System zarządzania jakością a skuteczność i efektywność administracji samorządowej

Autorzy: Piotr Modzelewski

  • Wydawnictwo: CeDeWu
  • Rok wydania: 2009
  • ISBN: 978-83-7556-155-5
  • Liczba stron: 161
  • Rodzaj oprawy: Miękka
  • Format: B5

Pomiar wyników i kosztów jest jednym z najważniejszych wyzwań dla współczesnej administracji publicznej. Zwłaszcza dokonywanie porównań pomiędzy urzędami w zakresie skuteczności, efektywności i jakości staje się niezbędnym elementem zarządzania. Umożliwia to uzasadnienie ponoszonych kosztów wobec coraz wyższych wymagań przejrzystości stawianych przez społeczeństwo lub uzasadnienie dokonywanych zmian w sposobie funkcjonowania organizacji. Przedstawione w niniejszej publikacji metody porównań skupiają się przede wszystkim na dostarczaniu usług administracyjnych przez urzędy oraz na pomiarze aspektów organizacyjnych. Doskonalenie organizacji, jaką jest urząd administracji samorządowej wymaga znajomości czynników najsilniej wpływających na satysfakcję zarówno pracowników, jak i odbiorców usług. W publikacji przedstawiono metody pomiaru wyników funkcjonowania administracji samorządowej w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego, System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2001 i Strategiczną Kartę Wyników. W pracy opisane zostały szczegółowo takie pojęcia jak: skuteczność ogólna, skuteczność organizacyjna, efektywność, jakość, sprawność, itd.

Niniejsza publikacja skierowana jest zarówno do praktyków doskonalących funkcjonowanie urzędów administracji publicznej, jak i do teoretyków pragnących prowadzić badania nad administracją publiczną. Odbiorcami książki mogą być Prezydenci, Burmistrzowie, Sekretarze Miast, Starostowie, dyrektorzy i kierownicy urzędów administracji samorządowej, ale również kadra zarządzająca instytucjami centralnymi.

 

„Pionierskim osiągnięciem autora jest objęcie szczegółowym badaniem empirycznym wybranego obszaru kraju i działającej tam administracji. Takie badania i o takim zakresie zostały wykonane po raz pierwszy. Dostarcza to nie tylko wiedzy o funkcjonowaniu urzędów, ale przede wszystkim jest instruktywne dla wszystkich ogniw administracji oraz dla czytelnika tymi kwestiami zainteresowanego”

– prof. dr hab. Aleksander Łukaszewicz

 

„Książka jest niezmiernie przydatna w doskonaleniu jakości usług dostarczanych przez administrację publiczną oraz w zarządzaniu efektywnością funkcjonowania urzędów. Jest to publikacja godna polecenia administracji publicznej wszystkich szczebli, gdyż pokazuje w praktyczny sposób, jak mierzyć nakłady i wyniki funkcjonowania urzędów” – prof. dr hab. Krzysztof Opolski

 

dr Piotr Modzelewski – adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, konsultant i szkoleniowiec w licznych instytucjach publicznych w Polsce szczebla centralnego i lokalnego