• Marketing relacji - teoria i praktyka (wyd. II)- OUTLET

---Towar w stanie outletowym.--- Wartość merytoryczna kompletna. Przykładowe uszkodzenia towarów: porysowana, pogięta, rozerwana, lub brudna okładka. Nie podlega wymianie na towar pełnowartościowy! Liczba egzemplarzy ograniczona.!

Podtytuł Marketing relacji - teoria i praktyka (wyd. II)
Autor Maciej Mitręga
Rok wydania 2008
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 147
37.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24h
ISBN 978-83-7556-066-4

KSIĄŻKA NOSI ŚLADY MAGAZYNOWANIA - OSTATNIE EGZEMPLARZE - STAN TECHNICZNY NIE PODLEGA REKLAMACJI

Pomimo wzrostu popularności koncepcji marketingu relacji, w literaturze przedmiotu występują znaczne luki w zakresie kwestii definicyjnych oraz meto­dyki badań relacji z konsumentem. Można zauważyć również brak konsensusu specjalistów z zakresu marketingu w zakresie czynników, które warun­kują powstanie trwałych relacji pomiędzy przedsiębiorstwem i konsumentem. Książka została zaprojektowana jako swoisty przewodnik dla marketerów w zakresie problematyki kształtowania trwałych relacji z klientem. Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział I wprowadza czytelnika w podsta­wy marketingu relacji jako dynamicznie rozwijającej się koncepcji prowadzenia biznesu. W odniesieniu do tej części o charakterze teoretycznym rozdział II przedstawia wybrane zagadnienia z zakresu zastosowania marketingu relacji w praktyce biznesowej. Rozważania autora ilustrują przypadki zagra­nicznych i krajowych przedsiębiorstw budujących relacje z klientami. Rozdział III ma charakter metodycznego studium marketingowych badań relacji po­między przedsiębiorstwem a konsumentem. Na końcu tego rozdziału zaprezentowany został przykładowy kwestionariusz wywiadu przydatny w bada­niach stanu i uwarunkowań relacji z klientem indywidualnym. Z kolei rozdział IV poświęcony został uwarunkowaniom zastosowania marketingu relacji w działalności polskich przedsiębiorstw. Spośród czynników otoczenia szczególną uwagę poświęcono sferom prawnej, technologicznej i kulturowej. Rozdział ten kończy prezentacja wyników badań bezpośrednich, na podstawie których stworzono model sektorowych uwarunkowań rozwoju relacji fir­ma-klient...

Rozdział l
PODSTAWY MARKETINGU RELACJI 11
1.1. Korzenie i rozwój paradygmatu marketingu relacji 11
1.2. Przedsiębiorstwo jako strona relacji 18
1.3. Konsument jako strona relacji 24
1.4. Usługa jako przedmiot wymiany i konsumpcji 29
1.5. W stronę definicji marketingu relacji 32

Rozdział 2
ZASTOSOWANIE MARKETINGU RELACJI 37
2.1. Poziomy realizacji marketingu relacji 37
2.2. Segmentacja nabywców w marketingu relacji 42
2.3. Etapy marketingu relacji 45
2.4. Wykorzystanie sieci relacji z otoczeniem 49
2.5. Wartość relacji z klientem - uwarunkowania, mierniki 52
2.5.1. Poprawa rentowności relacji 53
2.5.2. Szeroka perspektywa wartości relacji 60

Rozdział 3
METODYKA BADAŃ RELACJI POMIĘDZY PRZEDSIĘBIORSTWEM
A KONSUMENTEM 67
3.1. Relacje firma-klient jako obiekt badań 67
3.2. Poziomy analizy relacji 71
3.3. Siła jako kluczowa własność relacji 73
3.4. Mierniki siły relacji 75
3.5. Rodzaje relacji i etapy kształtowania się relacji 83
3.6. Metody gromadzenia danych z zakresu relacji 87
3.7. Metody analizy danych z zakresu relacji 94
3.8. Kwestionariusz wywiadu z klientem 101

Rozdział 4
UWARUNKOWANIA ZASTOSOWANIA MARKETINGU RELACJI 109
4.1. Uwarunkowania makrootoczenia 109
4.1.1. Prawne aspekty marketingu relacji 110
4.1.1.1. Ochrona konsumenta i konkurencji 111
4.1.1.2. Ochrona danych osobowych 114
4.1.1.3. Ochrona handlu elektronicznego 116
4.1.2. Infrastruktura teleinformatyczna kształtowania relacji 119
4.1.3. Kultura jako uwarunkowanie marketingu relacji 122
4.2. Sektorowa specyfika relacji firma-klient w świetle badań 127
4.2.1. Ogólna charakterystyka analizowanych sektorów 127
4.2.2. Sektorowe uwarunkowania rozwoju relacji 128
Bibliografia 141

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku