• Motywowanie pracowników sektora bankowego w świetle przynależności pokoleniowej

W monografii przedstawiono istotną w obecnych czasach kwestię zróżnicowania pokoleniowego w zespołach pracowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego, wraz z implikacjami tych różnic na motywację pracowników. Na tym tle Autorka w szeroki sposób analizuje wartość motywatorów dostępnych w systemach motywacyjnych największych banków działają-cych w Polsce, porównując je z oczekiwaniami i preferencjami pracowników generacji X, Y i Z. Co istotne, szczególna uwaga skupiona jest na znaczeniu roli przełożonego w motywowaniu pracowników − badaniu poddano znaczenie, jakie dla podwładnych ma postawa szefa, jego zachowania wobec podwładnych oraz stosowany styl kierowania. Książka przeznaczona jest dla: • menadżerów chcących zrozumieć różnice w motywowaniu podwładnych reprezentujących różne generacje; • przełożonych, którzy chcą wzmacniać swój autorytet w zespole oraz skutecznie motywować podwładnych, dostosowując styl kierowania do ich potrzeb; • pracowników chcących lepiej funkcjonować w zespołach multipokoleniowych; • wszystkich, których interesuje kwestia motywacji i motywowania pracowników w kontekście motywacji zewnętrznej i automotywacji; • zainteresowanych analizą sektora bankowego w kontekście przydatności funkcjonujących w nim rozwiązań motywacyjnych i niezbędnych z punktu widzenia pracowników zmian.

Podtytuł Motywowanie pracowników sektora bankowego w świetle przynależności pokoleniowej
Autor Renata Leśniak
Rok wydania 2022
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 260
76.00 57.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
53.2
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-105-0
W monografii przedstawiono istotną w obecnych czasach kwestię zróżnicowania pokoleniowego w zespołach pracowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego, wraz z implikacjami tych różnic na motywację pracowników.
Na tym tle Autorka w szeroki sposób analizuje wartość motywatorów dostępnych w systemach motywacyjnych największych banków działają-cych w Polsce, porównując je z oczekiwaniami i preferencjami pracowników generacji X, Y i Z.
Co istotne, szczególna uwaga skupiona jest na znaczeniu roli przełożonego w motywowaniu pracowników − badaniu poddano znaczenie, jakie dla podwładnych ma postawa szefa, jego zachowania wobec podwładnych oraz stosowany styl kierowania.

Książka przeznaczona jest dla:
• menadżerów chcących zrozumieć różnice w motywowaniu podwładnych reprezentujących różne generacje;
• przełożonych, którzy chcą wzmacniać swój autorytet w zespole oraz skutecznie motywować podwładnych, dostosowując styl kierowania do ich potrzeb;
• pracowników chcących lepiej funkcjonować w zespołach multipokoleniowych;
• wszystkich, których interesuje kwestia motywacji i motywowania pracowników w kontekście motywacji zewnętrznej i automotywacji;
• zainteresowanych analizą sektora bankowego w kontekście przydatności funkcjonujących w nim rozwiązań motywacyjnych i niezbędnych z punktu widzenia pracowników zmian.

Wstęp 9

Rozdział 1
Rola czynnika ludzkiego w budowaniu przewagi konkurencyjnej 15
1.1. Konkurencyjność i przewaga konkurencyjna banku 15
1.2. Kompetencje i umiejętności pracowników jako element przewagi konkurencyjnej 19
1.3. Kapitał ludzki a kapitał intelektualny i społeczny 23
1.4. Ewolucja podejścia do roli kapitału ludzkiego w organizacjach 28
1.5. Kultura organizacyjna i jej znaczenie dla rozwoju organizacji uczącej się w gospodarce opartej na wiedzy 34
1.6. Zmiana podejścia do modelu kariery zawodowej we współczesnych przedsiębiorstwach i instytucjach 41

Rozdział 2
Profil pracownika banku i zmiany pokoleniowe na rynku pracy 45
2.1. Specyfika profilu kompetencyjnego pracownika wobec zmian technologicznych w bankowości 45
2.2. Przynależność pokoleniowa pracowników na rynku pracy w XXI wieku 49
2.3. Badania dotyczące różnic w zakresie cech pokoleń X, Y i Z 53
2.4. Charakterystyka pokolenia X 59
2.5. Cechy charakterystyczne pokolenia Y 62
2.6. Cechy charakteryzujące pokolenie Z 68

Rozdział 3
Czynniki i narzędzia motywujące pracowników 75
3.1. Motywacja oraz identyfikacja czynników motywujących pracowników 75
3.1.1. Motywacja zewnętrzna 75
3.1.2. Motywacja wewnętrzna 81
3.2. Wybrane teorie motywacji 84
3.2.1. Podejście według treści motywacji 84
3.2.2. Podejście według procesu motywacji 85
3.2.3. Podejście według wzmocnień motywacji 87
3.3. Narzędzia kształtowania motywacji 89
3.3.1. Klasyfikacja narzędzi motywowania 89
3.3.2. Finansowe narzędzia motywacyjne 93
3.3.3. Pozafinansowe narzędzia motywacyjne 100

Rozdział 4
Systemy motywacyjne w sektorze bankowym 109
4.1. Styl kierowania jako determinanta systemów motywacyjnych 109
4.2. Ogólna charakterystyka systemów motywacyjnych w bankach 121
4.3. Systemy motywacyjne stosowane w wybranych bankach w Polsce 131

Rozdział 5
Znaczenie czynników i narzędzi motywujących pracowników banków - badanie empiryczne 147
5.1. Założenia i charakterystyka badania 147
5.2. Konstrukcja kwestionariusza ankietowego 150
5.3. Charakterystyka próby badawczej 151
5.4. Czynniki i narzędzia motywujące pracowników różnych pokoleń 156
5.5. Dostępność narzędzi motywacyjnych w ramach stosowanych przez banki systemów motywacyjnych 174
5.6. Motywacja pracowników banków i ich skłonność do zmiany pracodawcy 177
5.7. Rola zachowań kierowników zespołów w budowaniu motywacji podwładnych 188
5.8. Wnioski z autorskiego badania empirycznego 203

Zakończenie 211
Bibliografia 221
Spis rysunków 239
Spis tabel 241
Summary 243
Załącznik 249

RENATA LEŚNIAK - doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse (stopień naukowy został nadany przez Uniwersytet Gdański w 2021 r.). Przez ponad 20 lat pracowała w obszarze bankowości korporacyjnej największych banków działających w Polsce, w tym kilkanaście lat na stanowiskach kierowniczych różnego szczebla. W tym czasie narodziła się jej pasja do pracy z ludźmi, identyfikowania ich talentów oraz mo-tywowania ich do rozwoju swoich umiejętności i pogłębiania kompetencji. Znacząca w tym zakresie, obok różnorodnych rozwiązań funkcjonują-cych w systemach motywacyjnych przedsiębiorstw, okazała się rola przełożonego. Kwestia ta pogłębiana była przez Autorkę wraz z rozwojem jej doświadczenia zawodowego, w ramach wielu szkoleń i kursów, ale też często dyskutowana z wieloma właścicielami firm i ich zarządami. Na tym tle szczególnie istotnie zaznaczały się wyzwania związane z różnicami międzypokoleniowymi pracowników i potrzeba, aby tę problematykę szerzej analizować, co zaowocowało niniejszą publikacją.

Recenzja: Prof. dr hab. Małgorzata Bartosik-Purgat, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku