• Dewiacje finansjalizacji

Tytuł monografii: „Dewiacje finansjalizacji" stanowi zapowiedź, że w systemie społeczno- -gospodarczym istnieją lub powinny występować standardy. Nawet jeśli ich nie ma, wnikliwy obserwator rzeczywistości może zauważyć zjawiska wykraczające poza przyjęte schematy. Autorzy reprezentujący różne środowiska akademickie i biznesowe w Polsce podjęli się zadania opisania współczesnej gospodarki w skali globalnej oraz jej specyfiki w Europie. Dostrzegają zjawiska, które zestawił D. Filar i nazwał je elementami modelu gospodarki poddanej finansjalizacji. W takiej gospodarce z wielu przyczyn został zdeformowany mechanizm rynkowy. Doszło do dominacji rynków finansowych, gdyż w centrum pola percepcji zarówno inwestorów prywatnych oraz działających na ich zlecenie menedżerów, jak i elit politycznych oraz urzędniczych znalazły się wyniki finansowe transakcji. Na znaczeniu straciły wyniki uzyskiwane w procesie wytwarzania dóbr rzeczowych i usług niefinansowych. Celem przestało być podwyższanie produk

Podtytuł Dewiacje finansjalizacji
Autor Jerzy Hausner, Wojciech Paprocki (red.)
Rok wydania 2019
Oprawa Miękka
Format 180x250
Stron 140
46.20 34.65
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
32.34
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-300-9
Tytuł monografii: „Dewiacje finansjalizacji" stanowi zapowiedź, że w systemie społeczno- -gospodarczym istnieją lub powinny występować standardy. Nawet jeśli ich nie ma, wnikliwy obserwator rzeczywistości może zauważyć zjawiska wykraczające poza przyjęte schematy. Autorzy reprezentujący różne środowiska akademickie i biznesowe w Polsce podjęli się zadania opisania współczesnej gospodarki w skali globalnej oraz jej specyfiki w Europie. Dostrzegają zjawiska, które zestawił D. Filar i nazwał je elementami modelu gospodarki poddanej finansjalizacji. W takiej gospodarce z wielu przyczyn został zdeformowany mechanizm rynkowy. Doszło do dominacji rynków finansowych, gdyż w centrum pola percepcji zarówno inwestorów prywatnych oraz działających na ich zlecenie menedżerów, jak i elit politycznych oraz urzędniczych znalazły się wyniki finansowe transakcji. Na znaczeniu straciły wyniki uzyskiwane w procesie wytwarzania dóbr rzeczowych i usług niefinansowych. Celem przestało być podwyższanie produktywności w gospodarce, a najskuteczniejszą metodą zdobywania pozycji na rynku nie jest już wdrażanie innowacji, które zapewniają uzyskiwanie pozytywnych wyników mikroekonomicznych oraz korzyści społeczno-gospodarczych. Doszło zatem do dewiacji tego modelu gospodarki.
W trzeciej dekadzie XXI wieku uczestnicy rynku: producenci, konsumenci oraz regulatorzy staną przed zadaniem przywrócenia równowagi w systemie gospodarczym.

Wstęp 5

Leszek Pawłowicz
Hazard moralny i konflikty interesów . 6

Andrzej Sławiński
Czy i na ile można liczyć na zmiany w systemach bankowych? . 24

Mirosław Gronicki
Pobudzenie fiskalne - korzyść czy zagrożenie? . 40

Dariusz Filar
Wracając do prymatu realnej sfery gospodarki . 64

Wojciech Paprocki
Archipelag rozwoju katalizatorem przemian systemowych . 86

Jerzy Hausner
Przedsiębiorczość i produktywność w gospodarce cyfrowej . 114

Streszczenia w języku polskim i angielskim 133

Andrzej Sławiński - Profesor w Szkole Głównej Handlowej. Prowadzi wykłady z polityki pieniężnej, rynków finansowych i finansów międzynarodowych. Członek Rady Polityki Pieniężnej w latach 2004-2010. W latach 2011-2017 Dyrektor Generalny Instytutu Ekonomicznego w NBP.

Dariusz Filar - Dr hab. nauk ekonomicznych, od 1992 r. do przejścia na emeryturę w 2017 r. profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego. Wykładał również w University of Michigan, Central European University i Uniwersytecie Warszawskim.

Jerzy Hausner - Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny, pracownik Katedry Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej UEK), społeczny Pełnomocnik Rektora ds. Kultury i Sportu. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Członek Rady Polityki Pieniężnej (kadencja: 2010-2016). Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Od 2015 r. członek Polskiego Komitetu do spraw UNESCO. Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit. Od 2018 r. członek High Level Industrial Roundtable „Industry 2030". Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (2018-2022). Laureat Nagrody Kisiela.

Leszek Pawłowicz - Ekonomista, Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Best SA. Członek Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Autor wielu publikacji nt. zarządzania wartością przedsiębiorstwa, finansów i bankowości. Był wiceprzewodniczącym i członkiem rad nadzorczych m.in. Banku Pekao SA, PKN Orlen SA, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz PTE Allianz Polska SA. Jest inicjatorem i koordynatorem Europejskiego Kongresu Finansowego.

Mirosław Gronicki - Absolwent Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego, na którym w 1977 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. Pracował za granicą, m.in. na University of Pennsylvania w Filadelfii, Uniwersytecie Karola w Pradze oraz w ICESAD w Kitakyushu, a także w Banku Światowym, ONZ i organach UE. Był współpracownikiem Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, kierował kilkoma projektami badawczymi dotyczącymi analizy makroekonomicznej oraz prognoz gospodarczych dla Polski, Ukrainy, Gruzji i Kirgistanu. Był doradcą rządów Bułgarii, Turkmenistanu i Słowacji. Jest autorem i współautorem licznych publikacji, w tym kilku książek. W latach 2004-2005 sprawował urząd ministra finansów.
Równolegle z pisarstwem ekonomicznym uprawia twórczość w obszarze literatury pięknej. Jego najważniejsze książki to „Czaszka olbrzyma" (Nasza Księgarnia, 1976), „Pies wyścigowy" (Czytelnik, 1984), „Jeszcze jedna podróż Guliwera" (Solaris, 2014) i „Drugie wejrzenie" (Novae Res, 2015). Niektóre z jego opowiadań ukazały się w przekładach na język niemiecki, rosyjski, czeski, węgierski i esperanto.
W latach 1999-2004 pełnił funkcję głównego ekonomisty w Banku Pekao SA, w latach 2004-2010 był członkiem Rady Polityki Pieniężnej NBP, a od marca 2010 do grudnia 2014 r. zasiadał w Radzie Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów. Jako publicysta ekonomiczny współpracował z dziennikami „Gazeta Wyborcza", „Rzeczpospolita" i „The Wall Street Journal".

Wojciech Paprocki - Prof. dr hab. Wojciech Paprocki jest Dyrektorem Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autor i współautor wielu książek i artykułów opublikowanych w j. polskim i w j. obcych, m.in. „Polski archipelag rozwoju w warunkach globalnej niepewności" (współautor, 2018), „Mobilność w aglomeracjach przyszłości" (współredaktor, 2018), „E-mobiność: wizje i scenariusze rozwoju" (współredaktor, 2017), „Firma-Idea oraz rozwój technologii a interwencjonizm" (współautor, 2018), „Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa. Szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych" (współredaktor, 2016), „Transport Development Challenges in the Twenty-First Century" (współautor, 2016), „Megatrendy i ich wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych" (współredaktor, 2015), „Dylematy rozwoju infrastruktury" (współredaktor, 2014). Prace badawcze koncentrują się wokół następujących zagadnień: rozwój gospodarki cyfrowej, wdrażanie technologii cyfrowych, ekonomika transportu i polityka transportowa, rozwój infrastruktury technicznej, zarządzanie łańcuchami dostaw. Równolegle z pracą naukowo-dydaktyczną prof. dr hab. Wojciech Paprocki jest aktywny w praktyce gospodarczej w kraju i za granicą, zasiada w radach nadzorczych i doradczych podmiotów w Polsce i w Niemczech.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku