Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych w erze informacji

Autorzy: Wiesława Caputa (red.)
Rodzaj
Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych w erze informacji
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-7556-109-8
Data dodania:2014-05-21
Format: 165x235
Oprawa: Miękka
Podtytuł: Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych w erze informacji
Rok wydania: 2008
Stron: 368


Wiek XXI to niewątpliwie era wiedzy, w której nastąpiło radykalne przewar- tościowanie hierarchii zasobów kreujących wartość przedsiębiorstwa.Tra­dy- cyjne zasoby,takie jak:ziemia,praca czy kapitał,ustąpiły miejsca zasobom niematerialnym,wśród których kluczowe znaczenie mają zasoby wie­dzy.Dla przedsiębiorstw oznacza to konieczność tworzenia nowych systemów informa- cyjnych i informatycznych,poszukiwania nowych metod,instru­mentów i na- rzędzi,których produktem finalnym będzie informacja o wysokich parametrach jakościowych,mierzonych jej użytecznością decyzyjną i przydat- nością w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Rachunkowość, odzwierciedlając uwarunkowany sytuacyjnie proces two- rzenia i podziału wartości oraz zaspakajając potrzeby informacyjne szero­kie- go grona odbiorców,musi rozszerzać swoje horyzonty poznawcze,korzystać z dorobku innych dyscyplin naukowych wychodzić poza dotychcza­sowe ujęcia, a co najważniejsze,poszukiwać sposobów pomiaru i prezentacji zasobów nie- materialnych,które umożliwiałyby zarządzanie zasobami wiedzy.Zagadnie- niom tym poświęcono niniejsze opracowanie.

Książka adresowana jest do:studentów wydziałów zarządzania i wydzia- łów ekonomicznych,słuchaczy studiów podyplomowych,oraz praktyków: członków zarządu,specjalistów z zakresu marketingu,rachunkowości,con- trollingu i rachunku kosztów.

Wprowadzenie

Część I. Zasoby informacji w gospodarce nowej ery
Rozdział 1. Kierunki rozwoju współczesnej rachunkowości
Rozdział 2. Wpływ międzynarodowych standardów rachunkowości na zakres informacji ekonomicznej
Rozdział 3. Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w poszukiwaniu źródeł wzrostu wartości rynkowej - ujęcie zasobowe
Rozdział 4. Rekombinacje zasobów i ich efekty w przedsiębiorstwach współdziałających
Rozdział 5. Efektywność gospodarowania zasobem informacji w przedsiębiorstwie

Część II. Informacyjna funkcja rachunkowości - teoria i praktyka
Rozdział 1. Znaczenie informacji finansowo-księgowych generowanych przez zakłady ubezpieczeń
Rozdział 2. Rola informacji w obszarze wyboru struktury świadczeń na przykładzie specjalistycznej placówki służby zdrowia
Rozdział 3. Ujmowanie straty zdolności przynoszenia korzyści ekonomicznych przez aktywa na podstawie krajowego standardu rachunkowości nr 4 "Utrata wartości aktywów"
Rozdział 4. Ocena innowacyjności produktowej
Rozdział 5. Model procesu tworzenia informacji dla potrzeb planowania budżetowego w gminie
Rozdział 6. Podatkowa księga przychodów i rozchodów w procesie planowania i kontroli budżetów

Część III. Klient w systemie rachunkowości i finansów podmiotów gospodarczych
Rozdział 1. Orienracja na klienta a efektywność wykorzystania zasobów
Rozdział 2. Rachunek kosztów jako źródło informacji o rentowności klientów
Rozdział 3. Pomiar relacji z klientem - ujęcie wskaźnikowe
Rozdział 4. Marketing partnerski na usługach instytucjonalnej bazy danych

Część IV. Obciążenia podatkowe podmiotów gospodarczych
Rozdział 1. Kontrowersje wokół wyboru form opodatkowania
Rozdział 2. Płace a koszty pracy - skutki w skali mikro i makro obniżki składki rentowej
Rozdział 3. Dokumentacja cen transferowych w transakcjach usługowych

Część V. Źródła finansowania podmiotów gospodarczych - wybrane problemy ewidencji i oceny efektywności kapitałów
Rozdział 1. Venture capital jako instrument finansowania innowacyjnych przedsięwzięć
Rozdział 2. Kapitał a bilansowe i pozabilansowe źródła finansowania
Rozdział 3. Szacowanie i ewidencja kosztu kapitału w kontekście finansowania zasobów przedsiębiorstwa
Rozdział 4. Niepewnośćw działalności gospodarczej

Część VI. Systemy informatyczne w rachunkowości i finansach
Rozdział 1. Nowe rozwiązania informatyczne w systemach zarządzania przedsiębiorstwem
Rozdział 2. O strategii przedsiębiorstw energetycznych zintegrowanych pionowo w obszarze informatyki po wydzieleniu operatora systemu dystrybucyjnego
Rozdział 3. Projekt integracji przepływu danych pomiędzy finansowymi, operacyjnymi i strategicznymi obszarami controllingu

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu