• Rachunkowość zarządcza. Klucz do sukcesu (wyd. V poprawione i uaktualnione)

Podtytuł Rachunkowość zarządcza. Klucz do sukcesu (wyd. V poprawione i uaktualnione)
Autor Piotr Szczypa
Rok wydania 2014
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 302
52.00 36.92
Do końca promocji pozostało:
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24h
ISBN 978-83-7556-649-9
Książka „Rachunkowość zarządcza - klucz do sukcesu" jest dla każdego, kto chce w przystępny sposób poznać tajniki z zakresu rachunkowości za­rządczej. Jej szczególną zaletą jest to, że poza częścią teoretyczną znajdują się w niej zadania wraz z rozwiązaniami i komentarzami.

Dzięki tej książce zrozumiesz, że warto stosować rachunkowość zarządczą nie tylko w przedsiębiorstwach, ale także w życiu codziennym. Nabę­dziesz wiele praktycznych umiejętności wymaganych przez pracodawców, jakimi są np.:
- odróżnianie kosztów od wydatków, przychodów od wpływów,
- ustalanie wartości kosztów i przychodów,
- przeprowadzanie kalkulacji kosztów,
- stosowanie tradycyjnych i nowoczesnych rachunków kosztów,
- sporządzanie budżetów operacyjnych i finansowych,
- dobieranie narzędzi rachunkowości zarządczej do podejmowania trafnych decyzji i wiele innych.

Książka adresowana jest do studentów i uczniów szkół ekonomicznych, a także do każdego, kto chce poznać podstawowe zagadnienia z zakresu ra­chunkowości zarządczej.

Wprowadzenie 7

Część I - Teoria

Rozdział 1
Definicja i potrzeba poznania rachunkowości zarządczej 11
1.1. Pojęcie i geneza rachunkowości zarządczej 11
1.2. Potrzeba poznania rachunkowości zarządczej 14
1.3. Powiązania między rachunkowością finansową, rachunkowością zarządczą a controllingiem 17

Rozdział 2
Koszty i przychody w przedsiębiorstwach 23
2.1. Koszty a pojęcia bliskoznaczne 23
2.2. Przychody a pojęcia bliskoznaczne 26
2.3. Klasyfikacja kosztów w rachunkowości zarządczej 27
2.4. Klasyfikacja przychodów w rachunkowości zarządczej 35

Rozdział 3
Pomiar kosztów i przychodów oraz rozliczanie kosztów 39
3.1. Pomiar kosztów rodzajowych 39
3.2. Pomiar przychodów i kosztów uzyskania przychodów 47
3.3. Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej 50
3.4. Rozliczanie kosztów pośrednich 54

Rozdział 4
Kalkulacja kosztów 57
4.1. Istota, rodzaje i metody kalkulacji kosztów 57
4.2. Kalkulacja podziałowa prosta 59
4.3. Kalkulacja podziałowa współczynnikowa 61
4.4. Kalkulacja podziałowa procesowa 63
4.5. Kalkulacja doliczeniowa 63

Rozdział 5
Istota i funkcje rachunku kosztów 65
5.1. Pojęcie i istota rachunku kosztów 65
5.2. Funkcja i zadania rachunku kosztów 67
5.3. Systemy i odmiany rachunku kosztów 69

Rozdział 6
Rachunek kosztów pełnych i rachunek kosztów zmiennych 73
6.1. Wyodrębnianie kosztów stałych i zmiennych oraz ich rodzaje 73
6.2. Istota rachunku kosztów pełnych i rachunku kosztów zmiennych 76
6.3. Tradycyjny układ rachunku kosztów zmiennych 80
6.4. Wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów zmiennych 82

Rozdział 7
Rachunek kosztów standardowych 87
7.1. Istota i etapy rachunku kosztów standardowych 87
7.2. Wyznaczanie kosztów standardowych 88
7.3. Odchylenia od kosztów standardowych 90

Rozdział 8
Rachunek kosztów działań 93
8.1. Wprowadzenie do rachunku kosztów działań 93
8.2. Identyfikacja działań i nośników kosztów działań 95
8.3. Etapy rachunku kosztów działań 98
8.4. Korzyści i możliwości innych zastosowań informacji z rachunku kosztów działań 100

Rozdział 9
Inne modele rachunku kosztów w rachunkowości zarządczej 105
9.1. Rachunek kosztów docelowych 105
9.2. Rachunek kosztów cyklu życia produktu 107
9.3. Rachunek kosztów jakości 108
9.4. Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia 112

Rozdział 10
Wykorzystanie informacji pochodzących z rachunkowości zarządczej do podejmowania decyzji krótkookresowych 115
10.1. Analiza progu rentowności dla działalności jednoasortymentowej 115
10.2. Analiza progu rentowności dla działalności wieloasortymentowej 117
10.3. Strefa bezpieczeństwa 119
10.4. Wybór struktury asortymentowej 120
10.5. Problem decyzyjny typu: „czy przyjąć dodatkowe zamówienie po niższej cenie" 121
10.6. Problem decyzyjny typu: „produkować czy kupić" 122

Rozdział 11
Budżetowanie w przedsiębiorstwie 125
11.1. Istota i rodzaje budżetów 125
11.2. Etapy i metody budżetowania 127
11.3. Budżety operacyjne 131
11.4. Budżety finansowe 133
11.5. Budżety oparte na działaniach 136

Podsumowanie - wykorzystanie narzędzi rachunkowości zarządczej w procesach decyzyjnych 143

Część II - Zadania

1. Koszty i przychody w przedsiębiorstwach - rozróżnianie i klasyfikowanie 153
2. Pomiar kosztów rodzajowych 163
3. Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej oraz rozliczanie kosztów pośrednich 171
4. Kalkulacja kosztów 177
5. Rachunek kosztów pełnych i rachunek kosztów zmiennych 183
6. Rachunek kosztów standardowych 189
7. Rachunek kosztów działań 195
8. Inne modele rachunku kosztów 201
9. Próg rentowności i krótkookresowe rachunki decyzyjne 209
10. Budżety operacyjne 215
11. Budżety finansowe i budżety oparte na działaniach 219
12. Test wyboru z zakresu rachunkowości zarządczej 235

Część III - Sumy kontrolne i rozwiązania

1. Koszty i przychody w przedsiębiorstwach - rozróżnianie i klasyfikowanie 243
2. Pomiar kosztów rodzajowych 248
3. Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej oraz rozliczanie kosztów pośrednich 257
4. Kalkulacja kosztów 263
5. Rachunek kosztów pełnych i rachunek kosztów zmiennych 269
6. Rachunek kosztów standardowych 273
7. Rachunek kosztów działań 277
8. Inne modele rachunku kosztów 280
9. Próg rentowności i krótkookresowe rachunki decyzyjne 284
10. Budżety operacyjne 287
11. Budżety finansowe i budżety oparte na działaniach 290
12. Test wyboru z zakresu rachunkowości zarządczej 298

Bibliografia 299

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku