• Makroekonomia behawioralna. Jak wyjaśniać zjawiska makroekonomiczne z wykorzystaniem ekonomii behawioralnej

Codziennie na całym świecie ludzie podejmują nie w pełni racjonalne lub wręcz całkowicie nieracjonalne decyzje, które dotyczą ekonomicznej sfery ich życia. Emocjonalne decyzje w inwestowaniu, niewystarczający poziom oszczędzania na emeryturę, wpadanie w pułapki zastawiane przez specjalistów od marketingu i sprzedawców są czymś powszechnym i odległym od działania idealnego „racjonalnego decydenta". Kłopoty z oceną ryzyka, uleganie sugestywnym opowieściom, zachowania altruistyczne, chęć odwzajemnienia przysług prowadzą niejednokrotnie do błędów decyzyjnych. W pewnych warunkach indywidualne błędy nabierają charakteru zbiorowego i wpływają na opisywane przez makroekonomię takie zjawiska, jak: bezrobocie, inflacja, kierunek polityki pieniężnej, poziom oszczędzania i konsumpcji, nadmierna zmienność cen akcji, nieruchomości i innych aktywów. Rosnące bańki cenowe mogą prowadzić do zaburzenia cyklu ekonomicznego, a w najbardziej drastycznej formie do kryzysu ekonomicznego i recesji w skali ogó

Podtytuł Makroekonomia behawioralna. Jak wyjaśniać zjawiska makroekonomiczne z wykorzystaniem ekonomii behawioralnej
Autor Krzysztof Orlik
Rok wydania 2017
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 222
65.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24h
ISBN 978-83-7556-982-7
Codziennie na całym świecie ludzie podejmują nie w pełni racjonalne lub wręcz całkowicie nieracjonalne decyzje, które dotyczą ekonomicznej sfery ich życia. Emocjonalne decyzje w inwestowaniu, niewystarczający poziom oszczędzania na emeryturę, wpadanie w pułapki zastawiane przez specjalistów od marketingu i sprzedawców są czymś powszechnym i odległym od działania idealnego „racjonalnego decydenta". Kłopoty z oceną ryzyka, uleganie sugestywnym opowieściom, zachowania altruistyczne, chęć odwzajemnienia przysług prowadzą niejednokrotnie do błędów decyzyjnych.

W pewnych warunkach indywidualne błędy nabierają charakteru zbiorowego i wpływają na opisywane przez makroekonomię takie zjawiska, jak: bezrobocie, inflacja, kierunek polityki pieniężnej, poziom oszczędzania i konsumpcji, nadmierna zmienność cen akcji, nieruchomości i innych aktywów. Rosnące bańki cenowe mogą prowadzić do zaburzenia cyklu ekonomicznego, a w najbardziej drastycznej formie do kryzysu ekonomicznego i recesji w skali ogólnokrajowej lub globalnej.

Klasyczna ekonomia w wyjaśnianiu tych zjawisk opiera się na założeniu istnienia racjonalnego decydenta, podczas gdy ekonomia behawioralna dopuszcza błędy poznawcze, ograniczenia ludzkiego umysłu w przetwarzaniu ogromnej ilości danych, presję czasu czy po prostu pewne lenistwo ludzkiego umysłu. Makroekonomia behawioralna służy właśnie wyjaśnianiu zjawisk o wielkiej skali, biorąc pod uwagę błędy i odstępstwa od racjonalności w ekonomicznym funkcjonowaniu ludzi. Książka opisuje rezultaty ponad trzech dekad badań w tej dziedzinie.

Wstęp 9

Rozdział 1
Przedmiot i metody badawcze ekonomii behawioralnej 13
1.1. Ekonomia behawioralna - definicje 13
1.2. Ekonomia a psychologia 15
1.3. Racjonalność ekonomiczna w ujęciu behawioralnym 18
1.4. Wykorzystanie metod badawczych nauk psychologicznych w ekonomii 23
1.4.1. Wykorzystanie metodologii nauk psychologicznych 23
1.4.2. Neuroekonomia 24
1.5. Nurty ekonomii behawioralnej 26
1.6. Krytyka ekonomii behawioralnej ze strony ekonomistów głównego nurtu 29

Rozdział 2
Działania ekonomiczne jednostek i grup w ujęciu ekonomii behawioralnej 33
2.1. Dwa systemy przetwarzania informacji w umyśle człowieka 33
2.2. Ograniczenia poznawcze jednostki i heurystyki 37
2.2.1. Reprezentatywność i inne błędy w ocenie statystycznej 38
2.2.2. Powrót do średniej 42
2.2.3. Zakotwiczenie i efekt torowania 42
2.2.4. Dostępność umysłowa 45
2.2.5. Dominacja reakcji emocjonalnych 46
2.2. Nadmierny optymizm i dążenie do spójności poglądów 48
2.2.1. Błąd atrybucji 56
2.3. Behawioralne podejście do procesów decyzyjnych 57
2.3.1. Teoria perspektywy 57
2.3.2. Efekty uzasadniane teorią perspektywy 62
2.3.3. Mentalne księgowanie i hedoniczne kadrowanie 65
2.3.4. Preferencje czasowe 68
2.4. Preferencje społeczne 72
2.4.1. Egoizm i altruizm 72
2.4.2. Uczciwość 75
2.4.3. Asymetria informacyjna 79
2.4.4. Zaufanie i wzajemność 80

Rozdział 3
Wykorzystanie ekonomii behawioralnej w analizie zjawisk makroekonomicznych 83
3.1. Bezrobocie 84
3.1.1. Natura bezrobocia 88
3.1.2. Istnienie niedobrowolnego bezrobocia 91
3.1. Zależność inflacji i bezrobocia 100
3.2. Efektywność polityki monetarnej 104
3.3. Poziom konsumpcji i oszczędzanie 111
3.4. Nadmierna zmienność rynków finansowych w stosunku do fundamentalnej wartości aktywów 121
3.4.1. Finanse behawioralne a teoria rynków efektywnych 122
3.5. Nadmierna zmienność na rynku aktywów 124
3.6. Mechanizmy transmisji ze skali mikro do skali makro 130
3.7. Wykluczenie społeczne i mniejszości społeczne 143
3.7. Wzrost gospodarczy i dobrobyt 146

Rozdział 4
Kryzys ekonomiczny w ujęciu ekonomii behawioralnej 151
4.1. Pojęcie cyklu koniunkturalnego 151
4.2. Kryzysy ekonomiczne i finansowe w historii 153
4.3. Przyczyny i przebieg globalnego kryzysu ekonomicznego na przykładzie wydarzeń rozpoczętych w latach 2007-2008 163
4.3.1. Przebieg globalnego kryzysu ekonomicznego na przykładzie wydarzeń rozpoczętych w latach 2007-2008 163
4.3.2. Przyczyny globalnego kryzysu ekonomicznego na przykładzie wydarzeń rozpoczętych w latach 2007-2008 167
4.4. Wykorzystanie narzędzi ekonomii behawioralnej do analizy przebiegu kryzysów ekonomicznych 178

Zakończenie 203
Wykaz literatury 207
Spis tabel 219
Spis rysunków 221

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku