• Efektywność i skuteczność wdrażania systemów IT w administracji publicznej

Podtytuł Efektywność i skuteczność wdrażania systemów IT w administracji publicznej
Autor Tomasz Jeruzalski
Rok wydania 2009
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 208
53.00 45.05
Do końca promocji pozostało:
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24h
ISBN 978-83-7556-180-7
Książka skupia się na odpowiedzi na pytanie: Czy systemy informatyczne mogą mieć wpływ na efektywność oraz skuteczności realizacji procesów bi­znesowych w publicznych służbach zatrudnienia? Odpowiedź na powyższe pytanie została przedstawiona w książce w świetle dwóch zagadnień:
- wpływu realizacji nowego systemu informatycznego na efektywność oraz skuteczność procesów biznesowych,
- wpływu sposobu wykorzystania już istniejącego systemu informatycznego na efektywność realizacji procesów biznesowych.

Pierwsze zagadnienie związane jest z procesem tworzenia nowego systemu informatycznego. Przez odpowiednie zaprojektowanie systemu informa­tycznego można zwiększyć efektywność oraz skuteczność procesów biznesowych dzięki oprogramowaniu, które wspomaga urzędników w podejmo­waniu decyzji.
Sposób realizacji systemów informatycznych w ramach projektów powinien uwzględniać projektowanie procesów biznesowych, które będą wspoma­gane przez oprogramowanie, powiązanie celów tworzonego oprogramowania z wyznaczoną strategią dla obszaru rynku pracy oraz ocenę efektywno­ści wykorzystanych nakładów i skuteczności osiągnięcia celów projektu w trakcie jego trwania oraz po jego zakończeniu.

Drugie zagadnienie dotyczy wpływu sposobu wykorzystania już istniejącego systemu informatycznego na efektywność realizacji procesów bizneso­wych publicznych służb zatrudnienia. Skoro oprogramowanie w urzędach pracy nie jest tak samo wykorzystywane przy wspomaganiu realizacji iden­tycznych działań, to różny może być tego wpływ na efektywność procesów.

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Specyfika instytucjonalna publicznych służb zatrudnienia 13
1.1. Instytucje rynku pracy 13
1.2. System publicznych służb zatrudnienia 14
1.3. Zmiany struktury organizacyjnej oraz systemu publicznych służb zatrudnienia w wyniku reformy administracyjnej 17
1.4. Stan i struktura zatrudnienia w publicznych służbach zatrudnienia 24
1.5. Źródła finansowania publicznych służb zatrudnienia 27

Rozdział 2
Systemy informatyczne w publicznych służbach zatrudnienia 39
2.1. Systemy informatyczne, projekty i programy rynku pracy w publicznych służbach zatrudnienia 39
2.2. ALSO - pierwszy projekt informatyczny w publicznych służbach zatrudnienia 59
2.3. SYRIUSZ jako program informatyzacji w publicznych służbach zatrudnienia 60
2.4. Uwarunkowania realizacji systemów informatycznych w publicznych służbach zatrudnienia 68

Rozdział 3
Efektywność oraz skuteczność procesów biznesowych w publicznych służbach zatrudnienia 99
3.1. Ewaluacja procesów, projektu informatycznego i programu rynku pracy 101
3.2. Charakterystyka podejścia procesowego i jego znaczenie dla efektywności oraz skuteczności działań publicznych służb zatrudnienia 115
3.3. Zarządzanie strategiczne projektem informatycznym i programem rynku pracy z wykorzystaniem Zrównoważonej Karty Wyników 126
3.4. Interpretacja wyników 143

Rozdział 4
Analiza efektywności realizacji procesów biznesowych w publicznych służbach zatrudnienia 147
4.1. Sposób przeprowadzenia analizy 147
4.2. Charakterystyka danych użytych w badaniu 149
4.3. Metoda analizy danych 158
4.4. Interpretacja wyników analizy wskaźników efektywności procesów biznesowych w zależności od sposobu wykorzystania systemu informatycz­nego 178
4.5. Wnioski 194

Zakończenie 197
Bibliografia 201

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku