Karty płatnicze w Polsce

Autorzy: Andrzej Bury
Rodzaj
E-book - cała książka
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-7941-052-1
Data dodania:2014-09-03
Format: 145x210
Oprawa: E-book
Podtytuł: E-book - cała książka
Rok wydania: 2014
Stron: 222
Typ pliku: PDF


Dane zawarte w książce pochodzą z 2002 r.

Książka zawiera informacje podstawowe o kartach płatniczych oraz ofertę polskich banków dla klientów indywidualnych i firm. Zostały one uzupełnione o dane statystyczne dotyczące punktów akceptacji kart płatniczych w Polsce i na świecie oraz statystykę bankomatów akceptujących karty poszczególnych banków i organizacji w Polsce. Z uwagi na to, że karty płatnicze, tak jak pieniądz i każda cenna rzecz czasami kuszą przestępców, warto zapoznać się z rozdziałem książki - "Bezpieczeństwo kart płatniczych". Należy bowiem pamiętać, że z kradzieżą karty mogą się wiązać znacznie większe straty, niż w przypadku kradzieży gotówki lub czeków. Jako, że posiadacze kart płatniczych stają się niestety ofiarami przestępstw, warto zapoznać się z innego rodzaju zabezpieczeniami, a mianowicie ofertą ubezpieczeń oferowanych przez wydawców kart, której to sprawie poświęcono w niniejszej książce odrębny rozdział.

Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1. Podstawowe informacje o kartach płatniczych . . . . . . . . . . . 11
1.1. Opis karty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.2. Wydawcy kart płatniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.3. Ważność kart płatniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.4. Typy kart płatniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.4.1. Karty kredytowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.4.2. Karty debetowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1.4.3. Karty charge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.4.4. Karty pre-paid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1.4.5. Combined cards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1.5. Opłaty i prowizje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
1.6. Karty magnetyczne, mikroprocesorowe i wirtualne . . . . . . . . . 34
1.6.1. Karty wyposażone w pasek magnetyczny . . . . . . . . . . 34
1.6.2. Karty mikroprocesorowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
1.6.3. Karty wirtualne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

2. Systemy kart płatniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.1. Międzynarodowe systemy kart płatniczych . . . . . . . . . . . . . . 43
2.1.1. American Express. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.1.2. Diners Club . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2.1.3. Europay/MasterCard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
2.1.3.1. Struktura organizacji MasterCard. . . . . . . . . . . . . 56
2.1.3.2. Europay w Polsce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2.1.3.3. Produkty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
2.1.3.4. System rozliczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
2.1.3.5. Technologie przyszłości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
2.1.4. JCB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
2.1.5. VISA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
2.1.5.1. Struktura i organizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
2.1.5.2. VISA w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
2.1.5.3. Produkty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
2.1.5.4. Technologie przyszłości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
2.2. Krajowe systemy kart bankowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
2.2.1. Polcard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
2.2.2. PBK Styl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
2.3. Krajowe systemy płatniczych kart handlowych . . . . . . . . . . . . 86
2.3.1. LUKAS Bank SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
2.3.2. Cetelem Polska Expansion SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
2.3.3. Finplus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

3. Karty dla klientów indywidualnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
3.1. Banki wydające karty w Polsce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
3.2. Karty masowe - dla każdego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
3.2.1. Karty bankomatowe i elektroniczne karty debetowe . . 101
3.2.2. Karty debetowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
3.2.4. Karty charge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
3.2.5. Karty kredytowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
3.3. Karty dla osób niepełnoletnich i studentów . . . . . . . . . . . . . 120
3.4. Karty dla osób o wysokich dochodach . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
3.5. Karty T&E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

4. Karty płatnicze dla firm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
4.1. Karty bankowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
4.2. Karty T&E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

5. Liczba wydanych kart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
5.1. Liczba wydanych kart na świecie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
5.2. Liczba wydanych kart w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

6. Akceptacja kart płatniczych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
6.1. Akceptacja kart w bankomatach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
6.1.1. Informacje ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
6.1.2. Świat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
6.1.3. Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
6.2. Akceptacja w punktach handlowo-usługowych . . . . . . . . . . . 165
6.2.1. Informacje ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
6.2.2. Świat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
6.2.3. Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
6.3. Kto może zostać akceptantem kart płatniczych. . . . . . . . . . 173
6.3.1. Autoryzacja karty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
6.3.2. Urządzenia służące do rozliczania transakcji kartami . 175
6.3.3. Centra autoryzacyjno-rozliczeniowe w Polsce . . . . . . . 177
6.3.4. Oferta centrów autoryzacyjno-rozliczeniowych . . . . . . 179
6.3.5. Zatrzymanie karty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
6.4. Akceptacja kart w Internecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
6.4.1. Bezpieczeństwo zakupów w Internecie . . . . . . . . . . . 183
6.4.2. Oferta polskich centrów autoryzacji . . . . . . . . . . . . . 190
6.4.3. Kupowanie towarów w Internecie . . . . . . . . . . . . . . . 192

7. Ubezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

8. Bezpieczeństwo kart płatniczych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
8.1. Numer PIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
8.2. Podpis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
8.3. Numer karty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
8.4. Odpowiedzialność klienta w przypadku kradzieży lub zastrzeżenia karty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
8.5. Awaryjne numery telefonów polskich banków . . . . . . . . . . . . 215

9. Rekomendacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Rekomendacje oferty banków dla klientów indywidualnych . . . . . . . 220
Rekomendacje produktów dla klientów indywidualnych . . . . . . . . . 220
Rekomendacje produktów dla klientów instytucjonalnych . . . . . . . . 221

Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu