• Spedycja we współczesnych łańcuchach dostaw

Publikacja „Spedycja we współczesnych łańcuchach dostaw", dostarcza Czytelnikowi nie tylko fundamentalny i syntetyczny obszar wiedzy teoretycznej o tym, czym jest spedycja, jakie są jej główne funkcje i jaka jest współczesna rola spedytora, ale także podkreśla istotę logistycznych aspektów i pozwala na zrozumienie traktowania spedycji jako ważnej części procesów wsparcia logistycznego. W publikacji scharakteryzowane i zaprezentowane zostały pojęcia obejmujące następujące zagadnienia odnoszące się do: - definiowania spedycji i spedytora, - obowiązków i odpowiedzialności spedytora w organizowanych procesach spedycyjnych w świetle obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego, - charakteru prawnego umowy spedycji uregulowanej na gruncie przepisów polskiego prawa, - dokumentacji stosowanej w działalności spedycyjnej, - znaczenia i istoty Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych, - najnowszych reguł handlowych Incoterms®2010, formuł Combiterms 2000 oraz RAFD stosowanych w międzynarodowej wymian

Podtytuł Spedycja we współczesnych łańcuchach dostaw
Autor Iwona Wasielewska-Marszałkowska
Rok wydania 2014
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 140
35.00 26.25
Do końca promocji pozostało:
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24h
ISBN 978-83-7556-678-9

Publikacja „Spedycja we współczesnych łańcuchach dostaw", dostarcza Czytelnikowi nie tylko fundamentalny i syntetyczny obszar wiedzy teoretycznej o tym, czym jest spedycja, jakie są jej główne funkcje i jaka jest współczesna rola spedytora, ale także podkreśla istotę logistycznych aspektów i pozwala na zrozumienie traktowania spedycji jako ważnej części procesów wsparcia logistycznego.

W publikacji scharakteryzowane i zaprezentowane zostały pojęcia obejmujące następujące zagadnienia odnoszące się do:
- definiowania spedycji i spedytora,
- obowiązków i odpowiedzialności spedytora w organizowanych procesach spedycyjnych w świetle obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego,
- charakteru prawnego umowy spedycji uregulowanej na gruncie przepisów polskiego prawa,
- dokumentacji stosowanej w działalności spedycyjnej,
- znaczenia i istoty Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych,
- najnowszych reguł handlowych Incoterms®2010, formuł Combiterms 2000 oraz RAFD stosowanych w międzynarodowej wymianie handlowej,
- problematyki transportu drogowego ładunków ponadnormatywnych.

Czytelnik znajdzie w książce: definicje łańcuchów dostaw oraz pozna istotę partnerstwa w łańcuchu dostaw, a także logistycznej obsługi klienta, rolę spedytora oraz ewolucję i dynamikę outsourcingu usług logistycznych we współczesnych łańcuchach dostaw.

W publikacji poruszono również problematykę informatycznych narzędzi w obsłudze spedycyjnej i przedstawiono istotę elektronicznych giełd logistycznych usprawniających realizację procesów spedycyjnych w łańcuchach dostaw.

„Spedycja we współczesnych łańcuchach" dostaw jest podręcznikiem przeznaczonym dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studentów studiów podyplomowych m.in. takich specjalności, jak: logistyka, transport, spedycja. Niniejsza publikacja może zainteresować praktyków, właścicieli, jak również menedżerów z sektora TSL, kooperujących z kontrahentami na rynkach krajowych i międzynarodowych.

Wstęp 5

Rozdział 1. Teoretyczne i prawne aspekty spedycji 9
1.1. Definicje spedytora i spedycji 9
1.2. Funkcje koordynacyjne spedytorów 13
1.3. Podstawy prawne spedycji w świetle Kodeksu Cywilnego 16
1.3.1. Charakter prawny umowy spedycji 16
1.3.2. Obowiązki i odpowiedzialność spedytora 19
1.4. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 25
1.5. Organizacje zrzeszające spedytorów 27

Rozdział 2. Międzynarodowe warunki handlowe dostaw towarów 31
2.1. Formuły Incoterms®2010 32
2.2. Combiterms 37
2.3. RAFDT 40
2.4. Gestia transportowa 41

Rozdział 3. Dokumentacja w procesach spedycyjnych 43
3.1. Zlecenie spedycyjne 44
3.2. Instrukcja wysyłkowa... 47
3.3. Dowód dostawy 48
3.4. Zaświadczenie spedytora 49

Rozdział 4. Problematyka transportu drogowego ładunków ponadnormatywnych 53
4.1. Transport drogowy ładunków ponadnormatywnych 53
4.2. Klasyfikacja ładunków nienormatywnych 54
4.3. Organizacja przewozów towarów ponadnormatywnych 56
4.4. Akty prawne regulujące zasady organizacji i wykonywania drogowego transportu towarów ponadnormatywnych w Polsce 58

Rozdział 5. Spedycja w łańcuchach dostaw - wybrane zagadnienia 63
5.1. Definicje łańcucha dostaw 63
5.2. Partnerstwo w łańcuchu dostaw 68
5.3. Logistyczna obsługa klienta w łańcuchach dostaw 72
5.3.1. Istota logistycznej obsługi klienta 72
5.3.2. Pomiar i ocena logistycznej obsługi klienta 78
5.4. Rola i funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw spedycyjnych 83
5.4.1. Operator logistyczny 3PL 86
5.4.2. Integrator logistyczny 4PL 88

Rozdział 6. Informatyczne narzędzia w działalności spedycyjnej 93
6.1. Elektroniczna wymiana danych (EDI) oraz Internet w obsłudze spedycyjnej 94
6.2. ECR - efektywna obsługa klienta w łańcuchach dostaw 102
6.3. CRM - technologia wspomagająca zarządzanie relacjami z klientami 108
6.4. Elektroniczne giełdy obsługi logistycznej 114

Załączniki 121
Załącznik 1. Kodeks Cywilny: Umowa Spedycji 121
Załącznik 2. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 123
Bibliografia 133
Spis tablic 137
Spis rysunków 139

Abt S., Systemy logistyczne w gospodarowaniu. Teoria i praktyka logistyki, Wyd. II, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 1997.
Baraniecka A., ECR łańcuch dostaw zorientowany na klienta, Biblioteka Logistyka, Poznań 2004.
Barrett M., Hogenson A., Why and How Become EDI Enabled, „Transportation and Distribution",1998, September.
Battaglia A.J., Tyndall G., Implementing World Class Supply Chain Management, Penn State University, referat niepublikowany.
Beier F.J., Rutkowski K., Logistyka: wprowadzenie do logistyki, podejmowanie menedżerskich decyzji logistycznych, studia przypadków logistycznych. Wydaw. Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1993.
Blaik P., Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa 2010.
Brdulak H., Wykorzystanie IT w zarządzaniu logistycznym, w: Globalizacja wyzwaniem dla środowiska spedytorów, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001.
Burnett K., Relacje z kluczowymi klientami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
Coyle J.J., Bardi E.J., C.J. Langley C.J. Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2010.
Chaberek M., Koncepcja zarządzania logistycznego jako współczesny paradygmat sterowania procesami gospodarczymi, Zeszyt 341, WNEiZ UMK, Toruń 2000.
M.Chaberek, Teoretyczne, regulacyjne i praktyczne implikacje logistyki, LogForum 2014,10 (1).
Chaberek M., Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
Chaberek M., Jezierski A., Informatyczne narzędzia procesów logistycznych, Wyd. 1, CeDeWu Sp. z. o.o., Warszawa 2010.
Christopher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży, Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków 1998.
Ciesielski M.(red.), Instrumenty zarządzania logistycznego, PWE, Warszawa 2006.
Ciesielski M.(red.), Strategie logistyczne przedsiębiorstw, AE, Poznań 1998.
Ciesielski M. (red.), Logistyka w biznesie, PWE, Warszawa 2006.
Ciesielski M., Długosz J. (red.), Strategie łańcuchów dostaw, PWE, Warszawa 2010.
Dembińska-Cyran I., 4 PL - nowa generacja operatora logistycznego, w: Czasopismo Logistyka 4/2004.
Dembinska-Cyran I., Hołub-Iwan J., Perenc J., Zarządzanie relacjami z klientami, Diffin, Warszawa 2004.
Dismukes T., Godin P., International intermodal logistisc, „Electronic Commerce World" 1997, vol. 7, No. 9.
Długosz J. (red.), Nowoczesne technologie w logistyce, PWE, Warszawa 2009.
Dziadkowiec J., Dziadkowiec P., Kształtowanie relacji z klientami - czynności w procesach CRM (poszczególne elementy procesu CRM), [w:[ Mat. Konf. Nauk. nt. „Sposoby osiągnięcia doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia", red. E. Skrzypek, Tom I, Wyd. UMCS, Lublin 2004.
Handfield R.B., Nichols E.L., Itroduction to supply Chain Management, Prentice-Hall, upper Saddle River 1999, NJ.
Huemer C., B2B or not 2B? What do you meen by B2B Electronic Commerce, University of Vienna, Vienna 2002.
Kalai E., Samet D., On Weighted Shapley Values, Int. J. Game Theory 16, 1989
Kempny D., Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa 2001.
Kubicki J., Urbany-i-Popiołek I., Miklińska J., Transport międzynarodowy i multimodalne systemy transportowe, WSM, Gdynia 2000.
Lamberts D.M., Stock J.R., Ellarm L.M., Fundamentals of logistics management. McGraw-Hill International Editopns 1998.
Liberadzki B., Mindur L.,(red.) Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2006.
Marciniak-Neider D., Neider J. (red.), Podręcznik Spedytora, Tom 1, Tom 2, PISIL, Gdynia 2011.
Marzec J., Spedycja lądowa, WKiŁ, Warszawa 1979.
Neider J., Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2008.
Porter M.E., Strategia konkurencji, Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992.
Pfohl H.-Ch., Systemy logistyczne, Podstawy organizacji i zarządzania, Biblioteka Logistyka, Poznań 2008.
Rydzkowski W., Trzuskawska-Grzesińska A., Rozwój logistyki kontraktowej 3PL i 4PL na świecie i w Polsce, w: Nowe wyzwania-nowe rozwiązania Materiały konferencyjne Polskiego kongresu Logistycznego Logistics 2008, ILiM, Poznań 2008.
Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K. (red.), Transport, PWN, Warszawa 2008.
Salomon A., Spedycja, Teoria, przykłady, ćwiczenia, Wydawnictwo AM, Gdynia 2011.
Schary P.B., Skjott-Larsen T., Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży, PWN, Warszawa 2002.
Sikorski P.M. , Spedycja w praktyce - XXI wiek, PWT, Warszawa 2008.
Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z. , Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2008.
Skrzypek E. (red.), Mat. Konf. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Klient jako wyznacznik sukcesu organizacji, 6-7 V 2010, Lublin.
Stajniak M., Hajdul M., Foltyński M., Krupa A, Transport i Spedycja, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2008.
Stankiewicz M. J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOIK Dom Organizatora, Wydanie II, Toruń 2005.
Szczepaniak T. (red.)., Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 1996.
Szczepaniak T. (red.)., Transport i spedycja w handlu zagranicznym, PWE, Warszawa 2002.
Szymczak M., Logistyka w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw, AE w Poznaniu, Poznań 2004.
Wasielewska-Marszałkowska I., Obowiązki i odpowiedzialność spedytora w procesie logistycznym - aspekty prawne, Roczniki Naukowe WSB Toruń, nr 10 (10) 2011.
Wasielewska-Marszałkowska I., Prawno-gospodarcze funkcje dokumentów przewozowych w procesie transportowym, Roczniki Naukowe WSB Toruń nr 11(11) 2012.
Wasielewska-Marszałkowska I., Logistyczna obsługa klienta w strategiach kształtowania konkurencyjności współczesnych przedsiębiorstw, Artykuł w druku: ZN Modelowanie procesów i systemów logistycznych Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, PWE, Warszawa 2003.
Wróblewska W., Zarzadzanie relacjami z klientami jako źródło sukcesu organizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Nr 97, 2013.
Ziemek G., Outsourcing zadań logistycznych, [online] http://progressmakers. pl/page.php/1/show/1667.

Akty prawne
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. z 2011 r. Nr 222, poz. 1321
Ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku, Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 - tekst obowiązuje od 31 maja 2012 r.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku, Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie warunków i sposobu pilotowania pojazdów oraz wysokości opłat; Dz. U. z 2004 r. Nr 7, poz. 62 z późn. zm.
Ustawa z dnia 23.04.1964r, Kodeks Cywilny, Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.Źródła internetowe
http://www.pisil.pl/
http://www.3plwire.com/2009/05/05/top-25-global-3pls-2008/
http://www.hoyer-group.com,

M. Chaberek, Makro-i Mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002, s. 163.
M. Chaberek, Jezierski A., Informatyczne narzędzia procesów logistycznych, Wyd. 1, CeDeWu Sp. z. o.o., Warszawa 2010, s. 25.
M. Chaberek, Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002, s. 16.
Definicja 6W, wg. Prof. dr hab. Mirosława Chaberka; oznacza: właściwe zasoby, we właściwym czasie, we właściwym miejscu, we właściwej ilości, o właściwej jakości, po właściwej cenie (koszcie).
Transport międzynarodowy, praca zbiorowa pod red. T. Szczepaniaka, PWE, Warszawa 1996, s. 301-302.
Tamże. s. 302.
J. Marzec, Spedycja lądowa, WKiŁ, Warszawa 1979, s. 20-24.
T. Szczepaniak, Transport i spedycja w handlu zagranicznym, PWE, Warszawa 2002, s. 284.
Kodeks cywilny Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.; Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.
Podręcznik Spedytora, Tom 1, red. D. Marciniak-Neider, J. Neider, PISIL, Gdynia 2011, s. 45.
J. Marzec, Spedycja lądowa, WKiŁ, Warszawa 1979, s. 20-24.
Piotr M. Sikorski, Spedycja w praktyce - wiek XXI, PWT, Warszawa 2008, Wydanie 1, s. 14.
H. - Ch. Pfohl, Systemy logistyczne, Podstawy organizacji i zarządzania, Biblioteka Logistyka, Poznań 2008, s. 291.
T. Szczepaniak (red.), Transport i spedycja w handlu zagranicznym, PWE, Warszawa 2002, s. 289.
S. Abt, Systemy logistyczne w gospodarowaniu. Teoria i praktyka logistyki, Wyd. II, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 1997, s. 30-34, w: W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król (red.), Transport, PWN, Warszawa 2008, s. 253-256.
Tamże s. 253-256.
Transport i spedycja w handlu zagranicznym, praca zbiorowa pod red. T. Szczepaniaka, PWE, Warszawa 2002, s. 298-299.
I. Wasielewska-Marszałkowska, Obowiązki i odpowiedzialność spedytora w procesie logistycznym -aspekty prawne, Roczniki Naukowe WSB Toruń, nr 10 (10) 2011, s. 461.
Kodeks cywilny Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.; Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.
Podręcznik Spedytora, red. D. Marciniak-Neider, J. Neider, PISIL, Gdynia 2011, s. 48.
Tamże, s. 299.
I. Wasielewska-Marszałkowska, op. cit. s. 461 i dalsze.
Neider J., Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2008, s. 258.
Tamże, s. 258.
Opracowanie własne na podst. zawiera cytaty; red. D. Marciniak-Neider, J. Neider, Podręcznik Spedytora, PISIL, Gdynia 2011, s. 62-67.
Sikorski P.M., Spedycja w praktyce - wiek XXI, PWT, Warszawa 2008, s. 22.
Marciniak-Neider D., Neider J. (red.), Podręcznik spedytora: transport, spedycja, logistyka, PISIL, Gdynia 2011, s. 84-85.
I. Wasielewska-Marszałkowska, op. cit. s. 461 i dalsze.
Szczepaniak T. (red.), Transport i spedycja..., s. 301.
Neider J., dz. cyt., s. 259.
I. Wasielewska-Marszałkowska, op. cit. s. 461 i dalsze.
Marciniak - Neider D., Neider J. (red.), dz. cyt., s. 92.
Marciniak - Neider D., Neider J. (red.), dz. cyt., s. 51.
I. Wasielewska-Marszałkowska, op. cit. s. 461 i dalsze.
Marciniak - Neider D., Neider J. (red.), dz. cyt., s. 51.
Tamże, s. 50.
Tamże, s. 25.
Tamże, s. 24.
Marciniak-Neider D., Neider J. (red.), dz. cyt., s. 51.
I. Wasielewska-Marszałkowska, op. cit. s. 461 i dalsze.
Sikorski P.M., dz. cyt., s. 24.
Marciniak-Neider D., Neider J. (red.), dz. cyt., s. 52.
Tamże s. 39.
Źródło: http://www.pisil.pl/
Marciniak-Neider D., Neider J. (red.), dz. cyt., s. 41.
Tamże s. 41.
Tamże s. 42-43.
Transport międzynarodowy, praca zbiorowa pod red. T. Szczepaniaka, , PWE, Warszawa 1996, s. 265-266.
Neider J., dz. cyt. , s. 278.
Proces transportowy, definiowany jest jako zespół skoordynowanych działań związanych z przemieszczaniem towarów, usług i informacji lub jako proces polegający na transformacji czasowo-przestrzennej towarów, usług i informacji zgodnie z warunkami kontraktu. Definicja pojęcia procesu transportowego wg. J. Kubicki, I. Urbany-i-Popiołek, J. Miklińska: Transport międzynarodowy i multimodalne systemy transportowe, WSM, Gdynia 2000, s. 68.
Transport i spedycja w handlu zagranicznym, praca zbiorowa pod red. T. Szczepaniaka, PWE, Warszawa 2002, s. 249.
Transport międzynarodowy, praca zbiorowa pod red. T. Szczepaniaka, PWE, Warszawa 1996, s. 266.
Transport i spedycja w handlu zagranicznym, praca zbiorowa pod red. T. Szczepaniaka, PWE, Warszawa 2002, s. 249-250.
Marciniak-Neider D., Neider J. (red.), dz. cyt., s. 172.
Tamże s. 172.
Tamże s. 172-173.
Proces spedycyjny to uporządkowany ciąg czynności mających na celu zorganizowanie i zapewnienie dostawy towaru od producenta do ostatecznego odbiorcy. Definicja wg. T. Szczepaniaka w: Transport i spedycja międzynarodowa; praca zbiorowa pod red. T. Szczepaniaka, PWE, Warszawa 1985, s. 344.

Neider J., dz. cyt. , s. 286.
Marciniak-Neider D., Neider J. (red.), dz. cyt., s. 186.
Gestia ubezpieczeniowa, precyzuje, w gestii której ze stron kontraktu leży ubezpieczenie towaru w czasie transportu. Definicja wg. Neider, Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2008, s. 287.
Transport i spedycja w handlu zagranicznym, praca zbiorowa pod red. T. Szczepaniaka, PWE, Warszawa 2002, s. 275.
E. Płaczek, Logistyka międzynarodowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006, s. 98.
Marciniak-Neider D., Neider J. (red.), dz. cyt., s. 189.
J. Ramberg, S. Sundell: Combiterms 1990. Swedish Freight Forwardes Assotiation.
A. Salomon, Spedycja, Teoria, przykłady, ćwiczenia, Wydawnictwo AM, Gdynia 2011, s. 30.
Red. D. Marciniak-Neider, J. Neider, Podręcznik spedytora. Tom 1, PISIL, Gdynia 2011, s. 189.
P. M. Sikorski, Spedycja w praktyce - XXI wiek, PWT, Warszawa 2008, s. 91-92.
Neider J., dz. cyt. , s. 286.
P. M. Sikorski, Spedycja w praktyce - XXI wiek, PWT, Warszawa 2008, s. 92.
Neider J., dz. cyt. , s. 273.
Tamże s. 273.
Marciniak-Neider D., Neider J. (red.), dz. cyt., s. 191.
J. J. Coyle, E. J. Bardi, C. J. Langley Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2010, s. 476.
Transport i spedycja w handlu zagranicznym, praca zbiorowa pod red. T. Szczepaniaka, PWE, Warszawa 2002, s. 314.
„Regulacje prawne dotyczące przejścia z dokumentów papierowych na system elektronicznej transmisji danych:
1. W 1987 r. Międzynarodowa Izba Handlowa opublikowała jednolite wymiany danych za pomocą teletransmisji - Uniform Rules of Conduct for Interchange of Trade Data by Teletransmission (UNCID).
2. W 1988 r. ONZ zaleciła do stosowania standard elektronicznej wymiany informacji UN/EDIFACT - United Nations Standard Elektornic Data Interchane for Administration, Commerce and Transport, W Polsce w 1993 r. został przyjęty odpowiednik EDIFACT w formie polskiej normy PN-90-T-20091.
3. W 1990 r. Międzynarodowy Komitet Morski przyjął ujednolicone reguły morskich listów przewozowych - CMI Uniform Rules for Sea Waybills.
4. W 1992 r. zostały opublikowane Reguły dla dokumentów transportu multimodalnego - UNCTAD/ICC Rules for Multimodal Transport Documents, gdzie w art. 2.6 określono, że dokumenty te mogą być zastąpione przez eletronic data interchange message.
5. W 1992 r. weszły w życie Reguły Hamburskie z 1978 r., odnoszące się do przewozów towarów na podstawie konosamentu lecz również innych dokumentów.
6. Od 1 stycznia 1994 r. obowiązuje znowelizowana wersja Jednolitych zwyczajów i praktyk dotyczących akredytyw dokumentowych - Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 500), których art. 20 określa, że banki będą akceptować, jako oryginalne, dokumenty wykonane za pomocą systemów komputerowych; podpis na dokumencie może być również elektroniczny.
7. W 1999 r. został uruchomiony wspólnie z TT Club oraz SWIFT system BOLERO, tj. system elektronicznej komunikacji, który ma na celu zastąpienie papierowej dokumentacji handlowej elektronicznym przekazem.
8. W 2000 r. opublikowano kolejną wersję międzynarodowej wykładni terminów handlowych INCOTERMS 2000". - opracowanie na podst. Transport i spedycja w handlu zagranicznym, praca zbiorowa pod red. T. Szczepaniaka, , PWE, Warszawa 2002, s. 315-316.
Dokument to przedmiot materialny, zazwyczaj funkcjonujący jako pisemne oświadczenie, w sposób mniej lub bardziej formalny potwierdzający lub opisujący prawdziwość jakiegoś faktu, zdarzenia czy relacji (np. nabycia lub zbycia praw własności. Definicja wg. Stajniak M., Hajdul M., Foltyński M., Krupa A, Transport i Spedycja, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2008, s. 120.
Transport i spedycja w handlu zagranicznym, Praca zbiorowa pod red. T. Szczepaniaka, PWE, Warszawa 2002, s. 314.
Transport międzynarodowy, praca zbiorowa pod red. T. Szczepaniaka, PWE, Warszawa 1996, s. 354.
Kodeks cywilny Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.; Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.
Marciniak-Neider D., Neider J. (red.), dz. cyt., s. 70.
Tamże s. 70-72.
J. Neider, Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2008, s. 302.
Tamże s. 73.
Obowiązkiem spedytora jest dostarczenie towaru najkrótszą naturalną drogą, o ile zleceniodawca nie wskazał innej drogi.
A. Salomon, Spedycja, teoria, przykłady, ćwiczenia, Wydawnictwo AM, Gdynia 2011, s. 53-54.
P. M. Sikorski, Spedycja w praktyce - XXI wiek, PWT, Warszawa 2008, s. 45.
T. Szczepaniak (red.), Transport i spedycja w handlu zagranicznym, PWE, Warszawa 2002, s. 333.
Marciniak-Neider D., Neider J. (red.), dz. cyt., s. 105-106.
J. Neider, Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2008, s. 315.
T. Szczepaniak (red.), Transport i spedycja w handlu zagranicznym, PWE, Warszawa 2002, s. 333.
Marciniak-Neider D., Neider J. (red.), dz. cyt., s. 106.
T. Szczepaniak (red.), dz. cyt., s. 334.
Marciniak-Neider D., Neider J. (red.), dz. cyt., s. 108.
W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król (red.), Transport, Wyd. IV zmienione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 1.
B. Liberadzki, L. Mindur L.,(red.) Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2006, s. 517.
W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król (red.), Transport, Wyd. IV zmienione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008,s. 1.
D. Marciniak-Neider, J. Neider (red.), Podręcznik spedytora, PISIL, Gdynia 2011, s. 532.
J. Neider, Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2008, s. 158.
D. Marciniak-Neider, J. Neider (red.), Podręcznik spedytora, PISIL, Gdynia 2011, s. 532-533.

D. Marciniak-Neider, J. Neider (red.), Podręcznik spedytora, PISIL, Gdynia 2011, s. 532-533.
J. Neider, Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2008, s. 163-164.
D. Marciniak-Neider, J. Neider (red.), Podręcznik spedytora, PISIL, Gdynia 2011, s. 540.
Tamże s. 542.
Tamże s. 542-543.
I. Wasielewska-Marszałkowska, Prawno-gospodarcze funkcje dokumentów przewozowych w procesie transportowym, Roczniki Naukowe WSB Toruń, nr 11(11) 2012, s.412,
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. z 2011 r. Nr 222, poz. 1321 (art. 1 pkt 9 w zakresie art. 64h oraz art. 5 ust. 2 wchodzą w życie z dniem 18 października 2011 r.; art. 1 pkt 5 lit. b w zakresie art. 61 ust. 15 i 16 wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2012 r.)
I. Wasielewska-Marszałkowska, Prawno-gospodarcze funkcje dokumentów przewozowych w procesie transportowym, Roczniki Naukowe WSB Toruń nr 11(11) 2012, s. 412.
D. Marcniak-Neider, Janusz Neider (red.), Podręcznik Spedytora, Gdynia 2011, s. 537-544.

M. Chaberek, Makro-i Mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002, s. 15.
M. Chaberek, Koncepcja zarządzania logistycznego jako współczesny paradygmat sterowania procesami gospodarczymi, Zeszyt 341, WNEiZ UMK, Toruń 2000, s. 57.
Chaberek M., Logistyka - dawne i współczesne płaszczyzny praktycznego jej stosowania, Pieniądze i Więź 1999, nr 3 (4), s. 139. ; Definicja wg. M. Chaberek, op. cit. s. 94: System wsparcia logistycznego jest to celowo zorganizowany podsystem dowolnej organizacji, wspierający jej podstawowy proces wytwarzania dóbr lub usług poprzez integrację wszystkich działań związanych ze skutecznym, efektywnym i korzystnym przepływem zasobów niezbędnych do ich wytworzenia.
M. Chaberek, Koncepcja zarządzania logistycznego jako współczesny paradygmat sterowania procesami gospodarczymi, Zeszyt 341, WNEiZ UMK, Toruń 2000, s. 57.
M. Ciesielski, Strategie logistyczne przedsiębiorstw, AE, Poznań 1998, s. 7.
M. Chaberek, Makro- i Mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2002, s. 16-18.
Tamże s. 35.
M. Chaberek, Teoretyczne, regulacyjne i praktyczne implikacje logistyki, LogForum 2014, 10 (1), s. 3-12.
M. Ciesielski, J. Długosz (red.), Strategie łańcuchów dostaw. PWE, Warszawa 2010, s. 11.
Tamże s. 11.
M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa, s. 93-97.
M. Ciesielski, J. Długosz (red.), Strategie łańcuchów dostaw, PWE, Warszawa 2010, s. 11., cyt. za: M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa, s. 93-94.
M.Chaberek, Teoretyczne, regulacyjne i praktyczne implikacje logistyki, LogForum 2014,10 (1), s. 3-12.
J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw.Koncepcje, procedury, doświadczenia, PWE, Warszawa 2003, s.17.
J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2010, s. 29.
A. J. Battaglia, G. Tyndall, Implementing World Class Supply Chain Management, Penn State University, referat niepublikowany. cyt. za: J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2010, s. 30.
P. Blaik, Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa 2010, s. 41.
M. Chaberek, Makro - i Mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2002, s. 43.
Tamże s. 30.
Tamże s. 45.
M. Ciesielski, J. Długosz (red.), Strategie Łańcuchów dostaw, PWE, Warszawa 2010, s. 49.
M. Chaberek, Makro- i Mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2002, s. 51.
E. Kalai i D. Samet, On Weighted Shapley Values, Int. J. Game Theory 16, 1989, s. 206-222
J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, Procedury, Doświadczenia, PWE, Warszawa 2003, s. 34.
Tamże s. 35.
M. Chaberek, Makro - i Mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2002, s. 52.
M. Chaberek, Makro - i Mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2002, s. 52.; cyt. za: D.M. Lamberts, J.R. Stock, L.M. Ellarm: Fundamentals of logistics management. McGraw-Hill International Editopns 1998, s. 372.
M. Chaberek, Makro- i Mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2002, s. 53-54, cyt. za: D.M. Lamberts, J.R. Stock, L.M. Ellarm: Fundamentals of logistics management. McGraw-Hill International Editopns 1998, s. 374.
Tamże s. 55.
I. Dembinska-Cyran, J. Hołub-Iwan, J. Perenc, Zarządzanie relacjami z klientami, Diffin, Warszawa 2004, s. 343, w: M. Ciesielski, J. Długosz (red.), Strategie Łańcuchów dostaw, PWE, Warszawa 2010, s. 58
Tamże s. 58.
M. Szymczak, Logistyka w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw, AE w Poznaniu, Poznań 2004, s. 180.
Tamże s. 180.
M. Chaberek, Makro- i Mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2002, s. 24.
M. Ciesielski, J. Długosz (red.), Strategie Łańcuchów dostaw, PWE, Warszawa 2010, s. 65.
D. Kempny, Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa 2001, s. 15.
Tamże s. 16.
M. Ciesielski (red.), Logistyka w biznesie, PWE, Warszawa 2006, s.128.
M. Ciesielski, J. Długosz (red.), Strategie Łańcuchów dostaw, PWE, Warszawa 2010, s. 68.
D. Kempny, Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa 2001, s. 17.
M. Ciesielski (red.), Logistyka w biznesie, PWE, Warszawa 2006, s.129.
D. Kempny, Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa 2001, s. 15.
M. Christopher, Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży, Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków 1998, s. 28.
D. Kempny, Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa 2001, s. 17.
J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2010, s.155.
M. Ciesielski (red.), Logistyka w biznesie, PWE, Warszawa 2006, s.129.
M. Ciesielski, J. Długosz (red.), Strategie Łańcuchów dostaw, PWE, Warszawa 2010, s. 69.
D. Kempny, Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa 2001, s. 18.
M. Ciesielski (red.), Logistyka w biznesie, PWE, Warszawa 2006, s.129.
M. Chaberek, Koncepcja zarządzania logistycznego jako współczesny paradygmat sterowania procesami gospodarczymi, Zeszyt 341, WNEiZ UMK, Toruń 2000, s. 60.
M. Ciesielski (red.), Logistyka w biznesie, PWE, Warszawa 2006, s. 130.
M. Ciesielski, J. Długosz (red.), Strategie Łańcuchów dostaw, PWE, Warszawa 2010, s. 70.
M. Ciesielski (red.), Logistyka w biznesie, PWE, Warszawa 2006, s. 130.
J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2010, s. 163.
M. Ciesielski (red.), Logistyka w biznesie, PWE, Warszawa 2006, s. 134.
D. Kempny, Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa 2001, s. 24.
Tamże s. 25.
M. Ciesielski (red.), Logistyka w biznesie PWE, Warszawa 2006, s. 134.
J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2010, s. 166.
M. Chaberek, Makro- i Mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2002, s. 28.
M. Chaberek, Makro- i Mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2002, s. 28.; cyt. za: D. Kempny, Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa 2001, s. 34-35.
Tamże s. 29
D. Kempny, Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa 2001, s. 27-28.
Tamże s. 31.
M. Chaberek, Makro- i Mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002, s. 28.; cyt. za: H.-Ch. Pfohl, op. cit. s. 36-41.
Tamże s. 29.
D. Marciniak-Neider, J. Neider, Podręcznik spedytora, Tom 2, PISIL, Gdynia 2011, s. 612.
Podręcznik Spedytora, red. D. Marciniak-Neider, J. Neider, PISIL, Gdynia 2011 s. 613.
Tamże s. 613.
I. Wasielewska-Marszałkowska, Logistyczna obsługa klienta w strategiach kształtowania konkurencyjności współczesnych przedsiębiorstw, Artykuł w druku: ZN Modelowanie procesów i systemów logistycznych Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
D. Marciniak-Neider, J. Neider (red.), Podręcznik spedytora, Tom 2, red., PISIL, Gdynia 2011, s. 621.
M. Ciesielski, (red.), Rynek usług logistycznych, Difin, Warszawa 2005, s. 35-36.
Tamże s. 122-123.
M. Chaberek, Makro- i Mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2002, s. 54.
Sikorski P.M., Spedycja w praktyce - wiek XXI, PWT, Warszawa 2008, s. 256.
W. Rydzkowski, A. Trzuskawska-Grzesińska: Rozwój logistyki kontraktowej 3PL i 4PL na świecie i w Polsce, w: Nowe wyzwania-nowe rozwiązania Materiały konferencyjne Polskiego kongresu Logistycznego Logistics 2008, ILiM, Poznań 2008, s. 96.
D. Marciniak-Neider, J. Neider (red.), Podręcznik spedytora, PISIL, Gdynia 2011, s. 621-622.
P.B. Schary, T. Skjott-Larsen, Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży, PWN, Warszawa 2002, s. 191.
G. Ziemek, Outsourcing zadań logistycznych, [online] http://progressmakers. pl/page.php/1/show/1667, w: W. Rydzkowski, A. Trzuskawska-Grzesińska: Rozwój logistyki kontraktowej 3PL i 4PL na świecie i w Polsce. [W:] Nowe wyzwania-nowe rozwiązania Materiały konferencyjne Polskiego kongresu Logistycznego Logistics 2008, ILiM, Poznań 2008, s. 96-97.
D. Marciniak-Neider, J. Neider (red.), Podręcznik spedytora, Tom 2, red., PISIL, Gdynia 2011, s. 623.
W rankingu czasopisma „Inbound Logistics" do 100 wiodących firm logistycznych na świecie zaliczone zostały m.in.: Kuehne & Nagel i Schenker/ BAX Globar, http://www. inboundlogistics.com/3pl/top100.shtml, w: W. Rydzkowski, A. Trzuskawska-Grzesińska: Rozwój logistyki kontraktowej 3PL i 4PL na świecie i w Polsce. [W:] Nowe wyzwania-nowe rozwiązania Materiały konferencyjne Polskiego kongresu Logistycznego Logistics 2008, ILiM, Poznań 2008, s. 101.
W. Rydzkowski, A. Trzuskawska-Grzesińska: Rozwój logistyki kontraktowej 3PL i 4PL na świecie i w Polsce. [W:] Nowe wyzwania-nowe rozwiązania Materiały konferencyjne Polskiego kongresu Logistycznego Logistics 2008, ILiM, Poznań 2008, s. 97.
Tamże s. 102.
I. Dembińska-Cyran, 4 PL - nowa generacja operatora logistycznego, w: Czasopismo Logistyka 4/2004.
W. Rydzkowski, A. Trzuskawska-Grzesińska: Rozwój logistyki kontraktowej 3PL i 4PL na świecie i w Polsce. [W:] Nowe wyzwania-nowe rozwiązania Materiały konferencyjne Polskiego kongresu Logistycznego Logistics 2008, ILiM, Poznań 2008, s. 102-103.

I. Dembińska-Cyran, 4PL - nowa generacja operatora logistycznego, Logistyka 2004, nr 4.
W. Rydzkowski, A. Trzuskawska-Grzesińska: Rozwój logistyki kontraktowej 3PL i 4PL na świecie i w Polsce. [W:] Nowe wyzwania-nowe rozwiązania Materiały konferencyjne Polskiego kongresu Logistycznego Logistics 2008, ILiM, Poznań 2008, s. 102-103.
I. Dembinska-Cyran, 4PL - nowa generacja operatora logistycznego, Logistyka 2004, nr 4.
D. Marciniak-Neider, J. Neider (red.), Podręcznik spedytora, Tom 2, red., PISIL, Gdynia 2011, s. 624.
I. Dembinska-Cyran, 4PL - nowa generacja operatora logistycznego, Logistyka 2004, nr 4.
M. Ciesielski, J. Długosz (red.), Strategie łańcuchów dostaw, PWE, Warszawa 2010, s. 242.
Chaberek M. Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego. Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2002, s.36.
Tamże s.17
Chaberek M. Logistyka-dawne i współczesne płaszczyzny praktycznego jej stosowania. Pieniądze i Więź 1999, nr 3 (4) s.140
Chaberek M., Makro i mikroekonomiczne..., s.19
Tamże s. 34.
H. Brdulak, Wykorzystanie IT w zarządzaniu logistycznym, w: Globalizacja wyzwaniem dla środowiska spedytorów, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001, s. 58.
M. Ciesielski, J. Długosz (red.), Strategie łańcuchów dostaw, PWE, Warszawa 2010, s. 110.
T. Szczepaniak (red.), Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 1996, s. 349.
T. Dismukes, P. Godin, International intermodal logistisc, „Electronic Commerce World" 1997, vol. 7, No. 9, s. 46-48, w: M. Ciesielski, J. Długosz (red.), Strategie łańcuchów dostaw, PWE, Warszawa 2010, s. 117.
R.B. Handfield, E.L. Nichols, Itroduction to supply Chain Management, Prentice-Hall, Upper Saddle River 1999, NJ., w: w: M. Ciesielski, J. Długosz (red.), Strategie łańcuchów dostaw, PWE, Warszawa 2010, s. 117 oraz www.x12.org.
C. Huemer, B2B or not 2B? What do you meen by B2B Electronic Commerce, University of Vienna, Vienna 2002, s. 3.
J. Długosz (red.), Nowoczesne technologie w logistyce, PWE, Warszawa 2009, s. 98-99.
K. Fuks, Elektroniczna wymiana danych, w: Nowoczesne technologie w logistyce, J. Długosz (red.), PWE, Warszawa 2009.
M. Ciesielski, J. Długosz (red.), Strategie łańcuchów dostaw, PWE, Warszawa 2010, s.117-118.
M. Barrett, A Hogenson, Why and How Become EDI Enabled, „Transportation and Distribution",1998, September, s. 67, w: M. Ciesielski, J. Długosz (red.), Strategie łańcuchów dostaw, PWE, Warszawa 2010,
B. Stopczyński, Wpływ systemów EDI na konkurencyjność przedsiębiorstw, w: Kolasińska-Morawska K. (red.): Zarządzanie logistyczne. Przedsiębiorczość i Zarządzanie Tom XII Zeszyt 9. Wydawnictwo SWSPiZ, Łódź 2011, s. 164
T. Szczepaniak (red.), Transport i spedycja w handlu zagranicznym, PWE, Warszawa 2002, s. 315-316.
W. Rydzkowski, K.Wojewódzka-Król, Transport, PWN, Warszawa 2008, s. 404-405.
D. Marcniak-Neider, Janusz Neider (red.), Podręcznik Spedytora, Gdynia 2011, s. 572.
Tamże s. 575.
Tamże s. 575-576.
A. Salomon, Spedycja, Teoria, Przykłady, Ćwiczenia, Wydawnictwo AM, Gdynia 2011, s.128-129.
M. Wrzesiński, Zarządzanie firmową witryną internetową, ODDK, Gdańsk 2002, s. 80-83, cyt. za: . Salomon, Spedycja, Teoria, Przykłady, Ćwiczenia, Wydawnictwo AM, Gdynia 2011
D. Marcniak-Neider, Janusz Neider, op.cit. s. 578.
M. Ciesielski, J. Długosz (red.), Strategie łańcuchów dostaw, PWE, Warszawa 2010, s. 142-143.
P. Blaik, Przesłanki integracji logistyki i marketingu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2002, s. 212-213.
M. Ciesielski, Instrumenty zarządzania logistycznego, PWE, Warszawa 2006, s. 82.
P. Blaik, Logistyka koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa 2010, s.326-327.
M. Ciesielski, J. Długosz (red.), Strategie ..., op.cit. s. 144-149.
A. Baraniecka, ECR łańcuch dostaw zorientowany na klienta, Biblioteka Logistyka, Poznań 2004, w: M. Ciesielski, J. Długosz (red.), Strategie ..., op.cit. s. 145.
The Essential Guide to Day to Day Category Management, Anderson Consultin, ECR Europe, 2000, s.4 w: : M. Ciesielski, J. Długosz (red.), Strategie ..., op.cit. s. 145.
M. Ciesielski (red.), Instrumenty zarządzania logistycznego, PWE, Warszawa 2006, s.85-86.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku