• Stosunki samorządowo-bankowe a rozwój społeczno-ekonomiczny w przestrzeni

Podtytuł Stosunki samorządowo-bankowe a rozwój społeczno-ekonomiczny w przestrzeni
Autor Dorota Korenik, Stanisław Korenik
Rok wydania 2007
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 196
47.00 33.84
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
30.55
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-60089-49-1
Monografia ta stanowi cenne, pierwsze na polskim rynku wydawniczym, kompleksowe teoretyczno-poznawcze i odnoszące się do rzeczywistości polskiej studium relacji samorządu terytorialnego z bankami.
Pozycję charakteryzuje zdecydowanie oryginalne i nowatorskie podejście do problematyki kształtowania relacji samorządu terytorialnego z ban­kami, jak też banków z samorządem terytorialnym. W proponowanym podejściu kładzie się nacisk na potrzebę tworzenia relacji samorządu teryto­rialnego z bankami przez pryzmat oddziaływania jednostki samorządowej na przebieg procesów rozwoju lokalnego.
Wyrażam przekonanie, że pozycja ta może wzbudzić zainteresowanie nie tylko w środowisku naukowo-akademickim ze względu na walory teo­retyczne i poznawcze. Warto ją adresować również do praktyków samorządowych, zwłaszcza tych, którzy zajmują się sprawami uczestnictwa jed­nostki samorządowej na rynku finansowym, oraz do bankowców odpowiedzialnych za tworzenie dobrych relacji z jednostkami samorządu teryto­rialnego.

Z recenzji prof. dr hab. Beaty Filipiak

Monografię należy uznać za bardzo ciekawe i ważne przedsięwzięcie wypełniające w pewnym stopniu lukę istniejącą na polskim rynku wydawni­czym w zakresie istotnych elementów finansowania rozwoju społeczno-ekonomicznego realizowanego w przestrzeni.
Poprzez prezentację najnowszych osiągnięć w omawianej dziedzinie, zarówno w oparciu o literaturę przedmiotu, jak i własne badania Autorów, opracowanie wnosi istotny wkład do dyskusji o racjonalności gospodarki publicznej w szczególności w przekrojach lokalnym, regionalnym i roli w tych zagadnieniach banków.
Mając przy tym charakter kompendium wiedzy w zakresie przyjętego przedmiotu badawczego może stanowić ważne uzupełnienie istniejącego materiału dydaktycznego dla studentów wyższych uczelni ekonomicznych a także materiał poznawczy i aplikacyjny dla praktyków samorządo­wych oraz bankowych. Może też stanowić asumpt czy nawet interesujący „,drogowskaz", dla osób zajmujących się naukowo dziedziną rozwo­ju lokalnego i regionalnego (szczególnie w kwestii roli w tym procesie sektora bankowego) do dalszych analiz i studiów.

Z recenzji prof. dr hab. Eugeniusza Wojciechowskiego

Wprowadzenie 5

Rozdział 1
Pojęcie i znaczenie przestrzeni - Stanisław Korenik 9
1.1. Istota, typy i cechy przestrzeni; przestrzeń społeczno-ekonomiczna 9
1.2. Przegląd kluczowych pojęć związanych z przestrzenią:
polityka przestrzenna, struktura przestrzenna, region 16

Rozdział 2
Przestrzenne aspekty procesów rozwoju i wzrostu - skala regionalna i lokalna
- Stanisław Korenik 23
2.1. Rozwój przestrzenny - ujęcie wstępne 23
2.2. Model rozwoju przestrzennego 24
2.3. Rozwój regionalny i lokalny - ujęcie teoretyczne 27
2.4. Przegląd rozwiązań instytucjonalnych i organizacyjnych w zakresie
kształtowania rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce po 1990 r. 39

Rozdział 3
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego - ujęcie ogólne
- Stanisław Korenik 45
3.1. Istota, geneza i struktura samorządu terytorialnego 45
3.2. Sposoby i metody oddziaływania jednostek samorządu terytorialnego
na rozwój w przestrzeni 50
3.3. Dochody (i przychody) samorządu terytorialnego 52
3.4. Wydatki samorządu terytorialnego 59
3.5. Kwestia ryzyka w działalności jednostki samorządu terytorialnego
- Dorota Korenik 61

Rozdział 4
Modele obsługi finansowej jednostki samorządu terytorialnego
jako organizatora przestrzeni regionu - Dorota Korenik 71
4.1. W poszukiwaniu najlepszego modelu - uwagi wstępne i założenia 71
4.2. Formy działalności bankowej a interes publicznego podmiotu jako
organizatora przestrzeni regionu 81
4.3. Rola banków w organizowaniu przestrzeni lokalnych; konkluzje
i dezyderaty dotyczące kształtowania relacji z bankami 111

Rozdział 5
Przegląd rynkowych i preferencyjnych instrumentów finansowych oraz
niedopasowanie usług banku do potrzeb jednostek samorządu terytorialnego
- Dorota Korenik 121
5.1. Usługa prowadzenia rachunku wspólnego oraz bieżącego skonsolidowanego 121
5.2. Usługi lokacyjne i inne z nimi powiązane 125
5.3. Proste usługi w zakresie finansowania potrzeb jednostki samorządu 128
5.4. Usługi banku w procesie absorpcji środków z funduszy Unii Europejskiej
- szczególny przypadek usług finansujących 146
5.5. Złożone struktury finansowania w systemie partnerstwa
publiczno-prywatnego 155
5.6. Stan i zmiany w wykorzystaniu instrumentów i usług bankowych;
kierunki i perspektywy rozwoju stosunków samorządowo-bankowych 167

Zakończenie 181

Bibliografia 185

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku