• Prognozowanie kierunków internacjonalizacji na przykładzie branży maszyn i urządzeń górniczych

Podtytuł Prognozowanie kierunków internacjonalizacji na przykładzie branż
Autor Izabela Jonek-Kowalska, Aneta Michalak
Rok wydania 2013
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 342
48.00 36.00
Do końca promocji pozostało:
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24h
ISBN 978-83-7556-538-6

Niniejsza monografia poświęcona jest internacjonalizacji przedsiębiorstw w kontekście sektorowym na przykładzie branży maszyn i urządzeń górni­czych. Treść i układ opracowania podporządkowano głównemu celowi, którym jest analiza rynku krajowego oraz potencjału eksportowego na rynki za­graniczne, w tym w szczególności zidentyfikowanie rynków o wysokim potencjale eksportowym w branży maszyn i urządzeń górniczych. Czytelnicy w kolejnych częściach monografii mogą odnaleźć następujące zagadnienia:

- teoretyczne podstawy internacjonalizacji przedsiębiorstw,

- wyzwania i zagrożenia internacjonalizacji przedsiębiorstw,

- analizę krajowego i międzynarodowego rynku maszyn i urządzeń górniczych,

- identyfikację kierunków internacjonalizacji polskiej branży maszyn i urządzeń górniczych,

- wieloaspektowe charakterystyki rynków o wysokim potencjale eksportowym dla branży maszyn i urządzeń górniczych (Argentyna, Chile, Chiny, Indie, Kazachstan, Rosja i Wietnam),

- wyniki badań ankietowych identyfikujących wewnętrzne i zewnętrzne bariery internacjonalizacji polskiej branży maszyn i urządzeń górniczych.
Praca stanowi obszerny zbiór wiedzy oraz wyników badań, które mogą być przydatne zarówno praktykom, jak i teoretykom zajmującym się zagadnienia­mi internacjonalizacji przedsiębiorstw.

Wprowadzenie 7Rozdział 1

Internacjonalizacja jako strategia rozwoju przedsiębiorstwa w teoriach ekonomicznych 11

1.1. Definicja internacjonalizacji 11

1.2. Etapy umiędzynarodowienia w klasycznych teoriach internacjonalizacji 12

1.3. Ewolucja teorii internacjonalizacji przedsiębiorstw 15

1.4. Formy umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa 19
Rozdział 2

Wielowymiarowe wyzwania i zagrożenia internacjonalizacji przedsiębiorstw 23

2.1. Wyzwania internacjonalizacji przedsiębiorstw 23

2.2. Zagrożenia internacjonalizacji przedsiębiorstw 26
Rozdział 3

Analiza rynku maszyn i urządzeń górniczych w warunkach wzrastającej internacjonalizacji 35

3.1. Charakterystyka branży maszyn i urządzeń górniczych w Polsce 35

3.2. Korporacje transnarodowe jako główni uczestnicy międzynarodowego rynku maszyn i urządzeń górniczych 48
Rozdział 4

Identyfikacja kierunków internacjonalizacji przedsiębiorstw branży maszyn i urządzeń górniczych w Polsce 59

4.1. Założenia wstępne i przebieg procesu wyboru 59

4.2. Kryteria wyboru i wyniki selekcji 63
Rozdział 5

Argentyńska branża maszyn i urządzeń górniczych jako nisza rynkowa dla polskich producentów 71

5.1. Uwarunkowania geograficzno-demograficzne 71

5.2. Diagnoza perspektyw rozwojowych gospodarki 73

5.3. Rynek górnictwa węgla i innych surowców w kontekście zastosowania maszyn górniczych 78

5.4. Diagnoza nasycenia i potencjalnej chłonności rynku maszyn górniczych 85

5.5. Bariery i szanse wejścia na rynek dla polskich producentów 87

5.6. Umowy bilateralne i inne uwarunkowania instytucjonalne internacjonalizacji 95
Rozdział 6

Chile jako przyczółek dla południowoamerykańskiej internacjonalizacji polskich producentów maszyn i urządzeń górniczych 97

6.1. Uwarunkowania geograficzno-demograficzne 97

6.2. Diagnoza perspektyw rozwojowych gospodarki 98

6.3. Rynek górnictwa węgla i innych surowców w kontekście zastosowania maszyn górniczych 102

6.4. Diagnoza nasycenia i potencjalnej chłonności rynku maszyn górniczych 108

6.5. Bariery i szanse wejścia na rynek dla polskich producentów 108

6.6. Umowy bilateralne i inne uwarunkowania instytucjonalne internacjonalizacji 112
Rozdział 7

Krytyczna ocena możliwości internacjonalizacji działalności polskich producentów maszyn i urządzeń górniczych na rynku chińskim 117

7.1. Geograficzno-demograficzne uwarunkowania 117

7.2. Diagnoza perspektyw rozwojowych gospodarki 119

7.3. Rynek górnictwa węgla i innych surowców w kontekście zastosowania maszyn górniczych 124

7.4. Diagnoza nasycenia i potencjalnej chłonności rynku maszyn górniczych 128

7.5. Bariery i szanse wejścia na rynek dla polskich producentów 132

7.6. Umowy bilateralne i inne uwarunkowania instytucjonalne internacjonalizacji 141
Rozdział 8

Wzrost zapotrzebowania na tradycyjne źródła energii w Indiach jako determinanta internacjonalizacji polskiej branży maszyn i urządzeń górniczych 145

8.1. Uwarunkowania geograficzno-demograficzne 145

8.2. Diagnoza perspektyw rozwojowych gospodarki 146

8.3. Rynek górnictwa węgla i innych surowców w kontekście zastosowania maszyn górniczych 152

8.4. Diagnoza nasycenia i potencjalnej chłonności rynku maszyn górniczych 155

8.5. Bariery i szanse wejścia na rynek dla polskich producentów 156

8.6. Umowy bilateralne i inne uwarunkowania instytucjonalne internacjonalizacji 163
Rozdział 9

Kazachstan jako rynek o małym dystansie psychologicznym w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw branży maszyn i urządzeń górniczych 167

9.1. Uwarunkowania geograficzno-demograficzne 167

9.2. Diagnoza perspektyw rozwojowych gospodarki 170

9.3. Rynek górnictwa węgla i innych surowców w kontekście zastosowania maszyn górniczych 176

9.4. Diagnoza nasycenia i potencjalnej chłonności rynku maszyn górniczych 179

9.5. Bariery i szanse wejścia na rynek dla polskich producentów 180

9.6. Umowy bilateralne i inne uwarunkowania instytucjonalne internacjonalizacji 185
Rozdział 10

Ocena potencjału rosyjskiego rynku maszyn i urządzeń górniczych w kontekście internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw 189

10.1. Uwarunkowania geograficzno-demograficzne 189

10.2. Diagnoza perspektyw rozwojowych gospodarki 193

10.3. Rynek górnictwa węgla i innych surowców w kontekście zastosowania maszyn górniczych 202

10.4. Diagnoza nasycenia i potencjalnej chłonności rynku maszyn górniczych 204

10.5. Bariery i szanse wejścia na rynek dla polskich producentów 209

10.6. Umowy bilateralne i inne uwarunkowania instytucjonalne internacjonalizacji 220
Rozdział 11

Stymulatory internacjonalizacji w polskiej branży maszyn i urządzeń górniczych na rynkach odległych psychologicznie na przykładzie Wietnamu 223

11.1. Uwarunkowania geograficzno-demograficzne 223

11.2. Diagnoza perspektyw rozwojowych gospodarki 225

11.3. Rynek górnictwa węgla i innych surowców w kontekście zastosowania maszyn górniczych 229

11.4. Diagnoza nasycenia i potencjalnej chłonności rynku maszyn górniczych 233

11.5. Bariery i szanse wejścia na rynek dla polskich producentów 234

11.6. Umowy bilateralne i inne uwarunkowania instytucjonalne internacjonalizacji 237
Rozdział 12

Metodyczne aspekty badań rynkowych procesów internacjonalizacji w polskiej branży maszyn i urządzeń górniczych 241

12.1. Cele i etapy prowadzonych badań 241

12.2. Charakterystyka instrumentów badawczych 246

Ankieta dotycząca stanu aktualnego i potencjału rozwojowego zagranicznych rynków maszyn i urządzeń górniczych 248
Rozdział 13

Ocena procesów internacjonalizacji w branży maszyn i urządzeń górniczych w Polsce w świetle badań ankietowych 259

13.1. Określenie kierunków aktualnego i potencjalnego eksportu oraz jego uwarunkowań konkurencyjnych 259

13.2. Analiza i ocena oferty produktowej oraz stopnia jej dopasowania do wymogów rynków zagranicznych 276
Rozdział 14

Identyfikacja barier zewnętrznych i wewnętrznych w internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw branży maszyn i urządzeń górniczych 281

14.1. Ocena barier wewnętrznych, tkwiących we wnętrzu polskich przedsiębiorstw oraz w ich krajowym otoczeniu politycznym, ekonomicznym, społecznym i technologicznym (analiza PEST) 281

14.2. Ocena wizerunku polskich marek w krajach docelowych 288

14.3. Identyfikacja i ocena bariery zewnętrznych ograniczających eksport maszyn i urządzeń górniczych, wynikające z uwarunkowań rynku importera (analiza PEST 298
Podsumowanie 313

Bibliografia 323

Spis tabel 325

Spis wykresów 328

Spis rysunków 332

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.