• Nowoczesne finanse przedsiębiorstwa hotelowego

„Podjęty przez Autorów problem badawczy jest niezwykle aktualny i ważny, gdyż przedsiębiorstwo hotelowe pełni obecnie wiele funkcji (...). Z dużą satysfakcją stwierdzam, że recenzowana pozycja analizuje wszystkie najważniejsze aspekty nowoczesnego ujęcia finansów przedsiębiorstwa hotelowego, m.in.: strukturę finansową i sposoby zarządzania tą strukturą, zarządzanie płynnością i wynikiem finansowym, kształtowanie cen usług hotelowych, wykorzystanie rachunkowości zarządczej w procesie zarządzania hotelem, ocenę standingu finansowego oraz opłacalności przedsięwzięć gospodarczych, a także zarządzanie wartością hotelu (...). Mało jest na polskim rynku wydawnictw książek prezentujących tak szerokie spectrum finansowych aspektów funkcjonowania nowoczesnego hotelu w dowolnym miejscu na świecie." Z recenzji wydawniczej Prof. zw. dr. hab. Mariana Nogi Celem, jaki stawiają sobie autorzy książki, jest przedstawienie najważniejszej wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstw hotelowych z punktu wid

Podtytuł Nowoczesne fi nanse przedsiębiorstwa hotelowego
Autor Daniel Puciato, Agnieszka Gawlik
Rok wydania 2016
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 230
55.00 41.80
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
41.25
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-754-0
„Podjęty przez Autorów problem badawczy jest niezwykle aktualny i ważny, gdyż przedsiębiorstwo hotelowe pełni obecnie wiele funkcji (...). Z dużą satysfakcją stwierdzam, że recenzowana pozycja analizuje wszystkie najważniejsze aspekty nowoczesnego ujęcia finansów przedsiębiorstwa hotelowego, m.in.: strukturę finansową i sposoby zarządzania tą strukturą, zarządzanie płynnością i wynikiem finansowym, kształtowanie cen usług hotelowych, wykorzystanie rachunkowości zarządczej w procesie zarządzania hotelem, ocenę standingu finansowego oraz opłacalności przedsięwzięć gospodarczych, a także zarządzanie wartością hotelu (...). Mało jest na polskim rynku wydawnictw książek prezentujących tak szerokie spectrum finansowych aspektów funkcjonowania nowoczesnego hotelu w dowolnym miejscu na świecie."
Z recenzji wydawniczej Prof. zw. dr. hab. Mariana Nogi


Celem, jaki stawiają sobie autorzy książki, jest przedstawienie najważniejszej wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstw hotelowych z punktu widzenia jej przydatności w podejmowaniu decyzji. Wiedza ta jest niezbędna zarówno pracownikom, jak i menedżerom. Podejmowanie decyzji wiąże się bowiem z koniecznością przeprowadzania analiz, uwzględniających skutki finansowe tych decyzji.
Książka adresowana jest przede wszystkim do:
• studentów kierunków turystycznych,
• studentów kierunków ekonomicznych oraz menedżerskich, chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstwa,
• doktorantów w obrębie nauk ekonomicznych,
• pracowników przedsiębiorstw hotelowych, którzy chcą uzupełnić i uporządkować swoją wiedzę w tej ważnej dziedzinie,
• kadry sprawującej funkcje menedżerskie w hotelach.

Wstęp 7

Rozdział 1
Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa hotelowego 9
1.1. Pojęcie przedsiębiorstwa hotelowego 9
1.2. Ekonomika hotelu 17
1.3. Funkcje oraz cele finansowe i pozafinansowe przedsiębiorstwa hotelowego 21
1.4. Główne strategie finansowe hotelu 24

Rozdział 2
Źródła informacji finansowej przedsiębiorstwa hotelowego 27
2.1. System rachunkowości w hotelu 27
2.2. Sprawozdanie finansowe hotelu 33
2.3. Standardowy System Rachunkowości Hotelowej (Uniform System of Accounts for the Lodging Industry - USALI) 54

Rozdział 3
Zarządzanie strukturą finansową hotelu 63
3.1. Źródła finansowania przedsiębiorstwa hotelowego 63
3.2. Teorie struktury kapitału i strategie finansowania hotelu 77
3.3. Kształtowanie struktury finansowania hotelu w oparciu o koszt kapitału 79

Rozdział 4
Zarządzanie płynnością i wynikiem finansowym hotelu 85
4.1. Zarządzanie płynnością finansową 85
4.2. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto 91
4.3. Kształtowanie wyniku finansowego 101

Rozdział 5
Polityka cenowa w hotelu 109
5.1. Pojęcie i determinanty polityki cenowej 109
5.2. Proces ustalania cen w hotelu o orientacji kosztowej 112
5.3. Proces ustalania cen w hotelu o orientacji rynkowej 117

Rozdział 6
Wykorzystanie rachunkowości zarządczej w procesie zarządzania hotelem 131
6.1. Istota i wykorzystanie rachunkowości zarządczej w hotelarstwie 131
6.2. Rachunkowość zarządcza według USALI 135
6.3. Budżetowanie jako narzędzie zarządzania hotelem 141

Rozdział 7
Ocena standingu finansowego hotelu 147
7.1. Proces oceny kondycji finansowej 147
7.2. System wczesnego ostrzegania w identyfikacji ryzyka upadłości 162
7.3. Ocena w oparciu o czynniki niemierzalne 166

Rozdział 8
Ocena opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych w przedsiębiorstwie hotelowym 173
8.1. Pojęcie i rodzaje przedsięwzięć inwestycyjnych w hotelu 173
8.2. Proces realizacji projektu gospodarczego 177
8.3. Ocena efektywności inwestycji w hotelu 180
8.4. Analiza ryzyka inwestycyjnego 191

Rozdział 9
Zarządzanie wartością hotelu 199
9.1. Wartość przedsiębiorstwa hotelowego i jego nośniki 199
9.2. Metody wyceny przedsiębiorstw hotelowych 203
9.3. Zarządzanie wartością hotelu 212

Bibliografia 219
Spis tabel 227
Spis rysunków 229

Pozycje zwarte i ciągłe
Altman E.I., Corporatefinancial distress. A complete guide to predicting, avoiding and dealing with bankruptcy, John Wiley & Sons, New York 1983.
Arthur W., Positive feedbacks in the economy, „Scientific American" 1990, nr 262.
Baumol W.J., The Transactions Demand For Cash: An Inventory Theoretic Approach, "Quarterly Journal of Economics" 1952, nr 66.
Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
Bednarski L., Waśniewski T., Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, FRRwP, Warszawa 1996.
Behrens W., Hawranek P., Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility, United Nations Industrial Development Organization, Warszawa 1993.
Bernstein P.L., Damodaran A., Zarządzanie inwestycjami, Lieber, Warszawa 1999.
Biczysko W., Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie turystycznym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2011.
Bizon-Górecka I., Inżynieria niezawodności i ryzyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza OPO, Bydgoszcz 2001.
Bogacz-Miętka O., Standardy rachunkowości a Corporate Governance, [w:] Messner Z. (red.), Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2006.
Brigham E., Gapenski L., Financial Management, Chapman & Hall, London 1991.
Brigham E., Gapenski L., Zarządzanie finansami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
Brzezin W., Ogólna teoria rachunkowości, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 1998.
Cicirko T., Ostaszewski J., Finanse spółki akcyjnej, Difin, Warszawa 2006.
Cwynar A., Cwynar W., Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje, systemy, narzędzia, FRRwP, Warszawa 2002.
Czechowski L., Dziworska K., Gostkowska-Drzewiecka T., Górczyńska A., Ostrowska E., Projekty inwestycyjne - finansowanie, metody i procedury oceny, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1996.
Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Ćwiąkała-Małys A., Nowak W., Zarys metodologiczny analizy finansowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
Dahlstrom R., Haugland S., Nygaard A., Rokkan A., Governance structures in the hotel industry, "Journal of Business Research" 2009, nr 62.
Damodaran A., Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Helion, Gliwice 2007.
Dickerson B., Campsey B.J., Brigham E.F., Introduction to Financial Management, Dryden Press, Fort Worth 1995.
Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Dreliszak E., Kania D., O czym należy pamiętać sporządzając sprawozdanie finansowe, ODDK, Gdańsk 2005.
Drucker P., Praktyka zarządzania, MT Biznes, Warszawa 2005.
Dudycz T., Wrzosek S., Analiza finansowa. Problemy metodyczne w ujęciu praktycznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1998.
Dziedzic E., Wybrane czynniki kształtujące kontekst sytuacji kryzysowych, [w:] E. Dziedzic (red.), Reagowanie branży turystycznej na sytuacje kryzysowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
Ehrbar A., EVA. Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa, WIG-PRESS, Warszawa 2000.
Gabrusewicz W., Hamrol M., Kurtys E., Sobolewski H., Analiza wartości jako narzędzie optymalizacji kosztów własnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2000.
Gabrusewicz W., Remlein M., Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
Garbicz M., Niedorozwój a korzyści skali, [w:] W. Pacho (red.), Szkice ze współczesnej teorii ekonomii, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
Gierusz B., Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDK, Gdańsk 2002.
Gitman L.J., Madura J., Introduction to Finance, Addison Wesley Longman Inc., Boston 2001.
Gos W., Rachunek przepływów pieniężnych w świetle krajowego standardu rachunkowości, Difin, Warszawa 2004.
Gos W., Bilans. Znaczenie. Koncepcje sporządzenia. Formy prezentacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
Helfert E.A., Techniques of Financial Analysis, 6th edit, Irwin, Homewood 1987.
Hołda A., Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
Hońko S., Koncepcja ostrożnej wyceny w rachunkowości, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
Jaki A., Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer, Kraków 2008.
Jaremen D., Rodzaje przedsiębiorstw hotelarskich, [w:] Panasiuk A., Szostak D. (red.), Hotelarstwo, PWN, Warszawa 2008.
Jaruga A., Nowak W., Szychta A., Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Absolwent, Łódź 2001.
Jaworek M., Szostek A., Efektywność projektów inwestycyjnych, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2010.
Jaworski J., Analityczna funkcja sprawozdania finansowego w identyfikacji i pomiarze nośników wartości przedsiębiorstwa, [w:] Sobańska I., Wnuk-Pel T. (red.), Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łodź, 2009.
Jaworski J., Value Based Management w małym przedsiębiorstwie, „Przegląd Organizacji" 2009, nr 3.
Jaworski J., Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2010.
Jerzemowska M., Analiza teorii kształtowania struktury kapitału w spółkach akcyjnych, PWN, Warszawa 1996.
Jerzemowska M., Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.
Kachniewska M., Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa hotelowego, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2009.
Kachniewska M., Nawrocka E., Ekonomika podaży turystycznej, [w]: M. Kachniewska, E. Nawrocka, A. Niezgoda, A. Pawlicz, Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.
Kamela-Sowińska A., Wartość firmy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996.
Kiziukiewicz T., Rachunkowość zarządcza, Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław 2012.
Koller T., What is value-based management? "The McKinsey Quarterly", 1994, nr 3.
Konieczna-Domańska A., Gospodarka turystyczna. Zagadnienia wybrane, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
Kopczewska K., Renta geograficzna a rozwój społeczno-gospodarczy, CeDeWu, Warszawa 2008.
Korzeniowski W., Podstawy prawne i organizacja procesu inwestycyjno-budowlanego, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2000.
Kotaś R., Sojak S., Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie i gastronomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Kotler P., Marketing, Rebis, Poznań 2005.
Krajewski M., Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwach. Zasady - efektywność - Narzędzia, ODDK, Gdańsk 2006.
Kreczmańska-Gigol K., Faktoring w teorii i praktyce, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
Kuchlewska M., Ubezpieczenie jako metoda finansowania ryzyka przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
Kurowski L., Ocena projektów gospodarczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oscara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.
Kwiatkowski W., Efektywność gospodarki hotelowej w Polsce, Wydawnictwo Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, Warszawa 1982.
Leszczyński L., Skowronek-Mielczarek A., Analiza ekonomiczno-finansowa spółki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
Lubomska-Kalisz J., Informacja dodatkowa, [w:] Sokół A., Surmacz A., Brojak-Trzaskowska M., Porada-Rochoń M., Lubomska-Kalisz J. (red.), Analiza sprawozdań finansowych. Wybrane zagadnienia, CeDeWu, Warszawa 2010.
Łącka I., Franchising jako jedna z form aliansów strategicznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze", 2004, nr 16.
Łobos K., Puciato D., Dekalog współczesnego zarządzania. Najnowsze nurty, koncepcje i metody, Difin, Warszawa 2013.
Małysa K., Proces inwestycyjno-budowlany, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2002.
Manikowski A., Tarapata Z., Ocena projektów gospodarczych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001.
Marcinkowska M., Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Matuszewicz J., Matuszewicz P., Rachunkowość od podstaw, Finans-Servis, Warszawa 2007.
Mazurkiewicz E., Polityka gospodarcza, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2000.
Mączyńska E., Niezbędne repetytorium do przedmiotu „Rachunkowość zarządcza". Finanse jako podstawa rynkowej wyceny aktywów i wartości przedsiębiorstwa, Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa, 2010.
Messner Z., Pfaf J., Rachunkowość finansowa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2004.
Michalak A., Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Michalski G., Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, CeDeWu, Warszawa 2004.
Micherda B., Analityczna funkcja rachunkowości, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2001.
Milewska M., Włodarczyk B., Hotelarstwo, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
Miller M.H., Orr D., Mathematical Models for Financial Management, [w:] Frontiers of Financial Management, South-Western Publishing Co., Cincinati 1984.
Misińska D., Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Moss T., Zysnarska A., Rachunkowość finansowa od podstaw, ODDK, Gdańsk 2004.
Motylska-Kuźma A., Wieprow J., Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2013.
Mrozowicz K., Strategia marki sieciowego przedsiębiorstwa hotelarskiego, Wydawnictwo Naukowe AWF Katowice 2012.
Nita B., Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
Noga M., Makroekonomia ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężnej, CeDeWu, Warszawa 2012.
Nowak E., Leksykon rachunkowości, PWN, Warszawa 1996.
Nowak E, Rachunkowość. Kurs podstawowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
Nowak M., Praktyczna ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Metody i ograniczenia, FRRwP, Warszawa 1998.
Olchowicz I., Tkaczała A., Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, Difin, Warszawa 2008.
Olzacka B., Pałczyńska-Gościniak R., Jak oceniać firmę? Metodyka badania. Przykłady liczbowe, ODDK, Gdańsk 2003.
Panasiuk A., Ekonomika turystyki, PWN, Warszawa 2007.
Panasiuk A., Szostak D., Hotelarstwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Pluta W., Michalski G., Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem. Jak zachować płynność finansową, C.H. Beck, Warszawa 2005.
Płoszajski P., Współczesne otoczenie organizacji, [w:] M. Strużycki (red.), Podstawy zarządzania, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2008.
Popowich L., Taylor D., Sydor D., Uniform System of Accounts for Lodging Industry: Are You Up to Date? Ninth Revised Edition of Uniform System of Account for Lodging Industry, Published by the Hotel Association of New York City, SFAS No. 95, "The Journal of Hospitality Financial & Technology Professionals", 1997, nr 12.
Porter M., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1999.
Pratt S.P., Reilly R.F., Schweihs R.P., Valuing Small Businesses & Professional Practices, Irwin Library of Investment and Finance, McGraw-Hill, New York 1998.
Puciato D., Wybrane instrumenty fiskalne, jako element polityki turystycznej w gminie Głuchołazy, [w:] J. Sokołowski (red.) Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Jelenia Góra 2008.
Puciato D., Rola instrumentów fiskalnych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych, [w:] M. Jalinik (red.) Innowacje w rozwoju turystyki, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2008.
Puciato D., Strategia maksymalizacji zysku jako przesłanka wyboru lokalizacji hoteli w południowo-zachodniej Polsce. „Rozprawy Naukowe AWF Wrocław" 2015, nr 49.
Puciato D., Przedsiębiorstwo hotelowe. Aspekty ekonomiczne, finansowe i organizacyjne, Difin, Warszawa 2016.
Puciato D., Dziedzic E., The attractiveness of the municipalities of the south-western Polish for hotel investors, "Tourism Economics" 2017, nr 2.
Puciato D., Gawlik A., Goranczewski B., Oleśniewicz P., Woś B., Jandová S., Markiewicz-Patkowska J., Sołtysik M., The relationship between hotel location and size on the example of hotel enterprises operating in Poland, "E+M Ekonomie a Management" 2016, nr 4.
Puciato D., Goranczewski B., Kształtowanie się kursów akcji przedsiębiorstw turystycznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. „Handel Wewnętrzny" 2010, nr 8, s. 187-192.
Puciato D., Goranczewski B., Łoś A., Rola zasobów ludzkich w funkcjonowaniu biur podróży w opinii właścicieli i menadżerów, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku" 2011, nr 12.
Puciato D., Łoś A., Wykorzystanie opłat ekologicznych jako instrumentu zarządzania i finansowania pośredniej gospodarki turystycznej w obszarze ochrony środowiska. „Studia i Monografie Politechniki Opolskiej" 2009, nr 252.
Puciato D., Łoś A., Globalny kryzys finansowy końca pierwszej dekady XXI wieku a rynek usług turystycznych w Polsce. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu" 2010, nr 19, s. 105-115.
Puciato D., Łoś A., Mrozowicz K., Franchising as a way of reducing moral hazard in the tourism market. „Argumenta Oeconomica" 2013, nr 1.
Raczkowski K., Noga M., Klepacki J., Zarządzanie ryzykiem w polskim systemie finansowym, Difin, Warszawa 2015.
Rapacz A., Przedsiębiorstwo turystyczne, Difin, Warszawa 2007.
Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa 1999.
Rutkowski A., Zarządzanie finansami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
Rybicki P., Sprawozdanie finansowe źródłem informacji o firmie, Poltext, Warszawa 2003.
Sala J., Formy współczesnego hotelarstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2008.
Sawicki K., Rachunkowość finansowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
Sawicki K., Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw, cz. I., Export, Wrocław 2004.
Sawicki K., Podstawy rachunkowości, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
Siemińska E., Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, TNOiK, Toruń 2002.
Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H. Beck, Warszawa 2007.
Sokół A., Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw, [w:] Sokół A., Surmacz A., Brojak-Trzaskowska M., Porada-Rochoń M., Lubomska-Kalisz J. (red.), Analiza sprawozdań finansowych. Wybrane zagadnienia, CeDeWu, Warszawa 2010.
Stalmach R., Zarządzanie firmą w interesie akcjonariuszy, Difin, Warszawa 2005.
Steinmann H., Schreyogg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1992.
Strużycki M., Zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2004.
Surmacz A., Rachunek przepływów pieniężnych - cash flow statement [w:] Sokół A., Surmacz A., Brojak-Trzaskowska M., Porada-Rochoń M., Lubomska-Kalisz J. (red.), Analiza sprawozdań finansowych. Wybrane zagadnienia, CeDeWu, Warszawa 2010.
Szablewski A., Tuzimek R., Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 2007.
Szczepankowski P., Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWC, Warszawa 2012.
Szczepański J., Szyszko L., Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
Szymański P., Standardy wyceny biznesowej (przedsiębiorstw i kapitału własnego) na świecie, a przyszły polski standard wyceny biznesowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
Świderska G., Sprawozdanie finansowe bez tajemnic. Rachunkowość finansowa w praktyce, MAC, Warszawa 2006.
Świderska G. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2010.
Tarczyński W., Łuniewska M., Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, Placet, Warszawa 2004.
Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001.
Trocki M., Zarządzanie projektem europejskim, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.
Turyna J., Standardy sprawozdawczości finansowej, Difin, Warszawa 2006.
Walczak M., Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2007.
Wawryszuk-Misztal A., Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
Włodarczyk B., Systemy, łańcuchy hotelowe oraz inne struktury funkcjonalno-organizacyjne w hotelarstwie - próba definicji, „Turystyka i Hotelarstwo" 2003, nr 3.
Zagórna-Goplańska M., Gawlik A., Realizacja funkcji personalnej w przedsiębiorstwach hotelarskich województwa opolskiego - rozwiązania organizacyjne, planowanie i alokacja zasobów ludzkich, „Zarządzanie zasobami ludzkimi" 2016, nr 1.
Zaleska M., Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku. Systemy wczesnego ostrzegania, Difin, Warszawa 2002.
Zaleska M., Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2012.
Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
Akty prawne
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, Dz.U. z 2004 r., nr 223, poz. 2268, z późn. zm.

Materiały źródłowe
Brega M., Polityka cenowa przedsiębiorstwa hotelowego na przykładzie hotelu The Royal Park w Londynie, praca magisterska, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wrocław 2016.
Juras A., Scenariusze rozwiązań w zakresie kształtowania polityki cenowej w hotelu biznesowym, studium przypadku, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wrocław 2013.
Uniform System of Accounts for the Lodging Industry Eleventh Revised Edition, Hardbound, 2014.
Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2015.

Źródła elektroniczne
www.e-finanse.com
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.psik.org.pl
www.secco.pl

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku