• Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych w praktyce. Zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami

Upadek żelaznej kurtyny na początku lat 90. XX wieku pozwalał żywić nadzieję, że społeczność międzynarodowa uwolniła się od groźby wybuchu poważnego konfliktu zbrojnego. Niestety, aktualnie trwająca rekonfiguracja ładu międzynarodowego, odradzanie się narodowych nacjonalizmów oraz rywalizacja gospodarcza mocarstw sprawiła, że we współczesnym świecie ponownie zapanował stan bezwładu i niepokoju. Tym samym nie możemy wykluczyć, że staniemy się czynnymi lub biernymi uczestnikami zbrojnych zmagań. Prawo, które reguluje postępowanie uczestników konfliktów zbrojnych, należy do najstarszych działów prawa międzynarodowego i określane jest jako międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Zawiera ono normy zmierzające do ochrony w czasie konfliktu zbrojnego osób, które w ogóle nie uczestniczą w walce albo przestały w niej uczestniczyć, ochrony obiektów, a także do ograniczenia stosowanych metod i środków prowadzenia działań zbrojnych. Należy zaznaczyć, że większość aktów prawnych regulujących te kwestie zostało przyjętych kilkadziesiąt lat temu. Od tego czasu zmieniła się specyfika prowadzenia konfliktów zbrojnych i to zarówno w zakresie podmiotowym, jak i przedmiotowym. Obok żołnierzy regularnych sił zbrojnych występują kontraktorzy prywatnych firm wojskowych, najemnicy, członkowie różnego rodzaju formacji paramilitarnych i sił samoobrony. Natomiast środki walki zostały uzupełnione przez najnowsze rozwiązania technologiczne. W monografii zaproponowano zastosowanie odpowiednich zapisów międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych do sytuacji, z jakimi możemy mieć do czynienia w czasie konfliktów zbrojnych o międzynarodowej lub wewnętrznej proweniencji.

Podtytuł Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych w praktyce. Zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Autor Jarosław Kroplewski, Klaudia Skelnik
Rok wydania 2021
Dodruk 2022
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 170
80.00 60.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
56
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-562-1
Upadek żelaznej kurtyny na początku lat 90. XX wieku pozwalał żywić nadzieję, że społeczność międzynarodowa uwolniła się od groźby wybuchu poważnego konfliktu zbrojnego. Niestety, aktualnie trwająca rekonfiguracja ładu międzynarodowego, odradzanie się narodowych nacjonalizmów oraz rywalizacja gospodarcza mocarstw sprawiła, że we współczesnym świecie ponownie zapanował stan bezwładu i niepokoju. Tym samym nie możemy wykluczyć, że staniemy się czynnymi lub biernymi uczestnikami zbrojnych zmagań.
Prawo, które reguluje postępowanie uczestników konfliktów zbrojnych, należy do najstarszych działów prawa międzynarodowego i określane jest jako międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Zawiera ono normy zmierzające do ochrony w czasie konfliktu zbrojnego osób, które w ogóle nie uczestniczą w walce albo przestały w niej uczestniczyć, ochrony obiektów, a także do ograniczenia stosowanych metod i środków prowadzenia działań zbrojnych.
Należy zaznaczyć, że większość aktów prawnych regulujących te kwestie zostało przyjętych kilkadziesiąt lat temu. Od tego czasu zmieniła się specyfika prowadzenia konfliktów zbrojnych i to zarówno w zakresie podmiotowym, jak i przedmiotowym. Obok żołnierzy regularnych sił zbrojnych występują kontraktorzy prywatnych firm wojskowych, najemnicy, członkowie różnego rodzaju formacji paramilitarnych i sił samoobrony. Natomiast środki walki zostały uzupełnione przez najnowsze rozwiązania
technologiczne.
W monografii zaproponowano zastosowanie odpowiednich zapisów międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych do sytuacji, z jakimi możemy mieć do czynienia w czasie konfliktów zbrojnych o międzynarodowej lub wewnętrznej proweniencji.

Wykaz skrótów 9
Wstęp 11

Część I
Dylematy prawne 13
Kazus nr 1. Interwencja humanitarna - podjęcie interwencji zbrojnej bez zgody Rady Bezpieczeństwa ONZ 13
Kazus nr 2. Określenie standardów prawnych dla operacji wielonarodowych 16
Kazus nr 3. Charakter konfliktu 18
Kazus nr 4. Zamach stanu 19

Część II
Działalność Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża i innych organizacji humanitarnych 21
Kazus nr 5. Działalność narodowych stowarzyszeń Czerwonego Krzyża 21
Kazus nr 6. Zasada poufności 1 23
Kazus nr 7. Zasada poufności 2 24

Część III
Metody i środki prowadzenia działań zbrojnych 27
Kazus nr 8. Osoby i obiekty podlegające ochronie 27
Kazus nr 9. Szkoła przekształcona w obiekt wojskowy 31
Kazus nr 10. Miny pułapki 34
Kazus nr 11. Szpiedzy 1 35
Kazus nr 12. Szpiedzy 2 38
Kazus nr 13. Użycie broni zapalającej 1 39
Kazus nr 14. Użycie broni zapalającej 2 40
Kazus nr 15. Użycie broni zapalającej 3 - miotacze płomieni 41
Kazus nr 16. Levée en masse (pospolite ruszenie) 1 43
Kazus nr 17. Levée en masse 2 44
Kazus nr 18. Walki w terenie zurbanizowanym 45
Kazus nr 19. Użycie sił specjalnych przed wybuchem konfliktu 47
Kazus nr 20. Operacje sił specjalnych 49
Kazus nr 21. Zwalczanie desantu powietrznego 50
Kazus nr 22. Modyfikacja pocisków 51
Kazus nr 23. Atak na most 53
Kazus nr 24. Selektywna eliminacja 57
Kazus nr 25. Eliminacja fizyczna prezydenta wrogiego państwa 60
Kazus nr 26. Cywilni pracownicy w obiektach wojskowych 61
Kazus nr 27. Cywilni operatorzy wojskowych UAV 63
Kazus nr 28. Miny pułapki 66
Kazus nr 29. Użycie gazowych środków bojowych 66
Kazus nr 30. Użycie substancji trujących 67
Kazus nr 31. Zniszczenie urządzenia zawierającego niebezpieczne siły 69
Kazus nr 32. Cyberatak - użycie nowoczesnych technologii 70
Kazus nr 33. Misje mieszane z użyciem śmigłowców 73
Kazus nr 34. Obiekt cywilny na linii otwarcia ognia 75
Kazus nr 35. Bezpośredni udział w działaniach zbrojnych 1 76
Kazus nr 36. Bezpośredni udział w działaniach zbrojnych 2 78
Kazus nr 37. Bezpośredni udział w działaniach zbrojnych 3 79
Kazus nr 38. Bezpośredni udział w działaniach zbrojnych 4 80
Kazus nr 39. Bezpośredni udział w działaniach zbrojnych 5 81
Kazus nr 40. Biała flaga 82
Kazus nr 41. Schron służący ludności cywilnej 83
Kazus nr 42. Przesiedlenie ludności cywilnej z terenów objętych operacją antypartyzancką 84
Kazus nr 43. Użycie pojazdu sanitarnego do przewozu amunicji 87
Kazus nr 44. Użycie pocisków dum-dum 88
Kazus nr 45. Taktyka „spalonej ziemi 89
Kazus nr 46. Traktowanie zestrzelonego pilota przez ludność cywilną strony przeciwnej 90
Kazus nr 47. Wojna psychologiczna 92
Kazus nr 48. Represalia 93
Kazus nr 49. Wiarołomstwo 96
Kazus nr 50. Bombardowania lotnicze 97
Kazus nr 51. Wykorzystanie Prywatnych Firm Wojskowych w czasie konfliktu zbrojnego 99
Kazus nr 52. Traktowanie personelu medycznego 101

Część IV
Działania zbrojne na morzu 105
Kazus nr 53. Korzystanie przez siły zbrojne ze szlaków morskich 105
Kazus nr 54. Internowanie okrętu 108
Kazus nr 55. Identyfikacja bandery 110
Kazus nr 56. Przekazywanie jeńców wojennych na morzu 111
Kazus nr 57. Przesłuchiwanie jeńców wojennych na pokładach statków szpitalnych 113
Kazus nr 58. Przesyłanie informacji zakodowanych przez statki szpitalne 113
Kazus nr 59. Zamachy terrorystyczne a obowiązek podejmowania rozbitków 114
Kazus nr 60. Ochrona statków szpitalnych 115

Część V
Traktowanie jeńców wojennych 119
Kazus nr 61. Występowanie jeńców wojennych w mediach 119
Kazus nr 62. Wykorzystywanie jeńców wojennych 1 120
Kazus nr 63. Wykorzystywanie jeńców wojennych 2 121
Kazus nr 64. Ucieczka jeńca wojennego 122
Kazus nr 65. Karanie jeńców wojennych 123
Kazus nr 66. Jeniec wojenny a akt wiarołomstwa 125
Kazus nr 67. Procesy jeńców wojennych 126
Kazus nr 68. Zwolnienie i repatriacja jeńców wojennych 128
Kazus nr 69. Traktowanie zatrzymanych bojowników strony rozłamowej 130

Część VI
Okupacja 133
Kazus nr 70. Rekwirowanie własności osób cywilnych 133
Kazus nr 71. Internowanie ludności cywilnej 1 134
Kazus nr 72. Internowanie ludności cywilnej 2 137
Kazus nr 73. Użycie środków do tłumienia zamieszek 139

Część VII
Neutralność 143
Kazus nr 74. Lądowanie samolotu wojskowego strony walczącej na terytorium państwa neutralnego 143
Kazus nr 75. Przekazywanie informacji rozpoznawczych przez ośrodki zlokalizowane na terytorium państwa neutralnego 146
Kazus nr 76. Formacje wojskowe składające się z obywateli państw neutralnych 147
Kazus nr 77. Wejście na terytorium neutralne konwojowanej grupy jeńców wojennych 149

Część VIII
Naruszenie Norm Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych 151
Kazus nr 78. Wykonanie bezprawnego rozkazu 151
Kazus nr 79. Wymogi bezstronności i rzetelności 152
Kazus nr 80. Zbrodnie ludobójstwa, zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne 156
Kazus nr 81. Penalizacja zbrodni wojennych popełnionych w czasie niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych 157

Bibliografia 161
Aneks 165

Recenzent: dr hab. Lech Chojnowski, prof. Akademii Pomorskiej w Słupsku

 

Akty prawne:

Dz.U. z 1927 r., nr 21, poz. 161.

Dz.U. z 1927 r., nr 21, poz. 163.

Dz.U. z 1929 r., nr 28, poz. 278.

Dz.U. z 1947 r. nr 63, poz. 367.

Dz.U. z 1956 r., nr 38, poz. 171, załącznik.

Dz.U. z 1956 r., nr 56, poz. 175, załącznik.

Dz.U. z 1984 r. Nr 23 poz. 104.

Dz.U. z 1992 r., nr 41, poz. 175, załącznik.

Dz.U. z dnia 30 lipca 1999 r.

Dz.U. z 2003 r., nr 78, poz. 708.

Dz.U. 2014 poz. 500.

Dz.U. z 2017 r., poz. 1932.

 

 

Pozycje książkowe (monografie):

Bugajski D.R. (red.), Międzynarodowe Prawo Humanitarne. Tom III. Zasady podejmowania działań przy użyciu siły, Wydawnictwo Akademickie Akademii Marynarki Wojennej, Gdynia 2012.

Bugajski D.R., Prawa żeglugowe okrętu w świetle prawa międzynarodowego, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2009.

Freedman L., Gamba-Stonehouse V., Signals of War, London 1990.

Górbiel A. (red.), Prawo międzynarodowe. Źródła i materiały, Katowice 1970, t. II.

Henckaerts J.M., Studium poświęcone zwyczajowemu międzynarodowemu prawu humanitarnemu: wkład w zrozumienie i poszanowanie zasad prawa dotyczącego konfliktu zbrojnego, Wydawca: Ośrodek Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego przy Zarządzie Głównym Polskiego Czerwonego Krzyża, Warszawa 2006.

Holy K., Prawo międzynarodowe publiczne wobec amnestii, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015.

Ilnicki M. (red.), Działalność wojskowa na morzu w świetle prawa międzynarodowego, Wydawnictwo „Stella Maris”, Gdańsk 2003.

Makowski A., Ilnicki M., Wojna na morzu we współczesnym prawie międzynarodowym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa-Toruń 1996.

Manual of the Law of Armed Conflict, Norwegian Defence University College/Norwegian Defence Command and Staff College 2013, English-language edition 2018.

Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare, Bern 15 May 2009.

Marcinko M., Normatywny paradygmat prowadzenia działań zbrojnych w niemiędzynarodowym konflikcie zbrojnym, Wydawnictwo Presscom, Wrocław 2019.

Marcinko M., Rozpoczęcie i zakończenie działań wojennych. Okupacja wojenna. Neutralność wojenna. (materiały w posiadaniu autorów).

Melzer M., Targeted Killing in International Law, Oxford University Press, New York 2008.

Prawo międzynarodowe i historia dyplomatyczna. Wybór dokumentów, wstęp i opracowanie L. Gelberg, PWN, Warszawa 1954.

Raport ICISS, 2001.

San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea, 12 June 1994.

Schmitt M.N.(red.), Tallinn Manual on the International Applicable to Cyber Warfare, Combridge University Press, 2014.

Seibt H., Compendium of case studiem of International Humanitarian Law, International Committee of the Red Cross, Geneva 1994.

Szpak A., Interwencja humanitarna. Aspekt prawny, Wydawnictwo: Adam Marszałek, Toruń 2005.

Szpak A., Międzynarodowe prawo humanitarne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014.

Wytyczne Zgromadzenia MKCK z 26.02.2009 r. dotyczących interpretacji pojęcia „bezpośredni udział w działaniach zbrojnych”.

Zajadło J., Dylematy humanitarnej interwencji, Wydawnictwo Arche, Kraków 2007. Zbiór Dokumentów PISM z 1974 r., nr 12, poz. 197.

 

 

Opracowania w pozycjach zwartych:

Bugajski D.R., Stosowanie Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych w działaniach zbrojnych na morzu, [w:] Z. Falkowski, M. Marcinko, Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych, Wydawnictwo: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2014.

Łubiński P., Ochrona ludności cywilnej. Ochrona uchodźców, [w:] Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych, M. Marcinko, Z. Falkowski (red.), Wydawnictwo Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2014.

Łubiński P., Status kombatanta, ochrona i uprawnienia jeńców wojennych i innych osób zatrzymanych, [w:] Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych, M. Marcinko, Z. Falkowski (red.), Wydawnictwo Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2014.

Marcinko M., Główne założenia Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych, [w:] Z. Falkowski, M. Marcinko, Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych, Wydawnictwo: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2014.

Marcinko M., Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, [w:] Z. Falkowski, M. Marcinko, Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych, Wydawnictwo Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2014.

Marcinko M., Prowadzenie wojny powietrznej w świetle Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych, [w:] Z. Falkowski, M. Marcinko, Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych, Wydawnictwo: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2014.

Marcinko M., Selektywna eliminacja Osamy Bin Ladena w świetle prawa międzynarodowego, [w:] Międzynarodowe Prawo Humanitarne, tom IV, Selektywna eliminacja i rozkaz wojskowy, Wydawnictwo Akademii Marynarki Wojennej, Gdynia 2013.

Zawadzka N., Czystki etniczne – analiza prawnomiędzynarodowa, „Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego 2”, 2011.

Żeligowski M., Odpowiedzialność osób fizycznych za naruszenie norm Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych, [w:] Z. Falkowski, M. Marcinko, Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych, Wydawnictwo: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2014.

Żeligowski M., Zakazy i ograniczenia użycia środków prowadzenia działań zbrojnych w świetle Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych, [w:] Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych, (red.) M. Marcinko, Z. Falkowski, WCEO, Warszawa 2014.

 

 

Strony internetowe:

http://www.protectingeducation.org/sites/default/files/documents/guidelines_en.pdf

http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/law5_final.pdfhttp://www.protectingeducation.org/sites/default/files/documents/guidelines_en.pdf

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/law4_final.pdf

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/law4_final.pdf

https://www.academia.edu/8317697/

https://peacenews.info/ node/5074/ international-commission-intervention-and-state-sovereignty-iciss-responsibility-protect

http://responsibilitytoprotect.org /ICISS%20Report.pdf

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku