• Praktyka funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce

Podtytuł Praktyka funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce
Autor Anna Bartoszewicz
Rok wydania 2011
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 144
48.00 36.00
Do końca promocji pozostało:
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24h
ISBN 978-83-7556-402-0

Rosnąca rola jednostek sektora finansów publicznych w kształtowaniu rozwoju lokalnego implikuje potrzebę wypracowania rozwiązań umożliwiających skuteczne ich funkcjonowanie, co wiąże się przede wszystkim z koniecznością długofalowego spojrzenia na problemy społeczności lokalnej. Konieczne staje się więc poszukiwanie instrumentów, które pozwalałyby na zwiększenie efektywności prowadzonej gospodarki finansowej, jak również wprowa­dzenie mechanizmów pozwalających uzyskać zapewnienie o jej stanie dla celów decyzyjnych oraz o funkcjonujących systemach zarządzania i kontroli wewnętrznej. Jednym z takich narzędzi jest niewątpliwie audyt wewnętrzny.

Publikacja została poświęcona praktyce funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce. Książka zawiera zarówno aspekt teoretyczny, jak i praktycz­ny audytu wewnętrznego.

Część pierwsza opracowania dotyczy teoretycznych zagadnień z zakresu audytu wewnętrznego. Omówiono w niej także główne zasady funkcjono­wania gminy, jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego.

Część druga zawiera opis praktycznych aspektów funkcjonowania audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych. Zamieszczono w niej wy­niki badań przeprowadzonych w 525 jednostkach samorządu terytorialnego pod kątem funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce.

Część trzecia książki to przytoczenie nowych uregulowań prawnych w zakresie audytu wewnętrznego wraz z komentarzem.

Książka jest adresowana do audytorów wewnętrznych, osób korzystających z ustaleń audytu oraz pracowników sektora finansów publicznych.

Wprowadzenie 5

Rozdział 1
Teoretyczne aspekty audytu wewnętrznego 7
1.1. Pojęcie, zakres i rodzaje audytu wewnętrznego 7
1.2. Regulacje prawne i standardy audytu wewnętrznego 20
1.3. Rola i miejsce audytora wewnętrznego w organizacji 28
1.4. Zasady organizacji prac audytorskich 39
1.4.1. Planowanie i przygotowanie do realizacji zadań audytowych 41
1.4.2. Realizacja zadań audytowych 48
1.4.3. Sprawozdanie z przeprowadzonego audytu 50
1.5. Audyt wewnętrzny przeprowadzany przez zewnętrznego usługodawcę 55

Rozdział 2
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego 57
2.1. Reformy sektora publicznego w Polsce 57
2.2. Pojęcie i zakres działania gminy 59
2.3. Jednostki organizacyjne gminy 64
2.4. Gospodarka finansowa gminy 68
2.4.1. Dochody gmin 68
2.4.2. Wydatki gmin 70
2.4.3. Budżet gminy 71
2.4.4. Rozliczenie budżetu 76
2.5. Dyscyplina finansów publicznych 78

Rozdział 3
Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w jednostkach samorządów gminnych 81
3.1. Sylwetka zawodowa audytora wewnętrznego 83
3.2. Audyt wewnętrzny w gminach w opinii audytorów wewnętrznych 88
3.3. Władze samorządów gminnych wobec zagadnienia audytu wewnętrznego 96
3.4. Racjonalizacja gospodarki finansowej gminy a audyt wewnętrzny 107

Rozdział 4
Audyt wewnętrzny według nowej ustawy o finansach publicznych 121
4.1. Nowe rozwiązania w zakresie audytu wewnętrznego 121
4.2. Kontrola zarządcza a audyt wewnętrzny 130
4.3. Perspektywy wprowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych 133

Bibliografia 141

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku