• Relacje przedsiębiorstwa z interesariuszami

Znaczący wkład uczelni ekonomicznych w rozwój społeczno-gospodarczy kraju nie budzi wątpliwości. Są one motorem procesu przekształcania przedsiębiorstw nastawionych głównie na zysk w inteligentne organizacje zapewniające rozwój gospodarczy całego kraju. Dynamicznie zmieniające się środowisko zewnętrzne narzuca firmom konieczność wdrażania nowych koncepcji prowadzenia biznesu, a ich źródłem są teorie naukowe twórczo wykorzystane przez dobrze wykształconych absolwentów szkół wyższych. Uczelnie, aby sprostać wyzwaniu jakim jest właściwe przygotowanie kadr, realizują swoją misję sięgając do nowoczesnej wiedzy, którą same także generują w wyniku żmudnych dociekań, stawianiu hipotez, prowadzeniu badań, dyskusji nad problemami oraz publikowaniu wniosków do jakich doszli ludzie nauki. Zadaniem tego procesu jest ciągłe przeobrażanie sposobów gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa. Niniejsza publikacja wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zarówno studentów, jak i przedsiębiorców, dostarcza kolejną

Podtytuł Relacje przedsiębiorstwa z interesariuszami
Autor Ewa Magier-Łakomy, Monika Boguszewicz-Kreft, Janusz Dworak (red.)
Rok wydania 2014
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 199
24.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-685-7

Znaczący wkład uczelni ekonomicznych w rozwój społeczno-gospodarczy kraju nie budzi wątpliwości. Są one motorem procesu przekształcania przedsiębiorstw nastawionych głównie na zysk w inteligentne organizacje zapewniające rozwój gospodarczy całego kraju. Dynamicznie zmieniające się środowisko zewnętrzne narzuca firmom konieczność wdrażania nowych koncepcji prowadzenia biznesu, a ich źródłem są teorie naukowe twórczo wykorzystane przez dobrze wykształconych absolwentów szkół wyższych. Uczelnie, aby sprostać wyzwaniu jakim jest właściwe przygotowanie kadr, realizują swoją misję sięgając do nowoczesnej wiedzy, którą same także generują w wyniku żmudnych dociekań, stawianiu hipotez, prowadzeniu badań, dyskusji nad problemami oraz publikowaniu wniosków do jakich doszli ludzie nauki. Zadaniem tego procesu jest ciągłe przeobrażanie sposobów gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa.

Niniejsza publikacja wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zarówno studentów, jak i przedsiębiorców, dostarcza kolejną porcję nowoczesnej wiedzy związanej z funkcjonowaniem organizacji w gospodarce rynkowej. Jej celem jest zainspirowanie czytelników do:
- opracowywania koncepcji nastawionych na generowanie nowych pomysłów,
- pobudzania, inspirowania i uaktywniania zasobów intelektualnych czytelników,
- konsolidowania procesów zarządzania ze zmianami cywilizacyjnymi,
- wyzwalania inicjatywy do dalszych poszukiwań.

Zapraszając do czytania chcielibyśmy zachęcić Szanownych czytelników do refleksji, które mogłyby przyczynić się do tworzenia nowych koncepcji

Wprowadzenie 9

1. Wykorzystanie elementów badań narracyjnych, hermeneutycznych i socjometrycznych w marketingu wewnętrznym przedsiębiorstwa - Janusz Dworak 15
1.1. Część teoretyczna 16
1.1.1. Charakterystyka marketingu wewnętrznego 16
1.1.2. Istota badań narracyjnych 17
1.1.3. Istota analizy hermeneutycznej 18
1.1.4. Istota badań socjometrycznych 18
1.1.5. Charakterystyka badań marketingowych wewnątrz przedsiębiorstwa 19
1.1.6. Koncepcja metodyki badań 20
1.2. Część praktyczna 20
Streszczenie/Summary 28
Bibliografia 29

2. Marketing internetowy jako współczesne źródło budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw - Mariusz Grębowiec 31
2.1. Internet jako miejsce konkurowania współczesnych firm 31
2.1.1. Profil polskiego internauty 32
2.1.2. Wykorzystanie Internetu w reklamie 34
2.1.2.1. Najpopularniejsze formy reklamy internetowej 35
2.1.2.2. Social media jako współczesny sposób promocji firm 37
2.1.2.3. Mobile jako nowy kanał przekazu informacji 38
2.1.3. Wydatki reklamowe w Polsce na tle świata 39
2.2. Wyniki badań 40
2.2.1. Miejsce i sposób dokonywania zakupów produktów RTV i AGD 40
2.2.2. Wpływ reklamy internetowej na decyzje nabywcze 42
Streszczenie/Summary 44
Bibliografia 45

3. Wartości etyczne we współczesnym zarządzaniu - Ewa Gołębiowska 47
3.1. Wartości etyczne w naukach o zarządzaniu 47
3.2. Wartości w zrównoważonym rozwoju organizacji 49
3.3. Studium przypadku 50
3.3.1. Instytucja propagująca etyczne wartości na świecie 51
3.3.2. Metodologia Ethisphere Institute 52
3.3.3. Instytucje wspomagające 55
3.4. Etyczne zarządzanie na przykładzie PKN ORLEN 55
3.4.1. Model zarządzania przez wartości 56
3.4.2. Realizacja zarządzania przez wartości 58
Streszczenie/Summary 60
Bibliografia 61

4. Narzędzia komunikacji zewnętrznej w działaniach z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu na przykładzie NIVEA Polska Sp. z o.o. - Anna Kalinowska-Żeleźnik, Sylwia Kuczamer-Kłopotowska, Anna Lusińska 63
4.1. Społeczna odpowiedzialność biznesu 63
4.2. Rola narzędzi komunikacji zewnętrznej w działaniach z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu 66
4.3. Implementacja narzędzi komunikacji zewnętrznej w działaniach z zakresu
społecznej odpowiedzialności biznesu firmy NIVEA Polska Sp. z o.o. 69
4.3.1. NIVEA Błękitne Żagle 70
4.3.2. 100 placów zabaw na 100 lat NIVEA 72
4.3.3. Szkółki Piłkarskie NIVEA 73
Streszczenie/Summary 75
Bibliografia 75

5. Zarządzanie międzykulturowe w przedsiębiorstwach hotelowych (z uwzględnieniem zachodnich i wschodnich różnic kulturowych) - Małgorzata Kurleto 77
5.1. Kultura organizacyjna a zarządzanie międzykulturowe 78
5.2. Typy kultury obrazujące różnice kulturowe a metody zarządzania 81
5.3. Związek zachodniej i wschodniej kultury organizacyjnej z kulturą narodową danego kraju 83
5.4. Total Quality Management (w zachodnim modelu zarządzania międzykulturowego) versus guanxi (w chińskim modelu zarządzania międzykulturowego) 84
5.5. Znaczenie zarządzania międzykulturowego dla klientów przedsiębiorstw turystycznych, w tym szczególnie firm hotelowych 87
Streszczenie/Summary 90
Bibliografia 91

6. Orientacja na klienta w systemie zarządzania jakością w przedsiębiorstwie - Andrzej Limański, Ireneusz Drabik 95
6.1. Istota systemu zarządzania jakością we współczesnym przedsiębiorstwie 96
6.2. Klient - nabywca - konsument: terminologia oraz rodzaje konsumpcji 98
6.3. Marketingowe aspekty zarządzania jakością 100
6.4. Satysfakcja i lojalność klienta w systemie zarządzania jakością 103
Streszczenie/Summary 107
Bibliografia 108

7. Wpływ płci i stylu zarządzania menedżera na ocenę jego kompetencji zawodowych i wybranych cech osobowościowych - Ewa Magier-Łakomy, Monika Pawłowska 111
7.1. Pytanie badawcze, hipotezy, zmienne 112
7.2. Materiał badawczy 113
7.3. Procedura badania 114
7.4. Próba badawcza 114
7.5. Wyniki 114
Streszczenie/Summary 120
Bibliografia 121

8. Wartość usługi vs. cena, czyli pułapki utowarowienia na przykładzie usług hotelarskich. Ocena rynku we Wrocławiu - Zbigniew Malara, Janusz Kroik 123
8.1. Usługa hotelarska - charakterystyka, koszty, kalkulacja ceny 125
8.2. Różnicowanie cen - przesłanki i okoliczności zmian 128
8.3. Determinanty cenowe a utowarowienie usług hotelowych - badania własne 131
8.3.1. Tło i założenia badań 131
8.3.2. Eliminacja czynników 132
8.3.3. Interpretacja wybranych czynników z uwagi na zdolność do ograniczania utowarowienia 134
Streszczenie/Summary 138
Bibliografia 139

9. Kształtowanie modelu biznesu w przedsiębiorstwie zarządzanym procesowo - Bogdan Nogalski, Roman Czapiewski 141
9.1. Tworzenie modelu biznesu 142
9.2. Organizacja jako system kreowania działań - nowoczesne podejście do organizacji 143
9.3. Koncepcja klienta na rynku dóbr i usług przemysłowych 147
9.4. Wartości dla przedsiębiorstwa w nowym działaniu strategicznym 149
9.5. Kształtowanie modelu biznesu w optyce zarządzania procesowego 152
9.6. Przeprowadzone badanie - wnioski 154
Streszczenie/Summary 156
Bibliografia 157

10. Koncepcja CSR w aspekcie korzyści społecznych przedsiębiorstw agrobiznesowych z obszarów wiejskich - Marcin Ratajczak, Jan Wołoszyn 159
10.1. Charakterystyka badanej populacji 161
10.2. Wyniki badań oraz ich interpretacja 163
Streszczenie/Summary 166
Bibliografia 167

11. Współpraca z obcokrajowcami - studium przypadku na podstawie firmy Muehlhan Polska - Małgorzata Rozkwitalska 169
11.1. Przegląd literatury przedmiotu na temat współpracy z obcokrajowcami 170
11.2. Cel i metodyka badania 172
11.3. Podstawowe dane o badanym podmiocie 173
11.4. Uczestnicy badania 175
11.5. Ocena korzyści i problemów w interakcjach międzykulturowych - wyniki badania 177
11.5.1. Skojarzenia dotyczące współpracy z obcokrajowcami 178
11.5.2. Korzyści we współpracy z obcokrajowcami 179
11.5.3. Problemy we współpracy z obcokrajowcami 181
11.5.4. Korzyści czy bariery we współpracy z obcokrajowcami? Podsumowanie wyników badania 183
Streszczenie/Summary 185
Bibliografia 185

12. Holistyczne ujęcie strategii zarządzania wiekiem - myślenie strategiczne a potencjał osób starszych na rynku pracy - Katarzyna Tubielewicz 189
12.1. Zarządzanie wiekiem - myślenie strategiczne 190
12.2. Potencjał osób starszych na rynku pracy 193
12.3. Obszary zarządzaniem wiekiem - alternatywne formy zatrudnienia 195
Streszczenie/Summary 198
Bibliografia 199

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku