Audyt strategiczny jako szansa na poprawę pozycji rynkowej firmy (wyd. II)

Autorzy: Krzysztof Opolski (red.), Krzysztof Waśniewski, Magdalena Wereda
Rodzaj
Audyt strategiczny jako szansa na poprawę pozycji rynkowej firmy (wyd. II)
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-7556-297-2
Data dodania:2014-05-21
Format: 165x235
Oprawa: Miękka
Podtytuł: Audyt strategiczny jako szansa na poprawę pozycji rynkowej firmy (wyd. II)
Rok wydania: 2010
Stron: 188


„Jeśli nie wiesz,gdzie byłeś,to jest trudno powiedzieć,gdzie jesteś ... Jeśli nie wiesz,gdzie jesteś, jak możesz decydować o tym,gdzie chcesz być ... Je­śli nie wiesz, gdzie dążysz, żadna droga Cię tam nie zawiedzie ... Zawsze jest bowiem dobry czas, by zrobić przerwę i oszacować, jak daleko już do- szliśmy i na czym powinniśmy skupić naszą uwagę w przyszłości ".
Zatem,czym jest owa droga dla firmy?
Kiedy przedsiębiorstwo powinno się zatrzymać,by oszacować swoją pozycję?
W jaki sposób najlepiej zwery- fikować zajmowane miejsce na rynku?
Co należy zrobić,by je polepszyć?

Odpowiedzi na te pytania oraz wiele innych dostarcza niniejsza książ- ka. Stanowi ona bowiem swoisty przewodnik po audycie strategicznym, będący kompleksową weryfikacją systemu zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie.To badanie obejmuje diagnozę strategiczną,jak rów- nież jest uzu­pełnione poprzez metadiagnozę systemu podejmowania de- cyzji strategicznych,począwszy od elementarnych kwestii dotyczących racjonalności oce­ny pozycji konkurencyjnej,a skończywszy na kadrze kie- rowniczej,której decyzje znajdują swoje przełożenie w specyficznej i uni- kalnej ścieżce roz­woju obranej przez podmiot.

Ponadto,rzeczą istotną pozostaje fakt, iż audyt strategiczny pozwala na zredukowanie ryzyka strategicznego,które jest prawdopodobieństwem wystą­pienia w przyszłości negatywnych skutków ekonomicznych błędnych decyzji strategicznych podjętych w przeszłości.W konsekwencji opracowa- nie to wskazuje na kierunki i metody zredukowania ryzyka strategiczne- go poprzez odpowiednią kontrolę systemu zarządzania strategicznego w przedsię­biorstwie.Co więcej,nowatorstwo zaprezentowanego podejścia polega na zintegrowaniu analizy ryzyka strategicznego z analizą ryzyka operacyjne­go,przejętą z sektora usług finansowych.Wartość książki tkwi również w tym,że został w niej zaprezentowany i omówiony przykład au- torskiego au­dytu strategicznego oraz przeprowadzona została analiza konkretnych przypadków firm operujących na różnorodnych rynkach. Wszystko to wskazuje na audyt strategiczny nie jako na następną stricte teoretyczną i nie do końca użyteczną metodę,ale przede wszystkim prak- tyczne narzędzie,które moż­na z sukcesem wdrożyć w niemalże każdej or- ganizacji i tym samym wpłynąć na polepszenie jej pozycji rynkowej.
Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Rola audytu strategicznego w przedsiębiorstwie 13
1.1. Strategiczna komplementarność decyzji inwestycyjnych 13
1.2. Innowacyjność przedsiębiorstwa i strategiczna komplementarność kapitału ludzkiego 17
1.3. Dywersyfikacja korporacyjna przedsiębiorstw 20
1.4. Audyt strategiczny 23
1.4.1. Pojęcie audytu 23
1.4.2. Pojęcie strategii 24
1.4.3. Istota audytu strategicznego 31
1.5. Pozycja konkurencyjna 34
1.5.1. Udział rynkowy 36
1.5.2. Miary przewagi komparatywnej - EVA, RMA, I/C 38
1.5.3. Miary pozycji na rynku kapitałowym 39
1.6. Miękkie zasoby organizacji i przewaga konkurencyjna 41
1.6.1. Inteligencja rynkowa 41
1.6.2. Strategiczne przywództwo 46
1.6.3. Jasność celu i kierunku 48
1.6.4. Strategiczne planowanie 50
1.6.5. Organizacja firmy 53
1.7. Emperia Holding SA - analiza przypadku 55
1.7.1. Trendy występujące w otoczeniu 58
1.8. Jutrzenka SA - analiza przypadku 60
1.9. Swissmed Centrum Zdrowia SA - analiza przypadku 64
1.10. Podsumowanie 67

Rozdział 2
Narzędzia i metody audytu strategicznego 75
2.1. Narzędzia audytu strategicznego 75
2.1.1. Analiza SWOT 75
2.1.2. Analiza Pięciu Sił Portera 76
2.2. Metody audytu strategicznego 77
2.2.1. Metoda Albany 77
2.2.2. Metoda Webba 81
2.2.3. Metoda IMI 82
2.2.4. Metoda ABC 84
2.3. Analiza przypadku Arcus SA 88
2.3.1. Opis sytuacji firmy 88
2.3.2. Analiza i rekomendacje dla audytu strategicznego 91
2.4. Analiza przypadku Alchemia SA 92
2.4.1. Opis sytuacji firmy 92
2.4.2. Analiza i rekomendacje dla audytu strategicznego 93
2.5. Analiza przypadku eCard SA 94
2.5.1. Opis sytuacji firmy 94
2.5.2. Analiza i rekomendacje dla audytu strategicznego 95
2.6. Podsumowanie 96

Rozdział 3
Audyt strategiczny i zarządzanie ryzykiem 99
3.1. Ryzyko strategiczne 99
3.2. Ryzyko operacyjne i jego związki z audytem strategicznym 102
3.3. Sposoby ograniczania ryzyka operacyjnego 106
3.3.1. The Predictive Operational Risk Management Model 106
3.3.2. The Pre-emptive Operational Risk Management Model 108
3.3.3. Bazylea II a The Sarbanes-Oxley Act 110
3.3.4. Balanced Scorecard 118
3.3.5. Zarządzanie jakością 122
3.4. Analiza przypadku - ryzyko strategiczne w Grupie Hotelowej ORBIS SA 126
3.5. Analiza przypadku fuzji banków BPH i PEKAO - ryzyko strategiczne i zmiana strategiczna 128
3.6. Hipotezy strategiczne i cele strategiczne: Adidas, Nike, Reebok i Puma - analiza przypadku 131
3.7. Zagrożenia operacyjne jako przybliżenie ryzyka strategicznego - analizy przypadków Wielton SA i Tell SA 136
3.8. Kwantyfikacja ryzyka strategicznego przy pomocy metod planowania finansowego - analiza przypadku VisionTech Ltd. 138
3.9. Podsumowanie 150

Rozdział 4
Przykład autorskiego audytu strategicznego - badania empiryczne na spółkach giełdowych 155
4.1. Założenia audytu 156
4.2. Wyniki audytu 157
4.3. Rekomendacje na podstawie audytu strategicznego 161
4.3.1. Analiza przypadku BZ WBK 165
4.3.2. Analiza przypadku Grupy Lotos 167
4.3.3. Analiza przypadku PGNiG 170
4.4. Podsumowanie 172

Podsumowanie 173
Bibliografia 175

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu