• Wpływ zarządzania administracją celną na funkcjonowanie polskiego handlu zagranicznego

Wpływ na gospodarkę administracji publicznej (instytucji publicznych) jest odczuwalny dla każdego obywatela. Współczesna administracja publiczna stała się przede wszystkim publiczną służbą, powinna realizować zadania władz, zaspakajać potrzeby społeczeństwa oraz działać w jego interesie. Sposób zarządzania administracją celną wpływa na funkcjonowanie polskiego handlu zagranicznego. Ekonomia instytucjonalna ukazuje ważne wskazówki, jak należy zarządzać sektorem publicznym. Cła stanowią jeden z najważniejszych instrumentów polityki gospodarczej państwa. Wpływają one na strukturę importu i jego efektywność oraz stanowią źródło dochodów budżetowych. Ta kategoria ekonomiczna znana jest od wielu stuleci, zawód celnika odnajdujemy już w przypowieściach biblijnych. Największa rolę odegrały w czasie wielkiego kryzysu 1929-1933 i bezpośrednio po nim. Obecnie można obserwować politykę prezydenta Donalda Trumpa, który postanowił przerwać liberalizację handlu międzynarodowego i wywołać „wojnę cel

Podtytuł Wpływ zarządzania administracją celną na funkcjonowanie polskiego handlu zagranicznego
Autor Katarzyna Szmyd
Rok wydania 2019
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 226
70.00 49.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
45.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-257-6
Wpływ na gospodarkę administracji publicznej (instytucji publicznych) jest odczuwalny dla każdego obywatela. Współczesna administracja publiczna stała się przede wszystkim publiczną służbą, powinna realizować zadania władz, zaspakajać potrzeby społeczeństwa oraz działać w jego interesie.

Sposób zarządzania administracją celną wpływa na funkcjonowanie polskiego handlu zagranicznego. Ekonomia instytucjonalna ukazuje ważne wskazówki, jak należy zarządzać sektorem publicznym.

Cła stanowią jeden z najważniejszych instrumentów polityki gospodarczej państwa. Wpływają one na strukturę importu i jego efektywność oraz stanowią źródło dochodów budżetowych. Ta kategoria ekonomiczna znana jest od wielu stuleci, zawód celnika odnajdujemy już w przypowieściach biblijnych. Największa rolę odegrały w czasie wielkiego kryzysu 1929-1933 i bezpośrednio po nim. Obecnie można obserwować politykę prezydenta Donalda Trumpa, który postanowił przerwać liberalizację handlu międzynarodowego i wywołać „wojnę celną" z Chinami i Unią Europejską.

Coraz ważniejsze stają się zadania stawiane przed służbą celną, poruszana problematyka jest szczególnie ważna dla krajów członkowskich Unii Europejskiej, gdzie sprawność procedur administracyjnych w obszarze ceł jest powszechnie uznana za jeden z kluczowych wyzwań rozwoju handlu międzynarodowego.

Usprawnienie i polepszenie całego łańcucha dostaw towarów wpłynie również na przedsiębiorców. Polscy przedsiębiorcy mają ogromny potencjał, stąd przedstawione rekomendacje powinny zachęcić firmy do wchodzenia na nowe zagraniczne rynki, co przyniosłoby korzyści dla gospodarki krajowej.

Wstęp 9

Rozdział 1
Zarządzanie instytucjami publicznymi w świetle badań ekonomii instytucjonalnej 17
1.1. Pojęcie zarządzania publicznego 19
1.2. Zarządzanie publiczne a teoria instytucjonalna 20
1.3. Koncepcja Good Public Governance w naukach ekonomicznych 35
1.4. Przedmiot zarządzania publicznego 43
1.5. Behawioralne interwencje publiczne 51

Rozdział 2
Analiza polskiego systemu celnego w świetle badań dokumentów i regulacji dotyczących Służby Celnej 61
2.1. Podział ról w kształtowaniu polityki celnej w Polsce 61
2.2. Rola unii celnej w obrocie towarowym 63
2.3. Funkcje administracji celnej 66
2.4. Służba Celna w 28 krajach Unii Europejskiej - jej status i kompetencje 69
2.5. Struktura organizacyjna Służby Celnej w Polsce 72
2.6. Krajowa Administracja Skarbowa 80
2.7. Struktura Krajowej Administracji Skarbowej 83
2.8. Informatyzacja Służby Celnej - systemy celne 91
2.9. Działania usprawniające kontakt przedsiębiorców z administracją celną 96

Rozdział 3
Postawy funkcjonariuszy celnych wobec istniejących procedur celnych i zarządzania publicznego 101
3.1. Cel badania i hipotezy badawcze 101
3.2. Metodologia badań 102
3.3. Analiza wyników badań przeprowadzonych wśród pracowników Służby Celnej 107
3.3.1. Wpływ warunków pracy i płacy na poszukiwanie dodatkowego zatrudnienia przez funkcjonariuszy celnych 111
3.3.2. Satysfakcja funkcjonariuszy celnych z wykonywanej pracy 117
3.3.3. Wpływ podnoszenia kwalifikacji przez funkcjonariuszy Służb Celnych na motywowanie materialne i niematerialne 119
3.3.4. Ocena wiedzy i umiejętności na powierzonym stanowisku 122
3.3.5. Wpływ organizacji pracy funkcjonariusza celnego na jego potrzeby wynikające z powierzonego stanowiska 122
3.3.6. Działania powodujące ulepszenie organizacji pracy funkcjonariusza celnego 124
3.3.7. Wpływ nadmiernej formalizacji i brak elastyczności w pracy funkcjonariusza celnego a utrudnienia w podejmowaniu decyzji celnych 126
3.3.8. Zakres podejmowanych działań, w których funkcjonariusz celny może wykazać się własną inicjatywą 129
3.3.9. Wpływ dostępu do informacji przeznaczonych wyłącznie dla funkcjonariuszy celnych a spowolnienie ich pracy 131
3.3.10. Przykłady brakujących informacji dla funkcjonariuszy celnych 133
3.3.11. Najczęstsze, według funkcjonariuszy celnych, błędy popełniane przez przedsiębiorców 136
3.3.12. Przydatne dla przedsiębiorców informacje, zamieszczone na stronie Ministerstwa Finansów i Izb Celnych 137
3.3.13. Najczęstsze błędy popełniane, zdaniem respondentów, przez funkcjonariuszy celnych 138
3.3.14. Nowe systemy informatyczne do zarządzania relacjami z klientem CRM - Customer Relationship Management 139
3.3.15. Przykłady usprawnienia i zwiększenia jakości obsługi petentów Izb/Urzędów/Oddziałów Celnych podane przez funkcjonariuszy celnych 143
3.3.16. Odpływ przedsiębiorców do innych krajów w celu odprawy towarowej 145
3.3.17. Strategia Służby Celnej na lata 2014-2020 146
3.3.18. Współpraca administracji celnej ze środowiskiem zewnętrznym 148
3.3.19. Usprawnienie działań kontrolnych na przejściach granicznych 150
3.3.20. Ocena Programu e-cło 151
3.3.21. Ocena etyki zawodowej poprzez pryzmat zespołu, w którym pracuje funkcjonariusz celny 153
3.3.22. Działania, jakie powinny zostać podjęte w Służbie Celnej w celu umocnienia wartości etycznych i moralnych 155
3.4. Podsumowanie. Wyniki weryfikacji hipotez badawczych 156

Rozdział 4
Oceny procedur celnych w świetle badań przedsiębiorców 161
4.1. Charakterystyka badanej grupy 161
4.1.1. Czynniki decydujące w eksporcie i imporcie o wyborze miejsca odprawy celnej 166
4.1.2. Interpretacja prawa przez urzędnika - funkcjonariusza celnego 169
4.1.3. Odwołania do wyższych instancji w kwestiach spornych 171
4.1.4. Główne środki transportu wykorzystywane w przedsiębiorstwie w eksporcie i imporcie towarów 171
4.1.5. Najczęściej wybierane kraje przez przedsiębiorców, w celu wymiany handlowej 174
4.1.6. Planowane nowe rynki zbytu 175
4.1.7. Instrumenty wsparcia finansowego dla przedsiębiorców 176
4.1.8. Zachowania nieetyczne wśród funkcjonariuszy celnych 177
4.1.9. Ocena współpracy ze Służbą Celną 178
4.1.10. Częstotliwość korzystania z usług Urzędu Celnego 181
4.1.11. Najczęściej wybierane przez przedsiębiorców urzędy celne 182
4.1.12. Skala odpraw celnych polskich firm poza granicami kraju 183
4.1.13. Skala ucieczki polskich przedsiębiorców do zagranicznych urzędów celnych 184
4.1.14. Czynniki wpływające, według respondentów, na usprawnienie obsługi klienta oraz na jakość wykonywanych usług przez Służby Celne 186
4.2. Podsumowanie badań obsługi celnej przedsiębiorców 186

Rozdział 5
Jak przywrócić polską gestię celną? Wnioski dla funkcjonowania Służby Celnej 189
5.1. Rekomendacje - wytyczne dla administracji celnej 190
5.2. Wpływ Służby Celnej na funkcjonowanie polskiego handlu zagranicznego 198

Zakończenie 203
Bibliografia 205
Spis tabel 217
Spis rysunków 223
Spis wykresów 225

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku