• Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w poszukiwaniu źródeł wzrostu wartości rynkowej

Podtytuł Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w poszukiwaniu źródeł wzrostu wartości rynkowej
Autor Alina Gorczyńska
Rok wydania 2008
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 224
49.00 34.30
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
34.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-100-5
Wobec postępujących procesów integracji i globalizacji,problem między- narodowej ekspansji staje się nader aktualny.Przedsiębiorstwa funkcjo- nujące w nowych warunkach spowodowanych przez liberalizację przepływów handlowych i kapitałowych oraz rozwój nowych technologii, mogą coraz swo­bodniej rozszerzać działalność na rynki zagraniczne.W li- teraturze problem międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw ogranicza się do wskazania form międzynarodowej ekspansji,z uwzględnieniem uwarunkowań kraju lokalizacji.Nie podejmuje się jednak oceny między- narodowej ekspansji z punktu widzenia kreacji rynkowej wartości przed- siębiorstwa,a przecież zmiany zachodzące w otoczeniu stwarzają podstawy do międzynarodowej ekspan­sji,która dla wielu przedsiębiorstw staje się naturalną drogą rozwoju.

Niniejsza publikacja rozpatruje problem międzynarodowej ekspansji z punktu widzenia poszukiwań źródeł wzrostu wartości rynkowej przedsię­biorstw.Całość rozważań została zawarta w trzech częściach pra- cy.Pierwsza część zawiera modelowe ujęcie międzynarodowej ekspansji przedsię­biorstw,począwszy od zdefiniowania pojęć,poprzez przedstawie- nie uwarunkowań podejmowania międzynarodowej ekspansji,wskazanie wzrostu wartości rynkowej jako celu ekspansji do przedstawienia źródeł tej wartości.Ujęcie modelowe międzynarodowej ekspansji doprowadziło do wyznacze­nia macierzy i ścieżek ekspansji.Druga część pracy prezentu- je poszczególne formy międzynarodowej ekspansji,poprzez ukazanie uwarunkowań ich podejmowania,a następnie przedstawienie ich w for- mie łańcucha wartości i wskazanie źródeł wzrostu wartości rynkowej.Roz- ważania teoretyczne poparte są częścią empiryczną,ukazującą problem międzynarodowej ekspansji wśród polskich przedsiębiorstw.Część empi- ryczna to również prezen­tacja międzynarodowej ekspansji trzech polskich firm:LPP,Comarch oraz Bioton,z przedstawieniem ścieżek ich ekspansji, łańcuchów wartości oraz wskazaniem źródeł wzrostu ich wartości na sku- tek ekspansji. Część ta stanowi przełożenie koncepcji i modeli teoretycz- nych, zbudowanych w po­przednich częściach,na grunt praktyki.

Wprowadzenie
Część I
Modelowe ujęcie międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw
Rozdział 1
Problem ekspansji
1.1. Istota ekspansji przedsiębiorstw
1.1.1. Definicje ekspansji
1.1.2. Ekspansja przedsiębiorstw - ujęcie problemu
1.2. Czynniki ekspansji przedsiębiorstw
1.2.1. Otoczenie przedsiębiorstwa jako szanse i zagrożenia
1.2.2. Zasoby przedsiębiorstwa jako atuty i słabości
1.2.3. Łańcuch wartości
1.3. Cel ekspansji
1.3.1. Maksymalizacja wartości rynkowej jako nadrzędny cel ekspansji .
1.3.2. Kwantyfikacja celu ekspansji i źródeł wzrostu wartości rynkowej.
Rozdział 2
Modele międzynarodowej ekspansji.
2.1. Opis modeli międzynarodowej ekspansji
2.1.1. Definicje międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw
2.1.2. Macierze ekspansji
2.1.3. Ścieżki ekspansji
2.2. Istota form międzynarodowej ekspansji
2.2.1. Pojęcie i klasyfikacje form międzynarodowej ekspansji
2.2.2. Ścieżki form międzynarodowej ekspansji
2.3. Międzynarodowa ekspansja a wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa
2.3.1. Etapy międzynarodowej ekspansji i ich wpływ na wzrost wartości
rynkowej przedsiębiorstwa
2.3.2 Uwarunkowania międzynarodowej ekspansji i ich udział
w kształtowaniu wartości rynkowej przedsiębiorstwa

Część II Formy międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw
Rozdział 3
Międzynarodowa ekspansja produktowa
3.1. Eksport jako forma międzynarodowej ekspansji produktowej
3.1.1. Istota i przesłanki eksportu
3.1.2. Eksport jako źródło wzrostu wartości rynkowej przedsiębiorstw
3.2. Kontrakty jako forma międzynarodowej ekspansji produktowej
3.2.1. Istota i przesłanki kontraktów
3.2.2. Kontrakty jako źródła wzrostu wartości rynkowej przedsiębiorstwa
Rozdział 4
Międzynarodowa ekspansja zasobowa
4.1. Licencjonowanie jako forma międzynarodowej ekspansji zasobowej
4.1.1. Istota i przesłanki licencjonowania
4.1.2. Licencjonowanie jako źródło wzrostu wartości rynkowej
przedsiębiorstwa
4.2. Franchising jako forma międzynarodowej ekspansji zasobowej
4.2.1. Istota i przesłanki franchisingu
4.2.2. Franchising jako źródło wzrostu wartości rynkowej
przedsiębiorstwa
4.3. Alianse strategiczne jako forma międzynarodowej ekspansji zasobowej
4.3.1. Istota i przesłanki aliansów strategicznych
4.3.2. Alianse strategiczne jako źródła wzrostu wartości rynkowej
przedsiębiorstwa
Rozdział 5
Międzynarodowa ekspansja
5.1. Joint venture jako forma międzynarodowej ekspansji kapitałowej
5.1.1. Istota i przesłanki joint venture
5.1.2. Joint venture jako źródło wzrostu wartości rynkowej przedsiębiorstwa
5.2. Samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej za granicą jako forma międzynarodowej ekspansji kapitałowej
5.2.1. Istota i przesłanki samodzielnego prowadzenia działalności
za granicą
5.2.2. Samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej za granicą
jako źródło wzrostu wartości rynkowej przedsiębiorstwa

Część III
Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w liczbach i przykładach w oparciu o polską gospodarkę
Rozdział 6
Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w Polsce
6.1. Uwarunkowania rozwoju międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw w Polsce
6.1.1. Ekspansja produktowa
6.1.2. Ekspansja zasobowa
6.1.3. Ekspansja kapitałowa
6.2. Ocena wykorzystania form międzynarodowej ekspansji przez przedsiębiorstwa w Polsce
Rozdział 7
Międzynarodowa wycena przedsiębiorstw i jej wpływ na wzrost wartości
przedsiębiorstw
7.1. LPP
7.1.1. Atuty i słabości LPP
7.1.2. Ścieżka ekspansji LPP
7.1.3. Ocena form międzynarodowej ekspansji LPP z uwzględnieniem
szans i zagrożeń
7.1.4. Wpływ Międzynarodowej ekspansji na wartość rynkową LPP
7.2. Comarch
7.2.1. Atuty i słabości Comarch
7.2.2. Ścieżka ekspansji Comarch
7.2.3. Ocena form międzynarodowej ekspansji Comarch z uwzględnieniem
szans i zagrożeń
7.2.4. Wpływ międzynarodowej ekspansji na wartość rynkową Comarch
7.3. Bioton
7.3.1. Atuty i słabości Biotonu
7.3.2. Ścieżka ekspansji Biotonu
7.3.3. Ocena form międzynarodowej ekspansji Biotonu z uwzględnieniem
szans i zagrożeń
7.3.4. Wpływ międzynarodowej ekspansji na wartość rynkową Biotonu
Podsumowanie
Bibliografia

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku