• Nowoczesne zarządzanie - Najnowsze trendy, koncepcje i metody w zarządzaniu

Niniejszy podręcznik zawiera wiedzę niezbędną do sprawnego i efektywnego funkcjonowania we współczesnych organizacjach. Jego autorzy, doświadczeni eksperci w dziedzinie zarządzania, przedstawili w nim najważniejsze procesy i metody zarządzania. Kompleksowość tematyczna podręcznika czyni go doskonałym przewodnikiem w dzisiejszych niespokojnych, ale i ciekawych czasach, w których nieodzowne jest nowoczesne zarządzanie w oparciu o znajomość najnowszych trendów, koncepcji i metod.

Podtytuł Najnowsze trendy, koncepcje i metody w zarządzaniu. Nowoczesne zarządzanie
Autor Konrad Michalski, Agnieszka Werenowska (red.)
Rok wydania 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 456
95.00 66.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
61.75
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-723-6

Niniejszy podręcznik zawiera wiedzę niezbędną do sprawnego i efektywnego funkcjonowania we współczesnych organizacjach. Jego autorzy, doświadczeni eksperci w dziedzinie zarządzania, przedstawili w nim najważniejsze procesy i metody zarządzania. Kompleksowość tematyczna podręcznika czyni go doskonałym przewodnikiem w dzisiejszych niespokojnych, ale i ciekawych czasach, w których nieodzowne jest nowoczesne zarządzanie w oparciu o znajomość najnowszych trendów, koncepcji i metod.

Pośród czterech głównych obszarów tematycznych zarządzania w podręczniku omówiono m.in. następujące
zagadnienia:
• Zarządzanie organizacją w ujęciu strategicznym strategia, główne koncepcje zarządzania, zarządzanie procesami, zasobami ludzkimi oraz finansami
• Zarządzanie systemami informacyjnymi w ujęciu strategicznym systemy i technologie IT, zarządzanie danymi, technologie cyfrowe w ZZL
• Wyzwania w zarządzaniu marketingowym i mediami marketing logistyczny, badanie satysfakcji klienta, własność intelektualna, media relations, zarządzanie informacją w kryzysie
• Zarządzanie w sektorach gospodarki i przestrzeni społecznej zarządzanie instytucjami kredytowymi, zarządzanie logistyką, public affairs, public relations, lobbing

Ponadto do każdej z części dołączono:
• studium przypadku
• pytania kontrolne
• pytania testowe

 

Wstęp       15

 

 

Część I

WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ W UJĘCIU STRATEGICZNYM

 

Rozdział 1

Strategia – charakterystyka wybranych elementów – Marta Idasz-Balina     19

1.1. Dlaczego strategia jest ważna?                19

1.2. Strategia i jej definicja           20

1.3. Poziomy strategii w organizacjach           22

1.4. Szkoły myślenia strategicznego               24

1.5. Formułowanie strategii w firmie              27

Literatura 29

Pytania kontrolne        31

Pytania testowe           31

Studium przypadku: My Space staje się częścią większej sieci          33

 

Rozdział 2

Koncepcje zarządzania organizacją – Katarzyna Łukasiewicz       35

2.1. Koncepcje i metody w naukach o zarządzaniu          35

2.2. Koncepcja zarządzania relacjami z klientami             37

2.3. Koncepcja zarządzania zaangażowaniem pracowników             38

2.4. Koncepcja zarządzania talentami             40

2.5. Koncepcja benchmarkingu     42

Literatura 44

Pytania kontrolne        46

Pytania testowe           46

Studium przypadku: Budowanie programów lojalnościowych          47

 

Rozdział 3

Perspektywa zarządzania procesami w strategii organizacji – Piotr Pietrzak                  49

3.1. Definicja procesów i ich klasyfikacja rodzajowa       49

3.2. Etapy zarządzania procesami                   52

3.3. Typologia strategii konkurencji                55

3.4. Zależności między realizowaną strategią konkurencji a doskonaleniem procesów         57

3.5. Strategiczna kontrola procesów               59

Literatura 61

Pytania kontrolne        62

Pytania testowe           62

Studium przypadku: Firma kurierska „Ekspresowa przesyłka”          64

 

Rozdział 4

Zarządzanie zasobami ludzkimi w strategii organizacji – wybrane zagadnienia – Anna M. Klepacka                   67

4.1. Postrzeganie organizacji         67

4.2. Zasoby ludzkie w organizacji                  70

4.3. Polityka personalna a strategia personalna                 72

4.4. Związek strategii zarządzania zasobami ludzkimi ze strategią organizacji    74

Literatura 79

Pytania kontrolne        80

Pytania testowe           80

Studium przypadku: Firma Goodvalley         82

 

Rozdział 5

Zarządzanie finansami w strategii przedsiębiorstwa – Joanna Bereżnicka     85

5.1. Istota i cel zarządzania finansami przedsiębiorstw    85

5.2. Zarządzanie aktywami przedsiębiorstwa – strategie kapitału obrotowego   88

5.3. Zarządzanie pasywami – strategie finansowania (finansowe)     92

5.4. Wybrane strategie wzrostu przedsiębiorstwa – elementy planowania finansowego       95

5.5. Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) − ocena skutków zarządzania finansami       99

Literatura 103

Pytania kontrolne        104

Pytania testowe           104

Studium przypadku: Wybrane dane bilansowe i finansowe (bilans i rachunek zysków i strat) przedsiębiorstwa Wawel w 2021 r.         106

 

 

Część II

ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI INFORMACYJNYMI ORGANIZACJI W UJĘCIU STRATEGICZNYM

 

Rozdział 6

Systemy i technologie informatyczne w zarządzaniu organizacją – Konrad Michalski    111

6.1. Systemy i technologie informatyczne w zarządzaniu                  111

6.2. Systemy informowania kierownictwa (MIS)             113

6.3. Hurtownie danych                 117

6.4. Business Intelligence (BI)      120

Literatura 126

Pytania kontrolne        127

Pytania testowe           127

Studium przypadku: Integracja systemów informatycznych w obszarze zarządzania logistyką przedsiębiorstwa usługowego                 129

 

Rozdział 7

Zarządzanie danymi w organizacji – Luiza Ochnio, Grzegorz Koszela            133

7.1. Gromadzenie i przechowywanie danych w organizacji               133

7.2. Łączenie danych z wielu źródeł (ETL)    134

7.3. Tworzenie bazy danych         138

7.4. Przykłady baz danych i ich użytkowanie                  141

7.5. Data mining – wykorzystanie dużych zbiorów danych               144

7.6. Bezpieczeństwo i ochrona danych           146

Literatura 149

Pytania kontrolne        151

Pytania testowe           151

Studium przypadku: Baza danych firmy szkoleniowej    152

 

Rozdział 8

Rozwój informatyki we wsparciu decyzyjnym organizacji – Konrad Michalski, Luiza Ochnio         155

8.1. Systemy wsparcia decyzji (DSS)             155

8.2. Systemy eksperckie (ES)       159

8.3. Trendy rozwojowe zastosowań informatycznych w zarządzaniu                 164

Literatura 168

Pytania kontrolne        170

Pytania testowe           170

Studium przypadku: Zastosowanie Internetu rzeczy (IoT) w zarządzaniu przedsiębiorstwem (smart factory)                   172

 

Rozdział 9

Wykorzystanie technologii cyfrowych w zarządzaniu zasobami ludzkimi – Barbara Wyrzykowska                   175

9.1. Charakterystyka zarządzania zasobami ludzkimi      175

9.2. Koncepcja Przemysłu 4.0 i jego konsekwencje dla rynku pracy 178

9.3. Nowe technologie cyfrowe – wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi                 182

9.4. Electronic Human Resource Management System (e-HRM)      187

Literatura 189

Pytania kontrolne        191

Pytania testowe           191

Studium przypadku: Chatboty w rekrutacji i przykłady ich zastosowania          193

 

 

Część III

WYZWANIA W ZARZĄDZANIU MARKETINGOWYM I MEDIAMI

 

Rozdział 10

Marketing logistyczny i zarządzanie działalnością marketingową operatora TSL – Jacek Karcz   199

10.1. Pojęcie marketingu w branży TSL         199

10.2. Strategia marketingu w branży TSL      202

10.3. Siły marketingowe wykorzystywane przez operatorów TSL    204

10.4. Zarządzanie marketingiem i zarządzanie marketingowe u operatorów TSL                 205

Literatura 208

Pytania kontrolne        209

Pytania testowe           209

Studium przypadku: Social media w działalności marketingowej operatora TSL                 211

 

Rozdział 11

Badanie satysfakcji klienta w kontekście zarządzania jakością – Agata Balińska           215

11.1. Klient w systemie zarządzania jakością                   215

11.2. Populacja a próba – dobór próby do badań             216

11.3. Badania ankietowe              219

11.4. Wywiad i badania fokusowe                 222

11.5. Obserwacja i tajemniczy klient              224

11.6. Metoda servqual                  225

11.7. Indeks satysfakcji klienta (CSI)            227

Literatura 229

Pytania kontrolne        230

Pytania testowe           230

Studium przypadku: Badanie dotyczące rozpoznania potrzeb mieszkańców osiedla oraz poziomu satysfakcji z tytułu udogodnień rekreacyjnych                   232

 

Rozdział 12

Zarządzanie przedsiębiorstwem kreatywnym – Wojciech Pizło    235

12.1. Istota kreatywności              235

12.2. Zmiana postrzegania kreatywności        236

12.3. Istota współczesnego przedsiębiorstwa                   239

12.4. Prokreatywny styl przywództwa – Servant Leadership            241

12.5. Od kreatywności jednostki do kreatywności całej organizacji 241

Literatura 242

Pytania kontrolne        243

Pytania testowe           243

Studium przypadku: Aktywność Fundacji Pamięć, Edukacja, Kultura               245

 

Rozdział 13

Zarządzanie zawartością w mediach – Ewa Jaska        249

13.1. Podstawowe procesy w firmach medialnych          249

13.2. Znaczenie kreatywności w tworzeniu oferty i przewagi konkurencyjnej organizacji medialnej     251

13.3. Zarządzanie zmianą             254

13.4. Zmiany w odbiorze treści medialnych   258

Literatura 261

Pytania kontrolne        262

Pytania testowe           262

Studium przypadku: Grupa Polsat Plus          264

 

Rozdział 14

Media relations i zarządzanie informacją w kryzysie – Agnieszka Werenowska               269

14.1. Definiowane media relations (MR). Cele i funkcje                   269

14.2. Podstawowe narzędzia media relations w sytuacji kryzysowej                  270

14.3. Kryzys wizerunkowy – definiowanie i przyczyny 275

14.4. Zasady zarządzania informacją w kryzysie             277

Literatura 280

Pytania kontrolne        281

Pytania testowe           281

Studium przypadku: mBank „ęśąćż”              282

 

Rozdział 15

Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie – Iwona Pomianek, Joanna Rakowska   287

15.1. Geneza ochrony własności intelektualnej na świecie                  287

15.2. Podstawowe zagadnienia związane z ochroną własności przemysłowej     289

15.3. Podstawowe zagadnienia związane z ochroną praw autorskich                  292

15.4. Strategie zarządzania własnością intelektualną       293

15.5. Umowy w zarządzaniu własnością intelektualną    296

15.6. Znaczenie ochrony własności intelektualnej            298

Literatura 299

Pytania kontrolne        300

Pytania testowe:          300

Studium przypadku: Prawa autorskie a znak towarowy: Banksy versus Full Colour Black Limited      302

 

 

Część IV

ZARZĄDZANIE W WYBRANYCH SEKTORACH GOSPODARKI I PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ

 

Rozdział 16

Zarządzanie instytucjami kredytowymi – Rafał Balina                  307

16.1. Uwarunkowania funkcjonowania instytucji kredytowych        307

16.2. Pojęcie instytucji kredytowej                 308

16.3. Ryzyko bankowe w instytucjach kredytowych       311

16.4. Zarządzanie ryzykiem w instytucjach kredytowych                 314

16.5. Wybrane modele funkcjonowania instytucji kredytowych       318

Literatura 322

Pytania kontrolne        323

Pytania testowe           323

Studium przypadku: Wyzwania sektora bankowego w opinii ekspertów Alior Banku S.A.                   325

 

Rozdział 17

Zarządzanie w agrobiznesie – Bogdan Klepacki, Barbara Kusto    329

17.1. Agrobiznes i jego elementy 329

17.2. Znaczenie rolnictwa i agrobiznesu         331

17.3. Specyfika agrobiznesu         332

17.4. Łańcuchy dostaw żywności                   334

17.5. Wybrane przykłady łańcuchów żywnościowych     337

17.6. Wybrane zagadnienia decyzyjne w agrobiznesie     341

17.7. Kierunki zmian w zarządzaniu agrobiznesem          344

Literatura 345

Pytania kontrolne        346

Pytania testowe           346

Studium przypadku: Przedsiębiorstwo przetwórstwa mleka              347

 

Rozdział 18

Zarządzanie logistyką w szpitalach – Anna Gawrońska                 351

18.1. Specyfika zarządzania szpitalami          351

18.2. Przesłanki zarządzania logistyką w szpitalach         352

18.3. Logistyka szpitali – wybrane trendy w zarządzaniu                  355

18.4. Wyzwania w obszarze logistyki w szpitalach          357

18.5. Wybrane narzędzia i rozwiązania doskonalenia logistyki w szpitalu          358

Literatura 361

Pytania kontrolne        363

Pytania testowe           363

Studium przypadku: Wdrożenie skanowania kodów kreskowych w szpitalu klinicznym w Polsce        365

 

Rozdział 19

Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego w przestrzeni społecznej – Teresa Gądek-Hawlena                   367

19.1. Zagrożenie a ryzyko w ruchu drogowym                367

19.2. Etapy rozwoju idei zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego         369

19.3. Czynniki wpływające na zdarzenia drogowe          371

19.4. Zarządzanie bezpieczeństwem człowieka w ruchu drogowym                   374

19.5. Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej           375

19.6. Zarządzanie bezpieczeństwem pojazdu                   377

Literatura 379

Pytania kontrole          380

Pytania testowe           380

Studium przypadku: Działania podmiotów sektora prywatnego i organizacji non profit na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego                 382

 

Rozdział 20

Zarządzanie logistyką miasta Sabina Kauf, Agnieszka Tłuczak    385

20.1. Pojęcie i istota logistyki miasta              385

20.2. Systemowe ujęcie logistyki miasta        388

20.3. Logistyka miasta jako koncepcja zarządzania przepływami osób w mieście                 392

20.4. Rola prognozowania ruchu w kształtowaniu instrumentów logistyki miasta                396

20.5. Miasto jako lokalizacja (logistycznych) procesów tworzenia wartości        400

Literatura 402

Pytania kontrolne        404

Pytania testowe           404

Studium przypadku: Prognoza wielkości średniodobowego ruchu na drogach międzynarodowych w Polsce w 2050 r.       406

 

Rozdział 21

Zarządzanie relacjami z interesariuszami w sferze publicznej – działania public affairs – Szymon Maciejewski, Mateusz Glinowiecki         407

21.1. Geneza aktywności public affairs          407

21.2. Istota i znaczenie public affairs             409

21.3. Funkcje public affairs          412

21.4. Public relations, lobbing, public affairs – różnice i podobieństwa               414

21.5. Lobbing – narzędzie realizacji działań public affairs                 416

21.6. Fazy procesu zarządzania public affairs w organizacji              420

Literatura 423

Pytania kontrolne        425

Pytania testowe           425

Studium przypadku: Utworzenie Zespołu Parlamentarnego ds. Poczty Polskiej                   427

 

Rozdział 22

Pomiar dokonań w organizacjach sektora publicznego – Piotr Pietrzak, Małgorzata Cieciora         429

22.1. Nowe Zarządzanie Publiczne – istota i wyróżniki   429

22.2. Pomiar dokonań organizacji – przegląd metod        431

22.3. Bariery w pomiarze dokonań organizacji sektora publicznego 433

22.4. Zrównoważona karta wyników jako wielowymiarowe narzędzie pomiaru dokonań    435

22.5. Wykorzystanie zrównoważonej karty wyników w pomiarze dokonań organizacji sektora publicznego                   438

Literatura 440

Pytania kontrolne        442

Pytania testowe           443

Studium przypadku: Zrównoważona Karta Wyników dla instytutu naukowego uczelni publicznej w Polsce                   444

 

O autorach                 447

Klucz do pytań          455

Rozdział 1
Marta Idasz-Balina - doktor, adiunkt w Katedrze Strategii Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Stopień naukowy doktora w dziedzinie ekonomia i finanse otrzymała w 2021 r. Jest ekspertką w zakresie finansów i zarządzania, której zainteresowania badawcze skoncentrowane są wokół zarządzania strategicznego, ekonomii społecznej, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz wpływu tych dziedzin na funkcjonowanie instytucji finansowych. Posiada 15-letnie doświadczenie biznesowo-zarządcze, podczas którego współpracowała z takimi instytucjami jak: Kancelaria Sejmu, Kruger Polska Sp. z o.o. czy Nestle Polska SA. Brała udział w wielu konferencjach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Autorka lub współautorka ponad 35 publikacji, w tym 5 pozycji zwartych.

Rozdział 2
Katarzyna Łukasiewicz - adiunkt w Instytucie Zarządzania SGGW w Warszawie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień zarządzania jakością, standardów jakości, zarządzania relacjami z klientem, zaufania, zarządzania wiedzą oraz mediów społecznościowych. Autorka wielu publikacji z tego zakresu, a także promotor wielu prac licencjackich i magisterskich na kierunku Turystyka i Rekreacja (dwie z nich wyróżnione nagrodą Ministra Sportu i Turystyki w 2009 i 2013 r.) oraz na kierunku Zarządzanie. Opiekun praktyk na Wydziale Ekonomicznym SGGW dla kierunków Logistyka, Turystyka i Rekreacja oraz Zarządzanie.

Rozdział 3
Piotr Pietrzak - adiunkt w Instytucie Zarządzania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 2016 r. obronił pracę doktorską pt. „Efektywność sektora publicznego na przykładzie szkolnictwa wyższego w Polsce". Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Komisji Rektorskiej ds. Rankingów. Jego zainteresowania naukowe dotyczą: zarządzania publicznego, zarządzania strategicznego, zarządzania procesowego, ekonomiki edukacji oraz zrównoważonego rozwoju. Jest autorem blisko 90 publikacji, w tym 4 książek.

Rozdział 4
Anna M. Klepacka - doktor habilitowany, adiunkt w Instytucie Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie, wcześniej na Wydziale Inżynierii Produkcji (od 2012 r. do 2019 r.) SGGW w Warszawie. Absolwentka SGGW w Warszawie (2000), gdzie uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych (2012), natomiast stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse uzyskała na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (2020). Ukończyła również Podyplomowe Studium Pedagogiczne (2001) i MBA Agribusiness Management (2003) na SGGW w Warszawie oraz studia podyplomowe w zakresie administracji na Uniwersytecie Warszawskim (2006). Jej zainteresowania naukowe w zakresie zarządzania obejmują aspekty dotyczące zarządzania firmą oraz zarządzania zespołami wynikające z wieloletniego doświadczenia zawodowego w biznesie.

Rozdział 5
Joanna Bereżnicka - doktor inżynier, adiunkt w Instytucie Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie. Absolwentka SGGW w Warszawie, gdzie obroniła doktorat w obszarze nauk ekonomicznych, w specjalności ekonomika i organizacja, zarządzanie przedsiębiorstwem. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz kursy z rachunkowości i audytu. Jest licencjonowanym zarządcą. Główne zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim finanse przedsiębiorstw agrobiznesu oraz gospodarstw rodzinnych, a także rachunkowość.

Rozdział 6
Konrad Michalski - doktor, adiunkt w Instytucie Zarządzania SGGW w Warszawie, wcześniej w Katedrze Logistyki (w latach 2017-2019). Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego (2005), gdzie obronił doktorat w obszarze nauk ekonomicznych, w specjalności logistycznej (2010). Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (2014) oraz psychologii społecznej (2019). Jego zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim zarządzanie w obszarze logistyki, a także cyfryzację procesów. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w branży logistycznej, certyfikowany kierownik projektów oraz analityk procesów biznesowych.

Rozdział 7
Luiza Ochnio - doktor inżynier, adiunkt w Katedrze Logistyki Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie. Pracowała na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW (Katedra Informatyki oraz Ekonometrii i Statystyki). Ukończyła studia podyplomowe z systemów informacyjnych i analizy danych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne, m.in. z zakresu technologii informacyjnych, big data, analizy danych. Wykorzystywała w praktyce biznesowej znajomość zarządzania dużymi zbiorami danych oraz ich analizy, a także brała udział w projektach z tego zakresu jako analityk procesów biznesowych oraz certyfikowany kierownik.
Grzegorz Koszela - doktor inżynier, adiunkt w Katedrze Logistyki, Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie, wcześniej w Katedrze Ekonometrii i Statystyki na Wydziale Informatyki i Statystyki SGGW. Absolwent Wydziału Zarządzania Politechniki Łódzkiej, rozprawę doktorską złożył i bronił w SGGW w obszarze nauk ekonomicznych, w specjalności ekonometria. Egzaminator ECDL, od wielu lat prowadzi zajęcia z technologii informacyjnych, informatyki w zarządzaniu, statystyki, ekonometrii, metod analizy danych w tym dużych zbiorów danych (Big Data).

Rozdział 8
Konrad Michalski - patrz rozdział 6.
Luiza Ochnio - patrz rozdział 7.

Rozdział 9
Barbara Wyrzykowska - doktor nauk ekonomicznych, inżynier. Pracownik naukowy Instytutu Zarządzania i wykładowca Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jej działalność naukowo-badawcza koncentruje się głównie wokół zagadnień związanych z kapitałem ludzkim, zarządzaniem kompetencjami, cyfryzacją w zarządzaniu i nowymi modelami biznesowymi. Autorka i współautorka ponad 120 prac naukowych i popularnonaukowych.

Rozdział 10
Jacek Karcz − doktor nauk ekonomicznych. Ukończył studia na Politechnice Częstochowskiej na Wydziale Zarządzania (2011), gdzie następnie obronił doktorat z zakresu logistyki (2016). Ukończył również studia podyplomowe Business Intelligence w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej (2012). Jest adiunktem i managerem kierunku Logistyka w Akademii WSB, autorem publikacji naukowych i branżowych w zakresie transportu i logistyki. Ekspert w zakresie transportu i logistyki, dzięki ponad 15-letniemu doświadczeniu praktycznemu w biznesie logistycznym. Jego dotychczasowa kariera w międzynarodowym środowisku firm spedycyjnych i logistycznych (DHL, TNT, Arcese Trasporti, Militzer und Muench, SwissLogis, CAT LC, Gruber Logistics) dotyczy stanowisk kierowniczych, zarządzania zespołem, rozwoju działalności rynkowej. Prowadzi szkolenia w obszarze logistyki, posiada certyfikat w zakresie drogowego transportu rzeczy. Autor licznych komentarzy medialnych oraz biegły sądowy w zakresie transportu i logistyki.

Rozdział 11
Agata Balińska - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor w Instytucie Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała w 2001 r., a doktora habilitowanego w 2017 r. Autorka i współautorka ponad 150 publikacji naukowych. Główne obszary zainteresowań badawczych to: gospodarka turystyczna, sharing economy, zachowania zrównoważone, poziom satysfakcji klientów. Promotorka ponad 250 prac dyplomowych. Od 2016 r. członek International Association of Cultural and Digital Tourism, w latach 2020-2021 członek American Council on Consumer Interests, od 2022 r. członek World Leisure Organization (WLO). Uczestniczka licznych projektów badawczych i dydaktycznych w tym programu „Wdrożenie koncepcji Smart Villages w województwie mazowieckim", „Zachowania zrównoważone środowiskowo i społecznie pokolenia Z stymulowane aplikacjami mobilnymi" (NdS/545437/2022/2022).

Rozdział 12
Wojciech Pizło - doktor habilitowany, profesor SGGW w Instytucie Zarządzania SGGW w Warszawie, wcześniej w Instytucie Ekonomii i Finansów (do 2021) oraz profesor w Instytucie Zarządzania UJK w Kielcach (2012-2018). Absolwent studiów Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego, gdzie obronił doktorat w obszarze nauk ekonomicznych (1999). Ukończył roczne studia w Niemczech na kierunku zarządzanie. Jego główne zainteresowania dotyczą zarządzania w dobie rewolucji informatycznej, w szczególności teorii marketingu, ekonomii instytucjonalnej, przywództwa i kreatywności. Jest autorem m.in. monografii „Przedsiębiorstwo w społeczeństwie informacyjnym w świetle teorii ekonomii instytucjonalnej" (2009), „Marketing. Wiedza ekonomiczna i aktywność rynkowa" (2017), „Marketing międzynarodowy - europejski punktu widzenia" (2019), a także autorem i współautorem ponad 150 artykułów i rozdziałów w monografiach.

Rozdział 13
Ewa Jaska − doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie. Główne obszary zainteresowań naukowych: komunikowanie masowe, rynek medialny i ekonomika mediów, komunikacja przedsiębiorstwa z rynkiem. Jest autorką ponad 140 publikacji, w tym dwu książek „Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania zmian na polskim rynku telewizyjnym" i „Komunikacja przedsiębiorstwa z otoczeniem w gospodarce opartej na wiedzy", redaktorem naukowym 12 prac zbiorowych, w tym 3 tomów serii „Media w społeczeństwie informacyjnym".

Rozdział 14
Agnieszka Werenowska - doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Absolwentka Podyplomowych Studiów Public Relations w SGH w Warszawie. Pracownik naukowy w Instytucie Zarządzania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości. Główny kierunek badań: public relations, komunikacja medialna, marketing w przedsiębiorstwach, zachowania zrównoważone społecznie i środowiskowo z wykorzystaniem nowych mediów. Autorka ponad 100 publikacji publikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, współautorka monografii „Komunikacja przedsiębiorstwa z otoczeniem w gospodarce opartej na wiedzy". Uczestniczka i prelegentka konferencji krajowych i zagranicznych.

Rozdział 15
Iwona Pomianek - doktor, adiunkt w Instytucie Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie (Katedra Polityki Rozwoju i Marketingu, Zakład Studiów Regionalnych i Europejskich). Studia magisterskie ukończyła w 2003 r. w Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW. W 2010 r. uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w specjalności ekonomika regionalna (Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW). Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie doskonalenia pedagogicznego. Jej główne zainteresowania naukowe koncentrują się na rozwoju regionalnym i lokalnym. Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie ochrony własności intelektualnej.
Joanna Rakowska - doktor habilitowany, adiunkt w Instytucie Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jej główne zainteresowania naukowe koncentrują się na zrównoważonym rozwoju lokalnym i regionalnym w kontekście miejskim i wiejskim, ze szczególnym uwzględnieniem takich czynników jak polityka regionalna, działalność samorządów, przedsiębiorczość, bezrobocie, zmiany demograficzne, turystyka oraz odnawialne źródła energii. Jej zainteresowania dydaktyczne obejmują także kwestie ochrony własności intelektualnej.

Rozdział 16
Rafał Balina − doktor nauk ekonomicznych, wykładowca akademicki, specjalista z zakresu bankowości, finansów i zarządzania. Adiunkt w Katedrze Finansów SGGW w Warszawie. W trakcie dotychczasowej kariery realizował liczne projekty związane opracowywaniem i wdrażaniem strategii zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych. Specjalizuje się w opracowywaniu metod i narzędzi oceny ryzyka, a także projektowaniem procesów biznesowych. Wiedzę i umiejętności z tego zakresu zdobywał m.in. na Yale University, University of Michigan, University of Arkansas, SGH w Warszawie oraz SGGW w Warszawie.

Rozdział 17
Bogdan Klepacki - profesor doktor habilitowany, zatrudniony jako profesor w Instytucie Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie. Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW, gdzie obronił doktorat oraz uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Profesor nauk ekonomicznych, doktor honoris causa UR w Krakowie, profesor honorowy Uniwersytetów Przyrodniczych w Kijowie i Dublanach. Były rektor WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim i prorektor SGGW w Warszawie, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i kierownik Katedry Logistyki SGGW, członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Ukończył kurs korespondencyjny w Uniwersytecie Pensylwanii (USA) i odbył staż naukowy w SAC Aberdeen (Szkocja). Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. zagadnienia ekonomiki rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz zarządzania działalnością logistyczną. Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi, w tym w realizacji wielu projektów krajowych i międzynarodowych.
Barbara Kusto - doktor, adiunkt w Katedrze Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach (obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego). Obroniła doktorat w obszarze nauk ekonomicznych w SGGW w Warszawie, w specjalności zarządzanie rozwojem lokalnym. Ukończyła również studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania organizacjami gospodarczymi. Jej główne zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z rozwojem lokalnym i regionalnym oraz z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego. Posiada wieloletnie doświadczenie jako trener szkoleń, w pracy na stanowiskach kierowniczych oraz doświadczenie praktyczne w prowadzeniu własnej firmy.

Rozdział 18
Anna Gawrońska - doktor, ekspert ds. ochrony zdrowia w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie obroniła doktorat w obszarze nauk ekonomicznych, nauki o zarządzaniu. Jej główne zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim zarządzanie w ochronie zdrowia, cyfryzację procesów szpitalnych i bezpieczeństwo pacjenta. Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia HL7, członek Rady ds. Interoperacyjności przy Centrum e-Zdrowia oraz Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Autorka ponad 60 publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz dostępnej w trybie open access książki „Zarządzanie procesem przepływu produktów leczniczych w szpitalu". Uczestniczka ponad 40 konferencji branżowych.

Rozdział 19
Teresa Gądek-Hawlena - doktor, adiunkt w Katedrze Logistyki SGGW w Warszawie. W latach 1996-2022 pracownik Katedry Transportu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Absolwentka Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). Jej główne zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim bezpieczeństwo w transporcie drogowym, logistykę ostatniej mili oraz transport w turystyce.

Rozdział 20
Agnieszka Tłuczak - doktor, adiunkt w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego. Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego, gdzie obroniła doktorat w obszarze nauk ekonomicznych, w specjalności zastosowania metod ilościowych w naukach ekonomicznych. Ukończyła również studia magisterskie na kierunku matematyka oraz podyplomowe z zakresu informatyki. Jej główne zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim możliwości stosowania metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu.
Sabina Kauf − profesor doktor habilitowany, kierownik Katedry Logistyki i Marketingu w Instytucie Zarządzania i Jakości Uniwersytetu Opolskiego. Rozprawę doktorską przygotowała na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym Uniwersytetu w Poczdamie. Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzania oraz tytuł profesora nauk społecznych uzyskała na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Zainteresowania naukowe od ponad 15 lat skupia na wykorzystaniu potencjału logistyki oraz zarządzania łańcuchem dostaw w jednostkach samorządu terytorialnego. Prowadzi także badania w obszarze logistyki miasta i smart city. Jest autorem i współautorem 11 monografii naukowych, 4 skryptów oraz 150 artykułów naukowych oraz rozdziałów w monografiach publikowanych w kraju i poza jego granicami. Prowadzi wykłady z logistyki miasta, zarządzania łańcuchem dostaw i badań rynkowych na studiach licencjackich oraz magisterskich.

Rozdział 21
Szymon Maciejewski - doktor, absolwent kierunków germanistyka oraz stosunki międzynarodowe w Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warszawskim w zakresie nauk o polityce, gdzie w 2018 r. uzyskał tytuł doktora w zakresie nauk społecznych. Od 20 lat zawodowo związany ze spółkami Skarbu Państwa, gdzie w jednej z nich pracuje obecnie na stanowisku menedżerskim w obszarze analiz rynkowych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie oraz Uczelni WSB Merito w Warszawie.
Mateusz Glinowiecki - doktor, socjolog, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich UW. Pracę doktorską w dziedzinie nauk społecznych obronił w 2017 r., ukończył również Podyplomowe Studia Menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej. Posiada doświadczenie zawodowe w największych spółkach Skarbu Państwa, gdzie zajmuje stanowiska menedżerskie w obszarze strategii i analiz rynkowych. Współautor pierwszego w Polsce opracowania eksperckiego z zakresu Public Affairs wydanego przez Fundację Republikańską.

Rozdział 22
Piotr Pietrzak - patrz rozdział 3.
Małgorzata Cieciora - pracownik dydaktyczno-naukowy i profesor uczelniany w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie (dawniej Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych), w której pracuje od jej powstania w 1994 r. Doktorat z ekonomii uzyskała na Uniwersytecie Gdańskim w 2003 r. Obecnie jest dziekanem Wydziału Zarządzania Informacją PJATK. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania w języku polskim i angielskim. Jej zainteresowania naukowe obejmują tematykę zarządzania jakością, procesami biznesowymi, wiedzą i projektami. Opublikowała liczne artykuły i jedną książkę poświęconą zarządzaniu w środowisku akademickim.

Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska (Politechnika Warszawska)
Dr hab. inż. Krzysztof Witkowski, profesor UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku