• Pierwsza ocena i ocena okresowa członków korpusu służby cywilnej. Indywidualny program rozwoju zawodowego

Podtytuł Pierwsza ocena i ocena okresowa członków korpusu służby cywilnej. Indywidualny program rozwoju zawodowego
Autor Leszek Syguła, Iwona Sługocka
Rok wydania 2010
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 118
39.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-274-3
Jest to pierwsza na rynku pozycja wydawnicza, dotycząca sposobu przeprowadzania ocen okresowych i pierwszej oceny w służbie cywilnej oraz in­dywidualnego programu rozwoju zawodowego.W książce omówiono nie tylko aspekty prawne dokonywania ocen, ale również opisano zagadnienia związane z samym procesem przeprowadzania ocen. Oddzielny rozdział poświęcono zagadnieniom komunikacyjno-psychologicznym w zakresie przeprowadzania rozmów, które stanowią integralną część procesu oceniania.Książka zawiera także wyciąg przepisów regulujących oceny okresowe i pierwsz ą ocenę w służbie cywilnej oraz tzw. „ściągę", czyli skrót informacji niezbędnych dla osób biorących udział w procesie oceniania.Autorzy książki realizowali w 2009 roku projekt szkoleniowy dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów „Nowy system służby cywilnej".

Wprowadzenie 7


Rozdział 1
Pierwsza ocena w służbie cywilnej 11
Wstęp 13
Czynności poprzedzające pierwszą ocenę 15
Proces pierwszej oceny w służbie cywilnej 21
Czynności po zakończeniu pierwszej oceny 25
Implikacje pierwszej oceny 25


Rozdział 2
Ocena okresowa 27
Wstęp 29
Czynności poprzedzające ocenę okresową 32
Proces oceny okresowej 35
Czynności po zakończeniu oceny okresowej 41
Implikacje oceny okresowej 42

Rozdział 3
Indywidualny program rozwoju zawodowego 43
Wstęp 45
Proces indywidualnego rozwoju zawodowego 45
Narzędzia możliwe do wykorzystania w programie indywidualnego
programu rozwoju zawodowego 46


Rozdział 4
Praktyczne aspekty przeprowadzania ocen członków korpusu
służby cywilnej w ujęciu komunikacyjnym 49
Wstęp 51
Etapy procesu pierwszej oceny i oceny okresowej w ujęciu komunikacyjnym 52
Rozmowa bezpośredniego przełożonego i członka korpusu służby cywilnej,
jako element pierwszej oceny i oceny okresowej w służbie cywilnej 55
Praktyczne wskazówki dla uczestników rozmowy 61


Załącznik 1
Kompendium dla oceniających 65


Załącznik 2
Wykaz aktów prawnych regulujących pierwszą ocenę i ocenę okresową
członków korpusu służby cywilnej 73
A. Ustawa z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
(Dz.U. Nr 227, poz. 1505 ze zm.) ? wyciąg 75
B. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 15 czerwca 2009 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu dokonywania pierwszej oceny
w służbie cywilnej (Dz.U. Nr 94, poz. 772) 82
Załącznik 1
Formularz sprawozdania dotyczącego zadań realizowanych
przez ocenianego w trakcie przepracowanego okresu 86
Załącznik 2
Elementy oceny postawy ocenianego, jego zaangażowania i relacji
ze współpracownikami oraz przykłady zachowań skutecznych
i nieskutecznych 88
Załącznik 3
Arkusz pierwszej oceny w służbie cywilnej 90
C. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 8 maja 2009 r. w sprawie
warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych
członków korpusu służby cywilnej (Dz.U. Nr 74, poz. 633) 94
Załącznik 1
Wykaz kryteriów obowiązkowych i kryteriów do wyboru, służących
do dokonania oceny członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego
na stanowisku pracy niebędącym wyższym stanowiskiem
w służbie cywilnej ani stanowiskiem kierownika urzędu,
które jest stanowiskiem w służbie cywilnej 99
Arkusz A
Ocena okresowa członka korpusu służby cywilnej
zatrudnionego na stanowisku pracy niebędącym wyższym
stanowiskiem w służbie cywilnej ani stanowiskiem
kierownika urzędu, które jest stanowiskiem
pracy w służbie cywilnej 103
Załącznik 3
Wykaz kryteriów obowiązkowych i kryteriów, które mogą być
wybrane, służących do dokonania oceny członka korpusu służby
cywilnej zatrudnionego na stanowisku pracy będącym wyższym
stanowiskiem w służbie cywilnej albo stanowiskiem kierownika
urzędu, które jest stanowiskiem pracy w służbie cywilnej 109
Arkusz B
Ocena okresowa członka korpusu służby cywilnej
zatrudnionego na wyższym stanowisku w służbie cywilnej
albo na stanowisku kierownika urzędu,
które jest stanowiskiem pracy w służbie cywilnej 113

LESZEK SYGUŁA - absolwent prawa, urzędnik służby cywilnej, kierownik oddziału w Izbie Skarbowej we Wrocławiu, autor wielu publikacji, wykładow­ca, szkoleniowiec.IWONA SŁUGOCKA - absolwentka prawa, specjalista ds. komunikacji w Izbie Skarbowej we Wrocławiu, wykładowca, szkoleniowiec.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku