• Venture Capital w krajach rozwiniętych i w Polsce

Podtytuł Venture Capital w krajach rozwiniętych i w Polsce
Autor Alicja Kornasiewicz
Rok wydania 2004
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 278
47.00 39.95
Do końca promocji pozostało:
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24h
ISBN 978-83-87885-54-1
Jaka jest rola Venture Capital/Private Equity w USA, krajach UE i Polsce? Co sprawia, jakie mechanizmy ekonomiczno-finansowe i regulacje prawno-organizacyjne powodują szybki rozwój VC/PE w rozwiniętych gospodarkach rynkowych, a jakie są bariery tego rozwoju w Polsce? Jakie rozwiązania trzeba wdrożyć w Polsce, by sektor VC/PE stał sie istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego, innowacyjnooci i przedsiebiorczo­ści? Na te pytania odpowiada ta kompleksowa książka, w której przedstawiono wiele zagadnień dotąd niedostepnych w piśmiennictwie ekono­micznym. Połączenie diagnozy stanu i kierunków zmian VC/PE w wymiarze miedzynarodowym, w ostatniej dekadzie, z zespołem ustaleń norma­tywnych nadających sie do szybkiego wdrożenia w Polsce, czyni z niej pozycje unikatową, o znaczeniu wykraczającym poza polski krąg odbior­ców. Zaprezentowane w niej wnioski i rekomendacje stanowią wyzwanie dla decydentów politycznych i gospodarczych, sektora finansowego i uczestników rynku kapitałowego. Wskazują na niezbedne działania w celu wykorzystania VC/PE jako wehikułu efektywnej mobilizacji i alokacji kapitału. Prof. zw. dr hab. Waldemar Frąckowiak

Przedmowa 7

Wprowadzenie 11

Rozdział 1 - Instytucja Venture Capital 17
1.1. Istota Venture Capital i pojęć pochodnych 17
1.2. Rodzaje inwestycji dokonywanych przez fundusze Venture Capital 26
1.2.1. Venture Capital w tradycji amerykańskiej 26
1.2.2. Venture Capital w tradycji europejskiej 31
1.3. Tworzenie i zarządzanie funduszem Venture Capital 36
1.3.1. Ewolucja i rozwój funduszy Venture Capital 36
1.3.2. Formy prawne funduszy Venture Capital 38
1.3.3. Struktura funduszy i firm typu Venture Capital 40
1.3.4. Stosunki prawne w funduszach Venture Capital 43
1.3.4.1. Powiązania prawne między inwestorami i firmą
Venture Capital 43
1.3.4.2. Powiązania umowne między firmą Venture Capital
i spółkami portfelowymi 50
1.3.4.3. Podsumowanie 55

Rozdział 2 - Venture Capital jako czynnik rozwoju gospodarczego 57
2.1. Znaczenie funduszy Venture Capital w gospodarce Stanów Zjednoczonych 57
2.2. Wpływ sektora Venture Capital na gospodarkę innych krajów 62
2.2.1. Europa 62
2.2.2. Francja 67
2.2.3. Holandia 67
2.2.4. Wielka Brytania 67
2.2.5. Izrael 72
2.2.6. Republika Czech 73
Rozdział 3 - Sektor Venture Capital w Stanach Zjednoczonych 75
3.1. Początki Venture Capital 75
3.2. Rozwój sektora Venture Capital w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 77
3.3. Rozwój sektora Venture Capital w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 79
3.4. Sektor Venture Capital na przełomie XX i XXI wieku 82
3.5. Źródła funduszy Venture Capital 85
3.6. Struktura inwestycji Venture Capital według etapów rozwoju
przedsięwzięcia 86
3.7. Struktura branżowa inwestycji Venture Capital 88
3.8. Venture Capital vs Private Equity w Stanach Zjednoczonych 89
3.9. Podsumowanie 90

Rozdział 4 - Sektor Venture Capital w Europie Zachodniej 91
4.1. Przegląd doświadczeń europejskich 91
4.1.1. Kategorie funduszy Venture Capital 92
4.1.2. Rozwój i analiza sektora Venture Capital w Europie 94
4.1.3. Źródła funduszy Venture Capital w Europie 101
4.1.4. Struktura inwestycji Venture Capital według etapów rozwoju
przedsięwzięcia 102
4.1.5. Struktura branżowa inwestycji typu Venture Capital 104
4.2. Venture Capital w Wielkiej Brytanii 105
4.2.1. Rozwój i analiza sektora Venture Capital 105
4.2.2. Źródła funduszy Venture Capital 108
4.2.3. Struktura inwestycji Venture Capital według etapów rozwoju
przedsięwzięcia 110
4.2.4. Struktura branżowa inwestycji typu Venture Capital 113
4.2.5. Struktura prawno-organizacyjna funduszy Venture Capital 114
4.2.6. Inicjatywy rządowe i główne bodźce rozwoju Venture Capital 118
4.3. Venture Capital we Francji 125
4.3.1. Rozwój i analiza sektora Venture Capital 125
4.3.2. Źródła funduszy Venture Capital 129
4.3.3. Struktura inwestycji Venture Capital według etapów rozwoju
przedsięwzięcia 131
4.3.4. Struktura branżowa inwestycji typu Venture Capital 133
4.3.5. Struktura prawno-organizacyjna funduszy Venture Capital 134
4.3.6. Inicjatywy rządowe i główne bodźce rozwoju Venture Capital 139
4.4. Venture Capital w Niemczech 141
4.4.1. Rozwój i analiza sektora Venture Capital 141
4.4.2. Źródła funduszy Venture Capital 147
4.4.3. Struktura inwestycji Venture Capital według etapów rozwoju
przedsięwzięcia 152
4.4.4. Struktura branżowa inwestycji typu Venture Capital 155
4.4.5. Struktura prawno-organizacyjna funduszy Venture Capital 156
4.4.6. Inicjatywy rządowe i główne bodźce rozwoju Venture Capital 160
4.5. Podsumowanie 165

Rozdział 5 - Inicjatywy europejskie stymulujące rozwój sektora
Venture Capital 167
5.1. Europejskie Stowarzyszenie Prywatnych Inwestorów Kapitałowych
(Biała Księga 1995 r. i 2001 r.) 167
5.2. Inicjatywy Komisji Europejskej 179
5.3. Miejsce Venture Capital w programach Unii Europejskiej 184
5.4. Strategia Lizbońska 186
5.5. Podsumowanie 188

Rozdział 6 - Rozwój sektora Venture Capital w Polsce w latach 1990-2002 189
6.1.Proces formowania się Venture Capital w Polsce 189
6.1.1. Rola międzynarodowych instytucji finansowych w tworzeniu
sektora Venture Capital/Private Equity 189
6.1.2. Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości -
pionier Venture Capital w Polsce 190
6.1.3. Kolejne fale Private Equity 191
6.1.4. Fundusze publiczne i NFI 192
6.1.5. Inni uczestnicy polskiego rynku Venture Capital 193
6.1.6. Sektor Venture Capital w Polsce 194
6.2. Możliwości rozwoju Venture Capital w ramach istniejących regulacji rynku
kapitałowego 198
6.2.1. Struktury prawno-oraganizacyjne uregulowane w ustawie o funduszach
inwestycyjnych 198
6.2.2. Struktury prawno-organizacyjne w kodeksie spółek handlowych 204
6.2.3. Narodowe Fundusze Inwestycyjne jako wehikuły Venture
Capital/Private Equity 208
6.3. Funkcjonowanie sektora Venture Capital/Private Equity.
Wyniki badań ankietowych 211
6.3.1. Charakterystyka badanej próby 211
6.3.2. Struktura portfela inwestycyjnego badanych funduszy
Venture Capital/Private Equity 213
6.3.3. Preferencje funduszy Venture Capital/Private Equity dotyczące
projektów inwestycyjnych 216
6.3.4. Strategie wyjścia z inwestycji przez fundusze
Venture Capital/Private Equity 220
6.3.5. Hamulce rozwoju funduszy Venture Capital w Polsce 224
6.3.6. Instrumenty pobudzania rozwoju funduszy
Venture Capital/Private Equity w Polsce 226
6.3.7. Podsumowanie 229

Rozdział 7 - Wycena potencjalnej podaży i popytu na inwestyje
Venture Capital/Private Equity w Polsce 233
7.1. Analiza podażowych czynników kształtujących rozwój
Venture Capital/Private Equity 233
7.1.1. Sektor bankowy 233
7.1.2. Fundusze emerytalne 238
7.1.3. Sektor ubezpieczeniowy w Polsce 241
7.1.4. Zasoby pieniężne osób fizycznych 244
7.1.5. Programy rządowe 245
7.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa jako podstawowy element popytu
na inwestycje Venture Capital/Private Eq uity 248

Zakończenie 257
Literatura 265

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku