• Kredyt kupiecki w Polsce. Determinanty popytowe i podażowe (wyd. II)

W niniejszej monografii poruszono problematykę determinant stosowania kredytu kupieckiego w obrocie gospodarczym. Zainteresowanie kredytem handlowym przejawiają zarówno odbiorcy, jak i dostawcy za sprawą osiągania wzajemnych korzyści z realizacji transakcji towarowych z odroczonym terminem płatności. Wobec istotnego udziału kredytu kupieckiego zarówno w pasywach, jak i aktywach jednostek gospodarczych podjętą problematykę uznaje się za aktualną i ważną w nurcie badań nad finansami przedsiębiorstw. Zasadne staje się również pytanie o przyczyny wzajemnego kredytowania się partnerów handlowych. Głównym celem monografii jest identyfikacja i ocena czynników wpływających na zainteresowanie przedsiębiorstw kredytem kupieckim w Polsce. Cel zrealizowany został w dwojakim ujęciu: popytowym oraz podażowym, co stanowi istotne dopełnienie prowadzonych w tej sferze badań. Autor przedstawił problematykę przyczyn stosowania kredytu kupieckiego z punktu widzenia preferencji podmiotów gospodarczych, sklasyfikowanych w formie motywów dostawców i odbiorców, skłaniających do wzajemnego finansowania się partnerów handlowych. Niniejsza monografia adresowana jest przede wszystkim do finansistów i menadżerów, a zawarte w niej konkluzje dostarczają praktycznych rozwiązań w zakresie efektywnego zarządzania w obszarze oddziaływania kredytu handlowego. Lektura tej książki zmienia powszechny pogląd na temat kredytu kupieckiego, iż dla sprzedających jest on wyłącznie koniecznym elementem ich oferty handlowej, zaś dla kupujących pewnym źródłem finansowania.

Podtytuł Kredyt kupiecki w Polsce. Determinanty popytowe i podażowe (wyd. II)
Autor Adrian Becella
Rok wydania 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 338
72.00 54.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
50.4
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-767-0
W niniejszej monografii poruszono problematykę determinant stosowania kredytu kupieckiego w obrocie gospodarczym. Zainteresowanie kredytem handlowym przejawiają zarówno odbiorcy, jak i dostawcy za sprawą osiągania wzajemnych korzyści z realizacji transakcji towarowych z odroczonym terminem płatności. Wobec istotnego udziału kredytu kupieckiego zarówno w pasywach, jak i aktywach jednostek gospodarczych podjętą problematykę uznaje się za aktualną i ważną w nurcie badań nad finansami przedsiębiorstw. Zasadne staje się również pytanie o przyczyny wzajemnego kredytowania się partnerów handlowych.
Głównym celem monografii jest identyfikacja i ocena czynników wpływających na zainteresowanie przedsiębiorstw kredytem kupieckim w Polsce. Cel zrealizowany został w dwojakim ujęciu: popytowym oraz podażowym, co stanowi istotne dopełnienie prowadzonych w tej sferze badań.
Autor przedstawił problematykę przyczyn stosowania kredytu kupieckiego z punktu widzenia preferencji podmiotów gospodarczych, sklasyfikowanych w formie motywów dostawców i odbiorców, skłaniających do wzajemnego finansowania się partnerów handlowych.
Niniejsza monografia adresowana jest przede wszystkim do finansistów i menadżerów, a zawarte w niej konkluzje dostarczają praktycznych rozwiązań w zakresie efektywnego zarządzania w obszarze oddziaływania kredytu handlowego. Lektura tej książki zmienia powszechny pogląd na temat kredytu kupieckiego, iż dla sprzedających jest on wyłącznie koniecznym elementem ich oferty handlowej, zaś dla kupujących pewnym źródłem finansowania.


„Recenzowaną pracę oceniam jako wartościową ze względu na wyniki badań wpisujących się w dyskusję naukową na temat przyczyn wzajemnego kredytowania się przedsiębiorstw w obrocie gospodarczym. Zastosowana w badaniach empirycznych metodyka rozwiązania problemu jest oryginalna, a praca posiada oczywiste walory merytoryczne".
dr hab. Danuta Zawadzka, prof. Politechniki Koszalińskiej, fragment recenzji

„Recenzowana monografia jest wartościową rozprawą naukową stanowiącą oryginalne rozwiązanie
problemu naukowego, wnosząc wkład do badań nad finansowaniem przedsiębiorstw". dr hab. Tomasz Miziołek, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

Wstęp 9

Rozdział 1
Charakterystyka i rola kredytu kupieckiego 21
1.1. Istota i rodzaje kredytu kupieckiego 21
1.2. Cechy kredytu kupieckiego 29
1.3. Funkcje kredytu kupieckiego 32
1.4. Wpływ kredytu kupieckiego na działalność przedsiębiorstw 37
1.4.1. Ryzyko kredytowe w transakcjach handlowych 37
1.4.2. Koszty udzielania i zaciągania kredytu kupieckiego 44

Rozdział 2
Determinanty struktury majątku przedsiębiorstw 51
2.1. Klasyfikacja majątku przedsiębiorstw 52
2.2. Mierniki struktury aktywów podmiotów gospodarczych 57
2.3. Czynniki determinujące strukturę aktywów obrotowych przedsiębiorstw 61
2.3.1. Kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych podmiotów gospodarczych 65
2.3.2. Struktura aktywów a wartość przedsiębiorstwa 68
2.3.3. Wpływ ryzyka na strukturę majątku podmiotów gospodarczych 70
2.4. Kredyt kupiecki w strukturze aktywów przedsiębiorstw 73
2.4.1. Polityka kredytowa przedsiębiorstw 73
2.4.2. Zmiany w prowadzonej polityce kredytowej 78
2.4.3. Strategie inwestowania w aktywa bieżące 84
2.4.4. Strategie kredytowania partnerów handlowych 87

Rozdział 3
Determinanty struktury kapitału przedsiębiorstw 91
3.1. Klasyfikacja źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw 92
3.2. Mierniki struktury kapitału przedsiębiorstw 95
3.3. Klasyfikacje teorii struktury kapitału 101
3.4. Czynniki determinujące strukturę kapitału przedsiębiorstw 108
3.4.1. Popyt przedsiębiorstw na źródła finansowania 112
3.4.2. Dostępność krótkoterminowych źródeł finansowania 115
3.4.3. Koszt kapitału i jego składowe 120
3.4.4. Elastyczność źródeł finansowania 125
3.4.5. Wpływ ryzyka na wybór źródeł finansowania 130
3.5. Kredyt kupiecki w strukturze finansowania przedsiębiorstw 134
3.5.1. Charakterystyka strategii finansowania działalności przedsiębiorstw 136
3.5.2. Strategie finansowania działalności kredytem kupieckim 140
3.5.3. Modele struktury kapitału a strategie finansowania 145
3.6. Strategie inwestowania i finansowania z udziałem kredytu kupieckiego 148

Rozdział 4
Motywy stosowania kredytu kupieckiego 153
4.1. Motywy transakcji z zastosowaniem kredytu handlowego 154
4.1.1. Motywy finansowania działalności kredytem kupieckim - perspektywa odbiorcy 155
4.1.2. Motywy udzielania odroczonego terminu płatności - perspektywa dostawcy 158
4.2. Motywy dostawcy i odbiorcy w modelach kredytu kupieckiego 161
4.2.1. Wpływ kredytu kupieckiego na równowagę podmiotu w modelu Schwartza 163
4.2.2. Asymetria informacji w modelu Smitha 172
4.2.3. Popyt na kredyt kupiecki w modelu Elliehausena i Wolkena 177
4.2.4. Determinanty kredytu kupieckiego w modelu Summers i Wilsona 182
4.2.5. Wpływ pozycji kredytowej dostawcy na alokację kredytu kupieckiego według Meltzera 187
4.2.6. Wieloczynnikowe modele podaży kredytu kupieckiego według Summers i Wilsona 190

Rozdział 5
Czynniki determinujące wykorzystanie kredytu kupieckiego w świetle współczesnych badań 199
5.1. Determinanty stosowania kredytu kupieckiego 200
5.2. Popytowe czynniki wpływające na wybór kredytu kupieckiego jako źródła finansowania działalności przedsiębiorstw 206
5.3. Czynniki determinujące podaż kredytu kupieckiego 223

Rozdział 6
Determinanty stosowania kredytu kupieckiego w Polsce - wyniki badań 243
6.1. Założenia i metodyka badań 243
6.2. Charakterystyka próby badawczej 257
6.3. Wpływ czynników popytowych na rozwój kredytu kupieckiego w Polsce - wyniki badań 265
6.3.1. Estymacja parametrów modelu i weryfikacja statystyczna 265
6.3.2. Weryfikacja merytoryczna i porównanie uzyskanych wyników 268
6.4. Wpływ czynników podażowych na rozwój kredytu kupieckiego w Polsce - wyniki badań 274
6.4.1. Estymacja parametrów modelu i weryfikacja statystyczna 275
6.4.2. Weryfikacja merytoryczna i porównanie uzyskanych wyników 277

Zakończenie 285
Bibliografia 293
Spis tabel 309
Spis schematów 311
Spis wykresów 312
Aneks 313
Summary 331
O Autorze 337

Adrian Becella - doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse; absolwent kierunków finanse i bankowość oraz finanse i rachunkowość na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe związane są z problematyką finansów przedsiębiorstw. Jest autorem publikacji z zakresu efektywności działalności gospodarczej oraz zarządzania finansami podmiotów gospodarczych. Szczególną uwagę autora zajmuje tematyka kredytu kupieckiego. Autor zawodowo związany jest z przedsiębiorczością. Zajmuje się finansami i zarządzaniem w spółkach kapitałowych rozmaitych branż.

Recenzenci:
Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. Politechniki Koszalińskiej
Dr hab. Tomasz Miziołek, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku