• Elektroniczna administracja jako narzędzie wdrażania zmian organizacyjnych

W książce omówiono wpływ nowych technologii, w szczególności rozwoju elektronicznej administracji, na sprawność funkcjonowania organizacji publicznej. Publikacja systematyzuje problematykę e-administracji i zmian organizacyjnych wynikających z wdrażania technologii informacyjno-komunikacyjnych w urzędach. Zaproponowano szerokie podejście do analizy e-administracji, uwzględniające działania w obszarach: e-informacji publicznej, e-transakcji i e-partycypacji. Na podstawie przeprowadzonych badań opracowano rekomendacje mające na celu wsparcie osób wdrażających technologie ICT w urzędach i przedstawiono dobre praktyki w tym zakresie. Publikacja zawiera opis wyników badań, w trakcie których: • określono poziom rozwoju e-administracji w 18 urzędach miast w Polsce, • zidentyfikowano szereg zmian organizacyjnych, dostrzeganych przez menedżerów publicznych i urzędników, charakterystycznych dla rozwoju e-administracji, • wyróżniono czynniki wspierające i hamujące, w obszarze zarządzania publicz

Podtytuł Elektroniczna administracja jako narzędzie wdrażania zmian organizacyjnych
Autor Karolina Jastrzębska
Rok wydania 2018
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 206
50.00 35.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
35
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-036-7

W książce omówiono wpływ nowych technologii, w szczególności rozwoju elektronicznej administracji, na sprawność funkcjonowania organizacji publicznej. Publikacja systematyzuje problematykę e-administracji i zmian organizacyjnych wynikających z wdrażania technologii informacyjno-komunikacyjnych w urzędach. Zaproponowano szerokie podejście do analizy e-administracji, uwzględniające działania w obszarach: e-informacji publicznej, e-transakcji i e-partycypacji. Na podstawie przeprowadzonych badań opracowano rekomendacje mające na celu wsparcie osób wdrażających technologie ICT w urzędach i przedstawiono dobre praktyki w tym zakresie.


Publikacja zawiera opis wyników badań, w trakcie których:
• określono poziom rozwoju e-administracji w 18 urzędach miast w Polsce,
• zidentyfikowano szereg zmian organizacyjnych, dostrzeganych przez menedżerów publicznych i urzędników, charakterystycznych dla rozwoju e-administracji,
• wyróżniono czynniki wspierające i hamujące, w obszarze zarządzania publicznego, wprowadzanie tych zmian organizacyjnych,
• określono wpływ wdrażania nowych technologii na funkcjonowanie urzędów miast.

Wstęp 9

Rozdział 1
Wdrażanie zmian organizacyjnych jako wyzwanie zarządzania publicznego 13
1.1. Istota zarządzania publicznego 13
1.1.1. Sprawność organizacji publicznych 13
1.1.2. Od biurokratycznego modelu zarządzania do zarządzania publicznego 19
1.2. Zmiany organizacyjne w administracji publicznej 26
1.2.1. Problematyka zmiany organizacyjnej 26
1.2.2. Kierunki zmian organizacyjnych w sektorze publicznym 31
1.3. Narzędzia wdrażania zmian organizacyjnych w administracji publicznej 35
1.3.1. Wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnej na zarządzanie publiczne 36
1.3.2. E-administracja jako narzędzie wdrażania zmian organizacyjnych - ujęcie teoretyczne 39
1.4. Podsumowanie 45

Rozdział 2
Elektroniczna administracja publiczna 47
2.1. Charakterystyka koncepcji elektronicznej administracji 47
2.1.1. Społeczeństwo informacyjne motorem rozwoju e-administracji 50
2.1.2. Działania na rzecz rozwoju e-administracji 53
2.2. Rozwój elektronicznej administracji 60
2.2.1. Czynniki rozwoju e-administracji 60
2.2.2. Rozwój e-administracji z perspektywy obywatela 66
2.3. Ocena poziomu rozwoju elektronicznej administracji 68
2.3.1. Polska e-administracja na tle świata 68
2.3.2. Poziom rozwoju e-administracji w urzędach miast w Polsce 72
2.4. Podsumowanie 81

Rozdział 3
Wpływ e-administracji na wdrażanie zmian organizacyjnych 83
3.1. Metodologiczne aspekty przeprowadzonych badań 83
3.1.1. Metodyka badań 83
3.1.2. Proces badawczy 87
3.1.3. Ograniczenia wynikające z przyjętej metodyki badań 95
3.2. Charakterystyka badanych organizacji 97
3.2.1. Struktura badanych urzędów miast 97
3.2.2. Cele i priorytety strategiczne władz lokalnych w zakresie rozwoju e-administracji 101
3.3. Porównanie wdrożonych zmian organizacyjnych w badanych urzędach miast w Polsce 108
3.4. Podsumowanie 111

Rozdział 4
Specyfika zmian organizacyjnych charakterystycznych dla rozwoju e-administracji 113
4.1. Przemiany w urzędach miast związane z e-administracją w opinii urzędników 113
4.1.1. Zmiany w kierunku technologicznej proaktywności 114
4.1.2. Zmiany w kierunku rozwijania współpracy 119
4.1.3. Zmiany w kierunku upraszczania organizacji 122
4.1.3. Zmiany w kierunku zwiększenia zdolności adaptacyjnych 126
4.2. Czynniki wewnątrzorganizacyjne determinujące rozwój e-administracji 131
4.2.1. Czynniki wzmacniające i hamujące rozwój e-administracji 132
4.2.2. Wybrane aspekty wprowadzania zmian organizacyjnych 139
4.3. Podsumowanie 142

Rozdział 5
Kierunki doskonalenia zarządzania przez rozwój e-administracji 147
5.1. Sprawność funkcjonowania urzędu po wprowadzeniu zmian organizacyjnych związanych z rozwojem e-administracji w opinii urzędników 147
5.1.1. Ocena wpływu rozwoju e-administracji na funkcjonowanie urzędu 148
5.1.2. Korzyści z e-administracji dla mieszkańców 153
5.2. E-administracja jako narzędzie zarządzania publicznego - wnioski z badań 155
5.3. Rekomendacje dla praktyków zarządzania wdrażających e-administrację 163
5.4. Podsumowanie 166

Zakończenie 169
Bibliografia 175
Indeks nazwisk 197
Spis tabel 203
Spis wykresów 204
Spis rysunków 205

Karolina Jastrzębska - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie wdrażania nowych technologii w sektorze publicznym.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku