• Podstawy rachunkowości – od teorii do praktyki - OUTLET

--Towar w stanie outletowym.--- Wartość merytoryczna kompletna. Przykładowe uszkodzenia towarów: porysowana, pogięta, rozerwana, lub brudna okładka. Nie podlega wymianie na towar pełnowartościowy!

Podtytuł Podstawy rachunkowości - od teorii do praktyki
Autor Piotr Szczypa (red.)
Rok wydania 2016
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 496
65.00 32.50
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24h
ISBN 978-83-7556-797-7

KSIĄŻKA NOSI ŚLADY MAGAZYNOWANIA - OSTATNIE EGZEMPLARZE - STAN TECHNICZNY NIE PODLEGA REKLAMACJI

Książka „Podstawy rachunkowości - od teorii do praktyki" adresowana jest do wszystkich, którzy chcą poznać tajniki systemu rachunkowości lub je sobie przypomnieć. Zgodnie z tytułem w każdym rozdziale prezentowane są niezbędne treści teoretyczne poparte praktycznymi przykładami i zadaniami. Do każdego zadania podane jest rozwiązanie.

Dzięki tej książce Czytelnik zdobędzie nie tylko wiedzę, ale także praktyczne umiejętności przydatne przede wszystkim w życiu zawodowym, a mianowicie:
• rozróżnianie przepisów prawa i standardów wpływających na system rachunkowości w Polsce;
• interpretowanie terminologii księgowej;
• rozróżnianie i klasyfikowanie składników majątku i źródeł finansowania majątku jednostek gospodarczych;
• rozróżnianie i klasyfikowanie przychodów, kosztów i pojęć bliskoznacznych;
• ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
• określenie wpływu operacji gospodarczych na bilans i rachunek zysków i strat;
• ustalanie wyniku finansowego;
• przeprowadzanie wyceny w systemie rachunkowości, w tym naliczanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, ustalanie kosztów podróży służbowych itd.;
• sporządzanie sprawozdania finansowego;
• rozróżnianie i klasyfikowanie podatków oraz parapodatków.

Wprowadzenie 11
Plan kont stosowany w książce 13

Rozdział 1
Wprowadzenie do rachunkowości przedsiębiorstw - Piotr Szczypa 17
1.1. Definicja i typologia rachunkowości 17
1.2. Zakres podmiotowy rachunkowości według prawa bilansowego 23
1.3. Przedmiot rachunkowości 26
1.4. Dlaczego warto poznać rachunkowość 28
1.5. Zadania 32
1.6. Rozwiązania zadań 34
Literatura 34

Rozdział 2
Regulacje prawne i standardy rachunkowości - Małgorzata Cieciura 35
2.1. Rachunkowość według polskiego prawa bilansowego i krajowych standardów rachunkowości 35
2.2. Rachunkowość w świetle dyrektyw Unii Europejskiej i międzynarodowych standardów rachunkowości 40
2.3. Akty prawne pośrednio wpływające na system rachunkowości 45
2.4. Zadania 46
2.5. Rozwiązania zadań 48
Literatura 49

Rozdział 3
Funkcje, zasady rachunkowości i księgowa terminologia - Remigiusz Gołdysiak, Agnieszka Szewczyk 51
3.1. Funkcje rachunkowości 51
3.2. Zasady rachunkowości 53
3.3. Terminologia fachowa i potoczna z zakresu rachunkowości 55
3.4. Zadania 59
3.5. Rozwiązania zadań 61
Literatura 62

Rozdział 4
Charakterystyka bilansu - Adam Lulek, Beata Sadowska 63
4.1. Definicja i układ bilansu 63
4.2. Majątek (aktywa) przedsiębiorstwa 66
4.3. Charakterystyka aktywów trwałych 68
4.4. Charakterystyka aktywów obrotowych 74
4.5. Źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa (pasywa) 78
4.6. Charakterystyka kapitałów (funduszy) własnych 79
4.7. Charakterystyka zobowiązań i rezerw na zobowiązania 81
4.8. Zadania 84
4.9. Rozwiązania zadań 88
Literatura 90

Rozdział 5
Charakterystyka rachunku zysków i strat - Piotr Szczypa 91
5.1. Definicja i układ rachunku zysków i strat 91
5.2. Przychody i pojęcia bliskoznaczne 94
5.3. Koszty i pojęcia bliskoznaczne 97
5.4. Podstawowe klasyfikacje kosztów w systemie rachunkowości 102
5.5. Przychody i koszty zasadniczej działalności operacyjnej 106
5.6. Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej 113
5.7. Przychody i koszty działalności finansowej 115
5.8. Zyski i straty nadzwyczajne 116
5.9. Pozostałe elementy rachunku zysków i strat 118
5.10. Zadania 118
5.11. Rozwiązania zadań 132
Literatura 137

Rozdział 6
Wpływ operacji gospodarczych na bilans i rachunek zysków i strat - Piotr Szczypa 139
6.1. Zdarzenia i operacje gospodarcze 139
6.2. Rodzaje operacji gospodarczych 140
6.3. Bilansowe operacje gospodarcze 143
6.4. Wynikowe operacje gospodarcze 147
6.5. Zadania 150
6.6. Rozwiązania zadań 156

Rozdział 7
Dokumentacja operacji gospodarczych - Beata Sadowska 159
7.1. Dokument a dowód księgowy 159
7.2. Cechy dowodów księgowych 160
7.3. Rodzaje dowodów księgowych 163
7.4. Opracowanie, obieg i archiwizacja dowodów księgowych 167
7.5. Zadania 170
7.6. Rozwiązania zadań 172
Literatura 173

Rozdział 8
Ewidencja operacji gospodarczych na kontach księgowych - Konrad Kochański 175
8.1. Konto księgowe wczoraj i dziś 175
8.2. Klasyfikacja kont księgowych 178
8.3. Zasady funkcjonowania kont aktywnych 179
8.4. Zasady funkcjonowania kont pasywnych 181
8.5. Zasady funkcjonowania kont aktywno-pasywnych 183
8.6. Zasady funkcjonowania kont wynikowych 185
8.7. Dzielenie i łączenie kont księgowych 189
8.8. Zasady księgowania na kontach syntetycznych 191
8.9. Zasady księgowania na kontach analitycznych 193
8.10. Poprawianie błędów na kontach księgowych 194
8.11. Zadania 197
8.12. Rozwiązania zadań 202
Literatura 204

Rozdział 9
Organizacja rachunkowości - Dominika Zielińska 205
9.1. Definicja i zakres organizacji rachunkowości 205
9.2. Dowody księgowe tradycyjne i elektroniczne 206
9.3. Zakładowy plan kont 208
9.4. Forma i technika prowadzenia rachunkowości 211
9.5. Inwentaryzacja i kontrola finansowo-księgowa 215
9.6. Sprawozdawczość 220
9.7. Księgi rachunkowe 224
9.8. Zadania 228
9.9. Rozwiązania zadań 231
Literatura 231

Rozdział 10
Podatki, opłaty i parapodatki w systemie rachunkowości - Teresa Mądrzak, Przemysław Pietrzak 233
10.1. Definicja i klasyfikacja podatków oraz innych obciążeń o charakterze publicznoprawnym 233
10.2. Podatek od towarów i usług (VAT) 244
10.3. Podatek dochodowy 245
10.4. Ubezpieczenia społeczne i pozostałe ubezpieczenia ZUS 248
10.5. Podatki i opłaty lokalne 251
10.6. Zadania 253
10.7. Rozwiązania zadań 254
Literatura 255

Rozdział 11
Operacje bilansowe i wynikowe - Małgorzata Cieciura 257
11.1. Ewidencja operacji bilansowych 257
11.2. Ewidencja kosztów bieżącej działalności 260
11.3. Ewidencja przychodów i kosztów związanych z ich osiągnięciem 266
11.4. Zadania 275
11.5. Rozwiązania zadań 284
Literatura 291

Rozdział 12
Wynik finansowy i jego rozliczenie - Hanna Czaja-Cieszyńska 293
12.1. Istota i elementy kształtujące wynik finansowy 293
12.2. Ewidencyjne ustalanie wyniku finansowego 297
12.3. Podział i rozliczenie wyniku finansowego 304
12.4. Zadania 307
12.5. Rozwiązania zadań 314
Literatura 320

Rozdział 13
Wycena w systemie rachunkowości - wybrane zagadnienia - Bronisław Bryl, Emilia Fladrowska 321
13.1. Istota i metody wyceny w systemie rachunkowości 321
13.2. Zużycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 323
13.3. Wycena zapasów 333
13.4. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 340
13.5. Krajowe i zagraniczne podróże służbowe 348
13.6. Zadania 352
13.7. Rozwiązanie zadań 355
Literatura 357

Rozdział 14
Transformacje majątkowo-wynikowe w systemie informacyjnym rachunkowości - Piotr Szczypa 359
14.1. Typologia przedsiębiorstw a uwarunkowania rachunkowości 359
14.2. Istota przemian majątkowo-wynikowych w przedsiębiorstwie 363
14.3. Proces przemian majątkowo-wynikowych w przedsiębiorstwach w zależności od rodzaju prowadzonej działalności 366
14.4. Zadania 371
14.5. Rozwiązania zadań 373
Literatura 376

Rozdział 15
Sprawozdawczość finansowa - Hanna Czaja-Cieszyńska 377
15.1. Zakres i odbiorcy sprawozdania finansowego 377
15.2. Bilans 384
15.3. Rachunek zysków i strat 390
15.4. Informacja dodatkowa 395
15.5. Rachunek przepływów pieniężnych 397
15.6. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 405
15.7. Zadania 409
15.8. Rozwiązania zadań 431
Literatura 434

Rozdział 16
Zadania całościowe z zakresu podstaw rachunkowości - Hanna Czaja-Cieszyńska, Emilia Fladrowska, Konrad Kochański, Adam Lulek, Beata Sadowska 445
16.1. Zadania ze szczególnym uwzględnieniem aktywów trwałych 445
16.2. Zadania ze szczególnym uwzględnieniem rozrachunków 449
16.3. Zadania ze szczególnym uwzględnieniem zapasów 453
16.4. Zadania ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji 456
16.5. Zadania typu „od bilansu do bilansu" - przedsiębiorstwo produkcyjne, handlowe, usługowe 461
16.6. Rozwiązania zadań 467

O autorach 493

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku