• System zarządzania jakością a skuteczność i efektywność administracji samorządowej

Podtytuł System zarządzania jakością a skuteczność i efektywność administracji samorządowej
Autor Piotr Modzelewski
Rok wydania 2009
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 161
49.00 34.30
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
34.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-155-5
Pomiar wyników i kosztów jest jednym z najważniejszych wyzwań dla współczesnej administracji publicznej. Zwłaszcza dokonywanie porównań pomiędzy urzędami w zakresie skuteczności, efektywności i jakości staje się niezbędnym elementem zarządzania. Umożliwia to uzasadnienie ponoszonych kosztów wobec coraz wyższych wymagań przejrzystości stawianych przez społeczeństwo lub uzasadnienie dokonywanych zmian w sposobie funkcjonowania organizacji. Przedstawione w niniejszej publikacji metody porównań skupiają się przede wszystkim na dostarczaniu usług administracyjnych przez urzędy oraz na pomiarze aspektów organizacyjnych. Doskonalenie organizacji, jaką jest urząd administracji samo­rządowej wymaga znajomości czynników najsilniej wpływających na satysfakcję zarówno pracowników, jak i odbiorców usług. W publikacji przed­stawiono metody pomiaru wyników funkcjonowania administracji samorządowej w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego, System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2001 i Strategiczną Kartę Wyników. W pracy opisane zostały szczegółowo takie pojęcia jak: skuteczność ogólna, skuteczność organizacyjna, efektywność, jakość, sprawność, itd.

Niniejsza publikacja skierowana jest zarówno do praktyków doskonalących funkcjonowanie urzędów administracji publicznej, jak i do teoretyków pragnących prowadzić badania nad administracją publiczną. Odbiorcami książki mogą być Prezydenci, Burmistrzowie, Sekretarze Miast, Staro­stowie, dyrektorzy i kierownicy urzędów administracji samorządowej, ale również kadra zarządzająca instytucjami centralnymi.„Pionierskim osiągnięciem autora jest objęcie szczegółowym badaniem empirycznym wybranego obszaru kraju i działającej tam administracji. Takie badania i o takim zakresie zostały wykonane po raz pierwszy. Dostarcza to nie tylko wiedzy o funkcjonowaniu urzędów, ale przede wszyst­kim jest instruktywne dla wszystkich ogniw administracji oraz dla czytelnika tymi kwestiami zainteresowanego"

- prof. dr hab. Aleksander Łukaszewicz„Książka jest niezmiernie przydatna w doskonaleniu jakości usług dostarczanych przez administrację publiczną oraz w zarządzaniu efektywno­ścią funkcjonowania urzędów. Jest to publikacja godna polecenia administracji publicznej wszystkich szczebli, gdyż pokazuje w praktyczny spo­sób, jak mierzyć nakłady i wyniki funkcjonowania urzędów" - prof. dr hab. Krzysztof Opolski

Przedmowa
Uprowadzenie
Podziękowania
Rozdział 1
Podstawy teoretyczne badań nad administracji) publiczną
1.1. Podstawy badań nad administracją publiczną na gruncie teorii ekonomii
1.2. Teoria administracji publicznej a reformy sektora publicznego
Rozdział 2
Podstawy metodologiczne badań nad skutecznością i efektywnością urzędów
administracji publicznej
2.1. Podstawy metodologiczne badań nad skutecznością dostarczania usług
publicznych
2.1.1. Skuteczność ogólna w urzędach administracji publicznej
2.1.2. Skuteczność organizacyjna urzędów a system zarządzania jakością
2.2. Podstawy metodologiczne badań nad efektywnością dostarczania usług
publicznych
Rozdział 3
Metody pomiaru skuteczności i efektywności funkcjonowania urzędów miast
3.1. Metody pomiaru skuteczności funkcjonowania urzędów miast
3.2. Metody pomiaru efektywności funkcjonowania urzędów miast
3.3. Narzędzia analizy danych w badaniach nad skutecznością i efektywnością
urzędów miast
Rozdział 4
Znaczenie systemu zarządzania jakością dla poprawy skuteczności i efektywności
funkcjonowania urzędów miast
4.1. Pomiar skuteczności i efektywności funkcjonowania urzędów dzielnic
m.st. Warszawy
4.1.1. Charakterystyka badanej próby urzędów dzielnic m.st. Warszawy
4.1.2. Skuteczność i efektywność funkcjonowania urzędów dzielnic
m.st. Warszawy
4.1.3. System zarządzania jakością a skuteczność i efektywność
funkcjonowania urzędów dzielnic m.st. Warszawy
4.1.4. Wnioski dla urzędów dzielnic m.st. Warszawy
4.2. Pomiar skuteczności i efektywności urzędów miast województwa
mazowieckiego
4.2.1. Charakterystyka badanej próby urzędów miast województwa
mazowieckiego
4.2.2. Skuteczność i efektywność funkcjonowania urzędów miast
województwa mazowieckiego
4.2.3. System zarządzania jakością a skuteczność i efektywność
funkcjonowania urzędów miast województwa mazowieckiego
4.2.4. Wnioski dla urzędów miast województwa mazowieckiego
Zakończenie
Aneks A. Schemat rozważań zawartych w pracy
Aneks B. Wyniki badań w urzędach dzielnic m.st. Warszawy
Aneks C. Wyniki badań w urzędach miast województwa mazowieckiego
Bibliografia

Dr Piotr Modzelewski - adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, konsultant i szkoleniowiec w licznych instytu­cjach publicznych w Polsce szczebla centralnego i lokalnego

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku