• Rachunkowość dla Ciebie - rachunkowość od podstaw (wyd. IV zmienione)

Podtytuł Rachunkowość dla Ciebie - rachunkowość od podstaw (wyd. IV zmienione)
Autor Piotr Szczypa (red.)
Rok wydania 2013
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 348
44.00 31.24
Do końca promocji pozostało:
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24h
ISBN 978-83-7556-560-7

W książce tej autorzy przedstawili w jak najprostrzy sposób podstawowe zagadnienia rachunkowości finansowej.Rachunkowość jako swoisty „język biznesu" powinna być zrozumiała nie tylko przez doświadczonych w system rachunkowości menadżerów ale także przez początkujących pracowni­ków, przedsiębiorców, uczniów oraz studentów.

Dzieki tej książce zdobędziesz nie tylko wiedzę ale także praktyczne umiejętności przydatne w życiu zawodowym, między innymi:
- rozróżnianie składników majątku i źródeł finansowania majątku,
- rozróżnianie kosztów i przychodów,
- ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
- przeprowadzenie inwentaryzacji,
- ustalenie wyniku finansowego,
- sporządzenie elementów sprawozdania finansowego i wiele innych.

Ponadto, atutem tej publikacji jest to, że do wszystkich ćwiczeń zamieszczone są rozwiązania.Dzięki temu możesz na każdym etapie zdobywania nowej wiedzy i umiejętności sprawdzić swoje postępy.

Wprowadzenie 9

Plan kont stosowany w książce 11

Część I - Teoria i przykłady

Rozdział 1
System rachunkowości - jego funkcje i zasady - Magdalena Ossowska 17
1.1. Definicja i klasyfikacja rachunkowości 17
1.2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres rachunkowości 24
1.3. Funkcje rachunkowości 27
1.4. Zasady rachunkowości 29
1.5. Sprawdź swoją wiedzę 33
1.6. Literatura 33

Rozdział 2
Aktywa jednostek gospodarczych (majątek) - Konrad Kochański 35
2.1. Istota i klasyfikacja aktywów 35
2.2. Charakterystyka aktywów trwałych 38
2.3. Charakterystyka aktywów obrotowych 43
2.4. Sprawdź swoją wiedzę 47
2.5. Literatura 48

Rozdział 3
Pasywa jednostek gospodarczych (źródła finansowania majątku) - Konrad Kochański 49
3.1. Istota i klasyfikacja pasywów 49
3.2. Charakterystyka kapitałów (funduszy) własnych 51
3.3. Charakterystyka zobowiązań i rezerw na zobowiązania 53
3.4. Sprawdź swoją wiedzę 55
3.5. Literatura 56

Rozdział 4
Bilans oraz wpływ operacji gospodarczych na jego składniki - Piotr Szczypa 57
4.1. Układ bilansu i istota metody bilansowej 57
4.2. Zdarzenia a operacje gospodarcze 60
4.3. Wpływ operacji gospodarczych na składniki bilansu 63
4.4. Sprawdź swoją wiedzę 68
4.5. Literatura 68

Rozdział 5
Zasady funkcjonowania kont księgowych - Adam Niewęgłowski 71
5.1. Konto księgowe i jego charakterystyka 71
5.2. Zasady ewidencji na kontach księgowych 74
5.3. Funkcjonowanie kont bilansowych 78
5.4. Funkcjonowanie kont wynikowych 84
5.5. Dzielenie i łączenie kont 87
5.6. Ewidencja syntetyczna i analityczna 90
5.7. Sprawdź swoją wiedzę 93
5.8. Literatura 93

Rozdział 6
Organizacja rachunkowości i zakres ksiąg rachunkowych - Piotr Szczypa 95
6.1. Podstawy organizacji rachunkowości 95
6.2. Dokumentacja księgowa 97
6.3. Zakładowy plan kont 102
6.4. Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów 105
6.5. Księgi rachunkowe 110
6.6. Formy techniki ewidencji księgowej 114
6.7. Sprawdź swoją wiedzę 116
6.8. Literatura 117

Rozdział 7
Koszty i przychody w jednostkach gospodarczych - Piotr Szczypa 119
7.1. Koszty a pojęcia bliskoznaczne 119
7.2. Przychody a pojęcia bliskoznaczne 122
7.3. Klasyfikacja kosztów i przychodów 124
7.4. Koszty według rodzajów 126
7.5. Koszty według typów działalności 131
7.6. Przychody i koszty uzyskania przychodów 133
7.7. Straty i zyski nadzwyczajne 138
7.8. Sprawdź swoją wiedzę 140
7.9. Literatura 141

Rozdział 8
Operacje ekwiwalentne i wynikowe - Adam Niewęgłowski 143
8.1. Ewidencja operacji bilansowych 143
8.2. Ewidencja kosztów bieżącej działalności 147
8.3. Ewidencja przychodów i kosztów uzyskania przychodów 152
8.4. Sprawdź swoją wiedzę 161
8.5. Literatura 161

Rozdział 9
Wynik finansowy i jego rozliczenie - Hanna Czaja-Cieszyńska 163
9.1. Istota i elementy kształtujące wynik finansowy 163
9.2. Księgowe ustalanie wyniku finansowego 166
9.3. Podział i rozliczenie wyniku finansowego 173
9.4. Sprawdź swoją wiedzę 177
9.5. Literatura 177

Rozdział 10
Obligatoryjna sprawozdawczość finansowa - Hanna Czaja-Cieszyńska 179
10.1. Zakres i rola sprawozdawczości 179
10.2. Bilans sprawozdawczy 184
10.3. Rachunek zysków i strat 187
10.4. Informacja dodatkowa 192
10.5. Rachunek przepływów pieniężnych 194
10.6. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 200
10.7. Sprawdź swoją wiedzę 203
10.8. Literatura 203

Rozdział 11
Elementy rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów - Piotr Szczypa 205
11.1. Istota i funkcje rachunkowości zarządczej 205
11.2. Pojęcie i istota rachunku kosztów 209
11.3. Funkcje i zadania rachunku kosztów 211
11.4. Systemy i odmiany rachunku kosztów 213
11.5. Sprawdź swoją wiedzę 217
11.6. Literatura 217

Część II - Ćwiczenia i rozwiązania

12. Klasyfikacja aktywów - Konrad Kochański 221
12.1. Ćwiczenia 221
12.2. Rozwiązania 225

13. Klasyfikacja pasywów - Konrad Kochański 228
13.1. Ćwiczenia 228
13.2. Rozwiązania 231

14. Sporządzanie bilansu - Piotr Szczypa 233
14.1. Ćwiczenia 233
14.2. Rozwiązania 239

15. Operacje gospodarcze i ich wpływ na składniki bilansu - Piotr Szczypa 241
15.1. Ćwiczenia 241
15.2. Rozwiązania 246

16. Rodzaje kont księgowych i zasady ich funkcjonowania - Adam Niewęgłowski 250
16.1. Ćwiczenia 250
16.2. Rozwiązania 255

17. Organizacja rachunkowości i zakres ksiąg rachunkowych - Piotr Szczypa 258
17.1. Ćwiczenia 258
17.2. Rozwiązania 262

18. Koszty w jednostkach gospodarczych - Piotr Szczypa 264
18.1. Ćwiczenia 264
18.2. Rozwiązania 270

19. Przychody i koszty uzyskania przychodów - Piotr Szczypa 274
19.1. Ćwiczenia 274
19.2. Rozwiązania 279

20. Operacje ekwiwalentne - Adam Niewęgłowski 281
20.1. Ćwiczenia 281
20.2. Rozwiązania 289

21. Operacje wynikowe - Adam Niewęgłowski 294
21.1. Ćwiczenia 294
21.2. Rozwiązania 303

22. Ustalanie i podział wyniku finansowego - Hanna Czaja-Cieszyńska 308
22.1. Ćwiczenia 308
22.2. Rozwiązania 314

23. Sprawozdawczość finansowa - Hanna Czaja-Cieszyńska 321
23.1. Ćwiczenia 321
23.2. Rozwiązania 333

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku