• Technologiczne i społeczno-ekonomiczne determinanty zatrudnienia w sektorze bankowym w Polsce

Podtytuł Technologiczne i społeczno-ekonomiczne determinanty zatrudnienia w sektorze bankowym w Polsce
Autor Jerzy Kaźmierczyk
Rok wydania 2011
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 236
62.00 46.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
43.4
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-418-1
W książce poruszono wpływ determinant:
- ekonomicznych (prywatyzacja, napływ kapitału zagranicznego, łączenia banków oraz cykl koniunkturalny),
- społecznych (kultura organizacyjna, migracje krajowe i międzynarodowe, poziom wiedzy, umiejętności i motywacji pracowników oraz potencjal­nych pracowników),
- technologicznych (systemy informatyczne wspomagające zarządzanie personelem, Internet i Intranet jako narzędzia kadrowe, operacyjne syste­my informatyczne, nowe kanały dystrybucji usług bankowych - m.in. internetbanking)
na poziom i strukturę zatrudnienia w sektorze bankowym.

W celu analizy powyższego przeprowadzono ankiety wśród pracowników sektora bankowego oraz wywiady z bankowymi pracownikami kadr i członkami zarządów banków.

Rośnie znaczenie korporacji i powiązań międzynarodowych. Banki przywiązują dużą wagę do kwestii etyki i moralności. Można mieć jednak wra­żenie, że te dwie kwestie nie zawsze sobie sprzyjają, a kodeksy etyczne itp. rozwiązania przynoszą korzyści głównie bankom. Jednocześnie edu­kacja jest traktowana jako certyfikat pozwalający zdobyć lepszą pracę. Tymczasem wyższe wykształcenie nie jest potrzebne do pełnienia roli sprzedawcy usług bankowych. Te oraz wiele innych kwestii znajdziecie Państwo w prezentowanej książce, która wypełnia lukę, jaka występuje na rynku wydawniczym w kwestii analizy zatrudnienia w sektorze bankowym.

Spis skrótów, akronimów i oznaczeń 6

Wstęp 9

Rozdział 1
Polski sektor bankowy i jego rozwój 13
1.1. Bank jako podmiot gospodarujący 13
1.1.1. Podstawy prawne funkcjonowania banków 13
1.1.2. Cele i funkcje działalności bankowej 16
1.2. Funkcjonowanie polskiego sektora bankowego 26
1.3. Konkluzje 37

Rozdział 2
Rola zatrudnienia w funkcjonowaniu sektora bankowego 39
2.1. Pojęcie, funkcje i formy zatrudnienia 39
2.2. Znaczenie czynnika ludzkiego w bankach 50
2.3. Konkluzje 57

Rozdział 3
Determinanty zmian poziomu i struktury zatrudnienia w sektorze bankowym - wnioski z literatury 59
3.1. Determinanty ekonomiczne 59
3.1.1. Prywatyzacja 59
3.1.2. Kapitał zagraniczny 63
3.1.3. Łączenie banków 68
3.1.4. Koniunktura i dekoniunktura gospodarcza 72
3.2. Determinanty społeczne 82
3.2.1. Kultura organizacyjna 82
3.2.2. Poziom edukacji, kwalifikacji i motywacji pracowników 85
3.2.3. Uwarunkowania demograficzne 90
3.3. Determinanty technologiczne 96
3.3.1. Znaczenie techniki i technologii 96
3.3.2. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie personelem 97
3.3.3. Internet i Intranet jako narzędzia polityki personalnej 98
3.3.4. Operacyjne systemy informatyczne 99
3.3.5. Nowe kanały dystrybucji usług 100
3.4. Konkluzje 104

Rozdział 4
Funkcjonowanie bankowego rynku pracy w Polsce 109
4.1. Pojęcie bankowego rynku pracy 109
4.2. Równowaga i nierównowaga na bankowym rynku pracy 111
4.2.1. Poziom zatrudnienia 111
4.2.2. Płeć, wykształcenie, wiek i rotacja pracowników 120
4.2.3. Oczekiwania wobec kandydatów do pracy oraz ich zainteresowanie pracą 125
4.2.4. Wynagrodzenia w sektorze bankowym 129
4.3. Instytucjonalne podstawy działania 131
4.4. Konkluzje 133

Rozdział 5
Czynniki determinujące zatrudnianie w świetle wyników badań terenowych 135
5.1. Determinanty ekonomiczne 135
5.2. Determinanty społeczne 167
5.3. Determinanty technologiczne 181
5.4. Konkluzje 189

Rozdzia 6
Model zatrudniania pracowników bankowych 193
6.1. Konstrukcja modelu 193
6.2. Determinanty ekonomiczne 195
6.3. Determinanty społeczne 200
6.4. Determinanty technologiczne 203
6.5. Konkluzje 207

Zakończenie 211
Bibliografia 215
Spis tabel 232
Spis wykresów 234

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku