• Rynek obligacji skarbowych w strefie euro w okresie kryzysu

Na przełomie lat 2009/2010 doszło do wybuchu kryzysu zadłużeniowego w części gospodarek strefy euro. Objawił się on niestabilną sytuacją fiskalną w krajach zaliczanych do tzw. południa Unii Gospodarczej i Walutowej, tj. Grecji, Hiszpanii, Portugalii i Włoch. Obserwowano gwałtowne wzrosty rentowności obligacji skarbowych tych krajów. Kluczowe okazały się wówczas następujące pytania. Dlaczego rentowności obligacji skarbowych peryferyjnych członków strefy euro osiągnęły poziomy odcinające de facto dostęp tych krajów do rynkowych źródeł finansowania? Czy istnieje dowód na występowanie efektu zarażania z Grecji do innych krajów? Dlaczego kryzys o takiej skali dotknął członków strefy euro, nie zaś inne wysoko rozwinięte gospodarki, w których również odnotowywano narastanie nierównowag makroekonomicznych? Kwestie te miały kluczowe znaczenie dla wdrażanych reform i działań antykryzysowych. W książce prezentowane są wyniki trzech badań własnych poświęconych determinantom rentowności obligacji

Podtytuł Rynek obligacji skarbowych w strefie euro w okresie kryzysu
Autor Ewa Stawasz-Grabowska, Wojciech Grabowski
Rok wydania 2018
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 176
55.00 44.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
35.75
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-000-8
Na przełomie lat 2009/2010 doszło do wybuchu kryzysu zadłużeniowego w części gospodarek strefy euro. Objawił się on niestabilną sytuacją fiskalną w krajach zaliczanych do tzw. południa Unii Gospodarczej i Walutowej, tj. Grecji, Hiszpanii, Portugalii i Włoch. Obserwowano gwałtowne wzrosty rentowności obligacji skarbowych tych krajów.

Kluczowe okazały się wówczas następujące pytania. Dlaczego rentowności obligacji skarbowych peryferyjnych członków strefy euro osiągnęły poziomy odcinające de facto dostęp tych krajów do rynkowych źródeł finansowania? Czy istnieje dowód na występowanie efektu zarażania z Grecji do innych krajów? Dlaczego kryzys o takiej skali dotknął członków strefy euro, nie zaś inne wysoko rozwinięte gospodarki, w których również odnotowywano narastanie nierównowag makroekonomicznych? Kwestie te miały kluczowe znaczenie dla wdrażanych reform i działań antykryzysowych.

W książce prezentowane są wyniki trzech badań własnych poświęconych determinantom rentowności obligacji skarbowych Grecji, Hiszpanii, Portugalii i Włoch. Na ich podstawie Autorzy dokonują także oceny działań stabilizacyjnych podejmowanych zarówno przez te kraje, jak i wdrażanych na szczeblu strefy euro lub Unii Europejskiej.

Książka może stanowić ciekawą lekturę dla szerokiego grona osób zainteresowanych mechanizmami funkcjonowania strefy euro.

Indeks skrótów nazw własnych używanych w pracy 9

Wprowadzenie 11

Rozdział 1
Kryzys w strefie euro. Działania antykryzysowe 17
1.1. Wstęp 17
1.2. Fazy kryzysu w strefie euro 17
1.3. Działania antykryzysowe 23
1.3.1. Programy pomocowe dla krajów strefy euro 23
1.3.1.1. Grecja 23
1.3.1.2. Irlandia 28
1.3.1.3. Portugalia 31
1.3.1.4. Hiszpania 33
1.3.1.5. Cypr 36
1.3.2. Działania z obszaru polityki makroekonomicznej podejmowane na szczeblu UE/strefy euro 40
1.3.2.1. Sześciopak 40
1.3.2.2. Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej 43
1.3.2.3. Dwupak 45
1.3.3. Fundusze stabilnościowe 47
1.3.4. Działania EBC 50
1.3.5. Działania na rzecz stabilności systemu bankowego w strefie euro - unia bankowa 58

Rozdział 2
Metody ekonometryczne wykorzystywane w badaniach rynków obligacji skarbowych w czasie kryzysu 65
2.1. Wstęp 65
2.2. Ogólny przegląd metod wykorzystywanych w badaniach dotyczących rentowności obligacji skarbowych krajów strefy euro 66
2.3. Metody panelowe wykorzystujące dane niskiej częstotliwości 71
2.3.1. Dane panelowe oraz model panelowy bez efektów 71
2.3.2. Modele panelowe z efektami stałymi i losowymi 72
2.3.2. Dynamiczne modele panelowe 77
2.3.3. Testowanie stopnia zintegrowania zmiennych w przypadku danych Panelowych 80
2.3.3.1. Panelowe testy kointegracji 84
2.3.3.2. Metody poszukiwania długookresowych relacji kointegrujących w modelach danych panelowych z niestacjonarnymi regresorami 87
2.4. Ekonometryczne metody analizy danych wysokiej częstotliwości 89
2.4.1. Cechy charakterystyczne finansowych szeregów czasowych 89
2.4.2. Testowanie efektu ARCH. Model GARCH (1,1) 89
2.4.3. Rozszerzenia modelu GARCH (1,1) 91
2.4.4. Wielowymiarowe modele GARCH 93
2.4.5. Metody ekonometryczne umożliwiające analizę powiązań między rynkami 96
2.4.5.1. Model VAR i strukturalny model VAR. Analiza odpowiedzi na impuls i dekompozycja wariancji błędu prognozy 96
2.4.5.2. Testowanie przyczynowości w zakresie wartości oczekiwanej 98
2.4.5.3. Testowanie przyczynowości w zakresie wariancji 100
2.4.5.4. Indeks transmisji zmienności Diebolda-Yilmaza 102
2.5. Metody umożliwiające analizę wpływu interwencji 103
2.5.1. Metody studium przypadków 103
2.5.2. Badanie skuteczności interwencji za pomocą jednowymiarowego modelu GARCH 109
2.5.3. Porównywanie skuteczności określonych interwencji. Autorska propozycja metody badania trwałości interwencji 111

Rozdział 3
Determinanty rentowności obligacji skarbowych w tzw. południowych krajach strefy euro 115
3.1. Wstęp 115
3.2. Przegląd literatury 116
3.3. Badanie długookresowych determinant spreadów 128
3.4. Badanie wpływu wiadomości gospodarczych, decyzji agencji ratingowych oraz działań antykryzysowych na spready 138
3.5. Badanie trwałości interwencji 153

Zakończenie 157
Bibliografia 159
Spis tabel 167
Spis schematów i wykresów 169
Załączniki 171

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku