• Rachunkowość finansowa - od teorii do praktyki (wyd. II zmienione)

Książka „Rachunkowość finansowa - od teorii do praktyki" stanowi drugi stopień wtajemniczenia w system rachunkowości finansowej. Jest kontynuacją treści zawartych w książce Podstawy rachunkowości - od teorii do praktyki. Zgodnie z tytułem w każdym rozdziale prezentowane są niezbędne treści teoretyczne poparte praktycznymi przykładami i zadaniami. Ponadto do każdego zadania podane jest rozwiązanie. Dzięki tej książce zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale także praktyczne umiejętności przydatne przede wszystkim w życiu zawodowym na różnych stanowiskach specjalności z zakresu rachunkowości, a mianowicie: • psychologiczne i etyczne uwarunkowania współczesnej rachunkowości; • ewidencja księgowa i wycena środków pieniężnych i kredytów bankowych; • ewidencja księgowa i wycena należności i zobowiązań; • ewidencja księgowa i wycena wartości niematerialnych i prawnych; • ewidencja księgowa i wycena środków trwałych oraz środków trwałych w budowie; • ewidencja księgowa i wycena inwestycji długotermi

Podtytuł Rachunkowość finansowa - od teorii do praktyki (wyd. II zmienione)
Autor Piotr Szczypa (red.)
Rok wydania 2018
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 508
80.00 54.40
Do końca promocji pozostało:
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24h
ISBN 978-83-8102-052-7
Książka „Rachunkowość finansowa - od teorii do praktyki" stanowi drugi stopień wtajemniczenia w system rachunkowości finansowej. Jest kontynuacją treści zawartych w książce Podstawy rachunkowości - od teorii do praktyki. Zgodnie z tytułem w każdym rozdziale prezentowane są niezbędne treści teoretyczne poparte praktycznymi przykładami i zadaniami. Ponadto do każdego zadania podane jest rozwiązanie.

Dzięki tej książce zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale także praktyczne umiejętności przydatne przede wszystkim w życiu zawodowym na różnych stanowiskach specjalności z zakresu rachunkowości, a mianowicie:
• psychologiczne i etyczne uwarunkowania współczesnej rachunkowości;
• ewidencja księgowa i wycena środków pieniężnych i kredytów bankowych;
• ewidencja księgowa i wycena należności i zobowiązań;
• ewidencja księgowa i wycena wartości niematerialnych i prawnych;
• ewidencja księgowa i wycena środków trwałych oraz środków trwałych w budowie;
• ewidencja księgowa i wycena inwestycji długoterminowych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych;
• ewidencja księgowa i wycena rzeczowych składników obrotowych (zapasów);
• ewidencja księgowa kosztów i przychodów rozliczanych w czasie;
• ewidencja księgowa i wycena składników kapitałów (funduszy) własnych i rezerw;
• ustalanie i rozliczanie wyniku finansowego;
• sporządzanie sprawozdania finansowego.

Wprowadzenie 13

Plan kont stosowany w książce 15

Rozdział 1
Wprowadzenie do rachunkowości finansowej - Piotr Szczypa 19
1.1. Istota rachunkowości finansowej w systemie rachunkowości 19
1.2. Zakres i wzywania współczesnej rachunkowości finansowej 21
1.3. Wycena w systemie rachunkowości 24
1.4. Zadania 26
1.5. Rozwiązania zadań 27
Literatura 27

Rozdział 2
Behawioralne i etyczne uwarunkowania rachunkowości - Małgorzata Cieciura 29
2.1. Księgowy - zawód z przyszłością 29
2.2. Behawioralne aspekty rachunkowości 32
2.3. Etyka w rachunkowości 38
2.4. Zadania 45
2.5. Rozwiązania zadań 47
Literatura 47

Rozdział 3
Istota i zasady ewidencji środków pieniężnych - Konrad Kochański 49
3.1. Istota i klasyfikacja środków pieniężnych 49
3.2. Gotówkowe i bezgotówkowe formy rozliczeń 52
3.3. Dokumentacja obrotu środkami pieniężnymi 55
3.4. Wycena środków pieniężnych 57
3.5. Ewidencja środków pieniężnych w kasie 58
3.6. Ewidencja środków pieniężnych na rachunkach bankowych 59
3.7. Ewidencja innych środków pieniężnych 60
3.8. Zadania 61
3.9. Rozwiązania zadań 65
Literatura 66

Rozdział 4
Istota i zasady ewidencji kredytów bankowych - Konrad Kochański 67
4.1. Istota i klasyfikacja kredytów bankowych 67
4.2. Dokumentacja związana z pozyskaniem i spłatą kredytów bankowych 70
4.3. Wycena kredytów bankowych 72
4.4. Ewidencja kredytów bankowych 72
4.5. Zadania 74
4.6. Rozwiązania zadań 77
Literatura 78

Rozdział 5
Wprowadzenie do rozrachunków - Adam Lulek 79
5.1. Istota i klasyfikacja rozrachunków 79
5.2. Rozrachunki a pojęcia bliskoznaczne 82
5.3. Wycena rozrachunków 83
5.4. Zadania 85
5.5. Rozwiązania zadań 86
Literatura 87

Rozdział 6
Zasady ewidencji księgowej i wyceny rozrachunków z tytułu dostaw i usług - Adam Lulek 89
6.1. Charakterystyka rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 89
6.2. Dokumentacja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 90
6.3. Ewidencja rozrachunków z dostawcami 92
6.4. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami 94
6.5. Zadania 95
6.6. Rozwiązania zadań 97
Literatura 98

Rozdział 7
Charakterystyka rozrachunków z pracownikami - Przemysław Pietrzak 99
7.1. Istota rozrachunków z pracownikami 99
7.2. Formy zatrudnienia pracowników 99
7.3. Dokumentacja rozrachunków z pracownikami 100
7.4. Naliczanie wynagrodzeń 102
7.5. Ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń 103
7.6. Ewidencja pozostałych rozrachunków z pracownikami 104
7.7. Zadania 105
7.8. Rozwiązania zadań 108
Literatura 109

Rozdział 8
Zasady ewidencji księgowej i wyceny rozrachunków publicznoprawnych - Przemysław Pietrzak 111
8.1. Charakterystyka rozrachunków publicznoprawnych 111
8.2. Definicja i klasyfikacja podatków, opłat i parapodatków 111
8.3. Dokumentacja i terminy związane z rozrachunkami publicznoprawnymi 112
8.4. Ewidencja rozrachunków z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 114
8.5. Ewidencja rozrachunków z tytułu podatku dochodowego 116
8.6. Ewidencja rozrachunków z tytułu podatku od towarów i usług 118
8.7. Ewidencja pozostałych rozrachunków publicznoprawnych 120
8.8. Zadania 120
8.9. Rozwiązania zadań 123
Literatura 124

Rozdział 9
Zasady ewidencji księgowej i wyceny pozostałych rozrachunków - Adam Lulek 125
9.1. Charakterystyka pozostałych rozrachunków 125
9.2. Dokumentacja pozostałych rozrachunków 126
9.3. Inwentaryzacja i ewidencja niedoborów oraz nadwyżek inwentaryzacyjnych 127
9.4. Ewidencja roszczeń spornych 129
9.5. Ewidencja rozrachunków z tytułu pożyczek 129
9.6. Ewidencja innych rozrachunków 130
9.7. Zadania 131
9.8. Rozwiązania zadań 134
Literatura 136

Rozdział 10
Zasady ewidencji księgowej i wyceny wartości niematerialnych i prawnych - Małgorzata Cieciura 137
10.1. Charakterystyka wartości niematerialnych i prawnych 137
10.2. Dokumentacja wartości niematerialnych i prawnych 145
10.3. Wycena wartości niematerialnych i prawnych 146
10.4. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych 152
10.5. Zadania 155
10.6. Rozwiązania zadań 159
Literatura 162

Rozdział 11
Zasady ewidencji księgowej i wyceny środków trwałych - Bronisław Bryl 163
11.1. Charakterystyka środków trwałych 163
11.2. Dokumentacja środków trwałych 167
11.3. Wycena środków trwałych 168
11.4. Ewidencja środków trwałych 178
11.5. Zadania 183
11.6. Rozwiązania zadań 186
Literatura 189

Rozdział 12
Zasady ewidencji księgowej i wyceny środków trwałych w budowie - Bronisław Bryl 191
12.1. Charakterystyka środków trwałych w budowie 191
12.2. Dokumentacja środków trwałych w budowie 193
12.3. Wycena środków trwałych w budowie 194
12.4. Ewidencja środków trwałych w budowie 195
12.5. Zadania 199
12.6. Rozwiązania zadań 200
Literatura 203

Rozdział 13
Zasady ewidencji księgowej i wyceny inwestycji długoterminowych - Beata Sadowska 205
13.1. Charakterystyka inwestycji długoterminowych 205
13.2. Dokumentacja inwestycji długoterminowych 209
13.3. Wycena inwestycji długoterminowych 211
13.4. Ewidencja inwestycji długoterminowych 216
13.5. Zadania 219
13.6. Rozwiązania zadań 223
Literatura 225

Rozdział 14
Zasady ewidencji księgowej i wycena krótkoterminowych aktywów finansowych - Beata Sadowska 227
14.1. Charakterystyka krótkoterminowych aktywów finansowych 227
14.2. Dokumentacja krótkoterminowych aktywów finansowych 231
14.3. Wycena krótkoterminowych aktywów finansowych 232
14.4. Ewidencja krótkoterminowych aktywów finansowych 237
14.5. Zadania 240
14.6. Rozwiązania zadań 244
Literatura 246

Rozdział 15
Zasady ewidencji księgowej i wyceny materiałów - Piotr Szczypa 249
15.1. Wprowadzenie do rzeczowych aktywów obrotowych 249
15.2. Charakterystyka materiałów 251
15.3. Gospodarka materiałowa 255
15.4. Dokumentacja materiałowa 256
15.5. Wycena materiałów 258
15.6. Ewidencja materiałów 262
15.7. Zadania 266
15.8. Rozwiązania zadań 272
Literatura 276

Rozdział 16
Zasady ewidencji księgowej i wyceny produktów pracy - Piotr Szczypa 279
16.1. Charakterystyka produktów pracy 279
16.2. Gospodarka wyrobów gotowych 283
16.3. Dokumentacja produktów pracy 284
16.4. Wycena produktów pracy 285
16.5. Ewidencja produktów pracy 290
16.6. Zadania 294
16.7. Rozwiązania zadań 301
Literatura 305

Rozdział 17
Zasady ewidencji księgowej i wyceny towarów - Piotr Szczypa 307
17.1. Charakterystyka towarów 307
17.2. Formy obrotu towarowego 308
17.3. Dokumentacja towarowa 309
17.4. Wycena towarów 310
17.5. Ewidencja towarów w handlu hurtowym i detalicznym 316
17.6. Zadania 321
17.7. Rozwiązania zadań 325
Literatura 327

Rozdział 18
Zasady ewidencji księgowej i wyceny rozliczeń kosztów i przychodów - Halina Chłodnicka 329
18.1. Charakterystyka rozliczeń międzyokresowych kosztów 329
18.2. Dokumentacja i wycena rozliczeń międzyokresowych kosztów 333
18.3. Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów 335
18.4. Istota i zasady rozliczania kosztów działalności pomocniczej 340
18.5. Dokumentacja i wycena kosztów działalności pomocniczej 343
18.6. Ewidencja kosztów działalności pomocniczej 347
18.7. Istota i klasyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów 349
18.8. Dokumentacja i wycena rozliczeń międzyokresowych przychodów 350
18.9. Ewidencja rozliczeń międzyokresowych przychodów 353
18.10. Zadania 354
18.11. Rozwiązania zadań 358
Literatura 362

Rozdział 19
Zasady ewidencji księgowej i wycena kapitałów (funduszy), rezerw i funduszy specjalnych - Hanna Czaja-Cieszyńska, Beata Sadowska 365
19.1. Istota i klasyfikacja kapitałów (funduszy) podstawowych, zapasowych i rezerwowych 365
19.2. Dokumentacja i wycena kapitałów (funduszy) podstawowych, zapasowych i rezerwowych 370
19.3. Ewidencja kapitałów (funduszy) podstawowych, zapasowych i rezerwowych 371
19.4. Istota, dokumentacja i wycena rezerw 374
19.5. Ewidencja rezerw 383
19.6. Istota, dokumentacja i wycena funduszy specjalnych 387
19.7. Ewidencja funduszy specjalnych 391
19.8. Zadania 392
19.9. Rozwiązania zadań 397
Literatura 399

Rozdział 20
Zasady ewidencji księgowej wyniku finansowego - Hanna Czaja-Cieszyńska 401
20.1. Istota i klasyfikacja wyniku finansowego 401
20.2. Czynniki zwiększające i zmniejszające wynik finansowy 403
20.3. Dokumentacja wyniku finansowego 405
20.4. Ewidencja wyniku finansowego 406
20.5. Ewidencja rozliczenia wyniku finansowego 410
20.6. Zadania 411
20.7. Rozwiązania zadań 418
Literatura 422

Rozdział 21
Sprawozdawczość finansowa - Hanna Czaja-Cieszyńska 423
21.1. Definicja i elementy sprawozdania finansowego 423
21.2. Tryb sporządzania, badania i zatwierdzania sprawozdania finansowego 437
21.3. Konsolidacja sprawozdań finansowych 440
21.4. Zadania 443
21.5. Rozwiązania zadań 462
Literatura 471

Rozdział 22
Zadania kompleksowe - Małgorzata Cieciura, Hanna Czaja-Cieszyńska, Konrad Kochański, Adam Lulek, Przemysław Pietrzak, Beata Sadowska 473
22.1. Zadania komplekoswe - przedsiębiorstwo produkcyjne 473
22.2. Zadania komplekoswe - przedsiębiorstwo handlowe 476
22.3. Zadania komplekoswe - przedsiębiorstwo usługowe 481
22.4. Rozwiązania zadań 484

O Autorach 505

Bronisław Bryl - główny księgowy i prokurent samodzielny Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A. Jest biegłym rewidentem, Członkiem Zarządu Oddziału Terenowego w Koninie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wykładowca na certyfikowanych kursach zawodowych organizowanych przez Stowarzyszenia Księgowych w Polsce dla samodzielnych i głównych księgowych. Współpracuje z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie. Kontakt: ab.bryl@neostrada.pl

Małgorzata Cieciura - dr inż., pracownik Katedry Finansów, Rachunkowości i Logistyki na Wydziale Społeczno-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień dotyczących systemu rachunkowości finansowej i sprawozdawczości finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów behawioralnych. Jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz sygnatariuszem Kodeksu Zawodowej Etyki w rachunkowości. W praktyce gospodarczej prowadzi szkolenia z zakresu rachunkowości finansowej i sprawozdawczości. Jest cenionym dydaktykiem z wieloletnim stażem. Kontakt: m.cieciura@wp.pl

Halina Chłodnicka - dr inż., zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Finansów, Bankowości i Rachunkowości Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Posiada wysokie kwalifikacje merytoryczne, dydaktyczne z zakresu szeroko rozumianej rachunkowości potwierdzone bardzo dobrymi ocenami dokonywanymi przez uczestników, jak i organizatorów szkoleń, projektów, kursów. Buduje wartościowy dorobek naukowy udokumentowany publikacjami. Jest wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W praktyce gospodarczej koncentruje się na korporacjach międzynarodowych. Kontakt: hach@interia.pl

Hanna Czaja-Cieszyńska - doktor w Katedrze Rachunkowości i Controllingu Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Od początku pracy konsekwentnie buduje swój dorobek naukowy, jest autorką lub współautorką blisko 50 pozycji literaturowych. Wieloletni członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz członek Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznego. Specjalizuje się w zakresie rachunkowości finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw. W praktyce zajmuje się obsługą finansowo-księgową organizacji pozarządowych. Kontakt: hanna.czaja@wzieu.pl

Konrad Kochański - doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Rachunkowości i Controllingu Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Trener z zakresu controllingu i rachunkowości. Autor ponad 30 publikacji, głównie z obszaru rachunkowości zarządczej. W praktyce zajmuje się controllingiem w małym przedsiębiorstwie oraz księgami rachunkowymi fundacji. Kontakt: konradkochanski@wp.pl

Adam Lulek - doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Szczecińskiego, pracownik Katedry Rachunkowości i Controllingu Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego na stanowisku asystenta. W praktyce zajmuje się inwestowaniem na GPW. Jego zainteresowania wiążą się z pracą naukową, ponieważ prowadzi badania z zakresu sprawozdawczości finansowej i rynku kapitałowego. Kontakt: adam-lulek@wp.pl

Przemysław Pietrzak - doktor, pracownik Katedry Rachunkowości i Controllingu Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest pracownikiem naukowym z długoletnim stażem w teorii i praktyce rachunkowości. Od 1996 roku prowadzi działalność gospodarczą w formie biura rachunkowego pod firmą Kancelaria Rachunkowa P&P Tax And Finance Przemysław Pietrzak. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu ewidencji i rozliczeń podatkowych różnorodnych przedsiębiorstw. Doświadczenie i wiedzę praktyczną wykorzystuje prowadząc różnorodne kursy i szkolenia. Jest autorem wielu publikacji z zakresu rachunkowości, rachunkowości zarządczej oraz wyceny przedsiębiorstw. W praktyce gospodarczej specjalizuje się w analizie finansowej, zarządzaniu finansami, controllingu oraz optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw. W pracy naukowej prowadzi badania z zakresu rachunkowości i controllingu przedsiębiorstw oraz teorii zarządzania przedsiębiorstwami świadczącymi usługi finansowo-księgowe. Kontakt: pprzemek4@interia.pl

Beata Sadowska - doktor, asystent w Katedrze Rachunkowości i Controllingu Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz członkiem ICV - Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów. W pracy naukowej prowadzi badania z zakresu rachunkowości i controllingu w logistyce przedsiębiorstw, w gospodarce leśnej oraz w działalności jednostek gospodarczych sektora finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości budżetowej. Jest praktykiem z wieloletnim stażem pracy w sektorze przedsiębiorstw oraz w sektorze finansów publicznych. Kontakt: beatasadowska71@wp.pl

Piotr Szczypa - dr hab. prof. nadzw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, kierownik Katedry Finansów, Rachunkowości i Logistyki na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie. Jest dyplomowanym księgowym, członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i sygnatariuszem Kodeksu zawodowego etyki w rachunkowości. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Polskiego Towarzystwa Leśnego. W praktyce gospodarczej zajmuje się wdrożeniem, dostosowaniem zakładowego planu kont do potrzeb jednostek gospodarczych oraz szkoleniami z zakresu rachunkowości i controllingu. W pracy naukowej prowadzi badania z zakresu rachunkowości i controllingu w logistyce przedsiębiorstw, w gospodarce leśnej oraz w działalności proekologicznej jednostek gospodarczych. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych z zakresu rachunkowości i controllingu. Kontakt: piotr.szczypa@konin.edu.pl

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku