• Prognozowanie kierunków internacjonalizacji na przykładzie branży maszyn i urządzeń górniczych

Podtytuł Prognozowanie kierunków internacjonalizacji na przykładzie branż
Autor Izabela Jonek-Kowalska, Aneta Michalak
Rok wydania 2013
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 342
36.96
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-538-6

Niniejsza monografia poświęcona jest internacjonalizacji przedsiębiorstw w kontekście sektorowym na przykładzie branży maszyn i urządzeń górni­czych. Treść i układ opracowania podporządkowano głównemu celowi, którym jest analiza rynku krajowego oraz potencjału eksportowego na rynki za­graniczne, w tym w szczególności zidentyfikowanie rynków o wysokim potencjale eksportowym w branży maszyn i urządzeń górniczych. Czytelnicy w kolejnych częściach monografii mogą odnaleźć następujące zagadnienia:

- teoretyczne podstawy internacjonalizacji przedsiębiorstw,

- wyzwania i zagrożenia internacjonalizacji przedsiębiorstw,

- analizę krajowego i międzynarodowego rynku maszyn i urządzeń górniczych,

- identyfikację kierunków internacjonalizacji polskiej branży maszyn i urządzeń górniczych,

- wieloaspektowe charakterystyki rynków o wysokim potencjale eksportowym dla branży maszyn i urządzeń górniczych (Argentyna, Chile, Chiny, Indie, Kazachstan, Rosja i Wietnam),

- wyniki badań ankietowych identyfikujących wewnętrzne i zewnętrzne bariery internacjonalizacji polskiej branży maszyn i urządzeń górniczych.
Praca stanowi obszerny zbiór wiedzy oraz wyników badań, które mogą być przydatne zarówno praktykom, jak i teoretykom zajmującym się zagadnienia­mi internacjonalizacji przedsiębiorstw.

Wprowadzenie 7Rozdział 1

Internacjonalizacja jako strategia rozwoju przedsiębiorstwa w teoriach ekonomicznych 11

1.1. Definicja internacjonalizacji 11

1.2. Etapy umiędzynarodowienia w klasycznych teoriach internacjonalizacji 12

1.3. Ewolucja teorii internacjonalizacji przedsiębiorstw 15

1.4. Formy umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa 19
Rozdział 2

Wielowymiarowe wyzwania i zagrożenia internacjonalizacji przedsiębiorstw 23

2.1. Wyzwania internacjonalizacji przedsiębiorstw 23

2.2. Zagrożenia internacjonalizacji przedsiębiorstw 26
Rozdział 3

Analiza rynku maszyn i urządzeń górniczych w warunkach wzrastającej internacjonalizacji 35

3.1. Charakterystyka branży maszyn i urządzeń górniczych w Polsce 35

3.2. Korporacje transnarodowe jako główni uczestnicy międzynarodowego rynku maszyn i urządzeń górniczych 48
Rozdział 4

Identyfikacja kierunków internacjonalizacji przedsiębiorstw branży maszyn i urządzeń górniczych w Polsce 59

4.1. Założenia wstępne i przebieg procesu wyboru 59

4.2. Kryteria wyboru i wyniki selekcji 63
Rozdział 5

Argentyńska branża maszyn i urządzeń górniczych jako nisza rynkowa dla polskich producentów 71

5.1. Uwarunkowania geograficzno-demograficzne 71

5.2. Diagnoza perspektyw rozwojowych gospodarki 73

5.3. Rynek górnictwa węgla i innych surowców w kontekście zastosowania maszyn górniczych 78

5.4. Diagnoza nasycenia i potencjalnej chłonności rynku maszyn górniczych 85

5.5. Bariery i szanse wejścia na rynek dla polskich producentów 87

5.6. Umowy bilateralne i inne uwarunkowania instytucjonalne internacjonalizacji 95
Rozdział 6

Chile jako przyczółek dla południowoamerykańskiej internacjonalizacji polskich producentów maszyn i urządzeń górniczych 97

6.1. Uwarunkowania geograficzno-demograficzne 97

6.2. Diagnoza perspektyw rozwojowych gospodarki 98

6.3. Rynek górnictwa węgla i innych surowców w kontekście zastosowania maszyn górniczych 102

6.4. Diagnoza nasycenia i potencjalnej chłonności rynku maszyn górniczych 108

6.5. Bariery i szanse wejścia na rynek dla polskich producentów 108

6.6. Umowy bilateralne i inne uwarunkowania instytucjonalne internacjonalizacji 112
Rozdział 7

Krytyczna ocena możliwości internacjonalizacji działalności polskich producentów maszyn i urządzeń górniczych na rynku chińskim 117

7.1. Geograficzno-demograficzne uwarunkowania 117

7.2. Diagnoza perspektyw rozwojowych gospodarki 119

7.3. Rynek górnictwa węgla i innych surowców w kontekście zastosowania maszyn górniczych 124

7.4. Diagnoza nasycenia i potencjalnej chłonności rynku maszyn górniczych 128

7.5. Bariery i szanse wejścia na rynek dla polskich producentów 132

7.6. Umowy bilateralne i inne uwarunkowania instytucjonalne internacjonalizacji 141
Rozdział 8

Wzrost zapotrzebowania na tradycyjne źródła energii w Indiach jako determinanta internacjonalizacji polskiej branży maszyn i urządzeń górniczych 145

8.1. Uwarunkowania geograficzno-demograficzne 145

8.2. Diagnoza perspektyw rozwojowych gospodarki 146

8.3. Rynek górnictwa węgla i innych surowców w kontekście zastosowania maszyn górniczych 152

8.4. Diagnoza nasycenia i potencjalnej chłonności rynku maszyn górniczych 155

8.5. Bariery i szanse wejścia na rynek dla polskich producentów 156

8.6. Umowy bilateralne i inne uwarunkowania instytucjonalne internacjonalizacji 163
Rozdział 9

Kazachstan jako rynek o małym dystansie psychologicznym w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw branży maszyn i urządzeń górniczych 167

9.1. Uwarunkowania geograficzno-demograficzne 167

9.2. Diagnoza perspektyw rozwojowych gospodarki 170

9.3. Rynek górnictwa węgla i innych surowców w kontekście zastosowania maszyn górniczych 176

9.4. Diagnoza nasycenia i potencjalnej chłonności rynku maszyn górniczych 179

9.5. Bariery i szanse wejścia na rynek dla polskich producentów 180

9.6. Umowy bilateralne i inne uwarunkowania instytucjonalne internacjonalizacji 185
Rozdział 10

Ocena potencjału rosyjskiego rynku maszyn i urządzeń górniczych w kontekście internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw 189

10.1. Uwarunkowania geograficzno-demograficzne 189

10.2. Diagnoza perspektyw rozwojowych gospodarki 193

10.3. Rynek górnictwa węgla i innych surowców w kontekście zastosowania maszyn górniczych 202

10.4. Diagnoza nasycenia i potencjalnej chłonności rynku maszyn górniczych 204

10.5. Bariery i szanse wejścia na rynek dla polskich producentów 209

10.6. Umowy bilateralne i inne uwarunkowania instytucjonalne internacjonalizacji 220
Rozdział 11

Stymulatory internacjonalizacji w polskiej branży maszyn i urządzeń górniczych na rynkach odległych psychologicznie na przykładzie Wietnamu 223

11.1. Uwarunkowania geograficzno-demograficzne 223

11.2. Diagnoza perspektyw rozwojowych gospodarki 225

11.3. Rynek górnictwa węgla i innych surowców w kontekście zastosowania maszyn górniczych 229

11.4. Diagnoza nasycenia i potencjalnej chłonności rynku maszyn górniczych 233

11.5. Bariery i szanse wejścia na rynek dla polskich producentów 234

11.6. Umowy bilateralne i inne uwarunkowania instytucjonalne internacjonalizacji 237
Rozdział 12

Metodyczne aspekty badań rynkowych procesów internacjonalizacji w polskiej branży maszyn i urządzeń górniczych 241

12.1. Cele i etapy prowadzonych badań 241

12.2. Charakterystyka instrumentów badawczych 246

Ankieta dotycząca stanu aktualnego i potencjału rozwojowego zagranicznych rynków maszyn i urządzeń górniczych 248
Rozdział 13

Ocena procesów internacjonalizacji w branży maszyn i urządzeń górniczych w Polsce w świetle badań ankietowych 259

13.1. Określenie kierunków aktualnego i potencjalnego eksportu oraz jego uwarunkowań konkurencyjnych 259

13.2. Analiza i ocena oferty produktowej oraz stopnia jej dopasowania do wymogów rynków zagranicznych 276
Rozdział 14

Identyfikacja barier zewnętrznych i wewnętrznych w internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw branży maszyn i urządzeń górniczych 281

14.1. Ocena barier wewnętrznych, tkwiących we wnętrzu polskich przedsiębiorstw oraz w ich krajowym otoczeniu politycznym, ekonomicznym, społecznym i technologicznym (analiza PEST) 281

14.2. Ocena wizerunku polskich marek w krajach docelowych 288

14.3. Identyfikacja i ocena bariery zewnętrznych ograniczających eksport maszyn i urządzeń górniczych, wynikające z uwarunkowań rynku importera (analiza PEST 298
Podsumowanie 313

Bibliografia 323

Spis tabel 325

Spis wykresów 328

Spis rysunków 332

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku