• Trwałość współpracy przygranicznej

Podtytuł Trwałość współpracy przygranicznej
Autor Katarzyna Szmigiel-Rawska, Sylwia Dołzbłasz
Rok wydania 2012
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 138
39.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-499-0
W książce zaprezentowano efekty kilkuletnich rozważań na temat możliwości pomiaru trwałości współpracy przygranicznej wspólnot lokalnych. Wnioski przedstawiono w oparciu o sposób myślenia postulowany przez twórców koncepcji „zależności od ścieżki" (path dependency) oraz o wy­niki badań beneficjentów Funduszu Małych Projektów PHARE CBC w Polsce. Współpraca przygraniczna analizowana była w trzech wymiarach:

- transgranicznych partnerstw terytorialnych - rozumianych jako struktura współpracy, w ramach której partnerzy z różnych państw realizują długo­terminowe cele na rzecz określonego regionu;

- otwartości organizacji - rozumianej jako skłonność do wchodzenia w relacje przez granicę w procesie podejmowania decyzji;

- regionu transgranicznego - złożonego z jednostek podzielonych administracyjną granicą państw, które w wyniku współpracy organizacji teryto­rialnego systemu społecznego przywróciły przerwane, a istniejące wcześniej powiązania funkcjonalne lub/i wytworzyły nowe.

Wstęp 7
Rozdział 1

Koncepcja badawcza 19

1.1. Techniki badawcze 24
Rozdział 2

Wprowadzenie do koncepcji „zależności od ścieżki" 27
Rozdział 3

Współpraca i trwałość 37

3.1. Współpraca 37

3.2. Trwałość 40

3.3. Trwałość partnerstw międzynarodowych 43

3.4. Instytucja współpracy 45

3.5. Piramida partnerstwa 47
Rozdział 4

Analiza projektów FMP PHARE CBC 51

4.1. Zakres analizy 51

4.2. Wartość realizowanych projektów 52

4.3. Struktura rodzajowa realizowanych projektów 54

4.4. Struktura beneficjentów 57

4.5. Struktura przestrzenna 61

4.6. Podsumowanie 63
Rozdział 5

Trwałość partnerstw transgranicznych 65

5.1. Czas trwania partnerstw 66

5.2. Częstotliwość kontaktów 67
Rozdział 6

Zestaw alternatyw dostępnych w procesie budowania partnerstwa 71

6.1. Udział w projekcie 75

6.2. Wybór partnera 81

6.3. Poziom zaangażowania i wybór lidera 92

6.4. Zakres partnerstwa 93

6.5. Kontynuacja współpracy 94
Rozdział 7

„Ścieżki" współpracy przygranicznej 99

7.1. Ścieżka korzyści 101

7.2. Ścieżka sukcesu 103

7.1. Ścieżka altruistyczna 109

7.1. Ścieżka konformistyczna 110
Zakończenie - od „ścieżki korzyści" do „ścieżki sukcesu" 113

Bibliografia 119

Indeks nazwisk 125

Spis rysunków 127

Załączniki 129

Załącznik 1: Kwestionariusz wywiadu internetowego 129

Załącznik 2: Scenariusz wywiadu pogłębionego 137

Załącznik 3: Typologia beneficjentów wraz z nazwami skróconymi zastosowanymi w analizie projektów współpracy przygranicznej 138

Katarzyna Szmigiel-Rawska jest od 2007 roku adiunktem na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada, prowadzi badania oraz doradza samorządom w zakresie współpracy terytorialnej, polityki regionalnej oraz zarządzania strategicznego.
Sylwia Dołzbłasz jest adiunktem w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w problematyce współpracy transgranicznej, polityki regionalnej oraz geografii politycznej.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku