• Podstawy prawa w Polsce. Prawo dla nieprawników - OUTLET

--Towar w stanie outletowym.--- Wartość merytoryczna kompletna. Przykładowe uszkodzenia towarów: porysowana, pogięta, rozerwana, lub brudna okładka. Nie podlega wymianie na towar pełnowartościowy!

Podtytuł Podstawy prawa w Polsce. Prawo dla nieprawników
Autor Maciej J. Nowak
Rok wydania 2009
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 130
37.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24h
ISBN 978-83-7556-188-3

KSIĄŻKA NOSI ŚLADY MAGAZYNOWANIA - OSTATNIE EGZEMPLARZE - STAN TECHNICZNY NIE PODLEGA REKLAMACJI

W opinii większości nieprawników prawo jest skomplikowaną,monoton-
ną i trudną do zrozumienia dziedziną nauki.Niniejsza książka to próba za-
przeczenia powyższej tezie:pozostając wiernym wymogom języka
prawniczego autor stara się w możliwie najbardziej przystępny sposób omó-
wić poszczególne instytucje prawne,wyjaśniając je dodatkowo na konkret-
nych przykładach.Książka „Podstawy prawa w Polsce -prawo dla
nieprawników " powstała w oparciu o doświadczenia Autora związane z wy--
kładami podstaw prawa na kierunkach nieprawniczych (ekonomii,zarzą-
dzania,zootechniki,rolnictwa,ochrony środowiska,czy też ogrodnictwa).
Kolejne rozdziały dotyczą definicji i podziału prawa,źródeł prawa,pod-
miotów i przedmiotów stosunku cywilnoprawnego,podstawowych zasad
prawa cywilnego,podstaw prawa rzeczowego,prawa zobowiązań,prawa go-
spodarczego oraz procesu cywilnego.
Książka to ciekawy zbiór najważniejszych informacji na temat podstaw
prawa,przygotowany dla studentów kierunków ekonomicznych,rolniczych
i technicznych.
Publikację,ze względu na jej przystępność warto polecić nie tylko studen-
tom,ale wszystkim osobom,które chciałyby poznać podstawy prawa obowią-
zującego w Polsce.

Wstęp
Rozdział 1
Podstawowe wiadomości o prawie
1.1. Pojęcie prawa
1.2. Gałęzie prawa
1.3. Norma prawna i przepis prawny
1.4. Stosowanie prawa i wykładnia prawa
Rozdział 2
Źródła prawa
2.1. Ogólne informacje o źródłach prawa
2.2. Konstytucja
2.3. Ustawy
2.4. Rozporządzenia
2.5. Umowy międzynarodowe i akty prawa miejscowego
2.6. Źródła prawa wewnętrznie obowiązujące
2.7. Orzecznictwo i doktryna
2.8. Decyzje i postanowienia administracyjne
Rozdział 3
Podmioty prawa
3.1. Osoby fizyczne
3.2. Osoby prawne
3.3. Jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej
Rozdział 4
Przedmioty stosunków cywilnoprawnych
4.1. Definicja rzeczy
4.2. Rzeczy ruchome i nieruchomości
4.3. Rzeczy oznaczone co do tożsamości i rzeczy oznaczone co do gatunku
4.4. Przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne - specjalne przedmioty stosunku
cywilnoprawnego
4.5. Pożytki
4.6. Pieniądze
4.7. Pozostałe przedmioty stosunku cywilnoprawnego
Rozdział 5
Podstawowe zasady i instytucje prawa i prawa cywilnego
5.1. Lex retro non agit, Ignorantio iuris nocet
5.2. Zasady współżycia społecznego
5.3. Forma czynności prawnych
5.4. Przedstawicielstwo (pełnomocnictwo)
5.5. Warunek i termin
Rozdział 6
Własność i inne prawa rzeczowe
6.1. Prawo własności
6.2. Zasiedzenie i zawłaszczenie rzeczy
6.3. Współwłasność
6.4. Roszczenia dotyczące ochrony własności
6.5. Prawo sąsiedzkie
6.6. Ograniczone prawa rzeczowe
Rozdział 7
Zobowiązania w prawie cywilnym
7.1. Wierzyciel i dłużnik
7.2. Zobowiązania pieniężne
7.3. Zobowiązania solidarne
7.4. Skutki niewykonania zobowiązania
7.5. Umowa sprzedaży
7.7. Pozostałe najważniejsze umowy z kodeksu cywilnego
7.7.1. Najem
7.7.2. Umowa o dzieło
7.7.3. Umowa leasingu
7.7.4. Umowa agencyjna
Rozdział 8
Przedsiębiorcy i działalność gospodarcza
8.1. Definicja i miejsce przedsiębiorcy w kodeksie cywilnym
8.2. Działalność gospodarcza
8.3. Rejestracja przedsiębiorców
8.4. Przedsiębiorcy prowadzący działalność na podstawie wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej
8.5. Spółka partnerska
8.6. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
8.7. Spółka akcyjna
Rozdział 9
Podstawowe zasady związane z postępowaniem przed sądami cywilnymi
9.1. Struktura sądów
9.2. Strony w procesie cywilnym
9.3. Dowody
9.4. Orzeczenia sądów
9.5. Środki odwoławcze i skarga kasacyjna
9.6. Postępowanie nakazowe, upominawcze i gospodarcze
9.7. Przedawnienie roszczeń
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku