• Controlling personalny w praktyce przedsiębiorstw działających w Polsce (wyd. II)

Controlling personalny jest stosunkowo nową koncepcją, jego rola jest jednak w polskich przedsiębiorstwach coraz bardziej doceniana, a zastosowanie coraz szersze. Wykorzystanie controllingu zasobów ludzkich może przy tym mieć na celu zarówno poprawę zarządzania kadrami, jak i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa poprzez optymalizację kosztów.

Podtytuł Controlling personalny w praktyce przedsiębiorstw działających w Polsce (wyd. II)
Autor Janusz Nesterak, Marta Nowak, Michał J. Kowalski
Rok wydania 2024
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 186
55.00 38.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
38.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-818-9

Controlling personalny jest stosunkowo nową koncepcją, jego rola jest jednak w polskich przedsiębiorstwach coraz bardziej doceniana, a zastosowanie coraz szersze. Wykorzystanie controllingu zasobów ludzkich może przy tym mieć na celu zarówno poprawę zarządzania kadrami, jak i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa poprzez optymalizację kosztów.

Niniejsza publikacja wzbogaci zainteresowanych controllingiem zasobów ludzkich Czytelników o:
• znajomość różnych koncepcji controllingu personalnego,
• wiedzę na temat jego różnorodnych narzędzi - zarówno tych prostych, możliwych do zastosowania w każdej firmie, jak i złożonych, przeznaczonych dla podmiotów większych,
• kontekst i warunki zastosowania controllingu personalnego,
• znajomość praktyki polskich przedsiębiorstw różnych branż i wielkości w zakresie wykorzystania controllingu personalnego oraz użycia w tym celu narzędzi informatycznych.

Książka może zainteresować szerokie spektrum czytelników, w tym:
• przedsiębiorców - pracodawców,
• controllerów,
• osoby zarządzające zespołami ludzkimi,
• środowisko naukowe, w tym badaczy zajmujących się controllingiem, zarządzaniem przedsiębiorstwami, zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz rachunkowością,
• studentów kierunków biznesowych, studiów podyplomowych oraz MBA, ze szczególnym uwzględnieniem osób kształcących się w zakresie controllingu, zarządzania zasobami ludzkimi i rachunkowości.

Wstęp 7

Controlling personalny w ujęciu koncepcyjno-instrumentalnym 11
1.1. Koncepcja controllingu personalnego 11
1.2. Zastosowanie controllingu personalnego - narzędzia, obszary 23
1.3. Kontekst controllingu personalnego - rynek pracy 41
1.4. Kontekst controllingu personalnego - pracodawcy i pracownicy 54

Rozdział 2
Controlling personalny w świetle badania ankietowego 77
2.1. Metoda badawcza 77
2.2. Charakterystyka próby badawczej 80
2.3. Wyniki badań i analiza wstępna 82

Rozdział 3
Diagnoza wykorzystania controllingu personalnego w praktyce przedsiębiorstw działających w Polsce 95
3.1. Metoda analizy danych 96
3.2. Wykorzystanie narzędzi controllingu personalnego 97
3.3. Praktyka zarządzania wynagrodzeniami 110
3.4. Praktyka zarządzania kompetencjami 122
3.5. Rola systemów informatycznych w controllingu personalnym 128

Podsumowanie 133
Bibliografia 139
Załączniki 143
Spis tabel 177
Spis rysunków 181
O Autorach 183

Prof. UEK dr hab. Janusz Nesterak, absolwent Cybernetyki Ekonomicznej i Informatyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Obecnie zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Inicjator i opiekun merytoryczny kierunku uniwersyteckiego: Rachunkowość i Controlling. Założyciel i Prezes Stowarzyszenia Krakowska Szkoła Controllingu. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z controllingiem, Performance Management, modelowaniem oraz optymalizacją procesów biznesowych, wspieraniem procesów zarządzania informatycznymi narzędziami klasy Business Intelligence, rachunkowością zarządczą, budżetowaniem, zarządzaniem finansami, analizą finansową oraz procesami zarządzania strategicznego. Jest autorem ponad 250 publikacji, głównie z zakresu finansów przedsiębiorstw oraz controllingu. Jest autorem lub współautorem m.in. takich książek, jak: „Controlling zarządczy. Projektowanie i wdrażanie", „Controlling - system oceny centrów odpowiedzialności", „Finanse firm - długoterminowe zarządzanie finansami", a także współredaktorem m.in. „Performance Management. Concepts and methods" oraz „Performance Management. Implementation in business and non-profit organisations". Kierownik kilku i wykonawca kilkunastu projektów badawczych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, Narodowego Centrum Nauki oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Posiada bogate doświadczenie praktyczne. Jako konsultant uczestniczy w opracowywaniu koncepcji i wdrażaniu do firm systemu controllingu i nowoczesnych metod zarządzania finansami. Realizuje projekty doradcze między innymi w zakresie: opracowywania i wdrażania rozwiązań organizacyjnych, z zastosowaniem podejścia procesowego w zarządzaniu firmą, wdrożenia controllingu zarządczego, konstrukcji budżetów controllingowych, wdrożenia systemu oceny centrów odpowiedzialności i koncepcji syste¬mów motywacyjnych opartych na controllingu, wdrażania systemów informatycznych klasy ERP i Business Intelligence oraz zastosowania sztucznej inteligencji i machine learning w przemyśle. Jest także współautorem wielu ekspertyz ekonomiczno-finansowych, studiów wykonalności projektów inwestycyjnych, due diligence oraz wycen przedsiębiorstw, a także wprowadzenia spółek na rynek papierów wartościowych i sukcesji firm.


Prof. UEW dr hab. Marta Nowak, absolwentka klasy bilingwalnej w prestiżowym wrocławskim XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Polonii Belgijskiej, zarządzania przedsiębiorstwem na kierunku zarządzanie i marketing na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu oraz międzynarodowego programu Global Village for Future Leaders for Business and Industry prowadzonego przez Iacocca Institute na Lehigh University, laureatka ogólnopolskiego konkursu Grasz o Staż. Obecnie zatrudniona na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej w Instytucie Rachunkowości, na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w controllingu, w szczególności controllingu personalnym i controllin¬gu marketingu oraz psychologicznych i zarządczych aspektach controllingu, etyce pomiaru gospodarczego, rachunkowości behawioralnej. Autorka ponad 150 publikacji, w tym książek „Psychologiczne aspekty controllingu", „Controlling personalny w przedsiębiorstwie", „Controlling działalności marketingowej" oraz „Zarządzanie w controllingu. Uwarunkowania psychologiczne", współautorka książek „Controlling w działalności przedsiębiorstwa", „Pomiar i raportowanie dokonań przedsiębiorstwa", „Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Organizacja, procedury, zastosowanie", „Strategiczna rachunkowość zarządcza", „Strategiczne zarządzanie kosztami", „Rachunek kosztów cyklu życia produktu w zarządzaniu przedsiębiorstwem", „Strategiczne zarządzanie kosztami", „Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling. Przeszłość - teraźniejszość - przyszłość", „Zarządzanie dokonaniami w organizacjach" oraz dwóch wielojęzycznych słowników terminologii z zakresu ekonomii, biznesu, zarządzania, rachunkowości i finansów. Wykłada w języku polskim i angielskim. Do tematyki realizowanych przez nią wykładów, warsztatów oraz zajęć dydaktycznych należą budżetowanie, controlling strategiczny i operacyjny, controlling marketingu, controlling personalny, kompetencje psychologiczne w controllingu, jego aspekty oraz zarządzanie stresem. Jest konsultantką z zakresu controllingu personalnego.


Dr inż. Michał J. Kowalski, adiunkt na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z finansami korporacyjnymi, zarządzaniem systemami finansowymi przedsiębiorstw, rachunkowością zarządczą, projektowaniem systemów controllingu, w tym bazujących na działaniach, wyceną i zarządzaniem wartością oraz controllingiem wartości. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, głównie z zakresu z controllingu, systemów kalkulacji kosztów i zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Kierownik i wykonawca kilku projektów badawczych finansowanych ze środków UE i Narodowego Centrum Nauki. Ekspert Ministerstwa Gospodarki w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. Autor i opiekun merytoryczny studiów Controller finansowy i Dyrektor finansowy. Posiada szerokie doświadczenie praktyczne. Autor wielu opracowań i ekspertyz z zakresu projektowania systemów controllingu, planów finansowych i studiów wykonalności, wycen przedsiębiorstw i aktywów niematerialnych, systemów zarządzania wartością w tym realizowanych dla dużych spółek giełdowych i instytucji publicznych.

Recenzent: Prof. UTP dr hab. Piotr Szczypa

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku