• Wymiary zarządzania ryzykiem w obrocie gospodarczym

Ryzyko było, jest i będzie naturalną częścią obrotu gospodarczego, jednak w dobie dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości jest ono bardziej złożone i trudne do jednoznacznego określenia. Obejmuje aspekty ekonomiczne, prawne, zarządcze i bardzo często determinowane jest politycznie. Ryzyko z perspektywy każdego podmiotu gospodarującego, do którego zaliczyć można gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa oraz państwa, posiada inną charakterystykę, w aspekcie zagrożeń, ale także szans. Proces zarządzania ryzykiem w obrocie gospodarczym jest niezwykle zinternacjonalizowany, a jednocześnie oparty na wymianie informacji i ich przenoszeniu - również do cyberprzestrzeni, co generuje dodatkowe rodzaje ryzyka. Poza tym, szeroko rozwinięta współpraca międzynarodowa w obrocie handlowym wymusza nie tylko stosowanie się do licznych przepisów zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, ale także wspólne działania na rzecz ograniczania ryzyka, przynajmniej w wersji deklaratywnej. Z tych względów właśc

Podtytuł Wymiary zarządzania ryzykiem w obrocie gospodarczym
Autor Konrad Raczkowski, Sylwia Wojciechowska-Filipek (red.)
Rok wydania 2016
Oprawa Twarda
Format 165x235
Stron 526
99.00 74.25
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
69.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-857-8

Ryzyko było, jest i będzie naturalną częścią obrotu gospodarczego, jednak w dobie dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości jest ono bardziej złożone i trudne do jednoznacznego określenia. Obejmuje aspekty ekonomiczne, prawne, zarządcze i bardzo często determinowane jest politycznie. Ryzyko z perspektywy każdego podmiotu gospodarującego, do którego zaliczyć można gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa oraz państwa, posiada inną charakterystykę, w aspekcie zagrożeń, ale także szans.

Proces zarządzania ryzykiem w obrocie gospodarczym jest niezwykle zinternacjonalizowany, a jednocześnie oparty na wymianie informacji i ich przenoszeniu - również do cyberprzestrzeni, co generuje dodatkowe rodzaje ryzyka. Poza tym, szeroko rozwinięta współpraca międzynarodowa w obrocie handlowym wymusza nie tylko stosowanie się do licznych przepisów zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, ale także wspólne działania na rzecz ograniczania ryzyka, przynajmniej w wersji deklaratywnej. Z tych względów właściwa identyfikacja ryzyka i wprowadzenie rozwiązań eliminujących to ryzyko lub przynajmniej je redukujących, stanowią jedno z ważniejszych wyzwań stojących przed wszystkimi uczestnikami obrotu gospodarczego.

Wychodząc z założenia, że niepewność otoczenia, przyczynowo-skutkowe zachowania decydenta o nie zawsze pożądanym charakterze, jak i brak dostatecznie pełnej informacji tłumaczą tytułowe wymiary zarządzania ryzykiem w obrocie gospodarczym, w opracowaniu przyjęto podział tekstu na dwie części. Część pierwsza Finansowy wymiar zarządzania ryzykiem, dotyczy ryzyka finansowego w obrocie gospodarczym. W części drugiej, pt. Systemowy i organizacyjny wymiar zarządzania ryzykiem, przedstawiono ryzyko oraz metody jego stabilizacji zarówno z perspektywy całego systemu gospodarczego, jak i poszczególnych jego uczestników.

Książa stanowi pozycję w sposób kompleksowy przedstawiającą problem zarządzania ryzykiem oraz metod jego wdrażania i stosowania.

Mamy nadzieję, że treści zawarte w niniejszej publikacji pozwolą Czytelnikowi znaleźć opracowania dotyczące interesującej go tematyki z zakresu wielopłaszczyznowych wymiarów zarządzania ryzykiem w obrocie gospodarczym.

Wprowadzenie 13


Część I
Finansowy wymiar zarządzania ryzykiem

Rozdział 1
Instytucjonalne rozwiązania polityki makroostrożnościowej w ograniczaniu ryzyka systemowego sektora bankowego Unii Europejskiej - Konrad Raczkowski, Joanna Węgrzyn 19
1.1. Ograniczanie ryzyka systemowego w sektorze bankowym 20
1.2. Instytucjonalne modele nadzoru makroostrożnościowego 24
1.3. Wyzwania krajowych instytucji nadzoru makroostrożnościowego 29
Podsumowanie 32
Bibliografia 34

Rozdział 2
Ekonometryczne modele szeregów czasowych w zarządzaniu ryzykiem opcji realnych i opcji finansowych - Tomasz Krawczyk 37
2.1. Modele ARiMA i ich zastosowanie 38
2.2. Model GARCH i jego odmiany oraz zastosowania 45
2.3. Opcje finansowe i realne 54
Podsumowanie 64
Bibliografia 66

Rozdział 3
Proces marginalizacji lokalnych rynków kapitałowych na przykładzie GPW w Warszawie - Jarosław Klepacki 67
3.1. Obszar badań, specyfika 68
3.2. GPW na tle regionu i trendów światowych 72
3.3. Projekt Unii Rynków Kapitałowych (Capital Market Union) 75
3.4. Zmiany w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE) w Polsce w 2011 roku 79
3.5. Prywatyzacja spółek z udziałem Skarbu Państwa poprzez GPW 81
3.6. Polski rynek kapitałowy a realna gospodarka 83
Podsumowanie 85
Bibliografia 87

Rozdział 4
Zarządzanie ryzykiem finansowym codzienności w gospodarstwach domowych zagrożonych wykluczeniem - Adrianna Trzaskowska-Dmoch 89
4.1. Źródła i konsekwencje wykluczenia finansowego 90
4.2. Źródła i konsekwencje wykluczenia społecznego 93
4.3. Wykluczenie finansowe przykrą konsekwencją zaniechanych decyzji o niezależności 94
4.4. Wyniki badań własnych 96
Podsumowanie 105
Bibliografia 110

Rozdział 5
Uzależnienie finansowe jako element bezpieczeństwa ekonomicznego państwa na przykładzie krajów Unii Europejskiej - Piotr Siemiątkowski 111
5.1. Uzależnienie finansowe jako obszar bezpieczeństwa ekonomicznego kraju 112
5.2. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna a zewnętrzne uzależnienie finansowe 115
5.3. Taksonomia międzynarodowej pozycji inwestycyjnej krajów Unii Europejskiej 120
Podsumowanie 124
Bibliografia 126

Rozdział 6
Puste faktury a bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego - Michał Krajewski 129
6.1. Istota pustej faktury 129
6.2. Konsekwencje podatkowe u wystawcy i odbiorcy pustej faktury 132
6.3. Konsekwencje karne skarbowe 137
6.4. Jak uniknąć posłużenia się pustą (fikcyjną) fakturą? 139
Podsumowanie 140
Bibliografia 141

Rozdział 7
Postulowany model zarządzania ryzykiem w podatku VAT przez polską administrację skarbową - Dariusz Ćwikowski 143
7.1. Makroekonomiczne uwarunkowania analizy ryzyka dochodów budżetowych 144
7.2. Luka podatkowa w podatku VAT - próba szacunku 148
7.3. Istota ryzyka w podatku VAT 155
7.4. Zarządzanie ryzykiem w podatku VAT 158
Podsumowanie 164
Bibliografia 166

Rozdział 8
Bezpieczeństwo finansowe względem ryzyka w obrocie gospodarczym - Katarzyna Stelmarska 169
8.1. Czym jest bezpieczeństwo finansowe? 169
8.2. Dlaczego należy dbać o bezpieczeństwo gospodarcze? 170
8.3. Rodzaje i źródła ryzyka 179
Podsumowanie 186
Bibliografia 188

Rozdział 9
Etyka w obrocie finansowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia etyki działania SKOK - Mariusz Wisłowski 191
9.1. Sektor kas spółdzielczych 191
9.2. Etyka w pośrednictwie finansowym 198
9.3. Doradztwo europejskie 203
Bibliografia 206

Rozdział 10
Bezpieczeństwo nieprofesjonalnych uczestników rynku pożyczek konsumenckich - Beata Domańska-Szaruga 209
10.1. Rynek finansowy i edukacja finansowa 210
10.2. Rynek firm pożyczkowych 212
10.3. Regulowanie rynku firm pożyczkowych w Polsce 215
Podsumowanie 220
Bibliografia 221

Rozdział 11
Inwestycje w rolnictwie - finansowanie, ryzyko, koszty - Elżbieta Klamut 225
11.1. Rolnictwo w Polsce w statystykach 226
11.2. Inwestycje w rolnictwie 227
11.3. Ryzyko w rolnictwie 230
11.4. Koszty i efektywność ekonomiczna inwestycji rolnictwie 237
Podsumowanie 239
Bibliografia 241


Część II
Systemowy i organizacyjny wymiar zarządzania ryzykiem

Rozdział 12
Ewolucja zaufania i ryzyka - Tadeusz P. Tkaczyk 245
12.1. Ewolucja zaufania 250
12.2. Doktryny i ich wpływ na przemiany zaufania 253
12.3. Korporacje 259
Podsumowanie 262
Bibliografia 265

Rozdział 13
Ryzyko dysfunkcji administracji publicznej - Kazimierz Poznański, Marek Suchowolec 267
13.1. Sprawa Werresa 268
13.2. Biurokracja we Francji na początku XIX wieku według Balzaca 269
13.3. Model biurokracji Webera 271
13.4. Świat biurokracji u Kafki 272
13.5. Przestrogi Bertranda Russella 273
13.6. Biurokracja w ekonomii austriackiej 274
13.7. Dysfunkcje biurokracji Mertona i Croziera 275
13.8. Studium przypadku: DROP - organy podatkowe 276
13.9. Biurokracja w erze Internetu 277
Podsumowanie 278
Bibliografia 281

Rozdział 14
Zwalczanie oszustw w życiu publicznym - Zbysław Dobrowolski 283
14.1. Definicja oszustwa 283
14.2. Ryzyko i symptomy oszustw 285
14.3. Proces zwalczania oszustw 292
Podsumowanie 296
Bibliografia 297

Rozdział 15
Normatywne uwarunkowania zwalczania zjawiska korupcji - Zbysław Dobrowolski 299
15.1. Normatywna reglamentacja determinant korupcji 300
15.2. Systemowe przeciwdziałanie korupcji 308
Podsumowanie 310
Bibliografia 312

Rozdział 16
Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu logistycznym przedsiębiorstwa - Anna Dziurny 315
16.1. Rodzaje ryzyka występujące w przedsiębiorstwie logistycznym 316
16.2. Ryzyko oraz zagrożenia występujące w łańcuchu logistycznym w przedsiębiorstwie 319
16.3. Ryzyko i zagrożenia występujące przy korzystaniu z zewnętrznych usług w łańcuchu dostaw 325
16.4. Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu logistycznym 327
Podsumowanie 328
Bibliografia 330

Rozdział 17
Analiza ryzyka jako determinanta skuteczności działań kontrolnych podejmowanych przez organy celne w procesie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony obrotu towarowego - Jowita Świerczyńska 331
17.1. Analiza ryzyka jako podstawa działań kontrolnych podejmowanych przez organy celne 332
17.2. Skuteczność działań kontrolnych podejmowanych przez organy celne w procesie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony obrotu towarowego 338
Podsumowanie 343
Bibliografia 345

Rozdział 18
Zagrożenia i ryzyko celne w transgranicznym obrocie towarowym w Unii Europejskiej - wybrane metody i środki ich ograniczania - Małgorzata Czermińska 347
18.1. Źródła ryzyka celnego i charakterystyka ogólna głównych zagrożeń w transgranicznym obrocie towarowym w Unii Europejskiej 348
18.2. Metody i środki ograniczania zagrożeń w obrocie transgranicznym w świetle przepisów międzynarodowych i unijnych 352
18.3. Rola organów celnych w ograniczaniu ryzyka celnego i zmniejszaniu zagrożeń w transgranicznym obrocie towarowym 355
18.4. Wybrane instrumenty zwiększające bezpieczeństwo w transgranicznym obrocie towarowym - deklaracja skrócona i instytucja upoważnionego przedsiębiorcy 357
Podsumowanie 359
Bibliografia 361

Rozdział 19
Bezpieczeństwo narodowe a strategiczne sektory gospodarki i regulacyjna rola państwa - Remigiusz Lewandowski 363
19.1. Branże o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa narodowego 365
19.2. Kryteria klasyfikacyjne 373
19.3. Sektory gospodarcze o wysokim stopniu integracji z innymi sektorami oraz o wysokim stopniu koncentracji 375
19.4. Kontrola kapitałowa państwa nad sektorami strategicznymi 380
19.5. Studium przypadku - PWPW 387
Podsumowanie 389
Bibliografia 391

Rozdział 20
Stabilność zatrudnienia a bezpieczeństwo makroekonomiczne - przykład krajów UE-15 - Robert W. Włodarczyk 395
20.1. Przegląd literatury 396
20.2. Przebieg i tempo zmian zatrudnienia w krajach UE-15 400
20.3. Czasoprzestrzenna ocena zmienności zatrudnienia w poszczególnych krajach UE-15 402
Podsumowanie 406
Bibliografia 408

Rozdział 21
Bezpieczeństwo ekonomiczne gospodarstw domowych seniorów - Jan Krzysztof Solarz 411
21.1. Majątek gospodarstw domowych seniorów 416
21.2. Transfery między- i wewnątrzpokoleniowe 421
21.3. Ład instytucjonalny gospodarstw domowych seniorów 423
Podsumowanie 424
Bibliografia 427

Rozdział 22
Ochrona prywatności w transakcjach elektronicznych - Sylwia Wojciechowska-Filipek 429
22.1. Transakcje w Internecie 429
22.2. Prawo do prywatności w Internecie 431
22.3. Zagrożenia prywatności w sieci 433
22.4. Sposoby ochrony prywatności w Internecie 440
Podsumowanie 444
Bibliografia 446

Rozdział 23
Multidyscyplinarność ryzyka technologii informatycznych - Tomasz Muliński 449
23.1. Ryzyko i metody jego oceny 450
23.2. Ryzyko wynikające z celowych działań w cyberprzestrzeni 452
23.3. Ryzyko dla cyberspołeczeństwa 454
23.4. Ryzyko technologiczne 456
Podsumowanie 459
Bibliografia 462

Rozdział 24
Modelowanie neuronalne bezpiecznego rozwoju Towarowej Giełdy Energii Elektrycznej z wykorzystaniem notowań Rynku Dnia Następnego - Jerzy Tchórzewski, Dariusz Ruciński 465
24.1. Towarowa Giełda Energii Elektrycznej 466
24.2. Formy handlu energią 468
24.3. Bezpieczeństwo rozwoju systemu REE 469
24.4. Bezpieczeństwo rozwoju TGEE na podstawie notowań RDN 476
Podsumowanie 479
Bibliografia 480

Rozdział 25
Reklama Pay Per Click - rozwój, zastosowanie, potencjał w komunikacji biznesowej oraz ryzyko zastosowania dla przedsiębiorstw - Marcin Kuna 483
25.1. Definicja systemu PPC i jego zastosowania oraz ryzyko finansowe/marketingowe dla przedsiębiorstwa 485
25.2. Koncept modelu PPC i ogólne zasady jego działania 486
25.3. Model Paid Search Advertising 487
25.4. Geneza reklamy PPC 491
25.5. PPC jako integralna część promocji online 492
25.6. Stabilność i przewidywalność 494
25.7. Ryzyko i bezpieczeństwo 495
Podsumowanie 496
Bibliografia 498

Rozdział 26
Ryzyko zarządzania wiedzą w organizacji konfliktogennej - Marta Bisz 501
26.1. Istota organizacji 503
26.2. Istota ryzyka 505
26.3. Rola konfliktu 507
26.4. Wykorzystanie wiedzy w rozwiązywaniu konfliktów a ryzyko 509
Podsumowanie 515
Bibliografia 516

Spis tabel 519
Spis rysunków 523
Spis wykresów 525
Spis schematów i obrazów 526

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku