• Uwarunkowania adaptacji społeczno-zawodowej nieletnich niedostosowanych społecznie w Republice Federalnej Niemiec

Uwarunkowania adaptacji społeczno-zawodowej nieletnich niedostosowanych społecznie to jeden z priorytetów współczesnej resocjalizacji. W publikacji przedstawiono jak przebiega ona w Republice Federalnej Niemiec. Książka zawiera cenne informacje o cechach przygotowania zawodowego, usamodzielnienia i uwarunkowań procesów adaptacji społeczno-zawodowej nieletnich - niedostosowanych w kontekście specyfiki kulturowej tego państwa. Zgromadzony materiał pozwolił na dokonanie analizy i oceny specyfiki rozwiązań stosowanych w tym państwie, w odniesieniu do badanych nieletnich, jako kategorii społecznej. Dokonano jej w perspektywie porównawczej, opierając podjęte rozważania na rozwiązaniach prawnoformalnych i organizacyjnych różnych rodzajów pracy z nieletnimi, prowadzących do ich uzawodowienia i adaptacji zawodowej. Publikacja może zostać wykorzystana zarówno przez studentów pedagogiki, w szczególności pedagogiki resocjalizacyjnej, socjoterapii, pracowników instytucji czy podmiotów zaangażowany

Podtytuł Uwarunkowania adaptacji społeczno-zawodowej nieletnich niedostosowanych społecznie w Republice Federalnej Niemiec
Autor Ewa Sokołowska-Syguła
Rok wydania 2018
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 252
60.00 45.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
40.8
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-009-1

PRZEDSPRZEDAŻ

Uwarunkowania adaptacji społeczno-zawodowej nieletnich niedostosowanych społecznie to jeden z priorytetów współczesnej resocjalizacji. W publikacji przedstawiono jak przebiega ona w Republice Federalnej Niemiec. Książka zawiera cenne informacje o cechach przygotowania zawodowego, usamodzielnienia i uwarunkowań procesów adaptacji społeczno-zawodowej nieletnich - niedostosowanych w kontekście specyfiki kulturowej tego państwa. Zgromadzony materiał pozwolił na dokonanie analizy i oceny specyfiki rozwiązań stosowanych w tym państwie, w odniesieniu do badanych nieletnich, jako kategorii społecznej. Dokonano jej w perspektywie porównawczej, opierając podjęte rozważania na rozwiązaniach prawnoformalnych i organizacyjnych różnych rodzajów pracy z nieletnimi, prowadzących do ich uzawodowienia i adaptacji zawodowej.

Publikacja może zostać wykorzystana zarówno przez studentów pedagogiki, w szczególności pedagogiki resocjalizacyjnej, socjoterapii, pracowników instytucji czy podmiotów zaangażowanych w pracę z nieletnimi niedostosowanymi społecznie, jak też przez osoby niezwiązane z pracą pedagogiczną. Umożliwia ona poszerzenie wiedzy na temat zjawiska patologii społecznych i innych im towarzyszących. Obszerna literatura obcojęzyczna stanowi znaczący walor książki.

Wstęp 7

Rozdział 1
Współczesne problemy adaptacyjne nieletnich niedostosowanych społecznie w rozwiniętych państwach Europy 11

Rozdział 2
Założenia badawcze 25
2.1. Teoretyczne podstawy badań 25
2.2. Przedmiot i cel badań 44
2.3. Główny problem badawczy i problemy szczegółowe 47
2.4. Strategie, metody i organizacja badań 47
2.6. Podstawowe pojęcia 63

Rozdział 3
Specyficzne cechy kulturowe i edukacyjne Republiki Federalnej Niemiec 85

Rozdział 4
Niemiecki system resocjalizacji nieletnich 113
4.1. Uregulowania prawne 118
4.2. Instytucje i organizacje społeczne działające na rzecz nieletnich niedostosowanych społecznie 128
4.3. Placówki i służby resocjalizacyjne 131

Rozdział 5
Młodzież niedostosowana społecznie w Niemczech i jej zróżnicowanie 137

Rozdział 6
Kształcenie obligatoryjne i nieobowiązkowe 153

Rozdział 7
Przygotowanie zawodowe i jego warianty 163
7.1. Oferta kształcenia zawodowego 164
7.2. Profile kształcenia preferowane przez badanych nieletnich 168
7.3. Dualne kształcenie zawodowe a specyfika przygotowania zawodowego nieletnich niedostosowanych społecznie 174
7.4. Problemy efektywności kształcenia 182
7.5. Rola kształcenia zawodowego w readaptacji społecznej nieletnich niedostosowanych społecznie 184

Rozdział 8
Adaptacja społeczno-zawodowa nieletnich niedostosowanych społecznie 189
8.1. Programy aktywizacji zawodowej 191
8.2. Rola pomocy instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej w procesie usamodzielnienia 194
8.3. Poradnictwo i pomoc w aktywizacji zawodowej 201
8.4. Problemy adaptacji zawodowej badanych 206
8.5. Adaptacja społeczna i jej determinanty 209

Podsumowanie i wnioski 213
Summary 225
Bibliografia 227
Słownik terminów 245
Spis tabel 251
Spis rysunków 252

Dr Ewa Sokołowska-Syguła ukończyła Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Studiowała także we Wrocławiu w Uniwersytecie Wrocławskim i w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Specjalizuje się w problematyce resocjalizacji nieletnich, a zwłaszcza w procesach ich adaptacji w ujęciu komparatystycznym. Jest autorką wystąpień konferencyjnych i prac naukowych. Aktualnie pracuje z młodzieżą niedostosowaną społecznie w placówce socjoterapeutyczno-resocjalizacyjnej.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku