Experiences form Europe and North America, Poutledge, New York – London.

Apleni A., Smuts H. (2020), An e-government implementation framework: a developing country case study. Responsible Design, Implementation and Use of Information and Communication Technology, 12067, 15-27.

Araújo M., Miranda S. (2021), Multidisciplinary in internal communication and the challenges ahead, Corporate Communications: An International Journal, 26(1), 107-123.

Argenti P.A. (2007), Strategic Corporate Communication, Tata McGraw-Hill Education, New Delhi.

Armstrong E. (1998), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.

Attour A., Chaupain-Guillot S. (2020), Digital Innovations in Public Administrations: Technological or Policy Innovation Diffusion?, Journal of Innovation Economics & Management, 31(10), 195-219.

Baker D. (2007), Strategic change management in public sector organizations, Elservier, Oxford.

Bakaeva Z. et al. (2021), Economic Processes in the Conditions of Digitalization of Modern Society, SHS Web of Conferences 93, 01012, DOI: 10.1051/shsconf/20219301012.

Bandara W., Scott B.P., Mathiesen P., McCarthy J., Jones Ch. (2018), Enterprise Business Process Management in the public sector: the Case of the Department of Human Services (DHS) Australia, Journal of Information Technology Teaching Cases, 8(2), 217-231.

Bannister F., Connolly R. (2014), ICT, public values, and transformative government: A framework and programme for research, Government Information Quarterly, 31(1), 119-128.

Bannister F., Connolly R. (2015), The great theory hunt: Does e-government really have a problem?, Government Information Quarterly, 32(1), 1-11.

Baran M., Flankowski M. (2014), Przegląd systemów e-governmentu w wybranych krajach, Humanities and Social Sciences, XIX, 21(2), 9-23.

Baron-Wiaterek B., Grzanka I. (2011), E-administracja jako podstawa rozwoju e-usług publicznych, Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 45, 5-14.

Bartoli A. (1990), Communication et organisation. Pour une politique générale cohérente, Les Éditions d’Organisation, Paris.

Barton P. (2014), Maximizing Internal Communication, Aviva Publishing, New York.

Bastick Z. (2017), Digital Limits of Government: The Failure of E-Democracy, [w:] A.P. Leonidas, G. Anthopoulos, C. Reddick (red.),Beyond Bureaucracy: Towards Sustainable Governance Informatisation, Springer International Publishing, 3-14

Batalli M. (2016), Factors affecting the transformation of public administration, Acta Universitatis Danubio’s Juridical, 12(3), 31-43.

Batko R. (2011), Zarządzanie zmianą w organizacjach publicznych, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków.

Batko K., Billewicz G. (2013), E-usługi w biznesie i administracji publicznej, [w:] B. Kos (red.), Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 47-63.

Battaglio Jr. R.P., Condrey S.E. (2009), Reforming Public Management: Analysing the Impact of Public Service Reform on Organizational and Managerial Trust, Journal of Public Administration Research &Theory, 19(4), 689-707.

Baum C.H., Maio A.D. (2000), Gartner’s Four Phases of E-government Model, Gartner, 2000, http://www.gartner.com/DisplayDocument?id=317292 [dostęp: 14.04.2021].

Beattie G., Ellis A. (2014), The psychology of language and communication, Psychology Press, London.

Bewick V., Cheek L., Ball J. (2004), Statistics review 10: further nonparametric methods, Critical Care, 8, 196-199.

Bhaskar H.L., Singh R.P. (2014), Business Process Reengineering: A Recent Review, Global Journal of Business Management, 8(2), 24-51.

Bielawa A. (2011), Przegląd najważniejszych modeli zarządzania jakością usług, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2(4), 7-25.

Bodie G., Crick N. (2014), Theory of communicative action. Reason and the rationalization of society, Beacon Press, Boston.

Bolek J. (2012), Efektywne wykorzystanie klasycznych i nowoczesnych narzędzi komunikacji wewnętrznej przez przedsiębiorstwo, [w:] W. Harasim (red.), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, Wydawnictwo WSP, Warszawa, 133-151.

Bolívar M.P.R. (2015), Governance models for the delivery of public services through the web 2.0 technologies: A political view in large Spanish municipalities, Social Science Computer Review, 35(2), 203-225.

Botterman M. et al. (2008), Value for citizens; a vision of public governance in 2020, a report for the European Commission, European Commission, Rotterdam.

Bourgon J. (2012), Zarządzanie zmianą. Jak przygotować administrację publiczną do wyzwań XXI wieku, [w:] J. Czaputowicz (red.), Zarządzanie zmianą w administracji publicznej, Wydawnictwo Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Warszawa, 101-110.

Bovée C.L., Thiel J.V. (2000), Business Communication Today, Prentice Hall, Upper Saddle River.

Boyer K.K., Hallowell R., Roth A.V. (2002), E-services: Operating Strategy – a case study and a method for analysing Operational benefits, Journal of Operations Management, 20, 175-188.

Bratnicki M. (2000), Kompetencje przedsiębiorstwa, od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Wydawnictwo Placet, Warszawa.

Bratnicki M. (2001), Informacyjne przesłanki przedsiębiorczości, [w:] R. Borowiecki, M. Romanowska (red.), System informacji strategicznej, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 38-67.

Bruch H., Ghoshal S. (2006), Efektywne zarządzanie. Jak skutecznie podejmować decyzje, budować strukturę firmy i wykorzystywać czas, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Bucӑta G., Reizescu A.M. (2017), The role of communication in enhancing work effectiveness of an organization, Land Forces Academy Review, XXII, 1(85), 49-57.

Bugdol M. (2008), Zarządzanie jakością w administracji samorządowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Bugdol M. (2010), Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Bugdol M. (2015), Organizacyjne problemy wdrażania e-usług w administracji samorządowej, Samorząd Terytorialny, 7-8, 189-191.

Busch P.A., Henriksen H.Z. (2018), Digital discretion: a systematic literature review of ICT and street-level discretion, Information Polity, 23(1), 3-28.

Cahlikova T. (2017), The uptake of e-Democracy and e-Participation in the Swiss Federal administration, Fourth International Conference on eDemocracy & eGovernment (ICEDEG), 182-188, DOI: 10.1109/ICEDEG.2017.7962531.

Chądrzyński M., Gruziel K., Kacperska E., Klusek T., Utzig M. (2021), Polska w dobie cyfryzacji, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Mokone C.B., Eyitayo Oduronke T., Masizana-Katongo A. (2018), Critical Success Factors for e-Government Projects: The case of Botswana, Journal of e-Government Studies and Best Practices, 2018, 1-14.

Cardy R.L., Selvarajan T.T. (2006), Competencies: Alternative frameworks for competitive advantage, Business Horizons, 49, 235-245.

Carr D.K., Hard K.J., Trahant J.W. (1998), Zarządzanie procesem zmian, PWN, Warszawa.

Carter L., Weerakkody V. (2008), E-government adaptation: a cultural comparison, Information System Frontier, 10(4), 473-482.

Casalino N., Bednar P. (2015), Managerial governance and transparency in public sector to improve services for citizens and companies, Open Review of Management, Banking and Finance, 15(2), 45-59.

Cattell R.B. (1996), The Scree test the number of factors, Multivariatr Behavioral Research, 1, 245-276.

Cellery W. (2009), Trzy wyzwania elektronicznej gospodarki opartej na wiedzy: biznesowe, administracyjne, społeczne, [w:] W.J. Kotowicz-Jawor (red.), GOW – wyzwanie dla Polski, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa, 23-47.

Cenker E.M. (2007), Public relations, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.

Chełpa S. (2003), Kwalifikacje kadr kierowniczych przedsiębiorstw przemysłowych. Kierunki i dynamika zmian, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.

Clare L. (1997), Zarządzanie zmianą, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.

Chhotray V., Stoker G. (2009), Governance Theory and Practice, A Cross-Disciplinary Approach, Palgrave Macmillan, London.

Churchill G.A. (2002), Badania marketingowe. Podstawy metodologii, PWN, Warszawa.

Chung C.-S., Kim S.-B. (2019), A Comparative Study of Digital Government Policies, Focusing on E-Government Acts in Korea and the United States, Electronics, 8(11), 1362.

Clarke L. (1997), Zarządzanie zmianą, Wydawnictwo Gebethner i S-ka, Warszawa.

Clausen T., Mahmet D. (2020), Intensity of innovation in public sector organizations: The role of push and pulse factors, Public Administration Review, 98, 159-176.

Conover W.J. (1999), Practical nonparametric statistics, John Wiley & Sons, New York.

Cooper W.W., Seiford L.M., Zhu J. (2011), Data Envelopment Analysis: History, Models, and Interpretation, [w:] W.W. Cooper, L.M. Seiford, J. Zhu (red.), Handbook on Data Envelopment Analysis, International Series in Operations Research & Management Science, 164, 7-11.

Corey K.E., Wilson M.L. (2009), E-Business and e-Commerce, International Encyclopaedia of Human Geography, 3, 285-290.

Cornelissen J. (2004), Corporate Communications Theory and Practice, Sage, Londyn.

Cropf R. (2018), The Challenges in Implementing E-Democracy in the United States, [w:] S. Saeed, T. Ramayah, Z. Mahmood (red.), User Centric E-Government. Integrated Series in Information Systems. Springer, Cham, 3-22, DOI: 10.1007/978-3-319-59442-2_1.

Cukras-Stelągowska J. (2021), Wywiady eksperckie z przedstawicielami elit – możliwości i ograniczenia w badaniach nad grupami o statusie mniejszościowym, Przegląd Badań Edukacyjnych, 34, 115-131.

Cutlip S., Center A., Broom, G. (2006), Effective Public Relations, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River.

Cyfert S., Krzakiewicz K. (2006), Organizacja i zarządzanie – przegląd podstawowych pojęć, [w:] K. Krzakiewicz (red.), Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 7-30.

Czakon W. (red.) (2011), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Czakon W. (2016), Metodyka systematycznego przeglądu literatury, [w:] W. Czakon (red.), Podstawy metodologii w naukach o zarządzaniu, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa, 17-67.

Czerska M. (2002), Kierowanie zmianą w organizacji, [w:] A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz (red.), Zarządzanie organizacjami, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Toruń.

Czerwiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J. (2001), Zarządzanie organizacjami, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Toruń.

Dabholkar P.A. (1996), Consumer evaluations of new technology-based self-service operations: an investigation of alternative models, International Journal of Research in Marketing, 13(1), 29-51.

Dabholkar P.A., Shephard C.D., Thorpe D.I. (2000), A comprehensive framework for service quality: an investigation of critical conceptual and measurement issues through a longitudinal study, Journal of Retailing, 2, 139-173.

Daly J.A. (2002), Personality and Interpersonal Communication, [w:] M.L. Knapp, J.A. Daly (red.), Handbook of Interpersonal Communication, Sage Publications, Thousand Oaks, 133-180.

Dance F.E. (1970), The Concept of Communication, Journal of Communication, 20, 201-210.

Danielsen O.A., Førde J.S., Rykkja L.H. (2019), Expert reflections on the role of ICT and digitalisation in public administration, Transforming into Open, Innovative, and collaborative Governments, https://tropico-project.eu/expert-reflections-on-the-role-of-ict-and-digitalisation-in-public-administration/ [dostęp: 04.02.2020].

De Vries H., Bekkers V.J.J.M., Tummers L.G. (2016), Innovation in the public sector: A systematic review and future research agenda, Public Administration, 94(1), 146-166.

Dečman M., Stare J., Klun M. (2010), E-government and cost-effectiveness: e-taxation in Slovenia, Transylvanian Review of Administrative Science, 31(E), 48-57.

Deng H., Thanthri Waththage K., Xu W. (2018), Evaluating the performance of e-government in developing countries, Internet Res., 28(1), 169-190.

Descours D. (2016), Front-office and Back-office systems in public administration units in Silesian Voivodeship, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, 278, 120-140.

Devi R., Deka N., Devi R. (2021), Role of Information and Comunication Technology (ICT) in Goo Governance Process, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 12(10), 6387-6390.

Dharmavaram V., Nittala R. (2018), Service Quality and Customer Satisfaction in online Banking, International Journal of Online Marketing, 8(2), 45-56.

Dobek-Ostrowska B. (2007), Podstawy komunikowania społecznego, Wydawnictwo Astrum, Wrocław.

Dobrolyubova E. (2021), Measuring outcomes of digital transformation in public administration: Literature review and possible steps forward, Journal of Public Administration and Policy, 14(1), 61-86.

Dolewska Z. (2007), E-administracja jako metoda komunikowania się i świadczenia usług administracyjnych, [w:] T. Grabiński, L. Woszek (red.), Społeczeństwo edukacyjne w strategii rozwoju regionu, Wydawnictwo WSPiM, Chrzanów.

Donjean Ch. (2006), La communication interne, Edi.pro, Liège.

Döringer S. (2021), The problem-centred expert interview. Combining qualitative interviewing approaches for investigating implicite expert knowledge, International Journal of Social Research Methodology, 24(3), 265-278.

Drucker P. (1999), Społeczeństwo prokapitalistyczne, PWN, Warszawa.

Dunmore M. (2002), Inside-out Marketing: How to Create an Internal Marketing Strategy, Kogan Page Limited, London.

Dunn O.J. (1964), Multiple comparisons using rank sums, Technometrics, 6(3), 241-252.

Durman M.O., Bashtannyk A.H., Kornienko V., Omarov A.E., Levchenko S.H. (2020), The Paradigm of Public Administration and its Development in Conditions of State Formation and Changes, International Journal of Economics and Business Administration, VIII(1), 178-189.

Durrah O., Eltigani M.O., Bilal Z.O. (2018), Practicing management by walking around and its impact on the service quality, International Journal of Commerce and Management Research, 4(5), 45-55.

Dyduch W. (2006), Ilościowe badania i operacjonalizacja zjawisk w naukach o zarządzaniu, [w:] W. Czakon (red.), Podstawy metodologii w naukach o zarządzaniu, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa, 154-179.

Dzwończyk J.M. (2018), Demokracja bezpośrednia w Polsce jako instrument populistycznej polityki, Horyzonty Polityki, 9(28), 59-72.

Džatková V. (2015), E-participation in the public administration modernization processes, [w:] Actual Challenges and Problems of Public Administration II, Faculty of Public Administration UPJS in Košice, Košice.

Scholes E. (red.) (1997), Gower Handbook of Internal Communication, Gower Publishing Limited, Hampshire,.

Egorova M., Grib V.V., Chkhutiashvili L., Slepak V. (2021), Transformation of the public administration system in the digital economy, Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 20(4), 295-303.

Ejdys J. (2018), Zaufanie do technologii w e-administracji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.

Errida A., Lotfi B. (2021), The determinants of organizational change management success: literature review and case study, International Journal of Engineering Business Management, 13, 1-15.

Espinosa A., Al-Maimani A. (2010), A comprehensive approach to e-Government. Ongoing Reserch in Oman, [w:] J.R. Cordoba-Pachon, A.E. Ochoa-Arias (red.), Systems Thinking and e-Participation, Information Science Reference, IGI Global, New York, 109-134.

Esses D., Csete M.S., Németh B. (2021),Sustainability and Digital Transformation in the Visegrad Group of Central European Countries, Sustainability, 13, 5833.

Fajfer P. (2011), Systemy informatyczne w sektorze administracji publicznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, 68, 171-179.

Fauconnier G. (1975), Pragmatic scales. Linguistic Inquiry, 6, 357-375.

Ferdous A.S. (2008), Integrated Internal Marketing Communication, The Marketing Review, 8(3), 223-235.

Faupel S., Süß S. (2019), The effect of transformational leadership on employees during organizational change – an empirical analysis, Journal of Change Management, 19(3), 145-166.

Ferguson A.G., Takane Y. (2009), Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, PWN, Warszawa.

Fernandez S., Rainey H.G. (2006), Managing Successful Organizational Change in the Public Sector, Public Administration Review, March-April, 169-174.

Fill Ch. (2006), Marketing Communications: Engagements, Strategies and Practice, Pearson Education Limited, Harlow.

Firdha N., Putri A. (2020), E-Government as Public Sector Innovation, Journal of Public Administration Studies, 4(2), 91-93.

Fleszar D. (2011), Jakość usług administracji publicznej, Zeszyty Wyższej Szkoły Humanitas: Zarządzanie, 2, 65-79.

Fletcher G., Griffiths M. (2020), Digital transformation during a lockdown, International Journal of Information Management, 55, 102185.

Fountain J.E. (2001), Building the virtual state: Information technology and institutional change, Brookings Institution Press, Washington.

Fountain J.E. (2002), Information, Institutions and Governance, John G. Kennedy School of Government: Harvard University, Cambridge.

Frankfort-Namias Ch., Nachias D. (2001), Metody badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo Zysk i Spółka, Poznań.

Frączkiewicz-Wronka A. (2013), Wstęp, [w:] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Efektywność zarządzania organizacjami publicznymi i jej pomiar, Studia Ekonomiczne, 168(13), 9-11.

Frey L.R., Botan C.H., Kreps G.L. (2000), Investigating communication. An introduction to research methods, Allyn & Bacon, Boston.

Frost F.A., Kumar M. (2000), Intservqual: an internal adaptation of the GAP model in a large service organization, Journal of Services Marketing, 5, 358-377.

Gabryelczyk R. (2020), Has COVID-19 accelerated digital transformation? Intitial Lessons Learned for Public Administrations, Information Systems Management Review, 20(5), 633-646.

Ganczar M. (2009), Informatyzacja administracji publicznej. Nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.

Gatnar E., Walesiak M. (2004), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.

Garson G.D. (2004), The Promise of Digital Government, [w:] A. Pavlichev, G.D. Garson (eds.), Digital Government Principles and Best Practices, Idea Group Publishing, Hershey.

Gil-Garcia J.R., Pardo T.A. (2005), E-government success factors: Mapping practical tools to theoretical foundations, Government Information Quarterly, 22(2), 187-216.

Gil-Garcia Ju.R., Dawes S.S., Pardo T.A. (2018), Digital government and public management research: finding the crossroads, Public Management Review, 20, 633-646.

Główny Urząd Statystyczny(2020), Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2020 r., Wydawnictwo Głównego Urzędu Statystycznego, Warszawa – Szczecin.

Gore A. (1993), From Red Tape to Results: Creating a Government That Works Better & Costs Less, Report of the National Performance Review, https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED384294.pdf [dostęp 9.02.2020].

Grębosz M., Mikulska A. (2013), Narzędzia komunikacji wewnętrznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie, 55, 43-52.

Griffin R.W. (2017), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.

Grodzka D. (2007), E-administracja w Polsce, Infos. Biuro Analiz Sejmowych, 18, 2.

Gros U. (1994), Organizacyjne aspekty zachowania się ludzi w procesach pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

Gruszczyński L. (1999), Kwestionariusz w socjologii. Budowa narzędzi do badań surveyowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Grzybowska K. (2010), Reorganizacja przedsiębiorstw. Zarządzanie zmianą organizacyjną, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.

Grӧnlund A. (2002), Electronic government, [w:] A.V. Anttiroiko, M. Mӓlkiӓ(red.), Encyclopaedia of Digital Government, Idea Grup Reference, Hershey, 634-642.

Haider Z., Shah A., Chachar A. (2017), Citizen’s adoption of electronic government in Pakistan by Improving technology acceptance model, The Government Research Journal of Political Science, V, 77-108.

Hamidun N., Che Pa N.S., Chek Kassim M.S.A. & Ahmad Shukeri M.H. (2017), Workplace communication technology focusing on implementing accurate language in emails, Journal Communic Asia: Malaysian Journal of Communication, 33(4), 218-233.

Hanelt A., Bohnsack R., Marz D., Antunes Marante C. (2020), A systematic review of the literaturę on digital transformation: insights and implications for strategy and organizational change, Journal of management Studies, 58(5), 1159-1197.

Hawrysz L. (2012), Podejście procesowe w e-administracji, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 8, 49-58.

Hawrysz L. (2014), Niematerialne czynniki konstytuujące systemy zarządzania oparte na jakości w organizacjach sektora publicznego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014.

Heeks R., Davies A. (1999), Different approaches to information age reform, [w:] R. Heeks (red.) Reinventing Government in the Information Age, Routledge, New York, 22-48.

Heeks R., Bailur S. (2007), Analysing e-government research: Perspectives, philosophies, theories, methods, and practice, Government Information Quarterly, 24(2), 243-265.

Held D. (2010), Modele demokracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Hensel P. (2012), Sektory publiczne – specyfika i metody zarządzania, [w:] B. Glinka, M. Kostera (red.), Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, Organizacje, konteksty, procesy zarządzania, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.

Higgs M., Rowland D. (2005), All change great and small: exploring approaches to change and its leadership, Journal of Change Management, 5(2), 126-128.

Hill H. (2004), Transformation of the Administration by e-Government, German Journal of Urban Studies, 45(2), https://difu.de/publikationen/german-journal-of-urban-studies-vol-45-2004-no-2/transformation-of-the-administration-by-e-government [dostęp 11.03.2019].

Hilbert M. (2021), Information teory for human and social processes, Journals Entropy, 23(1), 9, 2-5.

Hofman S., Sæbø Ø., Braccini A.M., Za S. (2019), The public sector’s roles in the sharing economy and the implications for public values, Government Information Quarterly, 36(4), 101-399.

Hole K.J. (2016), Building Trust in E-Government Services, Computer, 49, 66-74.

Hoque K., Kirkpatrick I. (2008), Making the Core Contingent: Professional Agency Work and its Consequences in UK Social Services, Public Administration, 86(2), 331-334

Husain Z. (2013), Effective communication brings successful organizational change, The Business & Management Review, 3(2), 43-50.

Iannacci F., Seepma A.P., de Blok C., Resca A. (2019), Reappraising maturity models in e-Government research: The trajectory – turning point theory, The Journal of Strategic Information Systems, 28(3), 310-329.

Ibrahim A.K., Bendbelhadi B.A. (2021), The Digital transformation of Public Administration: A systematic literaturę review, International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics, 2(5), 579-591.

Jacobs M., Yu W., Chavez R. (2016), The effect of internal communication and employee satisfaction on supply chain integration, International Journal of Production Economics, 171, 60-70.

Jaeger P.T. (2003), The endless wire: E-government as global phenomenon, Government Information Quarterly, 20(3), 323-331.

Jain N. (2011), BPR – Corporate Tool for Reviving, Bioinfo Business Economics, 1(1), 1-5.

Jankowski K., Zajenkowski M. (2009) Metody szacowania rzetelności pomiaru [w:] K. Fronczyk (red.), Psychomateria. Podstawowe zagadnienia, Visia Press & IT, Warszawa.

Janowski J. (2009), Administracja elektroniczna. Kształtowanie się informatycznego prawa administracyjnego i elektronicznego postępowania administracyjnego w Polsce, Wydawnictwo Municipium, Warszawa.

Jansen A., Ølnes S. (2016), The nature of public e-services and their quality dimensions, Government Information Quarterly, 33(4), 647-657.

Janssen M., Rana N.P., Slade E.L., Dwivedi Y.-K. (2018), Trustworthiness of digital government services: deriving a comprehensive theory through interpretive structural modelling, Public Management Review, 20(5), 647-671.

Janssen M., van der Voot H. (2020),Agile and adaptive governance in crisis response: Lessons from the COVID-19 pandemic, International Journal of Information Management, 55, 102180.

Janu E., Ciobanu N., Ciobota R. (2013), Techniques and methods to improve the communication channels in modern public administration, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 92, 174-179.

Jastrzębska K. (2018), Elektroniczna administracja jako narzędzie wdrażania zmian organizacyjnych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.

Jeston J., Nelis J. (2008), Business process management, practical guidelines to successful implementation, Elsevier, Oxford.

Jeszka A.M. (2013), Problemy badawcze i hipotezy w naukach o zarządzaniu, Organizacja i Kierowanie, 5(158), 31-39.

Johansson K.M., Tapio R. (2019), Government communication in a comparative perspective, [w:] K.M. Johansson, G. Nygren (red.), Close and distant: Political executive-media relations in four countries, Nordicom, Gothenburg, 127-148.

Joshi P.R., Islam S. (2018), E-Government Maturity Model for Sustainable E-Government Services from the Perspective of Developing Countries, Sustainability, 10(6), 1882, DOI: 10.3390/su10061882.

Jun K.-N., Wang F., Wang D. (2014), E-Government Use and Perceived Government Transparency and Service Capacity, Public Performance & Management Review, 38(1), 125-151.

Kaczorowska A. (2014), Czynnik rozwoju e-Government w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 35, 41-51.

Kaczorowska A. (2016), Electronic platform of public administration services in the development of the information society, Information Systems in Management, 5(40), 492-507.

Kaisara G., Pather S. (2011), The e-Government Evaluation Challenge: A South African Batho Pele-aligned service quality approach, Government Information Quarterly, 28(2), 211-221.

Karpenko O.V. (2018), The concept of cultural competence of the digital governance specialists within public administration, Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 3, 14-18.

Konecki K.T. (2018), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa.

Kanter R.M., Stein B., Jick T.D. (1992), The Challenge of Organizational Change: How Companies Experience It and Leaders Guide It, Free Press, New York.

Kalla H.K. (2005), Integrated internal communications: a multidisciplinary perspective, Corporate Communications: An International Journal, 10(4), 302-314.

Karanges E., Johnston K., Beatson A., Lings I. (2015), The influence of internal communication on employee engagement: A pilot study, Public Relations Review, 41(1), 129-131.

Karna W. (2010), Specyfika zarządzania kadrami w organizacjach publicznych, Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 4, 209-216.

Karpowicz E. (2002), Komunikacja w nowej roli, [w:] H. Król (red.), Szkice z zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa, 151-166.

Kash B.A. (2014), Success factors for strategic change intiatives: a qualitative study of healthcare administrators` perspectives, Journal of Healthcare Management, 59(1), 65-81.

Kasprzyk B. (2011), Aspekty funkcjonowania e-administracji dla jakości życia obywateli, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 23, 343-353.

Kearns I., Bend J., Stern B. (2002), E-participation in Local Government, Institute for Public Policy Research, London.

Kettl D.F. (2015), The Transformation of Governance: Public Administration for the Twenty-First Century, Johns Hopkins University Press, Baltimore.

Khanara S., Joseph R.P. (2019), E-governance Maturity Models: A Meta-ethnographic Study, The International Technology Management Review, 8(1), 1-9.

Khalid Z. (2010), Optimizing back-office operations: best practices to maximize profitability, John Wiley & Sons, Hoboken.

Khosrow-Pour M. (2005), Practicing E-Government: A Global Perspective, Idea Group Publishing, Hershey.

Kieżun W. (1997), Sprawne zarządzanie organizacją. Zarys teorii i praktyki, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.

Kieżun W. (2013), Wstęp, [w:] W. Kieżun, J. Wołejszo, S. Sirko (red.), Public Management. Wyzwania i dylematy zarządzania organizacjami publicznymi, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa.

Kim S.-B., Kim D. (2020), ICT implementation and its effect on public organizations: The case of digital cusoms and risk management in Korea, Sustainability, 12, 3421.

Kliatchko J. (2005), Towards a Definition of Integrated Marketing Communications (IMC). International Journal of Advertising Research, 24(1), 7-34.

Klimek-Michno K., Marciniak K. (2017), Kultura dialogu zamiast komunikatu „góra-dół”, Kompendium HR, Personel i Zarządzanie, 10, 108-109.

Klincewicz K. (2016), Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Kobylińska U. (2013), Mierniki sprawności usług publicznych, Współczesne Zarządzanie, 2, 131-140.

Kohlbacher M. (2010), The Effects of Process Orientation: A Literature Review, Business Process Management Journal, 16(1), 135-152.

Korsakiene R., Juodeike R., Bužavaite M. (2017), Factors Impacting and restricting success of organisational changes, 5th International Scientific Conference, Contemporary Issues in Business, Management, and Education, 249-256, DOI: 10.3846/cbme.2017.096.

Korzyński P., Mazurek G. (2016), Społecznościowa komunikacja wewnętrzna, Harvard Business Review, 3, 22-24.

Kotarbiński T. (1961), Elementy teorii poznania, logiki formalnej, metodologii nauk, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław.

Kotter J.P., Schlesinger L.A. (2008), Wybór strategii zmian, Harvard Business Review Polska, 2, 65-66.

Kożuch A., Kożuch B. (2013). Zmiany w zarządzaniu w organizacjach administracji samorządowej, [w:] W. Kieżun, J. Wołejszo, S. Sirko (red.), Public Management 2013. Wyzwania i dylematy zarządzania organizacjami publicznymi, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.

Kożuch B. (2004), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Wydawnictwo Placet, Warszawa.

Kożuch B. (2005), Specyficzne cechy organizacji publicznych, [w:] B. Kożuch, T. Markowski (red.), Z teorii i praktyki zarządzania publicznego, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok.

Kożuch B. (2008), Współczesne kierunki zmian w zarządzaniu administracją publiczną, Optimum: Studia Ekonomiczne, Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki, 4(40), 46-60.

Kożuch B., Kożuch A. (2012), Innowacyjność w zarządzaniu rozwojem lokalnym, Journal of Agrobusiness and Rural Development, 3(25), 137-145.

Koźmiński A.K., Obłój K. (1989), Zarys teorii równowagi organizacji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Kraemer K., Ling J.L. (1978), Computers and local government. A review of the research, Praeger, Westport.

Kraemer K., King J.L. (2006), Information Technology and Administrative Reform: Will e-government be Different?, International Journal of Electronic Government Research, 2(1), 146-153.

Kregel I., Distel B., Coners A. (2021), Business proces amangement culture in public administration and its determinants, Busines & Information Systems Engineering, 64, 201-221, DOI:10.1007/s12599-021-00713-z.

Krpálek P., Berková K., Kubišová A., Krpálková Krelová K. (2021), Formation of professional competences and soft skills of public administration employees of sustainable professional development, Sustainability, 13(10), 5533.

Krzyżanowski L. (1994), Podstawy nauki o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa.

Krukowski K. (2020), Czynniki sukcesu w zarządzaniu zmianami w organizacji publicznej na przykładzie agencji wdrażającej politykę rolną, [w:] R. Przygodzka, E. Gruszewska (red.), Instytucjonalne i strukturalne aspekty rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Księga poświęcona pamięci dr hab. A. Sadowskiego Profesora Uniwersytetu w Białymstoku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 109-129.

Krukowski K., Sasak J. (red.) (2016), Tendencje we współczesnym zarządzaniu publicznym, Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Krukowski K., Zastempowski M. (2018), Cechy zarządzania zmianami w organizacji publicznej, Management Forum, 6(3), 27-33.

Krukowski K., Raczyńska M., Eschner I. (2021), Change Management success factors in Polish public administration, European Research Studies Journal, XXIV(3), 303-318.

Krynychna I., Gurkovskii V. (2020), Professional competence as a factor of the efficiency of the activity of a public servant, Public administration and Law Riview, 1, 20-38.

Kubota M. (2019), What is „Communication”? Beyond the Sannon & Weaver`s Model, International Journal for Education Media and Technology, 13(1), 54-65.

Kumar V., Mukerji B., Butt I., Persaud A. (2007), Factors for successful e-government adoption: A conceptual framework, The Electronic Journal of e-Government, 5(1), 63-76.

Kumar V., Sachan A., Mukherjee A., Kumar U. (2018), Factors influencing e-government adoption in India: a qualitative approach, Digital Policy, Regulation and Governance, 20(5), 413-433.

Kulisiewicz T. (2011), Raport z debaty: Rozwój elektronicznej administracji w Polsce. Bariery, rekomendacje, Wydawnictwo Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Warszawa.

Kurda W. (2016),Przyszłość komunikacji wewnętrznej. Wyniki badania, GFMP, Management Consultants, https://gfmp.com.pl/wp-content/uploads/GFMP-Komunikacja-wewnetrzna-Raport-2016.pdf [dostęp 23.11.2020].

Kuzionko-Ochrymiuk E. (2019), E-administracja a finansowanie jakości i dostępność usług publicznych, praca doktorska, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.

Kuźnik F. (2015), Zarządzanie efektywnością miejskich usług publicznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 391, 32-39.

Lapuente V., Van de Walle S. (2020), The effects of new public management on the quality of public services, Governance, 33(3), 461-475.

Layne K., Lee J. (2001), Developing fully functional E-government: A four stage model, Government Information Quarterly 18(1), 12-136.

Leavitt H.J. (1965), Applied Organizational Change in Industry, [w:] G. March (red.), Handbook of Organization, Rand McNally, Chicago.

Leidecker J.K., Bruno A.V. (1984), Identifying and Using Critical Success Factors, Long Range Planning, 17(1), 23-32.

Leontjeva, O., Trufanova V. (2018), Lean team members’ selection for public administration organisations, Public Administration Issues, 6, 45-64.

Lim Y.S., Ng T.H., Yeo S.F., Kerk Y.H. (2018), The influence of formal and informal communication in social media on generation y online purchase intentions, The Turkish Online Journal of Design, Art, and Communication, 8, 721-728.

Lindner R., Aichholzer A., Hennen L. (2016), Electronic Democracy in Europe: Prospects and Challenges of E-Publics E-Participation and E-Voting, Springer, Heidelberg.

Linke A., Zerfass A. (2011), Internal Communication and Innovation Culture: Developing a Change Framework, Journal of Communication Management, 15(4), 332-348.

Lips A.M.B., Schuppan T. (2009), Transforming e-Government Knowledge through Public Management Research, Public Management Review, 11(6), 739-749, DOI: 10.1080/ 14719030903318921.

Lisiecka K., Papaj T. (red.), Kierunki doskonalenia usług świadczonych przez administrację publiczną, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009

Lisiecka K., Papaj T., Czyż-Gwiazda E. (2011), Public Governance koncepcja zarządzania w administracji publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

Liu B.F., Levenshus A., Horsley S.J. (2012), Communication practices of US elected and non-elected officials, Journal of Communication Management, 16(3), 220-243.

Lock I. (2019), Explicating communicative organization-stakeholder relationships in the digital age: A systematic review and research agenda, Public Relations Review, 45(4), 101829, DOI: 10.1016/j.pubrev.2019.101829.

López Villanueva C.R., Martínez Cárdenas E.E., Pico García H.D. (2018), Global communication models and their importance to public administrations. The case of the Secretariat of Information and Communication Technologies in Cundinamarca, Cuadernos de Administración, 34(61), 70-85.

Lührs R., Feil B., Rathmann H. (2010), E-Participatory planning: necessity and advantage, [w:] J. Gøtze (red.), State of the eUnion-Government 2.0 and onwards, AuthorHouse, Bloomington, 217-231.

Luterek M. (2010), E-government, Systemy informacji publicznej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Maison D. (2010), Jakościowe metody badań marketingowych – Jak zrozumieć konsumenta, PWN, Warszawa.

Makowiec M., Matusiński W. (2009), Komunikacja wewnętrzna a sprawność funkcjonowania organizacji, [w:] A. Potocki (red.), Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Malaval P., Décaudin J.M. (2012), Pentacom: Communication corporate, interne, financière, marketing b-to-c et b-t-b, Pearson France, Paris.

Malena M. (2018), Zarządzanie zmianą, [w:] P. Leinka (red.), Zarządzanie organizacją, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie, Krosno.

Malodia S., Dhir A., Mishra M., Bhatti Z. A. (2021), Future of e-Government: An integrated conceptual framework, Technological Forecasting and Social Change, 173, 1-17.

Maniraho M., Yahya M., Ariffin M. (2017), Importance of Communication Channels between managers and Employees in Management Communication, The Social Sciences 12(9), 1541-1552.

Mann S., Wustemann H. (2010), Public Governance of Information Asymmetries – The Gap Between Reality and Economic Theory, The Journal of Socioeconomics, 39(2), 278-285.

Manunggal M.D., Ruldeviyani Y. (2021), Critical Success Factors Analysis of E-Government during Work from Home Implementation: A Case Study at Government Organization in Indonesia. 13th International Conference on Information & Communication Technology and System (ICTS), 78-83, DOI: 10.1109/ICTS52701.2021.9608553.

Mańkowska N. (2016), Metody pomiaru e-administracji w kontekście konkurencyjności międzynarodowej, Ekonomia Międzynarodowa 14, 158-168.

Marques J. (2010), Enhancing the quality of organizational communication: A presentation of reflection-based criteria, Journal of Communication management, 14(1), 47-58.

Marczewska-Rytko M. (2010), Idea demokracji bezpośredniej od okresu antycznego do czasów Internetu i globalizacji, [w:] M. Marczewska-Rytko, A.K. Piasecki (red.), Demokracja bezpośrednia. Wymiar globalny i lokalny, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 13-28.

Martyniak Z. (red.) (1997), Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Masłyk-Musiał E. (1996), Zarządzanie zmianami w firmie, Wydawnictwo Centrum Informacji Menedżera, Warszawa.

Matejun M. (2016), Metodyka badań ankietowych w naukach o zarządzaniu – ujęcie modelowe, [w:] M. Lisiński, B. Ziębicki (red.), Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 341-354.

Matusiak J. (2018), Polish E-Democracy – Legal state of affairs Polska E-Demokracja – stan prawny, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie 46, 65-72.

Mazurek-Łopacińska K. (2011), Badania Marketingowe – teoria i praktyka, PWN, Warszawa.

Mazzei A. (2010), Promoting Active Communication Behaviours Through Internal Communication, Corporate Communications: An International Journal, 15(3), 221-234.

McKay M., Davis M., Fanning P. (2005), Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

McQuail D. (2007), Teoria komunikowania masowego, PWN, Warszawa.

McQuail D. (2010), McQuail’s Mass Communication Theory. Sage Publications Ltd, London.

Meijer A. (2007), Why Don’t They to Us? Reasserting the Role of ICT in Public Administration, Information Polity, 12(4), 265-280.

Meiyanti R. et al. (2018), Systematic review of critical success factors of e-government: definition and realization. International Conference on Sustainable Information Engineering and Technology (SIET),190-195, DOI: 10.1109/SIET.2017.8304133.

Men L.R. (2014), Strategic Internal Communication: Transformational Leadership, Communication Channels, and Employee Satisfaction, Management Communication Quarterly, 28(2), 264-284.

Men L.R. (2014), Why Leadership Matters to Internal Communication: Linking Transformational Leadership, Symmetrical Communication and Employee Outcomes, Journal of Public Relations Research, 26(3), 256-279.

Men L.R. (2015), The internal communication role of the chief executive officer: Communication channels, style, and effectiveness, Public Relations Review, 41(4), 461-471.

Men L.R., Stacks D. (2014), The Effects of Authentic Leadership on Strategic Internal Communication and Employee-Organization Relationships, Journal of Public Relations Research, 26(4), 301-324.

Men L.R., Neill M., Yue C.A. (2020), Examining the Effects of Symmetrical Internal Communication and Employee Engagement on Organizational Change Outcomes, Public Relations Journal, 13(4), 1-19.

 Mergel I., Edelmann N., Haug N. (2019), Defining digital transformation: Results form expert interviews, Government Infromation Quarterly, 36(4), 1-16.

Metelenko N., Pashko L., Grynchuk N., Vakulenko V., Babenko O., Protsak K. (2021), Transformaciόn del Sistema de Administraciόn Pública en una Economía de Red, E studios de Applieda, 39(3), 1-11.

Michońska-Stadnik A. (2011), Trafność i rzetelność w badaniach glottodydaktycznych, Lingwistyka Stosowana, 4, 31-40.

Mihalcic C.C., Grosu M. (2019), Improving the monitoring proces and the external and internal communication process of an organization performance, The USV Ananals of Economics and Public Administration, 19(2), 141-150.

Mikołajczyk Z. (2003), Zarządzanie procesami zmian w organizacji, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, Katowice.

Mikułowski W. (2010), Specyfika zarządzania zmianą w administracji publicznej, [w:] J. Czaputowicz (red.), Zarządzanie zmianą w administracji publicznej, Wydawnictwo Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Warszawa.

Miquel-Segarra S. (2018), The role of internal communication facing the challenges of digitalization, Communication Papers – Media Literacy & Gender Studies, 7(15), 27-41.

Morgan P.I. (1989), Organizational Behaviour and Management, Cengage Learning Business Press, Boston.

Musiał-Karg M. (2010), Głosowanie elektroniczne – nowe wyzwanie dla demokracji?, Przegląd Politologiczny, 1, 123-134.

Muthaura K.F. (2011), Implementation of BPR in the Public Service – BPR Implementation Manual.

Mynarski S. (2003), Analiza danych rynkowych i marketingowych z wykorzystaniem programu STATISTICA, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Napitupulu D. et al. (2018), Content validity of critical success factors for e-Government implementation in Indonesia, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 352, 012058, DOI: 10.1088/1757-899X/352/1/012058.

Napitupulu D., Sensuse D.I. (2014), The critical Success factors Study for e-Government Implemention, International Journal of Computer Applications, 39(16), 23-32.

Neter J., Kutner M.H., Nachtsheim C.J., Wasserman W. (1996), Applied linear statistical models, McGraw-Hill, Boston.

Neto M.T.R., Fulqencio da Silva L.C., Avelar Ferreira C.A. (2018), Influence of Internal communication on the Organizations performance: Proposition of model, Future Studies Research Journal: Trends and Strategies, 10(2), 214-237.

Nęcki Z. (2000), Komunikacja międzyludzka, Wydawnictwo Antykwa, Kraków.

Nixon P.G., Koutrakou V.N. (2007), E-government in Europe. Re-booting the state, Routledge, London – New York.

Nogalski B. (2015), Inspiracje, problemy i obszary badawcze w naukach o zarządzaniu – spojrzenie retrospektywne, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 4(38), 11-27.

Norris D.F., Reddick Ch.G. (2013), E-democracy at the American Grassroots: Not Now …. Not Likely?, Information Polity, 18(3), 201-216.

Oborin M.S. (2021), Civil servants digital competencies formation in the new economic format Centex, International Scientific and Practical Conference on Sustainable Development of Regional Infrastructure (ISSDRI 2021), 589-594.

Obrębska M. (2018), Lokalne komunikowanie i demokracja elektroniczna w samorządzie angielskim, Athenaeum, 58, 158-173.

Ochojski A., Baron M. (2005), Innovation in public services: the pursuit of economic drivers, Journal of Economics and Management, 19(1), 173-180.

OECD (2007), Public Governance and Management. Definitions and Concepts: e-government, OECD, Paris.

Okoń J. (1984), Analiza czynnikowa w psychologii, PWN, Warszawa.

Olender-Skorek M. et al. (2016), Bariery rozwoju e-administracji w Polsce – analiza sytuacji na 7 osi POIG, Ekonomiczne Problemy Usług, 123, 169-179.

Olszak C.M., Ziemba E. (2011), Rozwój e-administracji. Rodzaje i poziomy dojrzałości e-usług publicznych w regionie śląskim. Drogi dochodzenia do społeczeństwa: stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 68, 250-266.

Olszak C.M., Ziemba E. (2011), The stage of e-government maturity in a Polish region – Silesia, Journal of Economics & Management, 7, 87-104.

Olsztyńska A. (2002), Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie, [w:] Mruk H. (red.), Komunikowanie się w biznesie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.

Olsztyńska A. (2005), Marketing wewnętrzny w przedsiębiorstwie: koncepcja i narzędzia wspomagające integrację działań wewnętrznych organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.

Omilion-Hodges L.M., Baker C.R. (2014), Everyday talk and convincing conversations: Utilizing strategic internal communication, Business Horizons, 57(3), 435-445.

O’Neill R. (2009), The Transformative Impact of E-government on Public Governance in New Zealand, Public Management Review, 11(6), 751-770.

Opolski K., Modzelewski P. (2004), Zarządzanie jakością w administracji samorządowej – wnioski z doświadczeń międzynarodowych, Samorząd Terytorialny, 10, 48-54.

Orłowski K. (2012), E-usługi przyszłości, http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86196.asp?soid=5FFA-9C0812EB44118BC7D9B114FD21AB [dostęp: 10.02.2019].

Osborne S.P., Brown K. (2010), Managing change and innovation in public service organizations, Routledge, London – New York.

Othman M.H., Razali R. (2018), Whole of government critical success factors twards integrated e-government services: a preliminary review, Journal Pengurusan, 53, 73-82.

Oyomno G.Z. (2004), Towards a Framework for Assessing the Maturity of Government Capabilites for e-Government, The Southern African Journal of Information and Communication, 4, 77-97.

Palvia S., Sharma S. (2007), E-Government and E-Government: Definitions/Domain Framework and Status around the World, International Conference on E-governance, 5 (1), 1-12.

Papaj T. (2002), Jakość usług w administracji publicznej, Problemy Jakości, 9, 7-11.

Papaj T. (2012), Instrumenty e-administracji jako innowacje w koncepcji Public Governance, Współczesne Zarządzanie, 2, 150-159.

Papaj T. (2017), Doskonalenie komunikacji elektronicznej pomiędzy jednostkami administracji publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

Pawłowska B., Seredocha I. (2010), Wybrane metody doskonalenia jakości usług publicznych, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, VI, 35-47.

Penc J. (1999), Zmiany organizacyjne, Wydawnictwo Placet, Warszawa.

Penc J. (2002), Kreowanie zachowań w organizacji. Konflikty i stresy pracownicze. Zmiany i rozwój organizacji, Wydawnictwo Placet, Warszawa.

Penc J. (2010), Komunikacja i negocjowanie w organizacjach, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Peng J., Li M., Wang Z. (2021), Transformational Leadership and Employees’ Reactions to Organizational Change: Evidence From a Meta-Analysis, The Journal of Applied Behavioral Science, 57(3), 369-397.

Perdał R. (2014), Czynniki rozwoju elektronicznej administracji w samorządzie lokalnym w Polsce, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Perło D. (2009), Zarządzanie jakością w administracji, [w:] B. Kudrycka, B. Guy, P. Peters, J. Suwaj (red.), Nauka administracji, Wolters Kluwer Business, Warszawa.

Persson A., Goldkuhl G. (2010), Government Value Paradigms – Bureaucracy, New Public Management and E-Government, Communications of the Association for Information Systems, 27(4), 45-62.

Pettersson F. (2018), On the issues of digital competence in educational contexts – a review of literature, Education and Information Technologies, 23, 1005-1021.

Peverelli P., Verdyun K. (2010), Understanding the Basic Dynamics of Organizing, Eburon, Delft.

Plesner U., Justesen L., Glerup C. (2018), The transformation of work in digitized public sector organizations, Journal of Organizational Change Management, 31(5), 1176-1190.

Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa.

Pološki Vokić N., Rimac Bilušić M., Najjar D. (2021), Building organizational trust through internal communication, Corporate Communications: An International Journal, 26(1), 70-83.

Popiołek M. (2013), Bariery rozwoju e-administracji w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 105, 161-168.

Porębski L. (2012), Lokalny wymiar elektronicznej demokracji, Księgarnia Akademicka, Kraków.

Porębski L. (2013), Więcej, szybciej, łatwiej. O radościach i smutkach związanych z elektroniczną demokracją, [w:] M. Marczewska-Rytko (red.), Demokracja elektroniczna. Kontrowersje i dylematy, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 13-31.

Potocki A. (2001), Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Potocki A. (2008), Instrumenty komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Potocki A., Winkler R. (2006), KSS (Die Kommunikations-System-Studie) jako metoda kształtowania komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, Problemy Jakości, 4, 15-19.

Prasojo E., Puti M., Hariyati D. (2021), Unfreezing without refereezing change manangement: dilemmatic roles of agents in successding the bureaucracy reform, Otorites: Journal Ilmu Permerintahan, 11(1), 1-18.

Prastya D.E., Misran, Nurmandi A. (2021), A bibliometric analysis of E-Democracy on government research, Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, 20(2), 71-80, DOI: 10.21009/jimd.v20i2.19772.

Pruyn A., Peters O., Bartels J., de Jong M., van der Molen M. (2010), Horizontal and vertical communication as determinants of professional and organisational identification, Personnel Review, 39, 210-226.

PWN, Słownik języka polskiego, https://sjp.pwn.pl [dostęp: 08.03.2020].

Pӓivӓrinta T., Sæbø Ø. (2006), Models of e-democracy, Communications of AIS, 17(1), 818-840.

Qian H. (2011), Citizen-centric e-strategies Toward More Successful e-governance, Journal of E-Governance, 34(3), 119-129.

Quirke B. (2008), Making the Connections: Using Internal Communication to Turn Strategy into Action, Gower Publishing Limited, Hampshire.

Quirke B. (2011), Komunikacja wewnętrzna krok po kroku, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Pettigrew A., Whipp R. (1992), Managing change and corporate performance, [w:] K. Cool, D.J. Neven, I. Walter, European industrial restructuring in the 1990s. Houndmills, Palgrave Macmillan, London.

Rabiej M. (2018), Analizy statystyczne z programami Statistica i Excel, Wydawnictwo Helion, Gliwice.

Radkiewicz P. (2010), Analiza dyskryminacyjna. Podstawowe założenia i zastosowania w badaniach społecznych, Psychologia Społeczna, 2-3(14), 142-161.

Rencher A.C. (2002), Methods of Multivariate Analysis, Wiley, New York.

Rencker E. (2008), Le nouveau visage de la com’ interne: réflexions, méthodes, guide pour l’action, Eyrolles, Paris.

Rewera M. (2017), Wokół pojęcia i zjawisk demokracji począwszy od starożytności aż do czasów współczesnych (przyczynek do problematyki), Społeczeństwo i Rodzina, 51(2), 57-80.

Richardson J., Emerson J. (2018), eDemocracy: An Emerging Force for Change, Stanford Social Innovation Review. DOI: 10.48558/G1D1-6G92.

Rinne H. (2008), Taschenbuch der Statistik, C.H. Beck, Frankfurt.

Ritez G., Jurgenson N. (2008), Producer, Consumer, Prosumer? Annual Meeting of the American Sociological Association.

Rocha J., Zavale G. (2021), Innovation and Change in Public Administration, Open Journal of Social Sciences, 9, 285-297.

Rockart J.F. (1979), Chief Executives Define Their Own Data Needs, Harvard Business Review, 57(2), 81-93.

Rockart J.F., Bullen C. (1981), A primer on Critical Succes Factors, Working paper (Sloan School of Management), 69, 1220-1281.

Reddick C.G. (2004), A two-stage model of e-government growth: Theories and empirical evidence for U.S. cities, Government Information Quarterly 21(1), 51-54.

Ramadhan A., Sensuse D.I., Muladno M., Arymurthy A.M. (2013), Synthesizing success factors for e-government initiative, Research Journal of Applied Sciences. Engineering and Technology, 6(9), 1685-1702.

Rogala A. (2010), Rola komunikacji wewnętrznej w procesie kształtowania wizerunku firmy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 135, 224-233.

Rogala A. (2013), Determinanty skuteczności komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.

Rogala A. (2014), Systematyka celów i ocena skuteczności komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, Marketing i Rynek, 4, 320-326.

Rogala A., Białowąs S.A. (2014), Skuteczność komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 337, 78-87.

Rogala A., Białowąs S.A. (2016), Communication in Organizational Environments, Functions, Determinants and Areas of Influence, Palgrave Macmillan, London.

Rogala A., Kaniewska-Sęba A. (2013), Internal Communication as a Marketing Communications Tool, [w:] F. Conchon (red.), 13th International Marketing Trends Conference: ESCP-AEP European School of Management, Paris.

Rogoziński K. (2006), Zarządzanie relacjami w usługach, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Rosemann M., von Brocke J. (2010), The Six Core Element of Business Process Management, [w:] J. von Brocke, M. Rosemann (red.), Handbook on Business Process Management, Springer, Heidelberg, 105-122.

Ross R. (1983), Speech Communication. Fundamentals and Practice, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.

Rowley J. (2011), E-Government stakeholders – Who are and what do they want, International Journal of Information Managements, 31(1), 53-62.

Rozmus S. (2017), Kompetencje informatyczne w administracji publicznej – poważne bariery wdrażania programu zintegrowanej informatyzacji państwa, Ekonomiczne Problemy Usług, 126 (2), 407-415.

Roztocki N., Weistroffer R. (2014), Information and Communication Technology in Transition Economies: An Assessment of Research Trends, Information Technology for Development, 21(3), 330-364.

Rozwadowska B. (2002), Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.

Ruck K. (2019), Exploring internal Communication: Towards informed employee voice, Taylor & Francis Group, Routledge.

Ruck K., Welch M. (2012), Valuing internal communication; management and employee perspectives, Public Relations Review, 38(2), 294-302.

Ruppel C.P., Harrington S.J. (2000), The Relationship of Communication, Ethical Work, Climate and Trust to Commitment and Innovation, Journal of Business Ethics, 25, 313-328.

Sobka M. (2014), Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin.

Safeena R., Kammani A. (2013), Conceptualization of electronic Government adoption, International Journal of Managing Information Technology, 5(1), 13-22.

Sakowicz M. (2008), Zastosowanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w rządzeniu i zarządzaniu administracją publiczną, [w:] J. Osiński (red.), Administracja publiczna na progu XXI wieku, Wyzwania i oczekiwania, Wydawnictwo SGH, Warszawa.

Samoder E. (2016), Skuteczność komunikacji w przedsiębiorstwach na przykładzie firmy Ekspert s.c. K. Janczewska, A. Maciak, Praca dyplomowa, Wydział Nauk Społecznych i Informatyki, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz.

Sandor S.D. (2012), ICT and public administration reforms, Transylvanian Review of Administrative Sciences, 36/E, 155-164.

Santiago J. (2020), The influence of internal communication satisfaction on employees’ organisational identification: Effect of perceived organisational support, Journal of Economics & Management, 42(4), 70-98.

Schenk B., Dolata M. (2020), Faciliting digital transformation through education: A case study in the public administration, 53rd Hawaii International Conference on System Sciences, 2144-2154.

Scholta H., Mertens W., Kowalkiewicz M., Becker J. (2019), From one-stop shop to no-stop shop: An e-government stage model, Government Information Quarterly, 36(1), 11-26.

Scupola A., Mergel I. (2022), Co-production in digital transformation of public administration and public value creation: The case of Denmark, Government Information Quarterly, 39(1), 1-11.

Sejmik Województwa Śląskiego, Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego 2020+, Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, https://www.slaskie.pl/download/content/67076 [dostęp 28.05.2019].

Serafin K. (2013), Skuteczna komunikacja w podmiotach administracji publicznej, Studia Ekonomiczne, 141, 136-151.

Seulki L.G., Lee Y. (2019), Using government websites to enhance democratic E-governance: A conceptual model for evaluation, Government Information Quarterly, 36(2), 208-225.

Sgueo G. (2015), Web-Based Participatory Democracy: Findings from Italy, [w:] Ch.E. Reddick, L. Anthopoulos (red.), Information and Communication Technologies in Public Administration. Innovations from Developed Countries, CRC Press, Boca Raton.

Shaikh A.Z., Shah U.L., Wijekuruppu C. (2016), Public Service Delivery and e-Governance – The Case of Pakistan, International Journal for Infonomics, 9(2), 1161-1170.

Shanmugam B., Semantha F.H., Kannoorpatti K., Yeo K., Azam S., Smith, M. (2017), Strategies and Critical Success Factors of Implementing ICT Project Governance in Public Sectors, Asian Journal of Information Technology, 16(1), 45-52.

Shareef M.A., Kumar V., Kumar U., Dwivedi Y.K. (2011), e-Government Adoption Model (GAM): Differing service maturity levels, Government Information Quarterly, 28(1), 17-35.

Sheskin D.J. (2011), Handbook of parametric and nonparametric statistical procedures, Chapman & Hall/CRC, Boca Raton.

Shofa S., Meyliana, Hidayanto A.N., Prabowo H. (2020), Critical success factors e-participation for e-government, International Journal of Recent, Technology and Engineering, 8(5), 4010-4016.

Siddique W. (2016), Critical success factors affecting e-government policy implementation in Pakistan, eJournal of eDemocracy and Open Government, 8(1), 102-126.

Sieniewska B. (2009), Pozytywne i negatywne strony e-administracji, [w:] R. Knosala (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole, 392-398.

Sikorski Cz. (2001), Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa.

Singh A., Sharma V. (2009), e-Governance and e-Government: a study of some initiatives, International Journal of eBusiness and eGovernment studies, 1(1), 1-14.

Škrinjar R., Trkman P. (2013), Increasing process orientation with business process management: Critical practices, International Journal of Information Management, 33(1), 48-60.

Skrzypek E. (2000), Zarządzane jakością i reengineering jako sposoby doskonalenia przedsiębiorstwa, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 34, 254-255.

Smith H., Fingar P. (2003), Business Process Management: The Third Wave. Advanced business-technology books for competitive advantage, Meghan-Kiffer Press, Tampa.

Smerek L. (2021), Barriers to internal communication in companies, Ekonomika a spoločnosť/Journal of Economics and Social Research, 22(1), 42-54.

Smoląg K., Ślusarczyk B. (2018), Komunikacja wewnętrzna-innowacyjny aspekt współczesnego zarządzania organizacją, Studia i prace WNEIZ US, 52(2), 203-214.

Snopko J. (2011), Usługi administracyjne w świetle koncepcji zarządzania w administracji samorządowej, [w:] B. Kożuch, A. Kożuch (red.), Usługi publiczne. Organizacja i Zarządzanie, Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 123-135.

Sobkowiak B. (2005), Interpersonalne i grupowe komunikowanie się w organizacji, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań – Wrocław.

Solvak M., Unt T., Rozgonjuk D., Vōrk A., VeskimӓM., Vassil K. (2019), E-governance diffusion: Population level e-service adoption rates and usage patterns, Telematies and Infrmatics, 36, 39-54.

Song R., Korba L., Yee G. (2007), Trust in E-services: Technologies, practices, and Challenges, Idea Grup, Hershey.

Sorn-in K., Tuamsuk K., Chaopanon W. (2015), Factors Affecting the Development of E-Government Using a Citizen-Centric Approach, Journal of Science & Technology Policy Management 6(3), 206-222.

Srivastava C., Shirish C., Tompson S.H. (2008), The Relationship between E-Government and National Competitiveness: The Moderating Influence of Environmental Factors, Communications of the Association for Information Systems, 23(1), 73-94.

Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystyki, tom. 1-3. Wydawnictwo StatSoft Polska, Kraków.

Stankiewicz J. (2006), Komunikowanie się w organizacji, Wydawnictwo Astrum, Wrocław.

Stare J., Klun M. (2018), Required competencies in public administration study programs, Transylvanian Review of Administrative Sciences, 55 E/, 80-97.

Steinbach M., Sieweke J., Süß S. (2019), The diffusion of e-participation in public administrations: A systematic literature review, Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, 29(2), 61-95, DOI: 10.1080/10919392.2019.1552749.

Stępka P., Subda K. (2009), Analiza sieci społecznych jako nowoczesne narzędzie pomiaru komunikacji wewnętrznej, Organizacja i Kierowanie, 4(138), 123-138.

Stobnicka J. (2009), Modele pomiaru jakości usług w zastosowaniach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 800, 5-19.

Stouten J., Rousseau D.M., de Cremer D. (2018), Successful organizational change: integrating the management practice and scholarly literatures, Academy of Management Annals, 12, 752-788.

Stroińska E. (2020), New Public Management as a tool for changes in public administration, Journal of Intercultural Management, 12(4), 1-28.

Strzelecka A. (2017), Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej do oceny zdolności separacyjnej determinant efektywności technicznej szpitali, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, 113, 457-467.

Sułkowski Ł. (2014), Humanistic and Public Management in Poland – Basic Cognitive Assumptions, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XV(11), 53-64.

Sundberg L. (2019), Electronic government: Towards e-democracy or democracy at risk?, Safety Science, 118, 22-32, DOI: 10.1016/j.ssci.2019.04.030.

Suthers A.L. (2017), Evaluating Effective Communication Methods: Improving Internal Communication, Electronic Theses and Dissertations, 8, 3293.

Suray I., Hrazhevska N., Yakovenko L., Suprunenko S., Sabadosh H., Gerashcenko V. (2020), Transformation of public administration in a newtwork economy, International Journal of Management, 11(5), 108-119.

Szyja P. (2020), Funkcjonowanie administracji publicznej w sytuacji kryzysu spowodowanego czynnikami zewnętrznymi – studium przypadku COVID-19, Rocznik Administracji Publicznej, 6, 267-281.

Szymańska A. (2004), Public relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej, Wydawnictwo Unimex, Wrocław.

Szynol A. (2011), Funkcje mediów lokalnych w teorii i praktyce, Dziennikarstwo i Media, 3, 105-120.

Śledziewska K., Zięba D. (2016), E-administracja w Polsce na tle Unii Europejskiej, Digital Economy Lab UW, Warszawa.

Ta V.P., Boyd R.L., Seraj S. et al. (2021), An inclusive, real-world investigation of persuasion in language and verbal behavior, Journal of Computational Social Science, 5(1), 883-903.

Teczke M., Bespayeva R.S., Bugubayeva R.O. (2017), Approaches and model for change management, Jagiellonian Journal of Management, 29(3). 195-208.

Temizel M. (2015), Transformation of Public Administration and the approach of Governance. European Scientific Journal, July/Special, 216-227.

Thong J.Y.L., Cheesing Y., Kin-Lee S. (2000), Business Process Reengineering in the Public Sector: The Case of the Housing Development Board in Singapore, Journal of Management Information 245-270, System 17(1).

Titang F.F. (2013), The Impact of Internal Communication on Employee Performance in an Organization, dissertation, University of Bamenda, Bamenda.

Tkalac Verčič A., Verčič D., Sriramesh K. (2012), Internal communication: Definition, parameters, and the future, Public Relations Review, 38(2), 223-230.

Tkalac Verčič A., Verčič D., Pološki N. (2017), Engaging employees through internal communication, Public Relations Review, 43(5), 885-893.

Tourish D., Hargie O. (2004), The crisis of managements and the role of organizational communication, [w:] D. Tourish, O. Hargie (red.), Key Issues in Organizational Communication, Routledge, London, 1-16.

Trzcińska W., Wiciak I. (2011), Skuteczne komunikowanie w administracji publicznej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno.

Tuker A.L., Singer S.J. (2015), The effectiveness of Management-By-Walking-Around: A Randomized field study, Production and Operations Management, 24(2), 253-271.

Twizeyimana J.D., Andersson A. (2019), The public value of E-Government – A literature review, Government Information Quarterly, 36(2), 167-178.

van der Voet J. (2014), The effectiveness and specificity of change management in a public organization: Transformational leadership and a bureaucratic organizational structure, European Management Journal, 32(3), 373-381.

van der Voet J. (2016), Change leadership and public sector organizational change, The American Review of Public Administration, 46(6), 1-33.

Vaz Lopez A., Farias J.S. (2020), How can governance support collaborative innovation in the public sector? A systematic review of the literature, International Review of Administrative Sciences, 88(1), 114-130, DOI: 10.1177/2F0020852319893444.

Vinod Kumar T.M. (red.) (2017), E Democracy for Smart Cities, Advances in 21st Century Human Settlements, Springer, New Delhi.

Vogel S., Schmidt E-M., Zartler V., Triangulating perspectves: Ontology and epistemology in the of qualitative multiple perspective interviews, International Journal of Social Research Methodology, 22(6), 2019, 611-624.

Vos M.F., Schoemaker H. (2004), Accountability of Communication Management: A Balanced Scorecard for Communication Quality, Lemma Publishers, Utrecht.

Walczuk K., Bożek M. (2016), Demokracja partycypacyjna w samorządzie terytorialnym de lege lata i de lege ferenda, [w:] K. Popik, B. Szmulik, M. Mazuryk (red.), 25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press, Lublin, 183-209.

Walencik K. (2018), Zastosowanie rozwiązań e-Governement w jednostkach samorządu terytorialnego, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 368, 205-222.

Walkowiak R. (2002), Zarządzanie zmianą, [w:] E. Niedzielski (red.), Podstawy zarządzania. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo UMW, Olsztyn.

Wasiak-Poniatowski J. (2016), Ocena wykorzystania technologii informacyjnych w komunikacji gmin z klientem, [w:] M. Ćwiklicki, M. Jabłoński, S. Mazur (red.), Współczesne koncepcje zarządzania publicznego: wyzwania modernizacyjne sektora publicznego, Kraków, 151-160.

Waterman Jr. R.H., Peters T.J., Phillips J.R. (1980), Structure is not organization, Business Horizons, 23(3), 14-26.

Watzlawick P., Bevin J., Jackson D. (2011), Pragmatics of Human Communication. A Study of Interactional Patterns, Pathologies, and Paradoxes, New York – London.

Weerakkody V., Reddick Ch.G. (2013), Public Sector Transformation through E-Government, Experiences form Europe and North America, Taylor & Francis Group, New York – London.

Weerakkody V., El-Haddadeh R., Al.-Shari S. (2011), Exploring the Complexities of E-Government Implementation and Diffusion in A Developing Country Some Lessons from the State of Qatar, Journal of Enterprise Information Management, 24(2), 172-196.

Wardhani S., Katrikawangi D. (2020), Internal Communication in building organizational culture and organizational branding of government institution, 2nd International Conference on Inclusive Business in the Changing World (ICIB 2019), 506-514.

Weske M. (2012), Business Process Management. Concepts, Languages, Architectures. Springer, Potsdam.

Wieczorkowska G., Wierzbiński J. (2007), Statystyka. Analiza badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.

Wieczorkowski J. (2015), Analiza wykorzystania podejścia procesowego w zarządzaniu jednostkami administracji publicznej, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 243, 323-332.

Wilson E.R., Murby R. (2010), Communication as Innovation in Social Enterprise. Development Outreach, 12(1), 32-35.

Winkler R. (2015), Techniki komunikacji w procesach zmian, Nauki o Zarządzaniu, 2(23), 108-127.

Wińska J. (2014), Język komunikacji wewnątrzorganizacyjnej, czy to ma znaczenie?, [w:] E. Głowacka, M. Kowalska, P. Kryński (red.), Współczesne oblicza komunikacji i informacji. Problemy, badania, hipotezy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 463-473

Wolniak R. (2018), Internacjonalizacja a dojrzałość systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.

Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B. (2018), Developing a model of factors influencing the quality of service for disabled customers in the conditions of sustainable development, illustrated by an example of the Silesian Voivodeship public administration, Sustainability, 10(7), 2171, DOI: 10.3390/su10072171.

Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B. (2021), Improvement of services for people with disabilities by public administration in Silesian Province Poland, Sustainability, 13(2), 967, DOI: 10.3390/su13020967.

Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B., Zasadzień M. (2019), Problems of the functioning of e-administration in the Silesian region of Poland form the perspective of a person with disabilities, Transylvanian Review of Administrative Sciences, 57(E), 137-155.

Wodecka-Hyjek A., Kafel T., Kusa R. (2021), Managing Digital Competences in Public Administration, [w:] I. Skalna, R. Kusa (red.), People in organization. Selected challenges for management, Wydawnictwo AGH, Kraków 85-109.

Włodyka E. (2021), Dlaczego potrzebujemy e-administracji? Rozwój podstawowych umiejętności cyfrowych pracowników administracji na Pomorzu Zachodnim, Acta Politica Polonica. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 12, 89-100

Wybrańczyk K., Polok G., Naramski M., Szromek A.R. (2018), Przebieg procesu zmian organizacji – przegląd wybranych koncepcji zmian, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, 131, 625-634.

Wyrębek H. (2010), Znaczenie komunikacji w procesie doskonalenia jakości na przykładzie banku, Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, 85, 51-66.

Zaborski A. (2001), Skalowane wielowymiarowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.

Zainol N.Z., Kowang T.O., Hee O.C., Fei G.C., Bin K.B. (2020), Managing Organizational Change through Effective Leadership: A review from Literature, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 10(12), 707-716.

Zając Cz. (2006), Społeczne i organizacyjne problemy przejęć i fuzji przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.

Zając S., Izdebski W., Skudlarski J. (2015), Metoda ekspercko-matematyczna jako narzędzie wspomagające prognozowanie i naukowe rozwiązywanie skomplikowanych zadań, Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie, 68, 331-355.

Zakszewska M. (1994), Analizy czynnikowa w budowaniu i sprawdzaniu modeli psychologicznych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Zalewska-Turzyńska M. (2012), Komunikowanie się w organizacjach: studium prakseologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Zarębska A. (2002), Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Ziemba E. (2012), Miejsce e-administracji w kreowaniu społeczeństwa informacyjnego – teoria i praktyka, Rocznik Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, 24(12), 331-350.

Ziemba E. (2013), The holistic and systems approach to a sustainable information socjety, Journal of Computer Information Systems, 54(1), 106-116.

Ziemba E. (2015), Czynnik sukcesu i poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.

Ziemba E. (2015), Implikacje z badań nad wykorzystaniem ICT w Polsce, [w:] E. Ziemba (red.), Czynniki sukcesu i poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa, 228-230.

Ziemba E. (2016), Concept and challenges of the sustainable information society, [w:] E. Ziemba (ed.), Towards a sustainable information society: People, business and public administration perspectives, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne.

Ziemba E. (2017), Zrównoważone społeczeństwo informacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

Ziemba E. (2019), The contribution of ICT Adoption to the Sustainable Information Society, Journal of Computer Information Systems, 59(2), 116-126.

Ziemba E., Obłąk I. (2012), Systemy informatyczne w organizacjach zorientowanych procesowo, Problemy Zarządzania, 10(3), 8-24.

Ziemba E., Obłąk I. (2013), Critical Success Factors for ERP Systems Implementation in Public Administration, Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge and Management, 8, 1-19.

Ziemba E., Obłąk I. (2014), Informatyczne wsparcie procesów w administracji publicznej, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 33, 619-649.

Ziemba E., Obłąk I. (2014), The Survey of Information Systems in Public Administration in Poland, Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge and Management, 9, 31-56.

Ziemba E., Obłąk I. (2015), Change management in information systems projects for public organizations in Poland, Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge and Management, 10, 47-62.

Ziemba E., Papaj T. (2012), E-government application at the regional level in Poland – the case of SEKAP, Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems, 1047-1054.

Ziemba E., Papaj T. (2013), Pragmatic approach to e-government maturity in Poland – implementation and Usage of SEKAP. Proceedings of European Conference on eGovernment, 560-570.

Ziemba E., Papaj T., Będkowski J. (2013), Egzemplifikacja e-government w Polsce – analiza porównawcza SEKAP i ePUP, Rocznik Kolegium Analiz Ekonomicznych, 29, 427-455.

Ziemba E., Papaj T., Descours D. (2015), Krytyczne czynniki sukcesu i poziom wykorzystania ICT w administracji publicznej, [w:] E. Ziemba (red.), Czynniki sukcesu i poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w Polsce, Wydawnictwo CeDuWu, Warszawa, 176-191.

Ziemba E., Papaj T., Jadamus-Haura M. (2015), Czynniki sukcesu e-governmentu – perspektywa Polski i województw, Problemy Zarządzania, 13(2), 176-191.

Ziemba E., Papaj T., Żelazny R., Jadamus-Hacura M. (2016), Factors Influencing the Success of E-Government, Journal of Computer Information Systems, 56(2), 156-167.

Żelazny R. (2015), Analiza stanu społeczeństwa informacyjnego w województwie śląskim (raport końcowy), http://www.e-slask.pl/article/dokumenty [dostęp 14.9.2019].

Židonis Ž., Raišienė A.G. (2020), Making sense of a change management in public sector organizations: change imitation as employee response to radical decisions, Scientific papers of the University of Pardubice. Series D: Faculty of Economics and Administration, 28(3), 2-12.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku