• Bankowość detaliczna w Polsce (wyd. III)

Książka Janiny Harasim to bardzo rzetelna monografia o bankowości detalicznej w Polsce. Kompleksowe dane o bankowości detalicznej okażą sie przydatne dla wszystkich którzy interesują się bankowością detaliczną. Analiza usług dla klientów detalicznych banków jest pełna, uczciwa i rzetelna. Każdy kto weżmie tą książkę do ręki może mieć nowe spojrzenie na usługi sektora bankowego, zarówno specjaliści bankowi i osoby profesjonalnie zaj­mujące się bankowością, jak i klienci banków detalicznych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę.

Podtytuł Bankowość detaliczna w Polsce (wyd. III)
Autor Janina Harasim
Rok wydania 2011
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 277
55.00 41.25
Do końca promocji pozostało:
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24h
ISBN 978-83-7556-376-4

Książka Janiny Harasim to bardzo rzetelna monografia o bankowości detalicznej w Polsce. Kompleksowe dane o bankowości detalicznej okażą sie przydatne dla wszystkich którzy interesują się bankowością detaliczną. Analiza usług dla klientów detalicznych banków jest pełna, uczciwa i rzetelna. Każdy kto weżmie tą książkę do ręki może mieć nowe spojrzenie na usługi sektora bankowego, zarówno specjaliści bankowi i osoby profesjonalnie zaj­mujące się bankowością, jak i klienci banków detalicznych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę.

Wstęp 7

Rozdział 1
Sektor bankowości detalicznej w Polsce 11
1.1. Istota bankowości detalicznej i jej specyfika 11
1.2. Rozwój bankowości detalicznej na tle zmian w otoczeniu rynkowym 13
1.3. Identyfikacja sektora bankowości detalicznej w Polsce 25

Rozdział 2
Czynniki wpływające na rozwój bankowości detalicznej w Polsce 33
2.1. Sytuacja gospodarcza a rozwój bankowości detalicznej 33
2.2. Wpływ regulacji prawnych na prowadzenie bankowości detalicznej 36
2.3. Kształtowanie się popytu na detaliczne usługi bankowe 42
2.3.1. Czynniki demograficzne i stopień ?ubankowienia? ludności 42
2.3.2. Ocena potencjału rynku usług depozytowych 45
2.3.3. Ocena potencjału rynku kredytów konsumpcyjnych 49
2.3.4. Ocena potencjału rozwoju produktów rozliczeniowych 55
2.4. Analiza konkurencji na rynku detalicznych usług bankowych w Polsce 64

Rozdział 3
Ocena zasobów materialnych i niematerialnych najważniejszych uczestników rynku detalicznych usług bankowych w Polsce 79
3.1. Wyposażenie kapitałowe banków i efektywność ich działania 79
3.1.1. Wielkość zasobów finansowych 80
3.1.2. Efektywność wykorzystania zasobów finansowych 84
3.1.3. Ocena poziomu wypłacalności banków 93
3.2. Ocena zasobów rzeczowych niezbędnych do prowadzenia bankowości detalicznej 95
3.2.1. Rozwój sieci stacjonarnej 95
3.2.2. Zasoby technologiczne banków 100
3.3. Zasoby ludzkie i ich jakość 103
3.3.1. Wielkość zatrudnienia w bankach 103
3.3.2. Wydajność i poziom kwalifikacji personelu bankowego 109
3.4. Aktywa rynkowe i inne zasoby niematerialne banków 117
3.4.1. Ocena pozycji rynkowej i wizerunku banków 117
3.4.2. Inne zasoby niematerialne banków 122

Rozdział 4
Czynniki przewagi konkurencyjnej na krajowym rynku detalicznych usług bankowych 127
4.1. Istota przewagi konkurencyjnej i kwestia jej trwałości 127
4.2. Czynniki przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej na świecie i w Polsce 129
4.3. Rola wizerunku banku w osiąganiu przewagi nad konkurencją 134
4.4. Wysoka jakość usług bankowych jako źródło trwałej przewagi konkurencyjnej 138
4.5. Wykorzystanie nowoczesnej technologii w osiąganiu przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej 147
4.5.1. Obszary zastosowania IT w bankowości detalicznej i warunki jej efektywnego wykorzystania 149
4.5.2. Rola nowoczesnych kanałów dystrybucji w osiąganiu przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej 157
4.6. Cena jako instrument osiągania przejściowej przewagi na rynku 178

Rozdział 5
Podstawowe obszary wyboru strategicznego w bankowości detalicznej w Polsce 185
5.1. Pola wyboru strategicznego banków w sferze bankowości detalicznej 185
5.2. Decyzje strategiczne dotyczące wielkości banku i zasięgu jego działania 187
5.2.1. Drogi powiększania rozmiarów banku 188
5.2.2. Wielkość banku a korzyści skali i zakresu 197
5.2.3. Geograficzny zasięg prowadzenia bankowości detalicznej 202
5.3. Celowość i zakres dywersyfikacji działalności banków 207
5.3.1. Bankowość uniwersalna czy specjalistyczna 208
5.3.2. Konglomerat finansowy czy koncentracja na kluczowej działalności banku połączona z outsourcingiem 213
5.4. Decyzje strategiczne dotyczące wyboru docelowych grup klientów 229

Rozdział 6
Strategie konkurencyjne na rynku detalicznych usług bankowych w Polsce 235
6.1. Zmiany strategiczne w bankach w świetle badań 235
6.2. Wyzwania strategiczne dla sektora bankowego i bankowości detalicznej w Polsce i na świecie 241
6.3. Możliwość zastosowania wybranych strategii konkurencyjnych na krajowym rynku detalicznych usług finansowych 251

Zakończenie 261
Bibliografia 267

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku