• System ochrony konsumentów na rynku usług finansowych

Głównym celem książki jest uzupełnienie literatury o kompleksowe podejście do systemu ochrony konsumentów na rynku usług finansowych. Autorka w książce łączy rozważania o charakterze teoretycznym z analizami faktycznego funkcjonowania systemu ochrony konsumentów. Podjęty wywód ma charakter interdyscyplinarny. Książka oferuje wgląd w całokształt problematyki ochrony konsumentów - od uwarunkowań prawych, po działania instytucjonalnej sieci ochrony konsumentów, systemu alternatywnego rozstrzygania sporów konsumenckich, po działania z zakresu edukacji finansowej. Autorka omawia także zjawisko misconduct na rynku finansowym i wskazuje na jego złożony charakter. Przedstawia także wpływ działań z zakresu ochrony konsumentów na stabilność systemu finansowego. W książce zaprezentowano także doświadczenia międzynarodowe, które stanowiły inspirację dla autorskich rekomendacji skierowanych do głównych interesariuszy polityki publicznej z zakresu ochrony konsumentów na rynku usług finansowych w Polsce.

Podtytuł System ochrony konsumentów na rynku usług finansowych
Autor Anna Brzozowska
Rok wydania 2024
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 318
90.00 64.80
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
58.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-827-1
Głównym celem książki jest uzupełnienie literatury o kompleksowe podejście do systemu ochrony konsumentów na rynku usług finansowych.
Autorka w książce łączy rozważania o charakterze teoretycznym z analizami faktycznego funkcjonowania systemu ochrony konsumentów. Podjęty wywód ma charakter interdyscyplinarny. Książka oferuje wgląd w całokształt problematyki ochrony konsumentów - od uwarunkowań prawych, po działania instytucjonalnej sieci ochrony konsumentów, systemu alternatywnego rozstrzygania sporów konsumenckich, po działania z zakresu edukacji finansowej. Autorka omawia także zjawisko misconduct na rynku finansowym i wskazuje na jego złożony charakter. Przedstawia także wpływ działań z zakresu ochrony konsumentów na stabilność systemu finansowego. W książce zaprezentowano także doświadczenia międzynarodowe, które stanowiły inspirację dla autorskich rekomendacji skierowanych do głównych interesariuszy polityki publicznej z zakresu ochrony konsumentów na rynku usług finansowych w Polsce.

Wykaz skrótów 9
Wprowadzenie 13

Rozdział 1
Uwarunkowania ochrony konsumentów na rynku usług finansowych 21
1.1. Pojęcie konsumenta 21
1.2. Wiedza finansowa a umiejętności finansowe 29
1.3. Misconduct jako nowy rodzaj ryzyka na rynku usług finansowych 37
1.4. Stabilność finansowa jako szczególne dobro publiczne 46

Rozdział 2
Teorie ekonomiczne uzasadniające potrzebę ochrony konsumentów na rynku usług finansowych 59
2.1. Asymetria informacji, teoria agencji, negatywna selekcja i pokusa nadużycia jako teoretyczne podstawy ochrony konsumenta 59
2.2. Koncepcja homo oeconomicus 68
2.3. Model nieracjonalnego konsumenta 77

Rozdział 3
System ochrony konsumentów na rynku usług finansowych w Polsce 89
3.1. Regulacje prawne kształtujące rynek usług finansowych 89
3.2. Architektura sieci instytucjonalnej ochrony konsumenta 97
3.3. System alternatywnego rozpatrywania sporów konsumenckich na rynku usług finansowych 112
3.4. Działania z zakresu edukacji finansowej 122

Rozdział 4
Wieloaspektowa analiza systemu ochrony konsumentów na rynku usług finansowych w Polsce 131
4.1. Ocena uwarunkowań prawnych ochrony konsumentów na rynku usług finansowych w Polsce 131
4.2. Funkcjonowanie instytucjonalnego systemu ochrony konsumentów 146
4.2.1. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 146
4.2.2. Komisja Nadzoru Finansowego 153
4.2.3. Rzecznik Finansowy 162
4.3. Zastosowanie faktyczne systemu alternatywnego rozpatrywania sporów 174
4.4. Edukacja finansowa jako czynnik chroniący konsumenta 185
4.5. Przejawy misconduct na rynku usług finansowych w Polsce 196
4.5.1. Walutowe kredyty mieszkaniowe 197
4.5.2. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 204
4.5.3. Obligacje korporacyjne GetBack S.A. 211
4.6. Stabilność finansowa a ochrona konsumentów na rynku usług finansowych w Polsce 217

Rozdział 5
Doświadczenia międzynarodowe z zakresu ochrony konsumentów na rynku usług finansowych 239
5.1. Reforma systemu nadzoru i systemu bankowego w Wielkiej Brytanii 240
5.1.1. Przyczyny kryzysu 241
5.1.2. Wizja reform i jej uwarunkowania 243
5.1.3. Nowa architektura nadzorcza 245
5.1.4. Reforma systemu bankowego 250
5.2. Federalny Urząd Nadzoru Usług Finansowych jako instytucja chroniąca prawa konsumentów na rynku usług finansowych w Niemczech 252
5.2.1. Nowy mandat Federalnego Urzędu Nadzoru Usług Finansowych 253
5.2.2. Departament Ochrony Konsumentów 255
5.2.3. Zmiany organizacyjne w BaFin 258
5.2.4. Rozpatrywanie skarg konsumentów 260
5.2.5. Analiza trendów konsumenckich 263
5.3. System ochrony konsumentów na rynku usług finansowych w Australii 265
5.3.1. Architektura nadzorcza 267
5.3.2. Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji 269
5.3.3. Australijska Komisja ds. Konkurencji i Konsumentów 270
5.3.4. Australijski Urząd ds. Skarg Finansowych 272

Zakończenie 277
Bibliografia 285
Strony internetowe 306
Spis schematów 313
Spis tabel 315
Spis wykresów 317

ANNA BRZOZOWSKA - doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, adiunkt w Katedrze Skarbowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Recenzja: Dr hab. Leszek Pawłowicz, em. prof. UG

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku